Brigádnická činnost v roce 2024

Podmínky brigádnické činnosti jsou pro rok 2024 stejné jako byly v roce 2023 (viz níže). Nemění se věkové kategorie, počet hodin ani případná finanční náhrada za neodpracované brigády. Splnění brigádní povinnosti v roce 2024 (práce nebo platba) je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2025.

Termíny brigád v roce 2024: 16. 3. 2024 | 13. 4. 2024 | 18. 5. 2024 | 15. 6. 2024 | podzimní termíny budou včas oznámeny | brigádu v jiném termínu lze sjednat s Liborem Tempírem (tel. 777 765 485), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků!

Změna termínů vyhrazena, sledujte proto prosím vývěsky a webové stránky.

Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

Mimo řádné termíny brigád lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickým referentem (Libor Tempír, tel. 777 765 485).

Brigádnická činnost v roce 2023

Podmínky brigádnické činnosti jsou pro rok 2023 stejné jako byly v roce 2022 (viz níže). Nemění se věkové kategorie, počet hodin ani případná finanční náhrada za neodpracované brigády. Splnění brigádní povinnosti v roce 2023 (práce nebo platba) je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2024.

Termíny brigád v roce 2023: 15. 4. 2023 | 27. 5. 2023 | 3. 6. 2023 | 16. 9. 2023 | 21. 10. 2023 | brigádu v jiném termínu lze sjednat s Petrem Benešem (tel. 775 333 055), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků!

Změna termínů je vyhrazena, sledujte proto prosím vývěsky a webové stránky.

Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

Mimo řádné termíny brigád lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickými referenty (Petr Beneš, Libor Tempír).

Brigádnická činnost v roce 2022

Podmínky brigádnické činnosti jsou pro rok 2022 stejné jako byly v roce 2021 (viz níže). Nemění se věkové kategorie, počet hodin ani případná finanční náhrada za neodpracované brigády. Splnění brigádní povinnosti v roce 2022 (práce nebo platba) je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2023.

Termíny brigád v roce 2022: 9. 4. 2022 | 23. 4. 2022 | 7. 5. 2022 | 28. 5. 2022 | 11. 6. 2022 | 9. 7. 2022 | 13. 8. 2022 | Pozor, změna termínu: 10. 9. 2022 | 8. 10. 2022 | 29. 10. 2022

Změna termínů je vyhrazena, sledujte proto prosím vývěsky a webové stránky.

Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

Mimo řádné termíny brigád lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickým referentem (Jiří Kadlec, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516).

Brigádnická činnost v roce 2021

Podmínky brigádnické činnosti jsou pro rok 2021 stejné jako byly v roce 2020 (viz níže). Nemění se věkové kategorie, počet hodin ani případná finanční náhrada za neodpracované brigády. Splnění brigádní povinnosti v roce 2021 (práce nebo platba) je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2022.

Termíny brigád v roce 2021: 3. 4. 2021 | 17. 4. 2021 | 8. 5. 2021 | 22. 5. 2021 | 12. 6. 2021 | 10. 7. 2021 | 14. 8. 2021 | 18. 9. 2021 | 9. 10. 2021 | 30. 10. 2021

Změna termínů je vyhrazena (bude záležet na aktuálně platných protiepidemických opatřeních, termínech závodů apod.). Sledujte prosím vývěsky a webové stránky.

Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

Mimo řádné termíny brigád lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickým referentem (Jiří Kadlec, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516).

Brigádnická činnost v roce 2020

Povinnost odpracovat brigádu má každý člen MO ve věku 16 až 64 let. Osvobozeni od plnění brigádní povinnosti jsou:

 • držitelé průkazky ZTP, ZTP-P, TP
 • důchodci (starší 64 let, tj. od začátku roku, v němž dosáhne 65 let)
 • invalidní důchodci
 • ženy

Děti (žáci) - za dítě je člen považován od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 15 let věku (tj. v roce, ve kterém člen dovrší věk 16 let, je přeřazen do dorostu).

Mládež (dorost) -  za mládež je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku (tj. v roce, ve kterém člen dovrší věk 16 let, je považován za dorost a v roce, ve kterém dovrší věk 19 let, je přeřazen do dospělých).

Dospělí členové - od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let věku.

Důchodce - za důchodce osvobozeného od brigádnické povinnosti staršího 64 let je považován člen od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 65 let věku.

Dospělí (muži) odpracují 10 brigádnických hodin.
Dorost (muži) odpracují 5 brigádnických hodin.

Neodpracované hodiny lze nahradit finančním plněním ve výši 150 Kč/hodinu. Brigády či finanční náhradu nelze nahradit platbou v naturáliích!!!

V případě pochybností o tom, zda se na Vás vztahuje nebo nevztahuje brigádnická povinnost, kontaktujte prosím brigádnického referenta, aby se předešlo nedoruzuměním při prodeji povolenek v následujícím roce.

Termíny brigád pro rok 2020: 4. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 7. 6. 2020 | 13. 6. 2020 | 20. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 - ZRUŠENO!!! | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 - ZRUŠENO!!!. Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

Mimo řádné termíny brigád lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickým referentem (Jiří Kadlec, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516).

Brigádnická činnost v roce 2019

Povinnost odpracovat brigádu má každý člen MO ve věku 16 až 64 let. Osvobozeni od plnění brigádní povinnosti jsou:

 • držitelé průkazky ZTP, ZTP-P, TP
 • důchodci (starší 64 let, tj. od začátku roku, v němž dosáhne 65 let)
 • invalidní důchodci
 • ženy

Děti (žáci) - za dítě je člen považován od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 15 let věku (tj. v roce, ve kterém člen dovrší věk 16 let, je přeřazen do dorostu).

Mládež (dorost) -  za mládež je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku (tj. v roce, ve kterém člen dovrší věk 16 let, je považován za dorost a v roce, ve kterém dovrší věk 19 let, je přeřazen do dospělých).

Dospělí členové - od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let věku.

Důchodce - za důchodce osvobozeného od brigádnické povinnosti staršího 64 let je považován člen od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 65 let věku.

Dospělí (muži) odpracují 10 brigádnických hodin.
Dorost (muži) odpracují 5 brigádnických hodin.

Neodpracované hodiny lze nahradit finančním plněním ve výši 150 Kč/hodinu. Brigády či finanční náhradu nelze nahradit platbou v naturáliích!!!

V případě pochybností o tom, zda se na Vás vztahuje nebo nevztahuje brigádnická povinnost, kontaktujte prosím brigádnického referenta, aby se předešlo nedoruzuměním při prodeji povolenek v následujícím roce.

Termíny brigád pro rok 2019: 6. 4. 2019 | 13. 4. 2019 | 4. 5. 2019 | 18. 5. 2019 | 15. 6. 2019 | 13. 7. 2019 | 17. 8. 2019 | 21. 9. 2019 | 12. 10. 2019 | 2. 11. 2019. Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

Mimo řádné termíny brigád lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickým referentem (Jiří Kadlec, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516).

Brigádnická činnost v roce 2017

Mezi povinnosti každého člena patří i brigádnická činnost (tzv. pracovní roční příspěvek podle § 3 odst. 4 písm. c) Stanov ČRS). Rozsah brigádnické povinnosti pro rok 2016 byl schválen usnesením členské schůze dne 10. 1. 2016. Zde odsouhlasené změny se týkají zejména těch členů, kteří byli v roce 2015 osvobozeni od brigádnické povinnosti z titulu přiznaného starobního důchodu. Pokud tito členové v roce 2016 nedovrší věk 65 let, nevztahuje se na ně pro rok 2016 osvobození od brigádnické povinnosti, a to ani v případě, kdy jim byl přiznán starobní důchod.

V případě pochybností o tom, zda se na Vás vztahuje nebo nevztahuje brigádnická povinnost, kontaktujte prosím brigádnického referenta, aby se předešlo nedoruzuměním při prodeji povolenek v následujícím roce.

Povinnost odpracovat brigádu má každý člen MO ve věku 16 až 64 let. Osvobozeni od plnění brigádní povinnosti jsou:

 • držitelé průkazky ZTP, ZTP-P, TP
 • důchodci (starší 64 let, tj. od začátku roku, v němž dosáhne 65 let)
 • invalidní důchodci
 • ženy

Děti (žáci) - za dítě je člen považován od začátku povinné školní docházky do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 15 let věku (tj. v roce, ve kterém člen dovrší věk 16 let, je přeřazen do dorostu).

Mládež (dorost) -  za mládež je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku (tj. v roce, ve kterém člen dovrší věk 16 let, je považován za dorost a v roce, ve kterém dovrší věk 19 let, je přeřazen do dospělých).

Dospělí členové - od začátku kalendářního roku, v němž dosáhnou 19 let věku.

Důchodce - za důchodce osvobozeného od brigádnické povinnosti staršího 64 let je považován člen od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 65 let věku.

Dospělí (muži) odpracují 10 brigádnických hodin.
Dorost (muži) odpracují 5 brigádnických hodin.


Neodpracované hodiny lze nahradit finančním plněním ve výši 150 Kč/hodinu. Brigády či finanční náhradu nelze nahradit platbou v naturáliích!!!

Termíny brigád pro rok 2017 jsou následující: 8. 4., 22. 4., 13. 5., 20. 5., 17. 6., 8. 7., 26. 8., 16. 9., 14. 10., 4. 11. (vždy se jedná o soboty). Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

Mimo uvedené dny lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickým referentem (Jiří Kadlec, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516).

Zároveň žádáme členy naší organizace, kteří mají oprávnění vykonávat speciální profese jako je např. svářeč, zedník, truhlář, pokrývač, práce s ručním elektrickým a motorovým nářadím atd.,  aby tuto informaci sdělili brigádnickým referentům.

Brigádnická činnost za rok 2016

Zpráva o brigádnické činnosti v roce 2016, která byla prezentována na členské schůzi dne 4. 12. 2016:

 • účast na brigádách je tristní i přesto, že práce kolem rybníků a chaty je dostatek a je vždy zajištěna a připravena; nutné práce (sekání, údržba) jsou obvykle vykonávány členy, kteří již brigádnickou povinnost nemají – v podstatě se stále opakuje situace z posledních let
 • před každým termínem brigády ve druhé polovině roku byla umístěna informace do „vývěsních skříněk“ (před chatou, na náměstí ve Svitavách), na nástěnku v hospodě a do aktualit na www stránkách
 • za rok 2015 si plný počet hodin zaplatilo 30 členů, 5 hodin pak 3 členové – těmto členům bylo sděleno, že spíše než platbu za neodpracované brigády by MO uvítala pracovní příspěvek. Bohužel, tito členové většinou dle svých slov z důvodu velké časové zaneprázdněnosti upřednostňují strávení volného času s rodinou s tím, že „hodiny si holt zaplatí“
 • z důvodu nedostatečné účasti na řádných či mimořádných brigádách bylo nutné některé práce svěřit externím dodavatelům (viz v minulosti např. stavba plotu u garáže) – zejm. svaření konstrukce laviček
 • momentálně evidujeme 66 členů, kterým byla vydána roční povolenka a nemají odpracované brigádnické hodiny (z toho 53 členů, kteří neodpracovali ani hodinu)
 • v roce 2016 bylo vyhlášeno 11 řádných brigádních termínů a jeden mimořádný (plus individuální brigády po domluvě s brigádnickým referentem), v rámci kterých bylo odpracováno celkem 1808 hodin, z toho např.:
  • chata 348 hodin
  • retenčka 419 hodin
  • Rosnička 788 hodin
  • sekretariát MO 103 hodin

přičemž se jednalo zejm. o tyto práce: úklid v okolí Rosničky a chaty, provizorní výsprava výmolů na cestách kolem rybníka, sekání a údržba zelených ploch, výroba nových lavic a stolů u chaty, drobné opravy na nemovitém a movitém majetku MO, prodej povolenek a členských známek, správa www stránek, příprava topného dřeva apod.

Brigádnická činnost za rok 2015

Vážené rybářky,vážení rybáři.

dovolte, abych Vás seznámil s tím jak se naše členská základna vypořádala s brigádnickou činností v roce 2015.

