Archiv aktualit 2023

PF 2024

Datum: 24.12.2023 11:31:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Všem rybářkám, rybářům a příznivcům Petrova cechu přejeme do roku 2024 hodně zdraví, štěstí, radosti, úsměvů, úspěchů v osobním i pracovním životě a v hlavně spoustu krásných zážitků u vody. Petrův zdar!

Přechod na RIS - doplnění čísla členské legitimace

Datum: 26.11.2023 16:16:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak již bylo několikrát avizováno, od 1. 1. 2024 se naostro rozjede RIS - Rybářský informační systém. Veškeré povolenky pro rok 2024 již budou vydávány výhradně prostřednictvím tohoto systému.

Jednou z vlastností systému je, že bude využíván celým ČRS a bude evidovat celou členskou základnu. Z tohoto důvodu musí mít každý člen unikátní (v rámci RIS jedinečné) číslo členské legitimace - konkrétně se jedná o číslo pod čárovým kódem na první straně legitky. Naše MO, i s ohledem na dosud užívaný program pro evidenci, evidovala členy pod vlastní číselnou řadou. Proto musíme u všech členů číslo legitimace doplnit. Ti členové, kteří mají ještě staré letité legitky bez čárových kódů se nemusí ničeho lekat, neb jim při prodeji členské známky nebo povolenky legitimaci nahradíme novějším vzorem.

První vlna doplňování čísel členských legitimací proběhla na členské schůzi. Abychom urychlili prodej povolenek v rocee 2024, žádáme všechny členy, kteří nám ještě nesdělili číslo členské legitimace, aby nám poslali nejlépe ofocenou legitku (první stranu s čárovým kódem a druhou stranu s identifikačními údaji na mailovou adresu seanr@seznam.cz 

Děkujeme za spolupráci.

Z. Ryšavý a I. Drmolová

Další info k RIS např. zde: https://www.irybarstvi.cz/informace-pro-rybare-ris-vydej-povolenek-na-rok-2024

Výlov retenční nádrže (19. 11. 2023)

Datum: 21.11.2023 12:42:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V neděli 19. 11. 2023 po členské schůzi proběhl slov retenční nádrže, ve které jsme měli nasazený rychlený plůdek candáta. Práce na slovu začaly již v týdnu, kdy se postupně upouštěla voda. Bohužel, vzhledem k velkému množství nečistot (rostliny, spadané listí) jsme nemohli instalovat záchytné sítě, protože se rychle ucpávaly. Candáti nám proto "šli s vodou", a nebylo jich málo: ve sváteční pátek jsme dočišťovali koryto přítoku od spadlých stromů a spoustu candátků jsme viděli.

V neděli se jich proto v samotné retenčce neslovilo velké množství, a celkově to také nebyl takový sukces jako v loňském roce: odhadujeme cca 50-60 kusů plus ryby, které propluly a nebyly vidět. V loňském roce jsme do Rosničky vypouštěli cca 400 ks candátů 12-17 cm (z nasazených 3 tis. ks), letos bylo vysazeno 5 tis. ks - návratnost je bohužel nižší. Svou roli bohužel sehrály i volavky, které na retenčku nalétávaly jako do samoobsluhy.

Všem zúčastněným děkuji za přiložení rukou k dílu.

Členská schůze

Datum: 20.11.2023 6:26:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V neděli 19. 11. 2023 proběhla ve svitavském kině Vesmír výroční členské schůze. Kromě obvyklých informací ohledně hospodaření MO, plánu práce a ostatních provozních záležitostí dostali členové informace o plánované komplexní revitalizaci rybníku Rosnička, nasazení celorepublikového rybářského informačního systému a o přechodu do společného rybolovu. Podrobnější informace pro rybáře, kteří se nemohli (nebo nechtěli) schůze zúčastnit, budeme na stránkách zveřejňovat v následujících dnech.

Kromě výše uvedeného byla prezentována změna termínů pro konání členských schůzí - z tradičního "pozdně podzimního" termínu se členské schůze přesunou na jaro (březen/duben).

Děkujeme za poměrně slušnou účast :-)

Regionální turnaj - vyhlášení

Datum: 20.11.2023 6:17:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

O předminulém víkendu proběhlo vyhlášení výsledků regionálního turnaje v rybolovu. Svitavští žabáci ve složení Petr Ficek, Martin Ficek, Vladimír Velfl, Miroslav Vrbas, Jiří Bryška, Jiří Bryška ml., František Kyselý, Milan Hřebíček, Michal Kučera obhájila loňskou čtvrtou příčku.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v roce 2024!

Informace o zarybnění - Rosnička   

Datum: 23.10.2023 10:33:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V úterý 17. 10. 2023 bylo do Rosničky vysazeno 50 kg lína obecného, o den později 400 kg kapra, obojí v tržní velikosti.

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství

Datum: 18.10.2023 16:06:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Od příštího roku vejde v platnost novelizovaná vyhláška č. 197/2004 Sb. Co znamenají její úpravy pro praktický rybolov?

Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. V následujícím textu podrobněji rozebíráme, co přináší novela tohoto předpisu pro rybolov v praxi.

Kompletní znění nové vyhlášky si můžete stáhnout ze Sbírky zákonů na této stránce. Republiková rada ČRS zároveň zapracovala veškeré legislativní změny do Rybářského řádu ČRS pro rok 2024 a 2025. Jednotlivé územní svazy rovněž aktualizovaly bližší podmínky lovu tak, aby odpovídaly stávajícím ustanovením nově vydaného právního předpisu. Všichni naši rybáři tak dostanou kompletní ucelený přehled aktuálně platných pravidel rybolovu (Rybářský řád) s novou povolenkou na rok 2024.

