Rybářský kalendář

Koronavir - souhrn informací (aktualizace 23. 5. 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde) - POZOR, toto opatření platilo pouze po dobu trvání nouzového stavu, tj. nejpozději do 17. 5. 2020 včetně. Od 18. 5. 2020 se již rybář musí prokázat platným státním rybářským lístkem!

 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS odložila povinnost úhrady členského příspěvku na neurčito, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření (více zde). Nový termín bude oznámen.

 • Brigády MO Svitavy: Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 17. 5. 2020, nicméně již nelatí omezení volného pohybu max. do 2 osob. Nově lze vytvářet skupiny o max. 10 lidech - brigády v květnu platí a budou se konat - samozřejmě za dodržení dalších opatření. Květnové termíny brigád proběhly, zároveň budou vyhlášeny další termíny jako náhrada za zrušené dubnové.

 • Zkoušky znalostí nových členů: původní termín (17. 4. 2020) byl zrušen, nový termín bude pravděpodobně 20. 6. 2020 - sledujte stránky, ještě bude definitivně potvrzeno.

 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné je postupně vraceno: pokud ještě někdo nemá peníze zpět, prosíme kontaktujte jednatelku MO; po předložení zakoupené vstupenky budou vráceny peníze.

 • Termíny prodeje známek a povolenek: koupi povolenky k lovu lze v současné době individuálně sjednat s jednatelkou (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz; viz aktualita ze dne 20. 4. 2020); povolenky a členské známky se budou prodávat v sobotu dne 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička.

 • Zahajovací závody (původní termín 25. 4.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 bylo odsouhlaseno, že tradiční závody budou přesunuty na září, kdy už by mělo být více jasno v pravidlech pro sportovní a společenské akce (podmínky konání, nároky na hygienu, příprava a prodej občertvení apod.)

 • Ženské a dětské závody (původní termín 30. 5.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 byl odsouhlasen nový termín v červnu - s ohledem na možné termínové kolize bude upřesněn v týdnu po 24. 5. 2020.

 • Půjčovna lodiček: mimo provoz, a to nejméně po dobu uzavření hospody v chatě; otevření bude záviset na požadavcích na hygienu, zejm. co se týče zapůjčení záchranných vest pro děti.

 • Rybářský kroužek: ukončen, schůzky se již konat nebudou; proběhne přezkoušení znalostí.

 • První benátská noc (plánována na 19. 6. 2020): ve spolupráci s kapelou Rotoped se povedlo najít náhradní termín - první benátská noc se bude konat v pátek 17. 7. 2020 od 19:00 na Rosně.

 • Druhá benátská noc: termín ponechán na 21. 8. 2020, počítáme s tím, že se uskuteční.

Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Další informace ohledně rybaření v době koronavirové můžete nalézt na stránkách ČRS.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Aktuální informace - novinky

 • Prodej čl. známek a povolenek

  23.5.2020

  V sobotu dne 13. 6. 2020 se budou od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička prodávat členské známky a povolenky. Kdo ještě nemá zakoupenu členskou známku, přijďte. Další termíny již nebudeme vyhlašovat, později bude nutné se domluvit individuálně s I. Drmolovou.

  Poznámka: Rada ČRS stále nestanovila definitivní termín pro úhradu členské nzámky v roce 2020.

 • Regionální turnaj 2020 - Výsledky 1. kola (Litomyšl)

  23.5.2020

  Regionální turnaj v rybolovu již tradičně zahajuje klání na vodní nádrži Kamenné Sedliště, které pořádají kolegové z Litomyšle. V sobotu dne 16. 9. 2020 se na startu nového ročníku sešli tradiční účastníci - rybáři z Litomyšle, Lanškrouva, Jimramova, České Třebové, Bystřice nad Pernštejnem a Svitav. Nejvíce nažhaveným družstvem se na startu sezóny ukázalo být to svitavské - borci pod vedením Fandy Kyselého se báječně rozchytali a po dvou poločasech zvítězili před kolegy z Litomyšle a z Lanškrouna. Gratulujeme a ať to jezdí i v dalších kolech!

  Poř. MO Body
  1. Svitavy 2043
  2. Litomyšl 1871
  3. Lanškroun 1829
  4. Bystřice nad Pernštejnem 1197
  5. Jimramov 1175
  6. Česká Třebová 513

  Celkem se ulovilo 305 kusů ryb, největší rybou závodu byl kapr o míře 46 cm (lovec Pavel Mann nejml. z Bystřice), nejúspěšnějším rybářem pak byl svitavský Petr Ficek s 674 body za 26 kusů ryb. Za Svitavy chytali Petr Ficek, Míra Vrbas, Jirka Bryška, Milan Hřebíček a Martin Ficek. Kapitána a rozhodčího zastal Fanda Kyselý.

  Img_4274 Img_4284

 • Prosba - odklízení řasy

  20.5.2020

  Dobrý den,

  jak již bylo uvedeno v aktualitě níže, ve čtvrtek 21. 5. 2020 proběhne na rybníku ve spolupráci s HZS Svitavy odklízení naplavené řasy. Pokud máte ve čtvrtek od osmi hodin ráno čas, přijďte přiložit ruku k dílu (bližší info najdete zde).

  Děkujeme.

 • Vyjádření ČRS k připomínkám k návrhu úpravy stanov

  20.5.2020

  Dobrý den,

  na webových stránkách Východočeského územního svazu bylo zveřejněno vyjádření ČRS k obdrženým připomínkám k pracovnímu návrhu na změny Stanov ČRS. Celé znění najdete zde.

