Předpisy a řády ČRS

Stanovy ČRS účinné od 1. 1. 2022 (do 31. 12. 2021 platily stanovy schválené XV. sněmem ČRS dne 22. 10. 2014)

Jednací řád ČRS účinný od 1. 1. 2022 (do 31. 12. 2021 platil jednací řád schválený radou ČRS dne 14. 3. 2013)

Metodický pokyn ČRS k archivaci dokumentů

Směrnice Rady ČRS pro udělování vyznamenání (ze dne 5. 4. 2012, účinná od 6. 4. 2012)

Dotazy rybářské veřejnosti a odpovědi právníků ČRS týkající se problematiky výkladu vnitřních předpisů ČRS a právních předpisů vztahujících se k rybářství naleznete na stránkách Českého rybářského svazu v sekci "Vaše dotazy", v nabídce "kategorie" zvolte možnost "Rybářský řád a legislativa"; další informace lze nalézt v rubrice "Právní poradna" na webových stránkách časopisu Rybářství.

Testy rybářských znalostí na stránkách ČRS.


 

Další zdroje informací souvisejících s rybařinou:

Portál eAgri provozavaný Ministerstvem zemědělství ČR, sekce Lesy: