Archiv aktualit 2022

PF 2023

Datum: 22.12.2022 7:41:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Všem rybářkám, rybářům a příznivcům Petrova cechu přejeme do roku 2023 hodně zdraví, štěstí, úspěchů v osobním i pracovním životě a v hlavně spoustu krásných zážitků u vody. Petrův zdar!

Odevzdání povolenek

Datum: 22.12.2022 7:37:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na omezenou provozní dobu hospody odevzdávejte VYPLNĚNÉ povolenky (sumáře úlovků) do schránky na chatě, případně do dřevěného boxu v hospodě.

Děkujeme za pochopení.

Ivana Drmolová, Zdeněk Ryšavý

Ceny povolenek a členských známek pro rok 2023

Datum: 20.12.2022 8:20:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na členské schůzi (20. 11. 2022) byly přítomní členové informováni o navýšení ceny členského příspěvku (členské známky, viz aktualita ze dne 3. 10. 2022) a zároveň o navýšení ceny členských povolenek pro sezónu 2023. K tomuto velmi nepopulárnímu kroku jsme byli nuceni přistoupit s ohledem na současnou ekonomickou situaci a vývoj cen ve společnosti. Ceny povolenek se neměnily min. od roku 2012 (u celoročních 1.200 Kč dospělí, 800 Kč mládež a ZTP a 600 Kč děti). Bohužel, stoupající náklady na energie (více než dvojnásobek oproti předcovidovým letům), zvyšující se cena násadových ryb (jak kaprů, tak dravých druhů), PHM a ostatních položek nás přiměly k revizi cen povolenek. Pro přehlednost uvádíme vše v tabulce:

 

Dospělí

Mládež + ZTP

Děti

Roční povolenka

1.400 Kč

900 Kč

700 Kč

Členská známka

700 Kč

300 Kč

150 Kč

Termíny pro prodej známek budou zveřejněny v průběhu ledna 2023. S ohledem na zpracování úlovkových lístků počítáme s prvním termínem začátkem února, dále se dvěma termíny v březnu a jedním v dubnu.

Cena za neodpracovanou brigádnickou hodinu (= náhradní finanční plnění) zůstává pro rok 2023 stejná, tj. 150 Kč/hod.

Výbor MO

Volební členská schůze

Datum: 16.12.2022 8:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 na volební členské schůzi, která se konala dne 20. 11. 2022, byl zvolen výbor MO v tomto složení: Pavel Čermák, Ivana Drmolová, Petr Beneš, Libor Tempír, Robert Múčka, René Klusoň, Zdeněk Ryšavý a Petr Vítek. Do dozorčí komise MO byli zvoleni Zdeněk Hejkal, Miroslav Oliva a Jiří Filipi. Dne 9. 12. 2022 se poté konala ustavující schůze nového výboru, kde byly hlasováním rozděleny kompetence jednotlivých členů:

 • předseda: Pavel Čermák,
 • jednatelka: Ivana Drmolová,
 • pokladník: Robert Múčka,
 • ekonom: Zdeněk Ryšavý,
 • brigádničtí referenti: Petr Beneš a Libor Tempír,
 • členové: René Klusoň a Petr Vítek.

Výbor MO

Volební členská schůze

Datum: 17.11.2022 18:09:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si připomenout, že v neděli dne 20. 11. 2022 se v sále svitavského kina Vesmír koná volební členská schůze. Začátek je stanoven na 9:00, prezence probíhá od 8:30 hod.

Informace o zarybnění - Rosnička

Datum: 2.11.2022 18:36:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dnes, tj. 2. 11. 2022 bylo do rybníku Rosnička vysazeno 800 kg kapra v tržní velikost (cca 2,5-3 kg).

Upozornění na termín brigády

Datum: 24.10.2022 9:47:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme všechny členy MO, na které se vztahuje brigádní povinnost, že poslední řádný termín brigády je tento týden v sobotu, tj. 29. 10. 2022.

Po tomto termínu je možné brigádní povinnost splnit pouze po individuální domluvě s brigádnickými referenty, případně je možné pracovní příspěvek nahradit finačním plněním (10 hodin, 150 Kč/hod.).

Zkoušky rybářských znalostí

Datum: 24.10.2022 9:46:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v neděli dne 6. 11. 2022 od 13 hodin na chatě Rosnička.

Kandidátky pro volby 2022

Datum: 18.10.2022 8:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na blížící se termín volební členské schůze (20. 11. 2022 od 8:30 v kině Vesmír ve Svitavách) si Vám dovolujeme předložit ke zvážení kandidátky na obsazení výboru a dozorčí komise MO Svitavy:

 • návrh na obsazení výboru MO (kandidátka):
  • Petr Beneš
  • Pavel Čermák
  • Ivana Drmolová
  • René Klusoň
  • Robert Múčka
  • Zdeněk Ryšavý
  • Libor Tempír
  • Petr Vítek

 • návrh na obsazení dozorčí komise MO (kandidátka):
  • Zdeněk Hejkal
  • Jiří Filipi
  • Miroslav Oliva

Pozvánka na volební členskou schůzi

Datum: 17.10.2022 8:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na volební členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 20. 11. 2022 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:30 hod.

Návrh programu členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
 5. Zpráva o činnosti a hospodaření MO za rok 2021 a za uplynulé volební období
 6. Zpráva dozorčí komise k činnosti a hospodaření MO za rok 2021 a za uplynulé volební období
 7. Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2023
 8. Diskuse
 9. Volba nového výboru a dozorčí komise MO
 10. Návrh usnesení
 11. Závěr

RIS - rybářský informační systém

Datum: 3.10.2022 15:52:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Na webových stránkách ČRS byl zveřejněn článek pojednávající o současném stavu prací na Rybářském informačním systému - najdete ho zde.

Republikový sněm ČRS

Datum: 3.10.2022 15:50:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 24. září se v Kongresovém centru FLORET v pražských Průhonicích konal XIX. Republikový sněm ČRS. Nejdůležitějším bodem jednání byla volba předsedy ČRS. Funkci obhájil současný předseda Karel Mach.

Republikový sněm dále schválil zvýšení členského příspěvku. Ten bude nově činit 700 Kč (dospělí), 300 Kč (mládež) a 150 Kč (děti) s platností od roku 2023. „Se zvyšováním cen základních vstupních komodit, jako je elektřina, plyn, pohonné hmoty nebo nájmy, je stále více obtížné pokrývat provozní výdaje u všech organizačních jednotek ČRS,“ uvedl předseda ČRS Karel Mach.

„Ve většině organizačních jednotek ČRS proto dochází k zatěžování hospodaření na rybářských revírech režijními náklady, a tím k navyšování cen za povolenky k lovu ryb. Stejně jako v případě cen povolenek je nezbytné, aby cena členského příspěvku reflektovala ekonomický vývoj a zvyšování cen vstupů kvůli rostoucí inflaci. Navýšením členského příspěvku ve všech kategoriích dojde k dlouhodobému a stabilnímu zajištění financování všech organizačních jednotek ČRS,“ dodal Karel Mach.

Zdroj: www stránky ČRS

Změna doby lovu od 1. října

Datum: 1.10.2022 20:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážení rybáři, dovolujeme si upozornit, že od 1. října dochází ke změně povolené denní doby lovu na MP revírech; od soboty 1. 10. lze na mimopstruhových revírech lovit od 5:00 do 22:00 (od 7:00 do 19:00 na pstruhových revírech).

Rybářský kroužek - školní rok 2022/2023

Datum: 22.9.2022 15:36:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Regionální turnaj 2022 - výsledky 6. kola (Lanškroun)

Datum: 21.9.2022 7:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 17. 9. 2022 se konalo poslední kolo letošního ročníku regionálního turnaje v rybolovu. Organizaci zajišťovala lanškrounská místní organizace, závod nicméně probíhal na rybníku Rosnička (důvodem jsou technické problémy na rybníku v Lanškrouně). Již před závodem bylo jasné, že půjde o hodně. Karty byly rozdány tak, že o celkovém vítězi nemohlo být pochyb, a to bez ohledu na výsledek sobotního klání. O umístění na dalších místech se však strhla "litá bitva".

Svitavským rybářům konečně vše sedlo jak mělo, a zúročili znalost místní vody, když brali první místo. Úspěch korunoval Petr Ficek, který se stal nejúspěšnějším rybářem (16 ryb, 409 bodů). Na druhém místě skončili borci z Jimramova, čímž potvrdili své celkové vítězství. Třetí místo brali "domácí" rybáři z Lanškrouna. Výsledky:

Pořadí MO Body
1. Svitavy 1334
2. Jimramov 890
3. Lanškroun 755
4. Česká Třebová 683
5. Litomyšl 584
6. Bystřice nad Pernštejnem 525

Největší rybu závodu ulovil bystřický Karel Jaroš, a to štiku o míře 64 cm, nejúspěšnějším rybářem byl svitavský Petr Ficek. Naší MO reprezentovali vedoucí týmu Martin Ficek a lovci Petr Ficek, Michal Kučera, Vláďa Velfl, Milan Hřebíček a Jirka Bryška. Tabulku s celkovým pořadím RT 2O22 najdete na této stránce.

Regionální turnaj 2022 - výsledky 5. kola (Bystřice nad Pernštejnem)

Datum: 19.9.2022 6:43:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Poslední srpnovou neděli se na rybníku Argentina (MO Bystřice nad Pernštejnem) uskutečnilo předposlední kolo regionálního turnaje v rybolovu. Ryby nicméně vůbec nespolupracovaly a předložené nástrahy ignorovaly - o tom svědčí pouhých 71 kusů ulovených ryb. Každá zdolaná ryba tedy mohla rozhodnout o celkovém pořadí. Velkým překvapením tohoto kola bylo poslední místo lanškrounských rybářů, kterým se podařilo ulovit pouze jednu rybu. Výsledky:

Pořadí MO Body
1. Česká Třebová 840
2. Bystřice nad Pernštejnem 496
3. Jimramov 399
4. Svitavy 315
5. Litomyšl 200
6. Lanškroun 25

Za svitavský tým pod vedením kapitána Michala Kučery chytali Jirka Bryška, Jirka Bryška ml., Míra Vrbas, Vláďa Velfl a Milan Hřebíček.

Poslední kolo RT (lanškrounské) se uskuteční dne 17. 9. na rybníku Rosnička.

Zákaz lovu ryb (17. 9. 2022, zelená zóna)

Datum: 7.9.2022 8:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném úseku (louka u Rosničky "pod břízami"),

DNE 17. 9. 2022 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (poslední kolo regionálního turnaje v rybolovu). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Senior Cup 2022 - výsledky

Datum: 6.9.2022 7:59:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

První zářijovou sobotu patřila Rosnička zkušeným rybářům - konal se zde tradiční Senior Cup. Oproti předchozím plavačkovým závodům se počasí vydařilo a na rybáře se po celou dobu závodu usmívalo sluníčko. K rybníku si našlo cestu 13 rybářů, což je oproti loňsku sice menší počet, ale na druhou stranu byla trochu rodinnější atmosféra :-). 

Výsledky po dvou kolech závodu:

Pořadí Jméno Body
1. Jiří Bryška 98
2. Vladimír Velfl 91
3. Jaroslav Bryška 66

Největší rybou závodu byl lín o míře 32 cm, kterého ulovil Vláďa Velfl. Děkujeme všem rybářům za účast, organizátorům za technickou podporu a těšíme se na shledanou v příštím roce, snad i v hojnějším počtu.

Brigáda v září: změna termínu

Datum: 2.9.2022 10:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

upozorňujeme kolegy rybáře, na které se vztahuje brigádní povinnost, že z důvodu termínové kolize byl změněn termín zářijové brigády, a to z původního 17. 9. na 10. 9. 2022. V původním termínu se na Rosničce bude konat závěrečné "lanškrounské" kolo regionálního turnaje v rybolovu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že splnění brigádní povinnosti nebo zaplacení náhradního plnění je podmínkou pro vydání povolenky k lovu ryb na rok 2023.

Výbor ČRS MO Svitavy

Pozvánka na rybářské závody

Datum: 29.8.2022 15:19:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zverybářky a rybáře na rybářské závody seniorů "Senior Cup", které se konají v sobotu dne 3. 9. 2022 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky v jednotlivých kategoriích je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (3. 9. 2022, zelená a hnědá zóna)

Datum: 29.8.2022 15:15:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (louka u Rosničky "pod břízami"),

DNE 3. 9. 2022 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (Senior Cup). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

 Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Zkoušky rybářských znalostí

Datum: 23.8.2022 14:40:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v neděli dne 4. 9. 2022 od 14 hodin na chatě Rosnička.

Rybářský informační systém

Datum: 15.8.2022 8:29:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pravděpodobně jste již někde zaznamenali informaci o tom, že ČRS plánuje vývoj a zavedení Rybářského informačního systému (RIS). RIS bude společné elektronické rozhraní, do kterého budou od druhé poloviny roku 2023 zapojeny všechny místní organizace a územní svazy ČRS. Zahrnovat bude nejen správu členské základny a povolenek k lovu ryb, ale také celou agendu péče o revíry, rybochovných zařízení, rybářské stráže a řadu dalších funkcionalit. Přístup do něj budou mít také všichni členové ČRS pomocí vlastních přihlašovacích údajů – budou si přes něj moci například zaplatit členské příspěvky nebo objednat povolenku, na konci roku povolenku vrátit, zobrazit si podrobnější informace o revíru než doposud nebo komunikovat se svou místní organizací.

Součástí by měla být i mobilní aplikace, která by snad v budoucnu mohla nahradit papírové povolenky a papírové rybářské řády. Rada ČRS již zadala vývoj firmě, která uspěla ve výběrovém řízení a na svých stránkách průběžně zveřejňuje informace o připravovaném systému a jeho budoucích funkcích. Články naleznete pod těmito odkazy:

 1. Historie a vývoj v ČRS do současnosti
 2. Oblast 1 - Správa členské základny
 3. Oblast 2 - Revíry, rybníkářství a rybochovná zařízení
 4. Oblast 3 - Rybářská stráž

Svitavské brčko 2022 - výsledky

Datum: 14.8.2022 20:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Celé léto nás trápí sucho, nedostatek vody, vysychající přítok a snižující se hladina vody... na nedostatek vláhy jsme si ale nemohli stěžovat v sobotu 6. 8. 2022, kdy se konaly závody v plavané, tzv. Svitavské brčko. I přes katastrofální předpověď počasí si cestu k rybníku našlo 15 odvážlivců, kdy dva mladíci přijeli s mamkou až z Brna (!!!). Podle předpovědi mělo pršet celé dopoledne a tentokrát se to opravdu vyplnilo. Propršel celý první poločas (od 6:00 do 10:00) a skoro polovina druhého. Na vyhlášení už ale začalo sem tam vykukovat sluníčko.

Na druhou stranu, vydatný déšť sice nepomohl rybníku co do zásob vody, ale výrazně napomohl aktivitě ryb, kdy se i v 15 lidech ulovilo neuvěřitelných 2196 kusů ryb (2194 bylo "bílé" ryby, dále 2 ks lína  a 2 ks kapra). Vítěz ulovil za 7 hodin 311 kusů ryb, za což bral 933 bodů. Vzhledem k podmínkám zveřejňujeme celkové výsledky, neb všichni závodníci si zaslouží obrovský respekt:

Pořadí Jméno Body Pořadí Jméno Body
1. Matouš Dostál 933 9. Zdeněk Lebeda 353
2. Ladislav Obadal 815 10. David Krejzlík 342
3. Miroslav Frank 789 11. Jiří Hladík 321
4. Vít Kolář 756 12. Jiří Bryška 249
5. Petr Vlček 615 13. Jaroslav Bryška 218
6. Vladimír Bareš 404 14. Daniel Kubát 210
7. Michal Kučera 390 15. Karel Matal 0
8. Jiří Bryška st. 381      

Letošní ročník plavačkových závodů byl prvním po 4 letech a i přes nepřízeň počasí se vyvedl. Klobády sice nebyly grilované, ale jen ohřáté ve vodě, piva se nevypilo tolik, jako kdyby žhnulo slunce, ale nálada byla výborná. Všem závodníkům a rozhodčím děkujeme za účast! Tak za rok snad za lepšího počasí a ve větším počtu.

 

Pozvánka na II. Benátskou noc

Datum: 2.8.2022 9:05:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Pozvánka na plavačkové závody "Svitavské brčko" (6. 8. 2022)

Datum: 23.7.2022 16:54:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zverybářky a rybáře na rybářské závody v plavané "Svitavské brčko", které se konají v sobotu dne 6. 8. 2022 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky v jednotlivých kategoriích je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (6. 8. 2022, zelená a hnědá zóna)

Datum: 23.7.2022 16:52:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (louka u Rosničky "pod břízami"),

DNE 6. 8. 2022 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (plavačkové závody "Svitavské brčko"). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Zkoušky rybářských znalostí

Datum: 14.7.2022 10:28:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu ve středu dne 27. 7. 2022 od 15 hodin na chatě Rosnička.

Mimořádný (průběžný) úlovkový lístek

Datum: 14.7.2022 10:20:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si připomenout, že zítra, tj. 15. 7. 2022, je poslední termín pro odevzdání  vyplněného mimořádného úlovkového lístku s přehledem o úlovcích na revíru Rosnička vyhotoveného k 30. 6. běžného roku. Zvláštní úlovkové lístky byly vydávány při prodeji povolenky, dále je možné je stáhnout z webu (Úlovkový lístek za období od 1. 1. do 30. 6.) a jsou k dispozici na chatě Rosnička a u členů rybářské stráže.

Žádáme všechny držitele povolenek, aby tyto mimořádné úlovkové lístky řádně vyplnili a nejpozději do 15. 7. 2022 odevzdali (buď na chatu, nebo do schránky na chatě). Děkujeme za spolupráci.

Regionální turnaj 2022 - výsledky 4. kola (Svitavy)

Datum: 14.7.2022 10:05:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 2. července 2022 pořádala svitavská MO čtvrté kolo regionálního turnaje. Na Rosničce se tradičně chytá poměrně dost ryb (plotic, cejnů a perlínů máme dostatek :-), s kapříky je to už horší), a nejinak tomu bylo i letos. Svitavský tým vstoupil do klání na domácí vodě namotivován, aby vylepšil výsledek předcházejícího kola, což se jim nakonec i povedlo. Díky výbornému výkonu Vládi Velfla ve druhém poločase se dostali na konečné třetí místo. Již potřetí v sezóně zvítězil tým Jimramova, který letos opravdu nemá konkurenci. Jsou to prostě kluci šikovní.

Velkou pochvalu zaslouží i provianťáci ze stánku, kteří se po celý den snažili, aby nikdo netrpěl hlady nebo žízní. Organizace se zkrátka povedla na jedničku. Výsledky:

Pořadí MO Body
1. Jimramov 5385
2. Lanškroun 3882
3. Svitavy 2328
4. Litomyšl 2286
5. Česká Třebová 2015
6. Bystřice nad Pernštejnem 1178

Největší rybu závodu a nejúspěšnějším rybářem byl Daniel Škorpík z Jimramova, který zdolal 72cm štiku a celkem nasbíral 1470 bodů za 58 kusů ryb. Svitavský tým se zúčastnil ve složení Michal Kučera (vedoucí, rozhodčí), Petr Ficek, Vláďa Velfl, Míra Vrbas, Milan Hřebíček a Jirka Bryška.

Regionální turnaj 2022 - výsledky 3. kola (Jimramov)

Datum: 13.7.2022 0:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Poslední červnovou sobotu se na rybníku V Koutě v Jimramově uskutečnilo třetí kolo regionálního turnaje v rybolovu. Ryby aktivitou a ochotou skákat na háček zrovna nehýřily, a ani závodníkům se je příliš přesvědčit nepodařilo ;-), o čemž svědčí i celkový počet ulovených ryb - 106 kusů za dva poločasy. Svitavští žabáci bohužel nenavázali na "bednu" z předchozího kola, a tentokrát skončili poslední. Nu což, aspoň mají o to větší motivaci uspět v dalším kole na domácí vodě. Nespornou zajímavostí letošního ročníku je konec dominance lanškrounského družstva, které se (stejně jako ostatní účastníci) muselo sklonit před rybářským uměním kolegů z Jimramova. Ti totiž třetí kolo vyhráli, když šlo letos už o jejich druhé vítězství. Výsledky:

Pořadí MO Body
1. Jimramov 941
2. Bystřice nad Pernštejnem 682
3. Lanškroun 671
4. Litomyšl 532
5. Česká Třebová 468
6. Svitavy 206

Největší rybou závodu byl 82centimetrový amur (lovec Jiří Jukubec ml. z MO Litomyšl), nejúspěšnějším rybářem pak Josef Svoboda z Jimramova (17 ks ryb, 455 bodů). Svitavskou MO reprezentovali Martin Ficek (vedoucí, rozhodčí), Petr Ficek, Vláďa Velfl, Míra Vrbas, Milan Hřebíček a Jirka Bryška.

Regionální turnaj 2022 - výsledky 2. kola (Česká Třebová)

Datum: 22.6.2022 11:16:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 11. 6. 2022 se na rybníku Pařezák u České Třebové uskutečnilo druhé kolo regionálního turnaje v rybolovu. Na Pařezáku se tradičně loví poměrně hodně ryb, a nejinak tomu bylo i letos. Ostatně 1160 ulovených kusů (27807 bodů) při průměrné velikosti 23,97 cm mluví za vše. Svitavákům se po úvodním třetím místě moc nedařilo, a po dvou poločasech brali páté místo (průběžně jim patří 4. pozice).

Pořadí MO Body
1. Bystřice nad Pernštejnem 6369
2. Lanškroun 5518
3. Jimramov 5395
4. Česká Třebová 4389
5. Svitavy 3467
6. Litomyšl 2669

Nejúspěšnějším rybářem byl Josef Svoboda z Jimramova (1724 bodů), největším úlovkem se mohl pochlubit domácí Radek Vaňous (kapr 46 cm). Svitavský tým chytal ve složení Petr Ficek, Vláďa Velfl, Jirka Bryška, Milan Hřebíček a Martin Ficek; vedoucím týmu byl Michal Kučera.

Tabulku s průběžným pořadím najdete na stránce regionálního turnaje.

 

Mimořádný (průběžný) úlovkový lístek

Datum: 21.6.2022 9:28:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rybářském řádu, který upravuje bližší podmínky pro výkon rybářského práva na rybníku Rosnička je v bodě 5 písm. b) uvedeno, že mezi další povinnosti osoby provádějící lov patří mj. i vyplnění mimořádného úlovkového lístku s přehledem o úlovcích na revíru Rosnička vyhotoveného k 30. 6. běžného roku. Termín pro odevzdání je stanoven na 15. 7.; důvodem je nutnost získání průběžných dat o stavu obsádky v revíru pro další zarybnění.

Zvláštní úlovkové lístky byly vydávány při prodeji povolenky, dále je možné je stáhnout z webu (Úlovkový lístek za období od 1. 1. do 30. 6.) a jsou k dispozici na chatě Rosnička a u členů rybářské stráže.

Žádáme všechny držitele povolenek, aby tyto mimořádné úlovkové lístky řádně vyplnili a nejpozději do 15. 7. 2022 odevzdali (buď na chatu, nebo do schránky na chatě). Děkujeme za spolupráci.

Přesun aktualit do archivu

Datum: 21.6.2022 9:07:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den, dnes byly do archivu přesunuty aktuality a články z roku 2021.

Z. Ryšavý, správce stránek

Zákaz lovu ryb (2. 7. 2022, zelená zóna)

Datum: 21.6.2022 8:36:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném úseku (louka u Rosničky "pod břízami"),

DNE 2. 7. 2022 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (svitavské kolo regionálního turnaje v rybolovu). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Informace k fámám, které se šíří kolem vody

Datum: 21.6.2022 8:25:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dne 12. 5. 2022 byl na našich webových stránkách publikován článek, který uváděl na správnou míru informace ohledně vzniku kempu na pozemcích MO u chaty. Bohužel, informace žije dál a nabaluje na sebe další a další varianty... Tak tedy ještě jednou:

Vše vzniklo na základě článku ve Svitavském deníku (zde), ve kterém město deklarovalo záměr vybudování kempu či tábořiště. Jako možný prostor pro jeho umístění byla označena louka u chaty Rosnička, zejména s ohledem na infrastrukturu (voda, kanalizace, elektřina).

Celá věc má jeden podstatný háček: pozemky u chaty (louka) je ve vlastnictví naší MO. Na schůzce s místostarostou P. Čížkem jsme za MO deklarovali naprosto jasné stanovisko: MO Svitavy nemá v úmyslu své pozemky u chaty prodat nebo pronajmout za účelem výstavby kempu nebo tábořiště. Areál u Rosničky chápeme a využíváme jako klidovou zónu, která vytváří zázemí pro sportovní rybáře, a tak to taky zůstane.

Zaručené informace v tom smyslu, že se na louce bude stavět penzion, hotel, kemp či jiná obdobná zařízení, se nezakládají na pravdě. Louka je rybářů, tečka.

Zdeněk Ryšavý

Pasování mladých rybářů

Datum: 21.6.2022 8:14:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 4. 6. 2022, ihned po vyhlášení rybářských závodů dětí a žen, proběhlo pasování rybářského potěru na rybáře. Šlo pouze o symbolické přijetí do Petrova cechu, neboť děti již měly zdárně za sebou zkoušky a v kapse je hřály rybářské lístky a povolenky.

Děti tak trochu netušily, co je čeká: pouze rodiče dostali lehce neurčité info, že by bylo záhodno, aby ratolestem přibalili něco na převlečení :-). Každé dítko bylo náležitě vykoupáno, pasováno ferulí, pak si vylovilo a pustilo do rybníka rybu. Odměnou byl pasovací list na upomínku.

"Jménem práva rybářského, cechu velmi váženého, jmenuji tě dnešním dnem, pasovaným rybářem.
Štiky, candáti a kapři jsou teď tvoji rodní bratři. Vodník Čochtan v tu ránu, vzal tě pod svou ochranu.
Tento den na paměti měj, Petra s námi uctívej, neboť on je s Krčínem, naším velkým patronem."

     

Zahájení sezóny dravců

Datum: 15.6.2022 0:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k zahájení sezóny lovu dravců si stejně jako každý rok dovolujeme upozornit na vybraná důležitá ustanovení rybářského řádu platného na revíru Rosnička (451776):

 • denní úlovek je limitován 7 kg ryb anebo
  • dva kapři + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb nebo
  • jeden kapr a jeden dravec + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb,
 • v jednom kalendářním týdnu je úlovek omezen na 4 ks ryb, z toho max. 2 kusy dravců a k tomu max. 6 kusů lososovitých ryb,
 • ročně omezeno na 25 kusů ryb, z toho max. 10 kusů dravců; roční úlovek lososovitých ryb není omezen,
 • úlovek lína obecného je omezen na 4 ks denně.

Upozorňujeme, že přisvojením si druhé tzv. ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec...) končí denní lov a není tedy již možné lovit např. pstruhy. Od 16. 6. 2022 do 31. 12. 2022 platí horní míra štiky: 85 cm.

DŮLEŽITÁ INFORMACE - změna rybářského řádu

Datum: 14.6.2022 21:17:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor MO na dnešní schůzi (14. 6. 2022) odsouhlasil zavedení horní míry štiky obecné, a to na 85 cm. Štiku si lze tedy odnést v rozmezí od 60 cm včetně do 84 cm (za splnění dalších podmínek podle RŘ, tedy max 2 ks v kalendářním týdnu a max 10 ks ročně). Toto opatření je platné do 31. 12. 2022.

Odůvodnění: v rámci pravidelného monitoringu rybníka Rosnička bylo zjištěno snížené množství zooplanktonu. Stav a složení zooplanktonu má přitom významný vliv na obsah fytoplanktonu (tj. některých druhů řas a sinic): některé druhy zooplanktonu se fytoplanktonem živí. Z toho vyplývá, že nedostatek zooplanktonu může mít vliv na rozvoj fytoplanktonu, tedy řas a sinic (z pohledu Rosničky nežádoucích).

Nedostatek zooplanktonu může být způsoben silným vyžíracím tlakem ryb, které se jím živí, např. plotice, mladší jedinci perlína (dospělci jsou spíše býložraví), v omezené míře i kapra. Z uvedených důvodů je nutné přikročit k výraznější biomanipulaci bílé ryby (odlov na udici v rámci závodů, resp. při běžném rybolovu bohužel nestačí). Biomanipulaci lze realizovat odlovem (na udici, zátahovými sítěmi – za současného stavu na revíru nemožné), nebo zvýšením predačního tlaku. Toho lze dosáhnout posílením obsádky dravé ryby nebo jejím hájením. V rámci diskuse s odborníky a zejména se zástupci vlastníka (městem Svitavy) byly na stole dvě varianty: prodloužení doby hájení dravců nebo zavedení horní míry štiky. Zavedení horní míry považujeme, i s ohledem na blížící se začátek sezóny dravců, za přijatelný kompromis.

Stav na revíru podléhá pravidelnému monitoringu: je proto možné, že bude nutné přijmout i další opatření. Podle platného rybářského řádu platí, že změny a doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva činěné v odůvodněných případech v průběhu kalendářního roku budou zveřejněny na internetových stránkách ČRS MO Svitavy (www.mocrs-svitavy.cz) a dále budou vyvěšeny na místech obvyklých (nástěnka na chatě Rosnička, vývěsky u chaty a na náměstí Míru ve Svitavách); případně mohou být vyvěšeny na viditelných místech podél revíru č. 451 776 Rosnička. Lovící jsou povinni v průběhu kalendářního roku sledovat tato místa a seznamovat se s těmito změnami a těmito se řídit.

Všem držitelům povolenek se omlouváme za komplikace.

Výbor ČRS MO Svitavy

Pozvánka na I. Benátskou noc (17.6.2022)

Datum: 12.6.2022 18:39:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dětské a ženské rybářské závody - výsledky

Datum: 8.6.2022 15:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 4. 6. 2022 se na Rosničce uskutečnily tradiční rybářské závody žen a dětí. Obě hlavní kategorie se stejně jako v předchozích letech dělily na "rybáře" a "nerybáře" - závodů se totiž mohli účastnit i rybáři nevlastnící státní rybářský lístek.

I přes značně nepříznivou předpověď počasí si cestu na rybník našlo celkem 41 závodnic a závodníků (loni 25). Sv. Petr to naštěstí nakonec nahoře nějakým způsobem zařídil, a počasí během závodu vyšlo na jedničku. Ryby bohužel (stejně jako loni) moc nespolupracovaly, kapr se na břeh nepodíval žádný, z ušlechtilých ryb jen několik línů, dvě štiky a pár okounů. Zato plotic a perlínů bylo požehnanně.

Vzhledem ke způsobu bodování (bílá ryba bez ohledu na velikost = 1 bod, ušlechtilá ryba 1 cm délky = 1 bod) bylo celé klání docela zajímavé: jedna bodovaná ušlechtilá ryba mohla významně zamíchat celkovým pořadím. Závod byl tradičně rozdělen do dvou poločasů, během nichž se nakonec ustálilo následující pořadí:

Poř. Děti - rybáři Body Poř. Děti - nerybáři Body
1. Vít Kolář 144 1. Alex Lukášek 151
2. Martin Zedník 70 2. Vendy Ryšavá 61
3. Jakub Štilárek 31 3. Honza Zdražil 40

Poř. Ženy - rybářky Body Poř. Ženy - nerybářky Body
1. Aneta Dúbravová 75 1. Martina Franková 89
2. Kristýna Šmídová 53 2. Kamila Zedníková 52
3. Lenka Dudová 29 3. Marie Velflová 39

Největšími ulovenými rybami se oproti loňsku, kdy kralovali líní líni, letos staly zástupkyně dravců - štiky. V kategorii dětí (rybáři i nerybáři se posuzovali dohromady) chytil štiku o míře 57 cm Alex Lukášek, v kategorii žen brala cenu Kristýna Šmídová za štiku o míře 44 cm.

Nyní nezbývá než poděkovat všem za účast, rozhodčím ze přesnou míru, provianťákům za ukojení hladu a žízně a těšit se na další ročník. Na shledanou u vody!

  

Upozornění na termín brigády

Datum: 6.6.2022 8:11:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme všechny členy, na které se vztahuje brigádní povinnost, a kteří ji ještě nemají splněnu, že v sobotu dne 11. 6. 2022 se koná brigáda. Sraz je v 7:00 na chatě, končí se obvykle ve 12:00. Děkujeme za účast.

Pozvánka na rybářské závody dětí a žen (4. 6. 2022)

Datum: 27.5.2022 8:41:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve všechny děti a ženy (rybáře a rybářky, nerybářky i nerybáře) na rybářské závody dětí a žen, které se konají v sobotu dne 4. 6. 2022 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky v jednotlivých kategoriích je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (4. 6. 2022, zelená a hnědá zóna)

Datum: 26.5.2022 10:58:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (od "zatáčky" u parkoviště u pláže až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

DNE 4. 6. 2022 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (dětské a ženské závody). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Upozornění na termín brigády

Datum: 24.5.2022 7:56:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme všechny členy, na které se vztahuje brigádní povinnost, a kteří ji ještě nemají splněnu, že v sobotu dne 28. 5. 2022 se koná brigáda. Sraz je v 7:00 na chatě, končí se obvykle ve 12:00. Děkujeme za účast.

Pytláctví na Rosničce pokračuje

Datum: 17.5.2022 12:31:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v neděli 15. 5. 2022 v nočních hodinách byly na Rosničce opět spatřeni pytláci - jednalo se o stejné osoby, jaké byly při pytláctví přistiženy v dubnu. Na místo přišel člen RS a přivolaná hlídka Městské policie. Když pytláci viděli přicházet skupinu osob, radši své pruty zahodili a nehlásili se k nim. Pytláctví tedy nebylo možné (bohužel) prokázat. Odhozené pruty byly jako nalezený majetek zajištěny.

Pokud u rybníka zjistíte výskyt podezřelých osob (viz aktualita z dubna), oznamte to prosím členům RS, případně zavolejte hlídku městské nebo státní policie. Vzhledem k vulgárnímu a agresivnímu chování pytláků nedoporučujeme se s nimi pouštět do jakýchkoliv diskusí bez přítomnosti policie.

Děkujeme za pochopení

Výbor MO Svitavy

Tradiční závody - výsledky (14. 5. 2022)

Datum: 17.5.2022 12:13:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 14. 5. 2022 se na rybníku Rosnička uskutečnili tradiční závody, po dvou covidových letech konečně v jarním termínu. Předpověď počasí byla příznivá, možná proto si k vodě našlo cestu 63 závodnic a závodníků, kteří zcela zaplnili prostor od rohu hájeného úseku až po zatáčku na plechárně. Účastníci se museli potýkat nejen s ostrým sluníčkem, ale zejména s neaktivitou ryb. Bohužel, je doba tření, a "šupinám" se moc na háček nechtělo, a to ani těm "bílým". Výsledekm bylo, že zhruba polovina startovního pole odcházela bez záběru. Vzhledem k systému bodování bylo jasné, že kdo uloví kapra nebo jinou ušlechtilou rybu, bude v konečném pořadí vysoko.

Kaprů se však moc nechytilo, a tak někteří přidávali bod po bodu za plotice, cejny a perlíny. Po dvou poločasech se na prvních sedmi místech umístili následující závodníci:

Pořadí Jméno Body
1. Martin Šilar 105
2. Josef Střeštík 70
3. Jiří Štěpánek 61
4. Josef Bryška 56
5. Denisa Jansová 55
6.-7. Marcela Jansová 54
6.-7. Josef Vymazal st. 54

Největší rybu závodu ulovil pan Josef Střeštík (kapr, 67 cm). Všem závodníkům děkujeme za účast, a těšíme se na viděnou za rok.

   

Regionální turnaj 2022 - výsledky 1. kola (Litomyšl)

Datum: 14.5.2022 7:15:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 30. 4. 2022 se na vodní nádrži v Kamenném Sedlišti uskutečnilo první kolo letošního ročníku (v pořadí již dvanáctého) regionálního turnaje v rybolovu. Počasí závodníkům přálo, ryb se také pár chytilo... co víc si přát. Svitavští žabáci zahájili sezónu pěkným třetím místem.

Pořadí MO Body
1. Jimramov 3974
2. Lanškroun 2212
3. Svitavy 1793
4. Bystřice nad Pernštejnem 1492
5. Litomyšl 848
6. Česká Třebová 608

Nejúspěšnějším rybářem byl Karel Klusák z Jimramova (1181 bodů a 39 ryb), největším úlovkem se mohl pochlubit bystřický Karel Jaroš (amur 48 cm). Svitavský tým chytal ve složení Petr Ficek, Vláďa Velfl, Míra Vrbas, Jirka Bryška, Milan Hřebíček; vedoucím týmu byl Martin Ficek.

 

Několik slov k brigádnické povinnosti

Datum: 12.5.2022 9:55:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážení kolegové,

dlouho jsem váhal, zda k uvedenému tématu něco napsat, nebo ne. Situace je ale tak tristní, že mi to nedá. 

Každý rok je naplánováno 10 řádných brigád, vždy jsou zveřejněny na webu, na vývěskách, jednatelka zasílá informační SMS. A když nadejde termín brigády, přijdou dva brigádničtí referenti a možná někdo další. Pouze pro ilustraci: První brigáda v dubnu - opravdu špatné počasí, 2 °C, proletoval sníh, v tom se opravdu nic moc dělat nedalo. Ale druhý a třetí termín - pokaždé přišli dva lidé...

Přitom práce je opravdu dost, a to zejména v jarních měsících. Je potřeba sekat, upravit lovná místa, vytrhat rákosiny, připravit lavičky, během sezóny je obrousit, napenetrovat a natřít, v létě se bude velmi pravděpodobně likvidovat buňka a chystat terén pro umístění nového kontejneru na uskladnění laviček a stolů... a mohl bych pokračovat dál. Bohužel, momentálně drtivou většinu prací odmaká pár jedinců (s pracovním příspěvkem výrazně nad povinný limit), ostatním je to asi tak trochu fuk. A s takto nízkou účastí nelze nic plánovat.

Pokud to tímto způsobem půjde dál, budeme muset diskutovat zavedení povinné účasti na brigádách, nebo např. nahrazení pracovního příspěvku finančním plněním tak, jako je tomu v jiných MO, které řešili stejný problém jako my, tedy neúčast a nezájem členů. Z vybraných peněz se potom zaplatí práce těm členům, kteří na brigády chodí. Další možností je navýšení počtu brigádnických hodin nebo navýšení ceny za jednu hodinu, popř. rožšíření brigádní povinnosti i na ty členy, kteří ji nyní nemají (např. z důvodu dosažení věkového limitu).

Abych nekončil tak zostra: pokud někomu vyhlášené termíny nevyhovují, má možnost se na brigádě domluvit indviduálně s brigádnickým referentem (Jiří Kadlec, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516; Petr Beneš, tel. 775 333 055).

Zdeněk Ryšavý

Vyjádření k článku ve Svitavském deníku

Datum: 12.5.2022 8:31:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 26. 4. 2022 byl ve Svitavském deníku zveřejněn článek, ve kterém město deklarovalo záměr vybudování kempu či tábořiště. Jako možný prostor pro jeho umístění byla označena louka u chaty Rosnička, zejména s ohledem na infrastrukturu (voda, kanalizace, elektřina). Uvedená problematika byla následně zveřejněna i v rámci vysílání některých rozhlasových stanic; oboje pak pochopitelně přineslo spoustu otázek členů MO Svitavy ohledně využití majetku. 

Vzhledem ke skutečnosti, že dotčené pozemky jsou ve vlastnictví MO Svitavy (jak louka samotná, tak parkoviště, včetně pozemku pod grilovištěm), a protože naši MO nikdo nikdy v této věci z vedení města nekontaktoval, vyžádali si zástupci MO schůzku s místostarostou Svitav P. Čížkem. Na této schůzce jsme za MO Svitavy sdělili naše stanovisko k danému - MO Svitavy nemá v úmyslu své pozemky u chaty prodat nebo pronajmout za účelem výstavby kempu nebo tábořiště. Areál u Rosničky chápeme a využíváme jako klidovou zónu, která vytváří zázemí pro sportovní rybáře, a tak to taky zůstane. Zřízení kempu by tuto oázu klidu zcela degradovalo, nemluvě o nutnosti zajištění provozu, úklidu, správy areálu a dalších konsekvencí.

Zóna pro rekreaci je na pláži, kde se do budoucna počítá s úpravou celého prostoru. Tato část rybníka je navíc podle platného rybářského řádu vyjmuta z prostoru, kde lze provozovat rybolov.

Co se týče pozemků, městu Svitavy dlouhodobě nabízíme k využití (odprodeji, popř. směně za jiné) pozemky, na kterých měl vzniknout tzv. rybník Luční. Jedním ze záměrů je úprava (zmeandrování) přítoku do Rosničky, vytvoření tůní a mokřadů, jako dalšího prvku pro čištění vody přitékající do rybníka a zejména pro retenci vody v krajině.

Za výbor MO Svitavy Ivana Drmolová, Zdeněk Ryšavý

Pozvánka na tradiční závody a grilovací odpoledne

Datum: 4.5.2022 9:07:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve rybářky a rybáře na tradiční rybářské závody, které se konají v sobotu dne 14. 5. 2022 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky je zajištěno.

Po skončení závodů bude v prostoru před chatou probíhat odpoledne s grilováním, spojené se slavnostním otevřením Sváťovy cesty a nových herních prvků - laviček s deskovými hrami. V nabídce budou tradiční grilované makrely a klobásy. Od 16:00 zahraje kapela Generace. Bližší informace najdete zde.

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (14. 5. 2022, zelená a hnědá zóna)

Datum: 4.5.2022 9:05:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (od "zatáčky" u parkoviště u pláže až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

DNE 14. 5. 2022 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (tradiční závody). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Upozornění na termín brigády

Datum: 3.5.2022 20:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Upozorňujeme členy MO, na které se vztahuje brigádnická povinnost , že v sobotu dne 7. 5. 2022 se koná řádná brigáda. Sraz je v 7:00 u chaty Rosnička, brigáda končí obvykle ve 12:00. Další termíny brigád jsou uvedeny v kalendáři, případně v termínovníku úplně dole na této stránce.

Informace o zarybnění - Svitava

Datum: 3.5.2022 19:27:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dne 2. 5. 2022 bylo do Svitavy vysazeno 150 kg pstruha duhového v tržní velikosti. 

Připravované akce v roce 2022

Datum: 3.5.2022 15:36:00
Datum expirace: 31.12.2060 23:59:00
Obsah:

Akce Rosnička 2022

Upozornění - lov pstruhů

Datum: 12.4.2022 13:36:00
Datum expirace: 31.12.2060 23:59:00
Obsah:

Poslední březnový den bylo do Rosničky vysazeno 200 kg duháka v tržní velikosti.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, že podle platných bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička (dále jen RŘ) platí, že lovící si může v jednom dni ponechat dva kusy ryb lososovitých. Toto omezení platí pro všechny druhy povolenek (členské, hostovačky, roční i krátkodobé). Denní lov končí vždy poté, pokud si rybář přisvojí rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg nebo poté, ponechá-li si 2 kusy kapra nebo jeden kus štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo úhoře a jednoho kapra, i když celková hmotnost denního úlovku nedosáhla 7 kg.

Ve výše popsaných případech končí denní lov, není tedy možné po přisvojení výše popsaných kombinací ryb dál pokračovat v lovu s tím, že lovím pouze pstruhy. Je nicméně možné si přisvojit jednu ušlechtilou rybu, poté dva kusy pstruha a následně další kus ušlechtilé ryby - celkem si lze v jednom dni odnést max. 4 kusy ryb.

V jednom kalendářním týdnu si lze ponechat maximálně 4 kusy vyjmenovaných ryb, z toho nejvýše dva kusy dravých ryb (štika, candát, sumec, úhoř) a maximálně 6 kusů ryb lososovitých.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období od 1. 1. do 15. 6. jsou hájeni dravci. Podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v mimopstruhovém rybářském revíru povoleným způsobem lovu (a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo (b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

Z toho jednoznačně vyplývá, že v době hájení dravců není možné lovit přívlačí ani čeřínkováním (popis této techniky naleznete v tištěných RŘ na straně 13-16). Dále je dle RŘ v tomto období zakázáno používat dvoj a trojháček.

Pstruhy lze do 15. 6. lovit jinými technikami, pro inspiraci lze doporučit plavanou nebo lov na umělou mušku a muškařením, a to pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm (blíže viz bod 9 RŘ).

S pozdravem Petrův zdar!
Výbor ČRS MO Svitavy

Prodej známek a povolenek na rok 2022

Datum: 12.4.2022 8:02:00
Datum expirace: 31.12.2060 23:59:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 30. 4. 2022 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2022.

Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

Za výbor MO Ivana Drmolová

Jarní úklid řeky Svitavy

Datum: 12.4.2022 7:58:00
Datum expirace: 31.12.2060 23:59:00
Obsah:

Úklid řeky Svitavy: kluci rybářský si v pátek 8. 4. 2022 vyšli podél břehů.
Proti jiným dnům měli ale místo udic v rukách pytle na odpadky.

Zarybnění - Rosnička

Datum: 1.4.2022 8:52:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Dne 31. 3. 2022 bylo do Rysničky vysazeno 200 kg pstruha duhového.

Rybářský kroužek - zakončení

Datum: 29.3.2022 9:20:00
Datum expirace: 31.12.2050 23:59:00
Obsah:
Letošní rybářský kroužek je za námi. Děti jej v sobotu 26. 3. úspěšně zakončily a své získané dovednosti zúročily při testu na svůj první státní rybářský lístek, po vyřízení všech formalit na Městské úřadu jim pak bude předán společně s členskou legitimací a první povolenkou, kterou dostanou od MO již tradičně zdarma. Gratulujeme!
Téhož dne proběhl třetí termín prodeje povolenek, v dubnu bude vyhlášen ještě jeden. Pokud se někomu termíny nehodí, je možné se domluvit individuálně s jednatelkou MO, Ivanou Drmolovou.

  

Důležitá informace

Datum: 24.3.2022 20:00:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Tento týden se na Rosničce vyskytli pytláci. Dva mladí muži lovili v hájeném úseku rybníka Rosnička, podle mluvy se jednalo o mladíky české národnosti. Pokud je poznáváte, nebo byste je viděli u rybníka znovu, dejte prosím vědět komukoliv z vedení MO (kontakty zde), členům rybářské stráže (kontakty zde), případně městské policii ve Svitavách (461 530 300 nebo 156).

A teď konkrétně k těm dvěma "rádoby rybářům": rybník Rosnička je mimopstruhový rybářský revír (č. 09 451 776), na kterém se výkon rybářského práva řídí právními předpisy České republiky a dále rybářským řádem, který vydal uživatel revíru, tedy místní organizace ČRS Svitavy. Takže pánové, porušili jste nejen zákon o rybářství, jeho prováděcí vyhlášku, ale i rybářský řád. Pokud jste se poznali a máte koule, tak se sami přihlaste, velmi rádi Vám podstatu Vašeho protiprávního chování vysvětlíme, a případně pomůžeme s nápravou. Třeba byste si pak mohli zachytat oficiálně bez rizika, že budete muset své chování vysvětlovat před policií, resp. před kárným orgánem Českého rybářského svazu.

