Předpisy a řády ČRS

Stanovy Českého rybářského svazu (schválené XV. sněmem ČRS dne 22. 10. 2014)

Jednací řád Českého rybářského svazu (schválený radou ČRS dne 14. 3. 2013)

Metodický pokyn ČRS k archivaci dokumentů

Směrnice Rady ČRS pro udělování vyznamenání (ze dne 5. 4. 2012, účinná od 6. 4. 2012)

Dotazy rybářské veřejnosti a odpovědi právníků ČRS týkající se problematiky výkladu vnitřních předpisů ČRS a právních předpisů vztahujících se k rybářství naleznete na stránkách Českého rybářského svazu v sekci "Vaše dotazy", v nabídce "kategorie" zvolte možnost "Rybářský řád a legislativa"; další informace lze nalézt v rubrice "Právní poradna" na webových stránkách časopisu Rybářství.

Testy rybářských znalostí na stránkách ČRS.


 

Další zdroje informací souvisejících s rybařinou:

Portál eAgri provozavaný Ministerstvem zemědělství ČR, sekce Lesy: