Informace o činnosti orgánů MO

Upozornění: zveřejňované zápisy a usnesení neprošly jazykovou ani žádnou další korekturou. Bylo shodnuto, že zveřejňovány budou až zápisy z jednání výboru a dozorčí komise, které vzešly z volebních členských schůzí konaných dne 19. 10. a 23. 11. 2014 (další změny v personálním složení výboru viz stránka "Výbor MO a jeho kompetence" v sekci "Orgány MO").

Usnesení ze schůzí výboru a dozorčí komise jsou zveřejňována poté, co je jejich znění odsouhlaseno, tedy nikoliv ihned po konání schůze, ale s určitým zpožděním.

Zápisy za rok 2024

Usnesení z členských schůzí, které se konaly v roce 2024 (čl. 10 odst. 9 Jednacího řádu ČRS):

  • žádný záznam

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

  • Schůze dne 16. 2. 2024
  • Schůze dne 5. 3. 2024

Zápisy za rok 2023

Usnesení z členských schůzí, které se konaly v roce 2023 (čl. 10 odst. 9 Jednacího řádu ČRS):

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

Zápisy za rok 2022

Usnesení členské schůze konané dne 20. 11. 2022:

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

Zápisy za rok 2021

Usnesení členské schůze konané dne 26. 9. 2021:

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

Zápisy za rok 2020

Členská schůze 2020: vzhledem k mplatným proticovidovým omezením nebylo možné uspořádat členskou schůzi v tradičním prosincovém termínu, členská schůze byla proto po jednání výboru přesunuta na pozdější období, tj. na rok 2021, pravděpodobně září. Termín bude sdělen v závislosti na aktuální situaci v ČR a s přihlédnutím k nařízením vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

Zápisy za rok 2019

Usnesení členské schůze konané dne 8. 12. 2019:

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

Zápisy za rok 2018

Usnesení členské schůze konané dne 21. 10. 2018:

Usnesení volební členské schůze konané dne 25. 11. 2018:

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

Zápisy z jednání dozorčí komise MO:

Zápisy za rok 2017

Usnesení členské schůze konané dne 10. 12. 2017:

Usnesení přijatá na schůzích výboru MO:

Zápisy z jednání dozorčí komise MO:

Zápisy za rok 2016

Usnesení členské schůze konané dne 10. 1. 2016:

Usnesení členské schůze konané dne 4. 12. 2016:

Zápisy z jednání výboru:

Zápisy z jednání dozorčí komise:

Zápisy za rok 2015

Zápisy z jednání výboru:

Zápisy z jednání dozorčí komise:

Zápisy za rok 2014

Zápisy z členských schůzí:

Zápisy z jednání výboru: