Archiv aktualit 2019

PF 2020

Datum: 27.12.2019 10:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Všem rybářkám, rybářům a příznivcům Petrova cechu přejeme do roku 2020 hodně zdraví, štěstí, úspěchů v osobním i pracovním životě a hlavně krásné zážitky u vody.

Petrův zdar!

Informace o úpravách rybářského řádu

Datum: 3.12.2019 21:08:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

na následujících řádcích Vám představíme nejdůležitější změny v bližších podmínkách pro výkon rybářského práva, které budou platit s účinností od 1. 1. 2020. Nejdříve ale několik neméně důležitých informací: na výborové schůzi dne 22. 11. 2019 byl zrušen zákaz rybolovu, a to k 31. 12. 2019. Od 1. 1. 2020 se tedy na revíru 451 776 Rosnička může vykonávat rybářské právo ve standardním režimu.

K povolenkám: cena povolenek zůstává stejná jako v minulých letech (1.200 Kč, 800 Kč ZTP + dorost a 600 Kč děti), druhy povolenek zůstávají taktéž beze změny (členské povolenky: denní a roční; hostovačky: denní, týdenní, roční, roční CH&P). Členské povolenky a hostovačky (denní a roční; úlovek na týden člena a týdenního hosta) budou co do počtu přisvojitelných ryb zcela rovnocenné.

Maximální počet ryb přisvojitelných na jednu roční povolenku zůstává na 25ti rybách. S ohledem na nižší zarybnění, které bude po dohodě s vlastníkem rybníka realizováno v roce 2020, bylo přikročeno k omezení počtu přisvojitelných ryb v jednom týdnu a rovněž k omezení počtu dravců. Pravidla budou následující:

 • denní úlovek limitován 7 kg ryb anebo 1) dva kapři nebo 2) jeden kapr a jeden dravec + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb (bude vysazeno cca 150-200 kg pstruha duhového),
 • týdně omezeno na 4 ks ryb, z toho max. 2 kusy dravců a k tomu max. 6 kusů lososovitých ryb,
 • ročně omezeno na 25 kusů ryb, z toho max. 10 kusů dravců; roční úlovek lososovitých ryb není omezen,
 • úlovek lína je omezen na 4 kusy denně (toto platilo již v roce 2018).

Jinými slovy, cílem je omezit lov tak, aby s ohledem na nižší zarybnění v sezóně 2020 "zbylo" v rybníku více ryb i na rybáře, kteří se k vodě dostanou méně často (aby si jeden rybář nemohl za týden odnést např. 14 kaprů). Karas bude nově považován za plevelnou rybu, která nesmí být po ulovení vrácen do vody. Rovněž amur nesmí být (minimálně v roce 2020) po ulovení vrácen vodě - proto se ruší i minimální míra.

Další změny v rybářském řádu lze rozdělit na dvě skupiny: První jsou změny, které vyplývají z dodatku k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2019, který dne 7. června 2018 schválila Rada ČRS a jejichž zapracováním do našeho rybářského řádu pověřila výbor členská schůze svým usnesením ze dne 21. 10. 2018 (viz bod C. písm. c) tohoto usnesení). Jedná se např. o tyto změny:

 • zákaz používání srkačky,
 • v době hájení dravých ryb (od 1. 1. do 15. 6.) platí zákaz používání dvoj a trojháčku,
 • změny při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června,
 • výslovný zákaz používání gafu.

Druhou skupinu pak tvoří soubor opatření, která byla přijata v souvislosti s obnovou ekosystému rybníku Rosnička. Jedná se zejm. o tyto změny a opatření:

 • zrušení hájení KOI kapra (není původním druhem, v rybníku by se již po loňském úhynu neměl vyskytovat),
 • možnost uživatele revíru omezit nebo zakázat zakrmování nebo vnadění mimo udici (za předpokladu trvajících nebo očekávaných zhoršených klimatických podmínek - vedra, sucho, výrazné zaklesnutí hladiny apod.),
 • zákaz použití znehodnoceného krmiva, nevařeného partiklu, luštěnin, a dále krve a mléčných výrobků (zakázáno používat krmivo plesnivé, zkvašené, žluklé nebo jinak znehodnocené a dalších vyjmenovaných druhů krmiva; nevařené krmivo je pro rybu těžko stravitelné),
 • omezení použití vnadících a zakrmovacích pomůcek (cílem je omezení nadměrného zakrmování ze strany lovících; zákaz se vztahuje na raketu a košíček; zakrmovací lopatka je s ohledem na její použití při lovu na feeder či plavanou povolena),
 • maximální doporučené množství návnady (krmení) na jednoho lovícího v jednom dni (doporučeno max. 2 kg, cílem je zamezit nadměrnému, masivnímu zakrmování a vnadění; striktně stanovený limit se nenavrhuje s ohledem na praktickou nevymahatelnost; doporučuje se používat komerčně vyráběných krmítkových směsí nebo boilies nebo pelet)
 • chování při lovu (lovící je povinen se chovat tak, aby nepoškodil zařízení umístěná na nebo v rybníku, zejm. plovoucí ostrovy, zařízení na řízenou aeraci, molo půjčovny lodiček apod.)
 • zacházení s ulovenými rybami (doporučuje se použití originální plněné rybářské podložky: plněná nebo polstrovaná podložka, vanička, kolíbka apod.), jde o doporučení, nikoliv o nařízení,
 • rozdělení rybníka na zóny (současné „rybolovné“ zóny – zelená, hnědá, modrá a žlutá – zůstanou zachovány, přibude rekreační: pláž a vegetační: roh u parkoviště v olšinách, roh u přítoku; rybolov bude zakázán v rekreační a vegetační zóně); ochranné rybí pásmo zůstává,
 • zodpovědnost lovícího (lov na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí; doplněno výslovné ustanovení, že uživatel revíru nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení majetku lovících).

Počty a termíny závodů pro rok 2020 ještě nejsou uzavřeny, rovněž nejsou určeny termíny pro prodej povolenek a členských známek - termíny by měly být vyjasněny do konce roku. Všechny výše uvedené změny musí být promítnuty do úplného znění rybářského řádu. Po negativních zkušenostech z roku 2018 dojde k dílčím úpravám v grafice rybářského řádu - bude použito větší písmo, na vnitřní straně obálky pak bude graficky znázorněno členění rybníka na zóny.

Další informace budou poskytnuty na členské schůzi dne 8. 12. 2019, a to včetně odpovědí na dotazy ze strany rybářské veřejnosti.

Za výbor ČRS MO Svitavy
Zdeněk Ryšavý

Pozvánka na členskou schůzi

Datum: 8.11.2019 23:59:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 8. 12. 2019 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:30 hod.

Návrh programu členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
 5. Zpráva o činnosti a hospodaření MO za rok 2019
 6. Zpráva dozorčí komise k činnosti a hospodaření MO za rok 2019
 7. Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2020
 8. Informace o nutných úpravách bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru 451 776 pro rok 2020 v souvislosti s obnovou rybníka Rosnička
 9. Diskuse
 10. Návrh usnesení
 11. Závěr

Regionální turnaj 2019 - Výsledky 6. kola (Česká Třebová)

Datum: 3.10.2019 17:29:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Poslední kolo regionálního turnaje v rybolovu pořádají tradične v září kolegové z České Třebové, a ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu dne 14. 9. 2019 se na rybníku Pařezák konalo poslední dostaveníčko letošní sezony. Otazníků bylo několik - vyhraje Lanškroun popáté? Jak se bude měnit pořadí na 3. až 6. místě? Vylepší Svitaváci loňské dělené 4-5. místo? Odpověď na poslední otázku přišla v podstatě hned po prvním poločase. Našim klukům ve složení Petr Ficek, Vláďa Velfl, Mila Hřebíček, Míra Vrbas a Martin Ficek pod bdělým dohledem kapitána Franty Kyselého vše sedlo a opět ukázali, že na Pařezáku se jim daří. Po druhém poločase se mohli radovat z druhého místa za tradičním vítězem z Lanškrouna a hlavně ze třetího místa celkově. Gratulujeme! Výsledky:

Poř. MO Body
1. Lanškroun 4107
2. Svitavy 3891
3. Česká Třebová 3860
4. Jimramov 3414
5. Bystřice nad Pernštejnem 3182
6. Litomyšl 1382

Celkem se ulovilo 816 kusů ryb, největší rybou závodu byl amur o míře 61 cm (lovec Josef Otradovský z Lanškrouna), nejúspěšnějším rybářem pak byl pan Lukáš Ficner (opět Lanškroun) s 1293 body za 53 kusů ryb.

  

Regionální turnaj 2019 - Výsledky 5. kola (Bystřice n/P.)

Datum: 21.9.2019 16:53:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dne 24. 8. 2019 se na rybníku Argentina v Bystřici nad Pernštejnem konalo páté kolo regionálního rutnaje. Soudě podle počtu ulovených ryb a jejich bodového hodnocení rybky aktivitou zrovna nehýřily (nebo že by to bylo na straně lovců? ) Ulovilo se pouhých 220 ks ryb (7042 cm) - to na šest týmů po pěti lovcích není moc. Nu což, není každý den posvícení. Bohužel, svitavákům se moc nezadařilo a v tomto kole obsadili poslední, šesté místo. Dosavadní suverén letošního ročníku, tým Lanškrouna, se musel sklonit před borci z Jimramova, kteří si také odnesli individuální ocenění za největší ulovonou rybui a neúspěšnějšího lovce. Výsledky:

Poř. MO Body
1. Jimramov 1815
2. Lanškroun 1239
3. Litomyšl 1196
4. Bystřice nad Pernštejnem 1174
5. Česká Třebová 974
6. Svitavy 644

Svitavský tým chytal ve složení Vláďa Velfl, Robert Drmola, Petr Ficek, Pter Hynek a Mila Hřebíček. Nejúspěšnějším lovcem byl jimramovský Petr Vašík (751 bodů), největší rybu ulovili (kapra 57 cm) shodně pánové Daniel Škorpík a Petr Vašík, oba taktéž z Jimramova.

 

První schůzka rybářského kroužku 2019/2020

Datum: 17.9.2019 16:50:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zveme všechny mladé příznivce rybářského cechu do rybářského kroužku, jehož první schůzka se koná ve středu dne 16. 10. 2019 v 15:00 v klubovně rybářské chaty Rosnička.

Bližší informace podají vedoucí kroužku pánové Robert Drmola (tel. 739 234 383) a Petr Ficek (tel. 777 774 445).

Regionální turnaj 2019 - Výsledky 4. kola (Svitavy/Lanškroun)

Datum: 7.7.2019 22:03:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dne 29. 6. 2019 pořádali svitavští Źabáci čtvrté kolo regionálního turnaje v rybolovu. S ohledem na pokračující obnovu rybníku Rosnička a nemožnosti pořádat kolo na domácí vodě, se svitaváci domluvili s kolegy z Lanškrouna a vše uspořádali na jejich rybníku Krátký. Bylo to sice trošičku náročnější na logistiku, ale vše se zvládlo na jedničku a ke spokojenosti všech zúčastněných. Svitavákům se proti předchozím třem třetím místům nezadařilo a skončili pátí, když se před ně dostali rybáři z Lanškrouna, Jimramova, Litomyšle a České Třebové. Výsledkovou listinu uzavřeli brontosauři z Bystřice. Výsledky:

Pořadí MO Body
1. Lanškroun 7988
2. Jimramov 6850
3. Litomyšl 5250
4. Česká Třebová 5053
5. Svitavy 3986
6. Bystřice nad Pernštejnem 3642

Nejúspěšnějším rybářem se stal pan Štěpán Kulka z Jimramova (72 ks ryb, 1973 bodů), který zároveň ulovil největší rybu závodu (amur 74 cm). Kompletní výsledky najdete tady.

Děkujeme všem závodníkům za účast, provianťákům za rychlé nohy :-) a sponzorům za dary. Věříme, že příští rok uspořádáme "naše" třetí kolo již v obvyklém termínu na obvyklém místě - na Rosničce.