Přehled nejdůležitějších změn pro praktický rybolov:

Sjednocení legislativních pojmů – muškaření

Doposud byl v legislativě odlišován způsob lovu muškařením a lovu na umělou mušku. Novelou dochází ke sjednocení terminologie, nově bude tento způsob lovu nazýván v legislativě muškařením, což je dlouhodobě používaný termín i v rybářské praxi. I v Rybářském řádu ČRS se tak nově setkáte pouze s pojmem muškaření a jeho přesnou definicí.

Sjednocení lovu přívlačí a muškaření ve pstruhových revírech

Doposud bylo možné lovit přívlačí na pstruhových revírech pouze v období od 16. 4. do 31. 8. Nově dochází ke sjednocení doby lovu s muškařením, a rybáři tak mohou obě metody lovu využívat až do 30. 11. V případě přívlače však platí, že od 1. 9. je možné vláčet pouze s jedním jednoháčkem. Důležité je však k této změně také dodat, že možnost dalšího zpřísnění zůstává v rukou uživatele rybářského revíru prostřednictvím bližších podmínek výkonu rybářského práva. Tedy tam, kde uživatel uzná například s ohledem na společenstva ryb za vhodné, může být přívlač na podzim omezena či nadále zakázána. Je proto nanejvýš důležité důkladně prostudovat platný Rybářský řád.

Lov hlubinnou přívlačí

Lov hlubinnou přívlačí, tam kde je bližšími podmínkami povolen, bude nově možný pouze prostřednictvím plavidla poháněného lidskou silou. Nebude již tedy možné na rybářských revírech v ČR provozovat hlubinnou přívlač prostřednictvím lodních motorů.

Amur bílý má nově stanoven denní limit počtu úlovků

Amur bílý se nově dostává na seznam tzv. ušlechtilých ryb, jejichž úlovek je v mimopstruhovém rybářském revíru legislativně omezen na 2 ks denně.

Změna denního limitu úlovků pro některé nepůvodní druhy a pro invazní nepůvodní druhy ryb

Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nově nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu. Nově si tedy rybář může od vody odnést neomezené množství například karasů stříbřitých. Nadále platí zákonné ustanovení, že invazní druhy na unijním seznamu (v našich podmínkách zejména střevlička východní, sumeček černý, slunečnice pestrá a hlavačkovec Glenův) nesmí být po ulovení vráceny zpět a nesmí být použity jako nástražní rybka.

Změna v zapisování úlovků dalších druhů ryb

Změna nastává také v zapisování přisvojených úlovků. Nadále platí, že každý rybář má povinnost přisvojený úlovek tzv. ušlechtilých ryb (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, ryb lososovitých a nově i amura) zapsat bezprostředně po jejich ulovení včetně jejich délky a hmotnosti. Nově pak v případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje rybář bezprostředně po ulovení pouze druh ryby, po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody pak počet kusů a celkovou hmotnost. Nemělo by tak již docházet k přisvojování například tzv. „bílých ryb“ bez toho, aby je následně rybář nezapsal do úlovkového lístku.

Změna platnosti rybářských lístků

Novelou vyhlášky státní správa ruší rybářské lístky vydávané na období 1 a 3 roky. Nově tak budou úřady vydávat rybářské lístky pouze na dobu 10 let, dobu neurčitou a 30 dní. Ke změně výše správních poplatků za vydání rybářských lístků nedochází, již vydané rybářské lístky zůstávají v platnosti.

Změna průkazů rybářských stráží

Novela vyhlášky také zásadním způsobem mění vzor průkazu rybářské stráže. Stávající průkazy pozbydou platnosti 31. 12. 2029, a všechny rybářské stráže si tak musí do této doby své průkazy vyměnit za nové, a to prostřednictvím úřadu, který je do funkce ustanovil. Postupně se tak mezi členy rybářské stráže začnou objevovat nové žluté průkazy, namísto dosavadních modrých. Stávají odznaky rybářských stráží se měnit nebudou.

Změn ve vyhlášce je samozřejmě celá další řada, týkají se však především uživatelů rybářských revírů, a to zejména v oblasti zásad pro udělování výjimek, přepočtů věkových kategorií vysazovaných ryb, evidence o hospodaření apod., a nezasahují tak do praktického rybolovu rybářů.

V případě jakýchkoli dotazů k předmětným změnám v legislativních pravidlech rybolovu jsme našim rybářům k dispozici na e-mailu rada@rybsvaz.cz.

Petrův zdar!

Převzato z webu ČRS (www.rybsvaz.cz)

Pozvánka na členskou schůzi

Datum: 11.10.2023 10:59:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 19. 11. 2021 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:30 hod.

Navrhovaný program schůze:

1)    Zahájení
2)    Schválení programu schůze
3)    Volba mandátové a návrhové komise
4)    Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
5)    Zpráva o činnosti a hospodaření MO za rok 2022
6)    Zpráva dozorčí komise k činnosti a hospodaření MO za rok 2022
7)    Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2024
8)    Informace o projektu odbahnění Rosničky
9)    Informace o změnách souvisejících se vstupem do společného rybolovu
10)  Informace k rybářskému informačnímu systému
11)  Diskuse
12)  Návrh usnesení
13)  Závěr

Vzhledem k projednávaným tématům, zejm. body 8, 9 a 10, je účast všech členů MO Svitavy více než žádoucí.

Za výbor MO Svitavy

Zdeněk Ryšavý

Upozornění na brigádu

Datum: 5.10.2023 13:16:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme všechny členy MO, na které se vztahuje brigádní povinnost, že poslední řádný termín brigády je v sobotu 21. 10. 2023.

Po tomto termínu je možné brigádní povinnost splnit pouze po individuální domluvě s brigádnickými referenty, případně je možné pracovní příspěvek nahradit finačním plněním (10 hodin, 150 Kč/hod.).

Splnění brigádní povinnosti, resp. náhradní finanční plnění, je podmínkou pro vydání povolenky na rok 2024.

Změna denní doby lovu

Datum: 3.10.2023 6:29:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme rybáře, že od 1. 10. je denní doba lovu na mimopstruhových rybářských revírech od 5:00 do 22:00.

Regionální turnaj 2023 - výsledky 6. kola (Č. Třebová)

Datum: 2.10.2023 7:22:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 16. 9. 2023 se posledním kolem uzavřel letošní ročník regionálního turnaje v rybolovu. Poslední kolo se tradičně koná na rybníku Pařezák v České Třebové, a letos tomu nebylo jinak. Šest týmů přivítalo vělmi pěkné počasí (na podzim nezvyklé), a oproti minulému kolu v Bystřici se polepšily také ryby, které spolupracovaly více než dobře. Výrazné zlepšení předvedli i svitavští žabáci, kteří po dvou nepříliš vyvedených závodech brali druhé místo:

Poř. MO Body
1. Lanškroun 5602
2. Svitavy 5226
3. Jimramov 4896
4. Bystřice nad Pernštejnem 3749
5. Litomyšl 1862
6. Česká Třebová 1772

Nejúspěšnějším rybářem byl Luboš Vávra z Lanškrouna (68 ryb, 1771 bodů), největší rybu závodu zdolal Miloš Randa z Litomyšle (štika, 81 cm). Poslední kolo také určilo konečné pořadí turnaje, kde jsou hned dvě umístění dělená: O první a druhé místo se dělí Jimramov a Lanškroun, třetí skončila Bystřice, na děleném čtvrtém a pátém místě skončily Svitavy spolu s Českou Třebovou a poslední místo bere Litomyšl. Kompletní výsledky všech kol najdete na této stránce.

Svitavský tým tvořil kapitán Michal Kučera a závodníci Petr a Martin Fickovi, Milan Hřebíček, Jirka Bryška st. a Vláďa Velfl. V průběhu celého roku přispěli svým loveckým uměním ještě Fanda Kyselý, Jirka Bryška ml. a Míra Vrbas.

Pozvánka na rybářský kroužek - školní rok 2023/2024

Datum: 20.9.2023 10:20:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Senior Cup - výsledky

Datum: 11.9.2023 12:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 9. 9. 2023 se na Rosničce konal tradiční Senior Cup. Účast na závodu je jako již obvykle otevřená vše držitelům státního rybářského lístku, jedinou podmínkou je věk nad 60 let. Předpověď počasí byla více než příznivá, možná právě i proto si k rybníku našlo cestu 18 závodníků. Chytat se mohlo na položenou nebo na plavanou - technika chytání se mohla libovolně měnit. Nutno dodat, že nejúspěšnější rybáři chytala na plavačku.

Po 4 hodinách chytání se pořadí ustálilo takto:

Poř. Jméno Body
1. Štěpán Kadlec 115 
2.  Antonín Cvrkal 96 
3.  Luboš Vávra 72 
4.  Vladimít Velfl 39 
5.  Karel Matal 27 

Největší rybu závodu ulovil pan Karel Matal (štika 67 cm). Všem závodníkům děkujeme za účast a těšíme se u vody na shledanou zase za rok.

Regionální turnaj 2023 - výsledky 5. kola (Bystřice)

Datum: 6.9.2023 7:35:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 26. 8. 2023 se na rybníku Argentina konalo předposlední kolo letošního regionálního turnaje v rybolovu. Z pohledu svitavských příznivců Petrova cechu se toto kolo hodnotí docela těžko, neboť žabáci skončili s jednou jedinou ulovenou rybou poslední. A o moc lepší to s počtem ulovených ryb nebylo ani na vyšších příčkách: celkem se ulovilo pouhých 144 ryb (4826 bodů). Sobotní klání vyhráli domácí borci z Bystřice, druzí skončili kolegové z Jimramova a třetí rybáři z Lanškrouna. Výsledky:

Poř. MO Body
1. Bystřice nad Pernštejnem 1458
2. Jimramov 420
3. Lanškroun 418
4. Česká Třebová 61
5. Litomyšl 35
6. Svitavy 21

Nejúspěšnějším lovcem byl bystřický Pavel Mann nejml. (945 bodů), největší rybu ulovil Jan Kocourek z Lanškrouna (štika, 67 cm). Svitavský tým chytal ve složení Vláďa Velfl (kapitán), Jirka Bryška ml., Michal Kučera, Martin Ficek, Jirka Bryška st. a Milan Hřebíček.

Pozvánka na rybářské závody

Datum: 2.9.2023 10:05:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve rybářky a rybáře na rybářské závody seniorů "Senior Cup", které se konají v sobotu dne 9. 9. 2023 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky v jednotlivých kategoriích je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (9. 9. 2023, zelená a hnědá zóna)

Datum: 2.9.2023 10:04:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (louka u Rosničky "pod břízami"),

DNE 9. 9. 2023 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (Senior Cup). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

 Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Biomanipulační odlovy 2023

Datum: 1.9.2023 9:03:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Ve čtvrtek 30. 8. 2023 proběhl letos pravděpodobně poslední biomanipulační odlov nežádoucích druhů ryb. Zátah prubním plotem komplikovala značně snížená hladina (-60 cm): i přesto, že lovné místo bylo zakrmeno, moc ryb se nechytilo. V síti nakonec dominovali dravci nad ploticemi a cejny. Další odlov byl proto realizován agregátem po celém obvodu rybníku.

Potěšující je, že řízení rybí obsádky ve spolupráci s týmem Dr. Jurajdy funguje. Dravé ryby je dostatek (jak početně a velikostně, tak druhově), bílé ryby je dost, a to v přiměřené potravní velikosti. V úlovcích jsme našli i úhoře a líny. Z loďky jsme viděli tři naše největší sumce a větší kapry.

Opravdu potěšující je, že byl odloven velký počet letošních okounů, takže i když se větších generačních ryb ulovily pouze dva kusy, v rybníku jich zcela jistě musí být více. Rovněž se nám daří odchov candát z rychleného plůdku: z loňské násady máme už pěkné, cca 25 cm velké rybky.

Biomanipulační odlov - 30. 8. 2023

Datum: 18.8.2023 11:11:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme rybáře a návštěvníky rybníka Rosnička, že dne 30. 8. 2023 se v oblasti pláže uskuteční biomanipulační odlov zátahovou sítí. V době zátahu bude omezeno užívání vodní plochy.

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO Svitavy

Plavačkové závody - výsledky

Datum: 6.8.2023 21:02:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 6. 8. 2023 se na Rosničce konaly tradiční plavačkové závody "Svitavské brčko". I přes naprosto šílenou předpověď počasí si cestu k rybníku našlo 17 závodníků: chtělo by se říci "tradičních", neb nezanedbatelnou část startovního pole tvořili příslušníci klanů Bryšků a Kadleců :-)

Svatý Petr nakonec ocenil statečnost závodníků, a zařídil relativně bezproblémový průběh závodu: během dopoledne jen dvakrát lehce sprchlo. Kohoutky tam nahoře otočili až těsně před koncem - na vyhlášení už to jelo naplno. Rybám se v některých úsecích moc na háčky nechtěl - jen Svatý Petr ví proč. První tři závodníci seděli na různých místech, a ryb měli dost a dost - že by to opravdu bylo rukama? :-D Aspoň mají ostatní motivaci k tréninku a samostudiu... 

Po dvou poločasech (celkem 6 hodin chytání) byly výsledky následující:

Poř. Jméno Body
1. Miroslav Frank 236
2. Martin Zedník 216
3. Michal Kučera 180
4. Vít Kolář 154
5. Matouš Dostál 56

Děkujeme závodníkůlm za účast a odvahu a těšíme se na viděnou napřesrok, nebo s některými v září na Senior Cupu.

Regionální turnaj 2023 - výsledky 4. kola (Jimramov)

Datum: 6.8.2023 20:06:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 15. 7. 2023 se na jimramovském rybníku v koutě konalo 4. kolo regionálního turnaje v rybolovu. Počasí bylo luxusní, snad jen nemuselo být takové teplo :-). Rybám se v takovém palermu ale moc spolupracovat nechtělo - to je koneckonců stav, který je asi stejný napříč republikou. Za dva poločasy se ulovilo 170 kusů ryb, které byly ohodnoceny 7 045 body. Na svitavské žabáky z toho připadlo 606 bodů, což stačilo na páté místo. Výsledky 4. kola jsou následující:

Poř. MO Body
1. Lanškroun 1974
2. Bystřice nad Pernstějnem 1847
3. Jimramov

1266

4. Česká Třebová 949
5. Svitavy 606
6. Litomyšl 403

Nejúspěšnějším lovcem byl jimramovský Josef Svoboda (17 ks ryb a 656 bodů), který zároveň zdolal největší rybu závodu (kapr 74 cm). Svitavské družstvo chytalo ve složení Martin Ficek, Petr Ficek, Vláďa Velfl, Milan Hřebíčrk a Michal Kučera, kapitánem byl Jirka Bryška.

Průběžné pořadí regionálního turnaje najdete na této stránce.

Pozvánka na 2. Benátskou noc (18.8.2023)

Datum: 6.8.2023 6:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Pozvánka na plavačkové závody

Datum: 18.7.2023 7:27:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve rybářky a rybáře na rybářské závody v plavané "Svitavské brčko", které se konají v sobotu dne 5. 8. 2023 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky v jednotlivých kategoriích je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (5. 8. 2023, zelená a hnědá zóna)

Datum: 18.7.2023 7:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (louka u Rosničky "pod břízami" a přítok až po rákosiny na pláži),

DNE 5. 8. 2023 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (plavačkové závody "Svitavské brčko"). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Mimořádný (průběžný) úlovkový lístek

Datum: 10.7.2023 10:23:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rybářském řádu, který upravuje bližší podmínky pro výkon rybářského práva na rybníku Rosnička je v bodě 5 písm. b) uvedeno, že mezi další povinnosti osoby provádějící lov patří mj. i vyplnění mimořádného úlovkového lístku s přehledem o úlovcích na revíru Rosnička vyhotoveného k 30. 6. běžného roku. Termín pro odevzdání je stanoven na 15. 7.; důvodem je nutnost získání průběžných dat o stavu obsádky v revíru pro další zarybnění.

Zvláštní úlovkové lístky byly vydávány při prodeji povolenky, dále je možné je stáhnout z webu (Úlovkový lístek za období od 1. 1. do 30. 6.) a jsou k dispozici na chatě Rosnička a u členů rybářské stráže.

Žádáme všechny držitele povolenek, aby tyto průběžné úlovkové lístky řádně vyplnili a nejpozději do 15. 7. 2023 odevzdali (buď na chatu, nebo do schránky na chatě). Děkujeme za spolupráci.

Regionální turnaj 2023 - výsledky 3. kola (Svitavy)

Datum: 3.7.2023 9:21:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 24. 6. 2023 se na svitavském rybníku Rosnička konalo třetí kolo regionálního turnaje v rybolovu. Počasí závodníky trošku pozlobilo, když dopoledne pršelo, po poledni se ale trochu umoudřilo. Nicméně proměnlivé počasí bylo asi důvodem mizerné aktivity ryb - celkem se ulovilo 129 ryb za 3491 bodů. Domácí tým ve složení Vláďa Velfl, Michal Kučera, Jirka Bryška ml., Milan Hřebíček a Jirka Bryška brali konečné páté místo. Z vítězství se radovali borci z Lanškrouna, kteří odsunuli na druhé místo kolegy z Jimramova. Výsledková listina:

Poř. MO Body
1. Lanškroun 1063
2. Jimramov 936
3. Bystřice nad Pernštejnem 479
4. Česká Třebová 411
5. Svitavy 356
6. Litomyšl 246

Největší rybu závodu ulovil bystřický Pavel Mann nejml., který zdolal úhoře o míře 70 cm a zároveň se stal nejúspěšnějším rybářem (11 ks ryb, 354 bodů).

Další kolo RT se bude konat 15. 7. v Jimramově.

Pasování malých rybářů

Datum: 21.6.2023 8:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 10. 6. 2023, vzápětí po vyhlášení výsledků závodů dětí a žen, proběhlo pasování rybářského potěru na rybáře. Jedná se o symbolickou akci, kterou jsme poprvé pořádali v loňském roce. Děti z kroužku již měly zkoušky za sebou, mají své povolenky a v doprovodu rodičů či prarodičů již zkouší své lovecké schopnosti u vody, takže jde opravdu jen o určitou symboliku :-).

Děti už na základě "šeptandy" věděly, co je čeká, takže byly vzorně připraveny, a rodiče jim nachystali náhradní oblečení. Pasování se stejně jako loni ujali vedoucí kroužku, Petr Ficek a Robert Drmola, pasovací formuli odříkala jednatelka Ivana Drmolová - když to říkala podesáté, tak už to dala skoro bez chyby :-D. Každé dítko bylo náležitě smočeno v rybniční vodě, popasováno ferdulí a pak si vylovilo rybu, které dalo svobodu. Odměnou byl pasovací list na památku.

"Jménem práva rybářského, cechu velmi váženého, jmenuji tě dnešním dnem, pasovaným rybářem.
Štiky, candáti a kapři jsou teď tvoji rodní bratři. Vodník Čochtan v tu ránu, vzal tě pod svou ochranu.
Tento den na paměti měj, Petra s námi uctívej, neboť on je s Krčínem, naším velkým patronem."

Dětské a ženské rybářské závody - výsledky

Datum: 20.6.2023 15:15:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Druhá červnová sobota se nesla ve znamení tradičních dětských a ženských závodů. Jako každý rok, se obě hlavní kategorie dále dělily na "rybáře" a "nerybáře" - zůčastnit se tak mohli i závodníci, kteří ještě nevlastnili rybářský lístek.

Předpověď počasí byla velmi příznivá, a možná i proto si cestu k vodě našlo celekm 49 závodníků a závodnic (15 v kategorii žen a 34 v kategorii dětí). Oproti tradičním zahajovacím závodům se rybám na břeh moc nechtělo... v některých úsecích byla aktivita ryb nulová a někdo si tedy na rybu za dva poločasy nesáhl. Kapřík se nechytil ani jeden, z ušlechtilých ryb pouze dva líni a několik okounů. Zato bílé ryby bylo habaděj.

Vzhledem ke způsobu bodování (bílá ryba bez ohledu na velikost = 1 bod, ušlechtilá ryba 1 cm délky = 1 bod) bylo celé klání docela zajímavé: jedna bodovaná ušlechtilá ryba mohla významně zamíchat celkovým pořadím. Závod byl tradičně rozdělen do dvou poločasů, během nichž se nakonec ustálilo následující pořadí:

Poř. Děti - rybáři Body Poř. Děti - nerybáři Body
1. Vít Kolář 237 1. Kristrián Krutina 167
2. Martin Zedník 214 2. Leonardo Pavlíček 120
3. Madlenka Kopecká 105 3. Štěpá Zedník 73

Poř. Ženy - rybářky Body Poř. Ženy - nerybářky Body
1. Aneta Dúbravová 37 1. Kamila Zedníková 74
2. Kinclová Petra 2 2. Petra Bryšková 58
3.-4. Marcela a Denisa 0 3. Soňa Bryšková 45

Děkujeme všem závodníkům za účast, manželům, dědečkům, tatínkům a maminkám za servis závodnicím a závodníkům, provianťákům za jejich práci ve stánku a u grilu a těšíme se příští rok zase u vody na shledanou.

Petrův zdar!

Zákaz rybolovu (24. 6. 2023, zelená zóna)

Datum: 18.6.2023 13:28:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném úseku (louka u Rosničky "pod břízami"),

DNE 24. 6. 2023 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (svitavské kolo regionálního turnaje v rybolovu). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Regionální turnaj 2023 - výsledky 2. kola (Lanškroun)

Datum: 9.6.2023 7:52:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 3. 6. 2023 se na lanškrounském rybníku Krátký konalo druhé kolo regionálního turnaje v rybolovu. Za krásného počasí se nachytalo celkem 431 kusů ryb (10723 bodů). Po nepříliš úspěšném prvním kole se zadařilo i svitavským žabákům, kteří v konečném součtu po dvou poločasech brali druhé místo za vítězi z Jimramova. Třetí pak skončili kohouti z České Třebové. Výsledky:

Poř. MO Body
1. Jimramov 2840
2. Svitavy 2456
3. Česká Třebová 1575
4. Lanškroun 1425
5. Litomyšl 1224
6. Bystřice nad Pernštejnem 1203

Největší rybu tohoto kola lapil litomyšlský Jaroslav Bryška (štika o míře 53 cm), nejúspěšnějším lovcem byl Daniel Škorpík z Jimramova (37 ks ryb, 883 bodů). Svitavskou MO reprezentovali vedoucí týmu Milan Hřebíček a lovci Petr Ficek, Jirka Bryška, Michal Kučera, Vláďa Velfl a Míra Vrbas.

Pozvánka na 1. Benátskou noc (16.6.2023)

Datum: 6.6.2023 17:06:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Rybářské závody dětí a žen

Datum: 6.6.2023 13:36:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Pozvánka na rybářské závody dětí a žen (10. 6. 2023)

Datum: 29.5.2023 8:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve všechny děti a ženy (rybářky a rybáře, nerybářky i nerybáře) na rybářské závody dětí a žen, které se konají v sobotu dne 10. 6. 2023 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky v jednotlivých kategoriích je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (10. 6. 2023, zelená a hnědá zóna)

Datum: 28.5.2023 6:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (od "zatáčky" u parkoviště u pláže až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

DNE 10. 6. 2023 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (dětské a ženské závody). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Upozornění na termín brigády

Datum: 25.5.2023 8:46:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme všechny členy, na které se vztahuje brigádní povinnost, že v sobotu dne 27. 5. 2023 se koná brigáda. Sraz je v 7:00 na chatě, končí se obvykle ve 12:00. Děkujeme za účast, práce je stále dost a dost :-).

