Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva ČRS platné pro roky 2024-2025

Pro roky 2024 až 2025 platí nové rybářské řády (v souvislosti se vstupem do svazového rybolovu):

Rybářský řád, bližší podmínky pro výkon rybářského práva a soupis mimopstruhových a pstruhových revírů Východočeského územního svazu


Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva ČRS


Rybářský řád, soupis mimopstruhových rybářských revírů s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva a soupis vodních ploch územních svazů a Republikové rady ČRS pro držitele celosvazových a celorepublikových mimopstruhových povolenek


Rybářský řád, soupis pstruhových rybářských revírů s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva a soupis vodních ploch územních svazů a Republikové rady ČRS pro držitele celosvazových a celorepublikových pstruhových povolenek

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2023

Pro rok 2023 platí rybářský řád účinný od 1. 1. 2022, viz zde:

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2022 (formát A4)

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2022 (formát A6)

Úlovkový lístek za období od 1. 1. do 30. 6.

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2022

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2021, byla zapracována změna na základě usnesení výboru dne 21. 10. 2021 a členské schůze ze dne 26. 9. 2021. V rybářském řádu jsou zakomponována doporučení na základě ichtyologického průzkumu rybníka Rosnička, realizovaném Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR dne 27. 4. 2021 a doplňkového průzkumu ze dne 21. 7. 2021, o kterých byli členové MO Svitavy podrobně informováni na členské schůzi v září 2021.

Mezi nejdůležitější změny patří:

 • upřesnění seznamu nežádoucích (plevelných) druhů ryb: karas stříbřitý, amur bílý, cejn velký, cejnek malý, střevlička východní. Důvod: jedná se o druhy ryb, které mají negativní vliv na kvalitu vody.
 • při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Platí pro všechny druhy ryb, kromě těch, které mají stanovenou lovnou míru vyšší. Důvod: aby nedocházelo k poškozování ulovených podměrečných dravých druhů ryb.
 • s ohledem na potřebu redukce populace plotice obecné a perlína ostrobřichého jedoporučeno ulovené dospělce těchto druhů do rybníka nevracet (tj. nebude se jednat o povinnost). Důvod: dospělci plotice a perlína jsou již mimo potravní spektrum dravců; mají silný reprodukční potenciál, jejich biomasu je nutné kontrolovat.
 • zavedena povinnost nejpozději do 15. 7. každého roku odevzdat mimořádný úlovkový lístek s přehledem o úlovcích na revíru Rosnička vyhotovený k 30. 6. běžného roku. Úlovkové lístky budou distribuovány zároveň s prodejem povolenek. Důvod: nutnost preciznější kontroly biomasy vysazovaných ryb a následné plánování zarybnění (zejm. u kapra).
 • plošný zákaz vnadění a zakrmování mimo udici; vnadění za pomocí krmítek či montáží (včetně použití PVA), které jsou součástí udice, zůstává povoleno. Zakrmování a vnadění mimo udici může uživatel revíru povolit při závodech, kdy jsou nežádoucí druhy ryb (perlín, plotice, cejn, cejnek, karas) z revíru odstraňovány. Důvod: omezení vnosu živin do rybníka; rybník je sám o sobě dost úživný, ryby není třeba přikrmovat.
 • horní míra dravců (zejm. štika a candát) se nebude stanovovat – obojí bylo diskutováno s Dr. Jurajdou, s přihlédnutím k dispozici revíru (hloubka, plocha) to nebylo doporučeno; další důvody:
  • reliéf dna, mělkost, vodní vegetace,
  • teritoriálnost štiky, kanibalismus,
  • náchylnost větších jedinců dravých druhů k nemocem, zaplísnění (ulovení a následné vypuštění by nemuseli přežít),
  • velcí jedinci štiky už nevyhledávají menší rybky (potěr) jako kořist,
  • z pohledu redukce rychle se množících nežádoucích druhů (plotice, cejn, perlín) je lepší mít v rybníku větší velikostní spektrum dravců.
 • Další změny jsou pouze technického rázu (opravy chyb, přesnější definice a textace některých ustanovení).

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2022 (formát A4)

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2022 (formát A6)

Úlovkový lístek za období od 1. 1. do 30. 6.

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2021

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2021, byla zapracována změna na základě usnesení výboru dne 10. 12. 2020, kdy byla zrušena horní míra kapra obecného.