Pravidla pro lov na retenční nádrži v červenci a v srpnu

Datum: 7.7.2019 21:51:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

pro období letních prázdnin a dovolených byla upravena pravidla pro hospodářský odlov ryb udicí na retenční nádrži. Hospodářský odlov bude prováděn udicí oprávněnými osobami dle následujících podmínek:

 • Oprávněnou osobou je osoba, která je vlastníkem platného státního rybářského lístku a která si zakoupí „oprávnění k odlovu“.
 • Oprávnění k odlovu je platné v období od 1. července do 31. srpna 2019. Oprávnění bude možno získat na rybářské chatě Rosnička (jednatelka MO Svitavy nebo jiná pověřená osoba) po zaplacení částky 100,- Kč.
 • Dětem a dorostu bude povolení v období od 1. července do 31. srpna 2019 vydáváno zdarma.
 • Denní doba odlovu je od 8:00 do 19:00 hodin.
 • Počet přisvojených ryb na jedno povolení není omezen!
 • Držitel povolení bude provádět odlov pouze z pravého břehu retenční nádrže (z pohledu od hráze).
 • Odlov bude prováděn na jednu udici opatřenou jedním háčkem, a to způsobem na „položenou“ nebo na „plavanou“.
 • Držitel oprávnění musí mít předepsanou výbavu (min. podběrák, pean, sak na transport odlovených ryb).
 • Nejmenší zákonná míra u ryb nacházejících se v retenční nádrži není stanovena (§ 3 zákona o rybářství).
 • Držitel oprávnění po ponechání druhého uloveného kapra ukončí pro ten den lov.
 • Držitel po ukončení platnosti toto „oprávnění“ vhodí vyplněné do schránky na chatě Rosnička.

Důležitá upozornění:

 • Držitelé povolení budou při odlovu dodržovat vzdálenost 3 metrů od nejbližšího dalšího držitele.
 • K Retenční nádrži není povolen vjezd motorových vozidel.
 • V případě nedodržování všech uvedených pravidel může rybářská stráž odebrat „povolení“.
 • Odlov je prováděn na vlastní nebezpečí.

Bližší informace jsou k dispozici u jednatelky MO, pí Ivany Drmolové (tel. 737 159 972).

Regionální turnaj 2019 - Výsledky 3. kola (Jimramov) 

Datum: 7.7.2019 21:30:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 22. června 2019 se jimramovském Novém rybníku konalo třetí kolo regionálního turnaje. Svitavským závodníkům se asi zalíbila trojka, protože potřetí v této sezoně skončili třetí, přičemž skvělý výkon vyšperkoval Petr Ficek, který se stal nejúspěšnějším rybářem kola (28 ryb, 995 bodů - gratulujeme). Svitaváky předběhli pouze kolegové z Lanškrouna a z pořádajícího Jimramova. Výsledky: 

Pořadí MO Body
1. Lanškroun 2402
2. Jimramov 2335
3. Svitavy 2057
4. Bystřice nad Pernštejnem 1387
5. Česká Třebová 874
6. Litomyšl 705

Největší rybu závodu ulovil pan Miroslav Říhák z Litomyšle - amura 77 cm. Kompletní výsledky naleznete zde.

  

Regionální turnaj 2019 - Výsledky 2. kola (Lanškroun)

Datum: 19.6.2019 20:42:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 1. června 2019 se na rybníku Krátký v Lanškrouně uskutečnilo druhé kolo regionálního turnaje v rybolovu. Svitavákům se opět docela dařilo - zůstali na bedně (třetí místo) a Jirka Bryška se stal nejúspěšnějším lovcem druhého kola (37 ryb, 1201 bodů - gratulujeme!!!). Vítězem se stali domácí Borci (MO Lanškroun), druzí skončili kolegové z Bystřice nad Pernštejnem. Oproti minulému kolu si páté a šesté místo prohodili Třebováci (teď pátí, minulě šestí) a Litomyšl (teď šestí a minule pátí). Průběžná tabulka je proto docela zajímavá :-). Výsledky druhého kola RT:

Pořadí MO Body
1. Lanškroun 3645
2. Bystřice nad Pernštejnem 3107
3. Svitavy 3004
4. Jimramov 2840
5. Česká Třebová 1877
6. Litomyšl 1746

Největší rybu závodu chytil pan Josef Svoboda z jimramovské MO (kapr 78 cm). Kompletní výsledky naleznete zde.

