Směrnice ČRS MO Svitavy k ochraně osobních údajů, platná od 20. 4. 2018

S ohledem na skutečnost, že k datu 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), byla na výborové schůzi dne 20. 4. 2018 schválena Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, připravená podle metodického pokynu a vzoru schváleného Radou ČRS.

Směrnici včetně příloh zveřejňujeme:

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2018

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2018, byly zapracovány změny na základě usnesení členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 10. 12. 2017.

Ve zveřejněném Rybářském řádu (viz odkaz níže) je provedena oprava v odstavci upravujícím max. počet přisvojitelných ryb na jednu členskou roční povolenku (25 kusů) - pozor, v tištěné verzi Rybářského řádu je chyba, viz informace na úvodní stránce tohoto webu. Do Rybářského řádu byla rovněž provedena změna vyvolaná novelizací vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění účinném od 1. 4. 2018, týkající se změny doby lovu na mimopstruhových rybářských revírech.

Rybářský řád pro revír MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776, platný od 1. 1. 2018

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2017

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2017, byly zapracovány změny na základě novelizace vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství (viz Sbírka zákonů, částka 48, nebo zde v úplném znění vyhlášky; změny jsou vyznačeny červeně.) a dále změny na základě usnesení členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 4. 12. 2016.

Rybářský řád pro revír MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776, platný od 1. 1. 2017

+ doplnění a upřesnění stran zacházení s ulovenými rybami (schváleno na schůzi výboru MO dne 12. 4. 2017)

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné od 1. 1. 2016

Do bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 ("Rybářský řád"), platných od 1. 1. 2016, byla zapracována změna na základě "usnesení" členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 19. 10. 2014. V ostatním zůstává znění Rybářského řádu beze změn.

Rybářský řád pro revír MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776, platný od 1. 1. 2016

Rybářský řád a bližší podmínky pro výkon rybářského práva MO ČRS Svitavy platné do 31. 12. 2015

Dodatek k rybářskému řádu revíru MO ČRS Svitavy ROSNIČKA č. 09 451 776 platném od 1. 1. 2013:

Na základě "usnesení" členské schůze MO ČRS Svitavy ze dne 19. 10. 2014 se upravují "bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru MO ČRS Svitavy č. 09 451 776" od 1.1.2015 takto:

V bodě 14. se první dvě věty třetího odstavce nahrazují tímto novým zněním: 

  • Osoba oprávněná k lovu si smí na jednu členskou roční povolenku k lovu, v mimopstruhovém rybářském revíru Rosnička č. 09 451 776, ponechat v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra nebo štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo amura bílého nebo jejich kombinace.

Ostatní ustanovení tohoto odstavce zůstávají beze změny.

V bodě 14. se celý text čtvrtého odstavce nahrazuje tímto novým zněním:

  • Na jednu členskou celoroční povolenku k lovu si osoba oprávněná k lovu smí ponechat celkem 30 kusů vyjmenovaných ryb. Ryby lososovité se do tohoto počtu nepočítají. Po ulovení a ponechání si třicáté vyjmenované ryby platnost povolenky k lovu ryb končí.

Při nákupu povolenky bude každý člen o tomto dodatku informován samostatným lístkem (ke vložení do stávajícího Rybářského řádu.

Rybářský řád (platný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015) si můžete v PDF formátu stáhnout na tomto odkazu (bez výše uvedeného dodatku)