Splnění brigádní povinnosti v roce 2023 je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2024!

Brigádu v jiném termínu než v oficiálně vyhlášeném lze sjednat s Petrem Benešem (tel. 775 333 055) nebo Liborem Tempírem (tel. 777 765 485), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků!

Informace o měření sedimentů na Rosničce

Datum: 15.5.2023 10:12:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

během měsíce května, pravděpodobně v termínu 22. až 23. 5., proběhne na Rosničce měření mocnosti sedimentů. Měření bude provádět externí firma, bude se měřit v poměrně husté síti bodů po celém rybníku. Měření by nemělo ovlivnit chytající rybáře, je nicméně možné, že v některých místech k omezení dojde.

Prosíme rybáře o maximální součinnost a respektování pokynů firmy, která bude měření provádět, děkujeme.

Výbor MO Svitavy

Tradiční závody - výsledky

Datum: 12.5.2023 21:47:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 6. 5. 2023 se na rybníku konaly tradiční (zahajovací) závody. Po krásném pátku se počasí na sobotu bohužel zkazilo... předpověď nebylo moc optimistická a situace ráno dala meteorologům za pravdu. Zataženo, přeháňky se střídaly s vytrvalejším deštěm... no, prostě skvělé podmínky k rybolovu. Bohužel, se zmenou počasí poklesla aktivita ryb, i když se v týdnu před závody něco dosypalo.

Závod byl tradičně rozdělen do dvou poločasů, přičemž o přestávce se rozdávaly klobásky z grilu. O závodníky, kterých se letos i přes nepříznivé počasí sešlo 42, se v průběhu závodu staral tým provianťáků - snad jsme se osvědčili :-). Jak již bylo uvedeno, ryb se moc nechytilo, takže závod mohl rozhodnout každý kapr... A jak to nakonec dopadlo? 

Pořadí Jméno Body
1. Pavel Hickl 164
2. Miloslav Bulva 111
3. Radek Vaňous 103
4. Jaromír Ficek 83
5. Martin Zedník 80

Vítěz Pavel Hickl z České Třebové lapil tři kapry (53, 49 a 56 cm), druhý Míla Bulva z domácí MO měl kapry dva (50 a 56 cm), třetí nRadek Vaňous opět z České Třebové také dva (47 a 56 cm). Teprve pátý Martin Zedník chytil okouna (17 cm), kterého doplnil 63 kusy bílé ryby. Zajímavostí je, že největší rybou závodu byl kapr 56 cm, kterého chytili závodníci na prvních třech místech... Na dalších místech (6. až 9.) se umístili p. Střeštík, p. Rácik, p. Filipi a p. Fišer, kteří měli shodně 55 bodů.

V průběhu závodů se začalo lepšit počasí, aby se po poledni téměř vyjasnilo. Po rozdání cen a tradiční společné fotce pak pokračovala odpolední zábava s kapelou ABC a grilovanými klobásami a makrelami. 

Děkujeme všem účastníkům závodu i zábavy, gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník.

          

Regionální turnaj 2023 - výsledky 1. kola (Litomyšl)

Datum: 11.5.2023 18:19:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 29. 4. 2023 se na vodní nádrži v Kamenném Sedlišti uskutečnilo první kolo třináctého ročníku regionálního turnaje v rybolovu. Oproti loňskému roku se svitavským žabákům moc nedařilo, v konečném zúčtování obsadili páté místo:

Pořadí MO Body
1. Jimramov 6318
2. Lanškroun 2509
3. Bystřice nad Pernštejnem 2372
4. Česká Třebová 1201
5. Svitavy 795
6. Litomyšl 534

Nejúspěšnějším rybářem byl stejně jako před rokem pan Karel Klusák z Jimramova (1881 bodů a 66 ks ryb), největším úlovkem se mohl pochlubit jimramovský Josef Svoboda (kapr 53 cm). Svitavský tým chytal ve složení Petr Ficek, Vláďa Velfl, Jirka Bryška, Milan Hřebíček a Michal Kučera; vedoucím týmu byl Míra Vrbas.

Informace o zarybnění - Rosnička, Svitava

Datum: 4.5.2023 15:13:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dne 2. 5. 2023 bylo do řeky Svitavy vysazeno 150 kg pstruha duhového v tržní velikosti.

Dne 3. 5. 2023 bylo do rybníka Rosnička vysazeno 300 kg kapra o kusové hmotnosti 2,5-3 kg.

Zákaz lovu ryb (6. 5. 2023, zelená a hnědá zóna)

Datum: 2.5.2023 9:02:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (od "zatáčky" u parkoviště u pláže až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

DNE 6. 5. 2023 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (tradiční závody). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Pozvánka na tradiční závody a grilovací odpoledne

Datum: 27.4.2023 8:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve rybářky a rybáře na tradiční rybářské závody, které se konají v sobotu dne 6. 5. 2023 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky je zajištěno.

Po skončení závodů bude v prostoru před chatou probíhat odpoledne s grilováním. V nabídce budou tradiční grilované makrely a klobásy. K poslechu zahraje kapela ABC.

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz rybolovu

Datum: 23.4.2023 22:10:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

ve čtvrtek 27. 4. 2023 bude na rybníku Rosnička probíhat biomanipulační odlov nežádoucích druhů ryb. Z tohoto důvodu vyhlašujeme od 12:00 do 24:00 zákaz rybolovu, a to v zelené a v hnědé zóně (louka před chatou a přítok až k zatáčce u pláže). Odlov bude probíhat až do večerních hodin.