 

Regionální turnaj 2019 - Výsledky 1. kola (Litomyšl)

Datum: 13.5.2019 18:23:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 11. května 2019 se na vodní nádrži Kamenné Sedliště v režii litomyšlských rybářů uskutečnilo první kolo regionálního turnaje v rybolovu. Počasí se v sobotu docela umoudřilo a byť teploty nestoupaly do závratných výšek a vítr byl občas trochu studenější, aktivita ryb určitě zahřála všechny rybáře a hlavně rozhodčí. Svitaváci letos zahájili pěkným třetím místem, když za sebou nechali kolegy z Bystřice, Litomyšle a České Třebové. Nestačili pouze na první Lanškroun a druhý Jimramov. Výsledky prvního kola:

Pořadí MO Body
1. Lanškroun 3174
2. Jimramov 2894
3. Svitavy 2708
4. Bystřice nad Pernštejnem 2190
5. Litomyšl 2088
6. Česká Třebová 1149

Nejúspěšnějším lovcem závodu byl Lukáš Ficner z Lanškrouna (1284 bodů), největší rybu čapl svitavský Petr Ficek (kapr 52 cm). Kompletní výsledky naleznete zde.

  

Vzhledem k loňským událostem na naší domácí vodě se svitavské tradiční třetí kolo přesouvá na čtvrtou pozici, kdy ho Žabáci uspořádají na Krátkém rybníku v Lanškrouně dne 29. června 2019. Děkujeme lanškrounské MO za pomoc!

Informace o zarybnění - Svitava

Datum: 4.5.2019 17:56:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dne 25. 4. 2019 bylo do Svitavy vysazeno 100 kg pstruha duhového.

Upozornění na zaplacení členské známky

Datum: 27.4.2019 10:29:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme členy MO Svitavy, kteří ještě nezaplatili pravidelný peněžní příspěvek (členskou nzámku), že tak mohou učinit nejpozději do úterý 30. 4. 2019 po telefonické dohodě s jednatelkou MO (Ivana Drmolová, tel. č. 737 159 972). Nezaplacením členské známky do 30. 4. 2019 automaticky zaniká členství v ČRS (viz § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu).

Úklid řeky Svitavy

Datum: 6.4.2019 22:27:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 6. 4. 2019 proběhl tradiční úklid řeky Svitavy. Celkem čtyři auta, čtyři party, čtyři úseky. Všem zúčastněným děkujeme!

Sázení rostlin na Rosničce

Datum: 4.4.2019 11:13:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Na Rosničce v současných dnech probíhá sázení vodních rostlin (jako součást prací na obnově rybníka). Jedná se o jeden z dílčích kroků, které budou na jaře realizovány. Sázení probíhá většinou ve všedních dnech, pokud by někdo z rybářů měl čas a chuť, může se zapojit (po domluvě s pí Drmolovou). Děkujeme za každou ruku navíc.

Brigády - úklid řeky Svitavy

Datum: 28.2.2019 15:15:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

stejně jako každý rok, i letos bude probíhat akce na úklid řek po České republice. V sobotu dne 6. 4. 2019 je plánován sběr odpadků podél Svitavy, na kterém se organizačně podílí státní podnik Povodí Moravy, závod Dyje. Pokud by kdokoliv z našich členů nebo veřejnosti měl zájem se zúčastnit, prosíme o nahlášení účasti brigádnickým referentům (Jiří Kadlec, Petr Beneš), popř. Ivaně Drmolové, abychom mohli informaci předat dál na Povodí Moravy (zajistí materiální vybavení - pytle apod.).

Děkujeme a těšíme se na hojnou účast.