Zdeněk Ryšavý

  

Informace o zarybnění

Datum: 24.3.2022 19:58:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Dne 23. 3. 2022 bylo do Rosničky vysazeno 1 kg úhořího monté, 800 kg kapra a 100 kg štiky. Dne 24. 3. 2022 bylo vysazeno dalších 72 kg štiky.

Všem členům - majitelům povolenek přejeme úspěšnou sezónu.

Zákaz lovu ryb

Datum: 23.3.2022 14:49:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA CELÉM REVÍRU č. 09 451776 (Rosnička)

v období od středy dne 23. 3. 2022 od 15:00 do pátku 25. 3. 2022 včetně. Lov je povolen od soboty 26. 3. 2022 od 05:00 hod.

Důvod: vysazení ryb.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Informace k zarybnění

Datum: 23.3.2022 7:23:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na včerejší schůzi výboru MO bylo mj. rozhodnuto, že po jarním nasazení kapra (10 q) bude na kratší dobu uzavřena voda. Dodavatel by měl ryby dovézt buď dnes nebo zítra (tedy 23. nebo 24. 3.); zákaz rybolovu bude platit do pátku včetně. Rybolov tedy bude povolen od soboty 26. 3. 2022. Bližší informace budou zveřejněny ihned poté, co budou ryby vysazeny.

Zároveň jsou objednáni pstruzi (200 kg) a štiky. Na dnešní den nám bylo z ČRS oznámeno dodání úhořího monté, jeho vysazení proběhne ihned po dodání.

Výbor MO Svitavy

Prodej členských známek a povolenek na rok 2022

Datum: 6.3.2022 20:44:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 26. 3. 2022 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2022.

Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

Za výbor MO Ivana Drmolová

Prodej členských známek a povolenek na rok 2022

Datum: 3.2.2022 14:31:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 19. 2. 2022 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2022.

Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

Za výbor MO Ivana Drmolová

Termíny akcí 2022

Datum: 3.2.2022 14:23:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Na lednové schůzi výboru MO byly schváleny termíny akcí pro rok 2022. Změna termínů je vyhrazena, nicméně snad k tomu již docházet nebude. Pro jistotu doporučujeme sledovat webové stránky a vývěsky.

Závody:

 • 14. 5. 2022 tradiční (zahajovací) závody
 • 4. 6. 2022 dětské a ženské závody
 • 2. 7. 2022 4. kolo regionálního turnaje
 • 6. 8. 2022 plavačkové závody
 • 3. 9. 2022 Senior Cup

Brigády:

 • 9. 4. 2022 | 23. 4. 2022 | 7. 5. 2022 | 28. 5. 2022 | 11. 6. 2022 | 9. 7. 2022 | 13. 8. 2022 | 17. 9. 2022 | 8. 10. 2022 | 29. 10. 2022
 • brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty

Kulturní akce:

 • 17. 6. 2022 I. Benátská noc
 • 19. 8. 2022 II. benátská noc

Zkoušky z rybářských znalostí

Datum: 24.1.2022 14:40:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání státního rybářského lístku) se budou konat na chatě Rosnička v těchto termínech:

 • 4. 2. 2022 od 16:00,
 • 26. 3. 2022 od 9:00.

První povolenka pro děti zdarma

Datum: 24.1.2022 14:37:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2022 pokračuje akce "První povolenka zdarma". Každé dítě, které se stane v roce 2022 členem MO Svitavy, získá svou první povolenku na revír č. 451 776 Rosnička zcela zdarma.

Prodej členských známek a povolenek na rok 2022

Datum: 7.1.2022 15:13:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 29. 1. 2022 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2022.

Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

Za výbor MO Ivana Drmolová

Rybářský řád 2022

Datum: 2.1.2022 13:34:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Do sekce "Povinná četba - Předpisy MO ČRS Svitavy" byl přidán článek shrnující změny a novinky, které přinášejí nové bližší podmínky pro výkon rybářského práva pro revír č. 451 776 Rosnička, platné od 1. 1. 2022.

Rybářský řád je možné stáhnout zde:

Nové Stanovy a Jednací řád ČRS - účinné od 1. 1. 2022

Datum: 2.1.2022 12:49:00
Datum expirace: 31.12.2099 23:59:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

od 1. ledna 2022 vstupují v platnost novelizované Stanovy ČRS a také Jednací řád ČRS, který rozvádí a blíže specifikuje ustanovení Stanov. Jaké jsou nejdůležitejší změny pro členskou základnu od roku 2022?

První výraznou změnou je umožnění hostování v jiné než mateřské místní organizaci. Princip je takový, že o umožnění hostování vždy rozhoduje výbor místní organizace, kde chce člen hostovat. Hostující člen musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací místní organizaci. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci - z pohledu práv člena jeho právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v jeho mateřské místní organizaci a toto právo nemá v organizaci, kde hostuje.

Tento bod je významný zejména pro členy samostatně hospodařících místních organizací (tedy i pro členy naší MO Svitavy), kteří do této doby neměli legální možnost zakoupení členské územní nebo celosvazové povolenky. Jako hostující členové tuto možnost nově mít budou.

Druhou klíčovou změnou, u které věříme, že se s ní většina členů nesetká, je kompletní přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství. V nejdůležitějších bodech se jedná zejména o:

 • Kárné provinění nově nebude řešit dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. V pravomoci dozorčí komise místní organizace nadále zůstává porušení poviností dané Stanovami, které se netýká přímo výkonu rybářského práva.
 • Kárné opatření bude vždy jednotné podle závazného Sazebníku kárných opatření, který stanoví ke každému prohřešku přesně danou sazbu. Například, pokud rybář loví v rybářském revíru na více než 2 udice, bude následovat zákaz lovu ryb na 6 měsíců (až 12 měsíců při opakovaném porušení tohoto ustanovení).
 • Příkazce územního svazu bude mít možnost vystavit kárný příkaz - tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé; pokud nebude přestupce s kárným příkazem souhlasit, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde dojde k osobnímu projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 Kč, která bude vrácena v případě, že Kárný senát uzná odvolání za oprávněné.
 • Kárné opatření "zadržení povolenky" nahrazuje opatření "zákaz lovu ryb", které se vztahuje na všechny revíry ČRS. To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry.
 • Nejpřísnější kárné opatření - vyloučení z ČRS - se prodlužuje ze současných dvou až na pět let.

 Stanovy i Jednací řád obsahují řadu dalších úprav převážně technického rázu, doporučujeme nicméně jejich podrobné přečtení.

Nové interní předpisy naleznete na těchto odkazech:

Zdroj: webové stránky ČRS