Rybolov je možný z hráze a v olšinách, nicméně je možné, že zátahy sítí budou probíhat i tam (dle potřeby a aktuálního vývoje situace, což bohužel nelze dopředu odhadnout). Prosíme, ve čtvrtek proto dbejte pokynů osob provádějících odlov.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za výbor MO Svitavy Zdeněk Ryšavý

Připravované akce v roce 2023

Datum: 23.4.2023 8:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:Poznámka: akce podbarvené šedou barvou nepořádá MO Svitavy; v těchto termínech ale bude obsazen areál u chaty (louka, ohniště...)

Informace o zarybnění - Rosnička

Datum: 17.4.2023 13:15:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dne 17. 4. 2023 bylo do Rosničky vysazeno 100 kg štiky obecné v tržní velikosti.

Zkoušky rybářských znalostí

Datum: 15.4.2023 12:33:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v pátek dne 28. 4. 2023 od 14:30 hodin na chatě Rosnička.

Dětské a ženské závody - změna termínu

Datum: 12.4.2023 7:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

upozorňujeme všechny zájemce, že z důvodu termínové kolize byl změněn termín dětských a ženských závodů a to z původního 3. 6. na 10. 6. 2023. V původním termínu se koná jedno z kol regionálního turnaje v rybolovu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Výbor ČRS MO Svitavy

Upozornění na termín brigády

Datum: 12.4.2023 7:22:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme všechny členy, na které se vztahuje brigádní povinnost, že v sobotu dne 15. 4. 2023 se koná brigáda. Sraz je v 7:00 na chatě, končí se obvykle ve 12:00. Děkujeme za účast, práce je po zimě dost a dost :-).

Splnění brigádní povinnosti v roce 2023 je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2024!

Informace o zarybnění - Rosnička

Datum: 4.4.2023 19:45:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dnes bylo do rybníku Rosnička vysazeno 200 kg pstruha duhového v tržní velikosti a dále 100 kg štiky obecné.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, že podle bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička platných od 1. 1. 2022 (dále jen RŘ) platí, že lovící si může v jednom dni ponechat dva kusy ryb lososovitých. Toto omezení platí pro všechny druhy povolenek (členské, hostovačky, roční i krátkodobé). Denní lov končí vždy poté, pokud si rybář přisvojí rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg nebo poté, ponechá-li si 2 kusy kapra nebo jeden kus štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo úhoře a jednoho kapra, i když celková hmotnost denního úlovku nedosáhla 7 kg.

Ve výše popsaných případech končí denní lov, není tedy možné po přisvojení výše popsaných kombinací ryb dál pokračovat v lovu s tím, že lovím pouze pstruhy. Je nicméně možné si přisvojit jednu ušlechtilou rybu, poté dva kusy pstruha a následně další kus ušlechtilé ryby - celkem si lze v jednom dni odnést max. 4 kusy ryb.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období od 1. 1. do 15. 6. jsou hájeni dravci. Podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v mimopstruhovém rybářském revíru povoleným způsobem lovu (a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo (b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

Z toho jednoznačně vyplývá, že v době hájení dravců není možné lovit přívlačí ani čeřínkováním (popis těchto technik lovu naleznete v tištěných RŘ na straně 14-16). Dále je dle RŘ v tomto období zakázáno používat dvoj a trojháček.

Pstruhy lze do 15. 6. lovit jinými technikami, pro inspiraci lze doporučit plavanou nebo lov na umělou mušku a muškařením, a to pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm (blíže viz bod 11 RŘ).

S pozdravem Petrův zdar!
Výbor ČRS MO Svitavy

Vstup do společného rybolovu

Datum: 3.4.2023 12:42:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě hlasování členské základny jsme dne 27. 3. 2023 na Východočeském územním svazu v Hradci Králové podaližádost o vstup do společného (svazového) výkonu rybářského práva. Předpokládaná účinnost je od 1. 1. 2024.

Další informace budeme průběžně zveřejňovat.

Ivana Drmolová

Prodej členských známek a povolenek - 3. termín

Datum: 28.3.2023 10:53:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 1. 4. 2023 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2023.

Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další dva termínu v dubnu budou včas zveřejněny na webu a na vývěskách u chaty a na náměstí Míru ve Svitavách.

Rovněž si dovolujeme upozornit na navýšení ceny členské známky a členské povolenky. Aktuální ceník najdete na této stránce.

Za výbor MO Zdeněk Ryšavý

Zkoušky rybářských znalostí

Datum: 13.3.2023 18:04:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 1. 4. 2023 od 9:00 hodin na chatě Rosnička.

Výsledek hlasování o vstupu do společného rybolovu

Datum: 13.3.2023 3:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně rybářky a kolegové rybáři,

na základě závěrů přijatých na členské schůzi  konané dne 26. 2. 2023 konstatujeme, že nadpoloviční většina všech členů MO ČRS Svitavy odsouhlasila návrh na opětovné připojení naší místní organizace do společného hospodaření a rybolovu v rámci Východočeského územního svazu ČRS Hradec Králové (pro se vyslovilo 136 z 261 všech členů, hlasovalo 144 členů).

V tomto smyslu bude podána žádost na ÚS Vč ČRS Hradec Králové v průběhu následujícího měsíce tak, aby právní důsledky nastaly od 1. 1. 2024.

Jen připomínáme, že bližší podmínky rybolovu na rybníku Rosnička, tak jak je máme nastaveny v současné době, budou ve velké většině platné i v podmínkách společného rybolovu.

Pavel Čermák, předseda MO
Ivana Drmolová, jednatelka MO

Přesun aktualit do archivu

Datum: 5.3.2023 13:47:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dovoluji si informovat uživatele stránek, že dnes byly do archivu přesunuty aktuality a články z roku 2022.

Zdeněk Ryšavý, správce stránek

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

Datum: 24.2.2023 7:09:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si připomenout, že v neděli 26. 2. 2023 se od 9:00 v kině Vesmír ve Svitavách koná mimořádná členská schůze. Proběhne diskuse a hlasování ve věci změny způsobu uplatňování rybářského práva na revíru Rosnička, tj. přechod ze samostatného do společného hospodaření.