Možnosti rybolovu v roce 2019

Datum: 28.2.2019 15:02:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

vzhledem k trvajícímu zákazu rybolovu na rybníku Rosnička (revír č. 451 776) a jeho obnově, která bude probíhat po celou sezónu 2019, zveřejňujeme možnosti rybolovu v blízkém okolí:

RS Vysočina

 • cena 4.000 Kč
 • počet ryb stejný jako členové RS Vysočina (25 ks ušlechtilých ryb, 30 ks pstruhů)
 • prodej na chatě Rosnička u Ivany Drmolové (povolenky budeme mít snad k dispozici v prvním březnovém týdnu)

Rybářství Litomyšl

Revíry MRS

 • roční MP povolenka 950 Kč, platí pro revíry MRS (seznam naleznete na těchto stránkách), mj. Křetínka, Novomlýnské nádrže…
 • prodej např. v prodejně ZEKO-Fishing sport na ulici Česká 14 v Letovicích (doporučujeme dopředu zavolat, zda povolenky mají, tel. 732 608 667)

Revíry ČRS okolních MO

 • např. MO LitomyšlMO Česká Třebová – roční povolenka konkrétní MP revír za 1.200 Kč; při zakoupení povolenky u MO ve společném hospodaření platí tato povolenka jen na konkrétním MP revíru dané MO!!! (např. s povolenkou z Č. Třebové na rybník Pařezák nemůžete chytat na jiné MP revíru Litomyšle - je to daň za samostatné hospodaření)
 • MO Lanškroun (samostatně hospodařící) – roční MP povolenka 2.800 Kč (hostovačka) 

„Soukromé“ vody, např.:

Detailní informace a cenách povolenek a podmínkách rybolovu v okolních MO najdete vždy na webových stránkách příslušné MO, případně můžete kontaktovat zodpovědné osoby (prodejce povolenek, jednatele, předsedu, hospodáře…)

Brigády - práce na obnově rybníka Rosnička

Datum: 27.2.2019 8:57:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na schůzi výboru MO Svitavy dne 20. 2. 2019 byl přítomen p. Vostřel, který pro město Svitavy zajišťuje práce na obnově rybníka Rosnička. Pan Vostřel přednesl plány pro nejbližší období, kdy dojde např. k úpravě a zpevnění břehů v olšinách a k úpravě rybářských stanovišť. Nejdůležitější činností na jaře však bude sázení vodních a mokřadních rostlin (rákosí, stulíky, kosatce apod.) do vytipovaných částí rybníka. Pro tyto činnosti jsme nabídli úzkou součinnost v rámci plnění brigádnické povinnosti členů MO.

S ohledem na skutečnost, že výše popsané práce budou probíhat kontinuálně bez ohledu na vyhlášené termíny řádných brigád (vždy podle aktuální situace a počasí), sledujte prosím vývěsky a webové stránky, kde budou zveřejňovány informace např. o mimořádných brigádách.

Archivace aktualit

Datum: 19.1.2019 10:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

dnes byly do archivu přesunuty aktuality z roku 2018, archiv najdete zde.

Z. Ryšavý, správce stránek

Pozvánka na rybářský ples

Datum: 16.1.2019 10:23:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Brigády v roce 2019

Datum: 6.1.2019 10:47:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Termíny brigád v roce 2019 jsou následující: 6. 4. 2019 | 13. 4. 2019 | 4. 5. 2019 | 18. 5. 2019 | 15. 6. 2019 | 13. 7. 2019 | 17. 8. 2019 | 21. 9. 2019 | 12. 10. 2019 | 2. 11. 2019.

Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin). Mimo řádné termíny brigád lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickým referentem (Jiří Kadlec, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516).

Více informací o brigádnické povinnosti najdete na této stránce.

Prodej členských známek 2019

Datum: 6.1.2019 10:40:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Termíny prodeje členských známek na rok 2019 jsou následující: 19. 1. 2019 | 23. 2. 2019 | 30. 3. 2019 | 27. 4. 2019 vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 hod. na chatě Rosnička.

S ohledem na úhyn obsádky v loňském roce a nutnou obnovu ekosystému rybníka, která bude probíhat letos, se alespoň prozatím nepředpokládá prodej povolenek na sezónu 2019. O případných změnách budeme informovat.

Ceny členských známek zůstávají stejné jako v loňském roce, tj. 500 Kč dospělí200 Kč dorost (mládež od 16 do 18 let: do konce kalendářního roku, v němž mladistvý dosáhne 18 let) a 100 Kč děti do 15ti let (do konce kalendářního roku, v němž dítě dosáhne 15 let).