Vzhledem k velké zásobě rybářských řádů z roku 2020 budou i v sezóně 2021 vydávány řády z roku 2020, přičemž do nich bude vložen lístek s aktualizovaným zněním odstavce č. 2 Bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru č. 09 451 776 Rosnička.

Upozorňujeme, že stejně jako v loňském roce, tak i pro rok 2021 platí povinnost držitelů povolenky odevzdat mimořádný úlovkový lístek s přehledem přisvojených ryb za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (schváleno na schůzi výboru MO dne 10. 12. 2020). Tyto úlovkové lístky budou distribuovány při prodeji členských známek a povolenek; s ohledem na značnou zásobu z roku 2020 se použijí i pro rok 2021 (bude přepsáno datum). Na povinnost vrátit vyplněný mimořádný úlovkový lístek budou držitelé povolenek upozorněni s dostatečným předstihem na místech obvyklých (nástěnka na náměstí Míru ve Svitavách, vývěsky v chatě a u chaty, webové stránky a sále formou SMS zpráv).

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2021 (formát A4)

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2021 (formát A6)

Úlovkový lístek za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2020

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2020, byly zapracovány změny na základě usnesení členských schůzí ze dne 21. 10. 2018 a 8. 12. 2019 a na základě usnesení výboru dne 30. 10. 2019 a 22. 11. 2019.

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2020 (formát A4)

Rybářský řád pro revír č. 451 776 Rosnička, platný od 1. 1. 2020 (formát A6)

Upozorňujeme rybáře, že v rybářském řádu je s účinností od 1. 1. 2020 provedeno velké množství změn - upozorňujeme zejména na následující:

 • denní úlovek je limitován 7 kg ryb anebo 1) dva kapři nebo 2) jeden kapr a jeden dravec + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb (bude vysazeno cca 150-200 kg pstruha duhového),
 • v jednom kalendářním týdnu je úlovek omezen na 4 ks ryb, z toho max. 2 kusy dravců a k tomu max. 6 kusů lososovitých ryb,
 • ročně omezeno na 25 kusů ryb, z toho max. 10 kusů dravců; roční úlovek lososovitých ryb není omezen,
 • úlovek lína je omezen na 4 kusy denně (toto platilo již v roce 2018).

Členská schůze dále na návrh výboru schválila povinnost držitelů povolenky odevzdat mimořádný úlovkový lístek s přehledem přisvojených ryb za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. K tomuto kroku bylo přistoupeno zejména s ohledem na nutnost získání informací o tom, jaké množství ryb bylo z rybníku vytaženo - podle výsledku se bude odvíjet další zarybnění revíru. Zvláštní úlovkové lístky budou vydávány při prodeji povolenky, dále je bude možné stáhnou z webu a budou k dispozici na chatě Rosnička a u členů rybářské stráže. Na povinnost vrátit vyplněný mimořádný úlovkový lístek budou držitelé povolenek upozorněni s dodstaečným předstihem na místech obvyklých (nástěnka na náměstí Míru ve Svitavách, vývěsky v chatě a u chaty, webové stránky a sále formou SMS zpráv).

Úlovkový lístek za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 (nebo zde tiskový tvar)

Další změny v rybářském řádu pro rok 2020:

 • zákaz používání srkačky,
 • v době hájení dravých ryb (od 1. 1. do 15. 6.) platí zákaz používání dvoj a trojháčku,
 • změny při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června,
 • výslovný zákaz používání gafu,
 • zrušení hájení KOI kapra (není původním druhem, v rybníku by se již po loňském úhynu neměl vyskytovat),
 • možnost uživatele revíru omezit nebo zakázat zakrmování nebo vnadění mimo udici (za předpokladu trvajících nebo očekávaných zhoršených klimatických podmínek - vedra, sucho, výrazné zaklesnutí hladiny apod.),
 • zákaz použití znehodnoceného krmiva, nevařeného partiklu, luštěnin, a dále krve a mléčných výrobků (zakázáno používat krmivo plesnivé, zkvašené, žluklé nebo jinak znehodnocené a dalších vyjmenovaných druhů krmiva; nevařené krmivo je pro rybu těžko stravitelné a zůstává v rybníku),
 • omezení použití vnadících a zakrmovacích pomůcek (cílem je omezení nadměrného zakrmování ze strany lovících; zákaz se vztahuje na raketu a košíček; zakrmovací lopatka je s ohledem na její použití při lovu na feeder či plavanou povolena),
 • maximální doporučené množství návnady (krmení) na jednoho lovícího v jednom dni (doporučeno max. 2 kg, cílem je zamezit nadměrnému, masivnímu zakrmování a vnadění; striktně stanovený limit se nenavrhuje s ohledem na praktickou nevymahatelnost; doporučuje se používat komerčně vyráběných krmítkových směsí nebo boilies nebo pelet)
 • chování při lovu (lovící je povinen se chovat tak, aby nepoškodil zařízení umístěná na nebo v rybníku, zejm. plovoucí ostrovy, zařízení na řízenou aeraci, molo půjčovny lodiček apod.)
 • zacházení s ulovenými rybami (doporučuje se použití originální plněné rybářské podložky: plněná nebo polstrovaná podložka, vanička, kolíbka apod.), jde o doporučení, nikoliv o nařízení,
 • rozdělení rybníka na zóny (současné „rybolovné“ zóny – zelená, hnědá, modrá a žlutá – zůstanou zachovány, přibude rekreační: pláž a vegetační: roh u parkoviště v olšinách, roh u přítoku; rybolov bude zakázán v rekreační a vegetační zóně); ochranné rybí pásmo zůstává,
 • zodpovědnost lovícího (lov na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí; doplněno výslovné ustanovení, že uživatel revíru nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení majetku lovících).

Rozdělení rybníka Rosnička na zóny:

Směrnice ČRS MO Svitavy k ochraně osobních údajů, platná od 20. 4. 2018

S ohledem na skutečnost, že k datu 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), byla na výborové schůzi dne 20. 4. 2018 schválena Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, připravená podle metodického pokynu a vzoru schváleného Radou ČRS.

Směrnici včetně příloh zveřejňujeme:

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2018

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2018, byly zapracovány změny na základě usnesení členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 10. 12. 2017.

Ve zveřejněném Rybářském řádu (viz odkaz níže) je provedena oprava v odstavci upravujícím max. počet přisvojitelných ryb na jednu členskou roční povolenku (25 kusů) - pozor, v tištěné verzi Rybářského řádu je chyba, viz informace na úvodní stránce tohoto webu. Do Rybářského řádu byla rovněž provedena změna vyvolaná novelizací vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění účinném od 1. 4. 2018, týkající se změny doby lovu na mimopstruhových rybářských revírech.

Rybářský řád pro revír MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776, platný od 1. 1. 2018

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2017

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2017, byly zapracovány změny na základě novelizace vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství (viz Sbírka zákonů, částka 48, nebo zde v úplném znění vyhlášky; změny jsou vyznačeny červeně.) a dále změny na základě usnesení členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 4. 12. 2016.

Rybářský řád pro revír MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776, platný od 1. 1. 2017

+ doplnění a upřesnění stran zacházení s ulovenými rybami (schváleno na schůzi výboru MO dne 12. 4. 2017)

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2016

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2016, byla zapracována změna na základě "usnesení" členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 19. 10. 2014. V ostatním zůstává znění Rybářského řádu beze změn.

Rybářský řád pro revír MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776, platný od 1. 1. 2016

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné do 31. 12. 2015

Dodatek k rybářskému řádu revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 platném od 1. 1. 2013:

Na základě "usnesení" členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 19. 10. 2014 se upravují "bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy č. 09 451 776" od 1.1.2015 takto:

V bodě 14. se první dvě věty třetího odstavce nahrazují tímto novým zněním: 

 • Osoba oprávněná k lovu si smí na jednu členskou roční povolenku k lovu, v mimopstruhovém rybářském revíru Rosnička č. 09 451 776, ponechat v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo amura bílého nebo jejich kombinace.

Ostatní ustanovení tohoto odstavce zůstávají beze změny.

V bodě 14. se celý text čtvrtého odstavce nahrazuje tímto novým zněním:

 • Na jednu členskou celoroční povolenku k lovu si osoba oprávněná k lovu smí ponechat celkem 30 kusů vyjmenovaných ryb. Ryby lososovité se do tohoto počtu nepočítají. Po ulovení a ponechání si třicáté vyjmenované ryby platnost povolenky k lovu ryb končí.

Při nákupu povolenky bude každý člen o tomto dodatku informován samostatným lístkem (ke vložení do stávajícího Rybářského řádu.

Rybářský řád (platný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015) si můžete v PDF formátu stáhnout na tomto odkazu (bez výše uvedeného dodatku)