Na schůzi budou vysvětleny výhody a nevýhody a budou zodpovězeny dotazy členů. Navržený program je zveřejněn v aktualitě z 12. 2. 2023 (viz níže).

Výbor MO Svitavy

Zkoušky rybářských znalostí

Datum: 23.2.2023 8:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:


Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v pátek dne 24. 2. 2023 od 14:30 hodin na chatě Rosnička.

Prodej členských známek a povolenek - 2. termín

Datum: 12.2.2023 22:48:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 4. 3. 2023 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2023.

Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další dva termínu v dubnu budou včas zveřejněny na webu a na vývěskách u chaty a na náměstí Míru ve Svitavách.

Rovněž si dovolujeme upozornit na navýšení ceny členské známky a členské povolenky. Aktuální ceník najdete na této stránce.

Za výbor MO Zdeněk Ryšavý

Mimořádná členská schůze - program

Datum: 12.2.2023 15:30:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na mimořádnou členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 26. 2. 2023 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:30 hod.

S ohledem na závažnost probíraného tématu (společné nebo samostatné hospodaření) je účast každého člena nezbytně nutná!

Návrh programu členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
 5. Společné hospodaření - diskuse
 6. Společné hospodaření - hlasování
 7. Návrh usnesení
 8. Závěr

Výbor MO Svitavy

Pozvánka na 9. rybářský ples

Datum: 9.2.2023 10:52:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Rybářský řád 2023

Datum: 4.2.2023 8:50:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro rok 2023 zůstávají v platnosti bližší podmínky výkonu rybářského práva účinné od 1. 1. 2022. Rybářský řád, který jste dostali loni, si tedy můžete ponechat i pro letošní rok.

Mimořádná členská schůze (26. 2. 2023)

Datum: 31.1.2023 13:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři, přátelé,

je před námi důležité rozhodování, které se týká každého člena ČRS MO Svitavy.

V loňském roce vyvstala otázka, zda se nevrátit pod Východočeský územní svaz, a to z tří důležitých důvodů:

 1. pstruhová voda (Svitava 6), kterou od roku 2023 převzal do správy VčÚS (nemůžeme tedy vydávat povolenky pro pstruhaře; otázka co bude s chovnými potoky a s revírem Svitava 6 jako takovým).
 2. zavedení systému RIS (po jeho nasazení bude mimo jiné odstraněn problém dvojího členství, který je některými členy hojně využíván).
 3. nevíme, co bude s Rosničkou (máme jen jednu vodu; až se bude odbahňovat, budeme 2-3 roky bez vody a tedy bez chytání, pak je vše otázkou politiky).

Na poslední členské schůzi v listopadu 2022 výbor dostal za úkol zjistit vše potřebné a hlavně reálné možnosti návratu „pod kraj“. V lednu se uskutečnila schůzka zástupců města, VčÚS a MO Svitavy:

 • město za určitých podmínek souhlasí,
 • VčÚS souhlasí.

A co to celé znamená? Pokud budeme ve společném hospodaření, členové naší MO budou moct chytat na všech revírech VčÚS s jednou, územní nebo celosvazovou, povolenkou. A členové jiných MO budou moct chytat na Rosičce.

Členská schůze, kde se bude diskutovat a hlasovat o návratu do společného hospodaření, se koná 26. 2. 2023 v 9 hodin v kině Vesmír ve Svitavách. Prezence je od 8:30.

Prosíme všechny členy, kteří mají volební právo (nad 18 let), aby se dostavili na členskou schůzi.

Výbor ČRS MO Svitavy

Termíny akcí v roce 2023

Datum: 27.1.2023 7:48:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Na lednové schůzi výboru MO byly schváleny termíny akcí pro rok 2023. Změna termínů je vyhrazena, nicméně snad k tomu již docházet nebude. Pro jistotu doporučujeme sledovat webové stránky a vývěsky.

Závody:

 • 6. 5. 2023 tradiční (zahajovací) závody
 • 3. 6. 2023 dětské a ženské závody
 • 24. 6. 2023 4. kolo regionálního turnaje
 • 5. 8. 2023 plavačkové závody
 • 9. 9. 2023 Senior Cup

Brigády:

 • 15. 4. 2023 | 27. 5. 2023 | 10. 6. 2023 | 16. 9. 2023 | 21. 10. 2023
 • brigádu v jiném termínu lze sjednat s Petrem Benešem (tel. 775 333 055) nebo s Liborem Tempírem (tel. 777 765 485), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků!

Kulturní akce:

 • 18. 3. 2023 Rybářský ples
 • 16. 6. 2023 I. Benátská noc
 • 18. 8. 2023 II. benátská noc

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Datum: 26.1.2023 17:55:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v neděli dne 26. února 2023 se v kině Vesmír ve Svitavách uskuteční mimořádná členská schůze. Účast všech členů je nezbytně nutná, neboť se bude projednávat připojení ke společnému (svazovému) rybolovu. Bližší informace a program schůze budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Za výbor MO Svitavy

Pavel Čermák

První povolenka pro děti zdarma

Datum: 19.1.2023 10:38:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2023 pokračujeme v tradiční akci "První povolenka zdarma". Každé dítě, které se stane v roce 2023 členem MO Svitavy, získá svou první povolenku na revír č. 451 776 Rosnička zcela zdarma.

Prodej členských známek a povolenek - 1. termín

Datum: 19.1.2023 10:19:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 4. 2. 2023 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2023.

Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny (jeden v březnu a dva v dubnu) budou včas zveřejněny na webu a na vývěskách u chaty a na náměstí Míru ve Svitavách.

Rovněž si dovolujeme upozornit na navýšení ceny členské známky a členské povolenky. Aktuální ceník najdete na této stránce.

Za výbor MO Zdeněk Ryšavý