Členskou známku na rok 2019 je mimo řádné prodejní termíny možné zakoupit nejpozději do úterý 30. 4. 2019 po telefonické domluvě s I. Drmolovou. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Podle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu zaniká členství v ČRS zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku (tj. členské známky) do konce dubna příslušného roku. Nezaplacením členské známky do 30. 4. tedy automaticky zaniká členství v ČRS.

Archiv článků 2019

Obnova rybníka Rosnička - postup prací

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom Vám touto cestou poskytnout několik informací týkajících se obnovy rybníku Rosnička. V rámci několika článků na veřejném internetu (např. idnes.czdenik.czsvitavy.cz) nebo v reportáži na svitavském infokanálu byly prezentovány kroky, které se na rybníku již realizovaly, nebo na realizaci teprve čekají. Vzhledem k čistotě vody v Rosničce lze už nyní říci, že vše jde dobrým směrem, a to i díky počasí, které je ve srovnání s loňskem srážkově bohatší a teplotně přívětivější.

Po zimě se voda přirozeně vyčistila, rybníku určitě pomohlo jarní tání a poměrně deštivý a chladný květen. V červnu se s oteplením začala oteplovat i voda, která se pomalu začala zakalovat. Po první aplikaci probiotických bakterií (které by měly „zakonzervovat“ dno a tím zabránit uvolňování živin pro růst sinic, rovněž by měly postupně snižovat mocnost sedimentů-bahna) se vodní sloupec opět pročistil. Druhá vlna aplikace bakterií proběhla začátkem srpna, třetí proběhla tento týden v úterý.

Do rybníka byly na jaře nasázeny vodní a mokřadní rostliny (zejm. stulíky, a to do třech lokalit – hájený úsek, roh rybníka u olšin a protilehlý roh u přítoku). Zároveň jsou postupně osazovány plovoucí ostrovy, kterých je na rybníku již více než 20. Vodní rostliny by měly čerpat živiny ze dna a z vodního sloupce, dále by měly svým stínem částečně zamezovat přílišnému prohřívání vody. Dalším efektem je produkce kyslíku. Vodní rostliny, které volně rostou po celé ploše rybníka ze dna, resp. „koláče“ rostlin na hladině, vyrostly divoce, tj. nejde o druh, který by byl cíleně vysazován. Na jednu stranu mohou být tyto rostliny nepříjemné pro plavce, na druhou stranu se podílí na produkci kyslíku, zastínění hladiny a v neposlední řadě poskytují úkryt rybám. V červnu a v červenci byla instalována infrastruktura pro aerační zařízení – rozvody přímo ve vodě, dmychadlo na stavidle, zároveň byl u stavidla vybodován nový „antoníček“ – přívod elektřiny. Aerace byla tento týden uvedena do provozu.

Co se týče hospodaření na revíru, bude přistoupeno k významným změnám. Zcela jistě bude změněn hospodářský (zarybňovací) plán, kdy dojde k ponížení počtu nasazovaného kapra jako hlavní ryby. Nebude se nasazovat amur, který by jako býložravá ryba mohl zlikvidovat vysazené rostliny. Naší snahou bude, aby bylo posíleno zarybnění dravou rybou (štika, candát, okoun), a to i přes jejich zhoršenou dostupnost u dodavatelů. První zarybnění po loňském úhynu proběhlo na podzim 2018 – nasazena byla štika v tržní velikosti, okoun říční a z bílé ryby plotice. V dubnu 2019 byla nasazena štika (plůdek, velikost cca 4-5 cm). Do rybníka byly rovněž vráceni dva sumci, kteří jako jediní přežili loňský úhyn.

Momentálně v rybníku plave i několik kaprů – zde však není jasné, zda je to několik kusů, které přežily, nebo zda jde o ryby, které někdo svévolně do rybníka nasadil. Důrazně žádáme všechny rybáře resp. veřejnost, aby do rybníka žádné ryby nevypouštěli. Zarybnění je v kompetenci uživatele revíru (MO ČRS Svitavy), živelné nasazování ryb je nežádoucí zejm. z důvodu, že by následně nebyl přehled o tom, co v rybníce plave. Dalším důvodem pro zákaz svévolného vypouštění ryb do rybníka z jiných, než veterinárně prověřených a sledovaných zdrojů, je aktuální situace v Pardubickém kraji, kde na několika rybnících došlo k výskytu pro ryby smrtelného onemocnění koiherpesvirózou.