V minulém roce byly provedeny tyto akce: sekání a úklid kolem rybníka, příprava palivového dřeva, údržba objektu Rosnička, údržba ČOV - výměna víka, generální oprava laviček, zhotovení lavic na posezení na terase, údržba parkoviště, údržba v okolí retenčky, čištění a údržba odvodnění kolem retenčky, údržba stavidla, zastřešení terasy a údržba příjezdových cest.

Chtěl bych připomenout, že na výroční schůzi konané dne 19. 10. 2014 byla odsouhlasena pro rok 2015 úleva z brigádnické činnosti pro všechny členy, kteří v roce 2015 dosáhnou důchodového věku. Tato výjimka platila pouze pro rok 2015 a týkala se 19 členů naší organizace. Osvobozených od brigád bylo 102 členů z důvodu dosaženého věku. Z celkového počtu 378 členů to představuje 27 % členů naší organizace, kteří nemuseli vykonávat brigádnickou povinnost. Přes tuto skutečnost bylo v loňském roce odpracováno celkem 1916 brigádnických hodin.

Vzhledem k tomu, že je mnohdy velmi problematické zajistit plánované brigády, bylo na prosincové výborové schůzi doporučeno, aby pro rok 2016 byly stanoveny tyto podmínky:

Povinnost odpracovat brigádu má každý člen MO ve věku 16 až 64 let. Osvobozeni od plnění brigádní povinnosti jsou:

 • držitelé průkazky ZTP, ZTP-P, TP
 • důchodci (starší 64 let, tj. od začátku roku, v němž dosáhne 65 let)
 • invalidní důchodci
 • ženy

Dospělí členové - za dospělého je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhl 19 let věku.

Mládež (dorost) -  za mládež je člen považován od začátku kalendářního roku, v němž dosáhl 16 let věku do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku.

Děti (žáci) - za dítě je člen považován od věku 8 let do konce kalendářního roku, v němž dosáhne 15 let věku.

Důchodce - za důchodce osvobozeného od brigádnické povinnosti staršího 64 let je považován člen od začátku kalendářního roku, v němž dosáhne 65 let věku.

Dospělí (muži)od 19 let do 64 let věku včetně odpracují 10 brigádnických hodin.

Členové (mládež) od 16 do 18 let věku včetně odpracují 5 brigádnických hodin.

Pro účely brigádnické povinnosti se posuzuje věk, kterého člen dosáhne v daném roce.

Příklad: osvobozeno je dítě, které v daném roce dosáhne 15 let věku a dospělý, který v daném roce dosáhne věku 65 let.

Podmínkou pro získání povolenky v daném roce je povinnost v roce předešlém odpracovat brigády v uvedeném rozsahu. Členové, kteří tuto povinnost nesplnili, mohou využít náhradní plnění ve formě finančního vyrovnání. Cena za 1 hodinu je 150 Kč a bude zaplacena při zakoupení povolenky. Pokud například někdo odpracoval pouze 5 hodin a má povinnost odpracovat 10 hodin doplatí v případě zakoupení povolenky 750 Kč. Pro rok 2016 jsme rozšířily termíny brigád v dubnu, květnu a září na dva termíny v měsíci. I nadále platí, že po dohodě s brigádnickým referentem lze brigádu odpracovat i v jiném termínu než je stanoveno.

Termíny brigád 2016: 9. a 23. dubna, 14. a 28. května, 11. června, 9. července, 28. srpna, 10. a 24. září, 15. října a 12. listopadu. Pokud dojde v průběhu roku k nějakým změnám, budou členové včas upozorněni na nástěnce a na našich internetových stránkách.

V letošním roce plánujeme tyto akce: sekání a údržbu zelených ploch kolem rybníka, příprava palivového dřeva, údržba objektu Rosnička, údržba ČOV, pokračovat v opravě stolů a laviček v okolí Rosničky, údržba parkoviště, údržba v okolí retenčky, oprava stavidla na retenčce, údržba příjezdových cest. Tyto akce budou dle potřeb naší organizace průběžně doplňovány o další.

Mezi nejaktivnější členy při zajišťování brigádnické činnosti patří kolegové: Milota st., Milota ml., Oliva Miroslav, Koutný Josef, Ficek st. V oblasti práce s dětmi to jsou kolegové Drmola Robert a Ficek ml.

Jiří Kareš, brigádnický referent