Nepotvrzené zprávy dále mluví o tom, že v rybníku přežilo i několik kusů lína a úhoře. Plotice se letos vytřely, v rybníku je proto možné pozorovat hejna potěru, který slouží jako přirozená potrava dříve nasazeným dravcům. V případě, že bude zjištěn větší výskyt bílé (cejn) nebo plevelné ryby (karas) se uvažuje o uspořádání závodů zaměřených cíleně na jeden rybí druh – obdoba tzv. „cejnobití“, které pořádá MO v České Třebové z důvodu regulace rybí obsádky na rybníku Pařezák (cílová ryba se po ulovení nevrací vodě).

Z pohledu rybáře dojde (kromě již výše uvedené změny hospodářského plánu) k několika dalším změnám. Tyto ještě nejsou definitivní, probíhá nad nimi diskuse ve výboru MO. Jedná se například o tyto body:

 • uživatel revíru bude mít možnost v případě výrazného zaklesnutí hladiny nebo extrémních klimatických podmínek (vedra) omezit nebo zcela zakázat vnadění mimo udici,
 • zákaz vnadění raketou, vnadícím košíčkem, případně lopatkou přidělanou k prutu (nebo jakékoliv obdobné zařízení umožňující zakrmení mimo udici velkým množstvím návnady v krátkém čase); vnadění bude povoleno pomocí kobry, praku nebo ruky,
 • s ohledem na plánované ponížení hospodářského plánu se diskutuje nad omezením počtu přisvojitelných ryb na jednu povolenku,
 • diskutuje se nad počtem závodů (možnost sloučení několika závodů do jednoho, kde by se vyhlašovaly kategorie): sloučit by bylo možné zahajovací, seniorské a ženské; nebo seniorské a dětské nebo jiná kombinace,
 • pořádání závodu CarpCup je zatím otázkou – jednak nejsou a pravděpodobně pár let nebudou v rybníku cílové ryby, zároveň bude nutné uvažovat nad omezením vnadění při samotném závodě,
 • zvažuje se rozšíření hájení dravé ryby,
 • diskutuje se nad rozdělením rybníka na zóny, kde bude umožněn rybolov, a kde bude zakázán (pláž, vegetační pásma vodních a mokřadních rostlin) – zavedení rekreačních a rybolovných zón.

Všechna výše uvedená opaření by měla být po další diskusi a schválení výborem MO zakomponována do bližších podmínek výkonu rybářského práva platných od 1. 1. 2020. Členové MO s nimi budou seznámeni na členské schůzi v prosinci 2019.

V rámci obnovy rybníka se plánují i další kroky, z nichž nejvýznamnější je odkanalizování chaty Rosnička a přilehlé zahrádkářské kolonie. Město Svitavy zpracovává studii a projektovou dokumentaci. Rybáři nabídli městu součinnost při realizaci, kdy bychom realizovali vlastní výkopové práce (samozřejmě té části kanalizace, která bude potřebná pro chatu). Ve stadiu příprav a plánů je projekt odbahnění a rozšíření retenční nádrže, která po slovení již nebude sloužit jako rybochovné zařízení, ale bude plnit pouze účel retenční nádrže (rezervoár vody pro případná období sucha a zároveň předstupeň čištění vody pro Rosničku). Plánuje se, že i na retenční nádrži budou vysazeny rostliny a umístěny plovoucí ostrovy.

Smyslem a účelem všech výše uvedených, již realizovaných nebo plánovaných opatření je, aby rybník Rosnička mohl plnit tři základní funkce: retenci vody v krajině, rekreační účely (koupací nádrž) a rybářský revír pro sportovní rybolov. Na posílení rekreační funkce rybníka se ve spolupráci s městem podílí i naše MO jako provozovatel půjčovny lodiček. Teď už zbývá jen pokračovat v započaté cestě.

Pevně věříme, že již v příštím roce se potkáme u vody na rybách.

Výbor ČRS MO Svitavy