 • Ztížené podmínky k výkonu rybářského práva na Rosničce

  20.5.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  s ohledem na současný stav na rybníku Rosnička, kdy za poslední týden došlo k masivnímu nrůstu řasy, která pokryla příbřežní partie rybníka v podstatě v některých místech zcela znemožnila rybolov, sdělujeme následující:

  • Je nutné mít na paměti, že Rosnička je stále "pacient" - sedimenty na dně stále obsahují obrovské množství živin, které v kombinaci s čistou a průhlednou vodou a tedy dostatkem slunečního svitu vytváří dokonalé podmínky pro růst zelených rostlin. Z biologického hlediska je tedy vše v pořádku.
  • Rostliny a řasy vadí nejen nám, rybářům, ale i plavcům (rekreantům) - už z tohoto důvodu je nutné rostliny částečně "těžit" či "sklízet".
  • Dne 21. 5. 2020 proběhne odstranění za spolupráce HZS Svitavy, kdy se za pomoci norných stěn a člunů plovoucí řasa stáhne na určené místo, kde bude vytažena (klienti ze Šance a zaměstnanci Sportesu) a následně odvezena do kompostárny.
  • Následně již bude probíhat průběžná likvidace řas, které budou vždy umístěny na určených místech, odkud ji bude Sportes odvážet opět do kompostárny.
  • Na likvidaci plovoucí řasy a částečném odtěžení rostlin ze dna z vybraných zón rybníku se bude podílet jak MO v rámci brigádní povinnosti, tak klienti ze Šance; odvoz vybraných řas a rostlin bude i v dalším období zajišťovat Sportes.

   98369742_692287478202029_1001408798004346880_n

 • Poškození zeleně v olšinách

  12.5.2020

  Vážené kolegyně a kolegové,

  v pátek dne 8. 5. 2020 bylo při obchůzce rybníka zjištěno, že někdo (s ohledem na umístění nejspíše rybář) si v olšinách "upravil" lovné místo tím způsobem, že zlikvidoval trávu, pravděpodobně nějakým totálním herbicidem (např. typu RoundUp apod.) - viz foto.

  Img_20200508_175026 Img_20200508_175013 Img_20200508_175004

  Img_20200508_174948 Img_20200508_174957

  Upozorňujeme, že poškození zeleně bylo zdokumentováno a předáno příslušným místům k prošetření a k řešení. Jakákoliv likvidace zeleně v příbřežních partiích rybníka, notabene provedená chemickými prostředky v bezprostřední blízkosti vodní nádrže, je totálně nezodpovědná, zakázaná příslušnými předpisy ČR (právní předpisy upravující ochranu životního prostředí), zakázána bližšími podmínkami pro výkon rybářského práva na revíru Rosnička (viz bod 9 RŘ) a je velkým hazardem pro život ve vodě.

  Příbřežní partie rybníka Rosnička, ze kterých je prováděn sportovní rybolov, jsou několikrát ročně sekány. Pokud někomu tráva na břehu vadí, nechť nechodí na ryby.

  Zdeněk Ryšavý

 • Návrhy na změnu stanov ČRS

  12.5.2020

  Vážení členové ČRS, rádi bychom Vás informovali o současném stavu projednávání návrhů na změnu Stanov ČRS. S ohledem na požadavky členské základny, organizačních složek ČRS i některých funkcionářů ČRS na změnu Stanov, se Republiková rada na dubnovém jednání v roce 2019 usnesla, že projedná návrhy na změnu Stanov a v roce 2020 je předloží k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu.

  Organizační jednotky nebo členové ČRS měli prostor zaslat návrhy na změnu Stanov ČRS do 31. 12. 2019.

  Obdržené návrhy na změnu Stanov samotných členů, organizačních složek ČRS, ale také Právní komise Rady, byly analyzovány, zpracovány a předloženy Republikové radě k projednání.

  Mezi významné projednávané návrhy na úpravu Stanov patří:

  1.         Zavedení možnosti hostování člena mateřské MO v jiné MO;
  2.         Úprava brigádnické povinnosti tak, aby došlo ke sjednocení v rámci ČRS;
  3.         Přesunutí kárného řízení na úroveň ÚS a sjednocení ukládaných kárných opatření (uložení kárného opatření příkazem podle jednotného sazebníku, v případě odvolání v druhém kole předvolání před kárnou komisi).

  Podrobnosti včetně vývoje projednávání návrhu na změnu stanov ČRS můžete nalézt v aktualitě na webových stránkách ČRS. Tamtéž rovněž najdete pracovní verzi stanov ČRS s vyznačenými navrhovanými změnami; rovněž se můžete zapojit do připomínkování navržených změn prostřednictvím formuláře.

 • Několik informací k rybářskému řádu

  29.4.2020

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  v posledních dnech se vyskytly určité nejasnosti o výkladu některých nových pravidel stanovených v bližších podmínkách pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička (dále jen "RŘ"). Považujeme za nutné se k nim vyjádřit a nejasnosti (snad) rozptýlit:

  Maximální počet pstruhů, které si rybář může v jednom dni přivlastnit, jsou 2 (slovy DVA) kusy!!! Ne tři, ale DVA!!! Opět upozorňujeme, že podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v době hájení dravých ryb zákázán lov přívlačí, hlubinnou příblačí a čeřínkováním (blíže v aktualitě ze dne 23. 4. 2020).

  Podle bodu 9. RŘ se lovící při lovu musí chovat tak, aby nepoškodil zařízení umístěná na nebo v rybníku (zejm. plovoucí ostrovy, zařízení na řízenou aeraci, molo půjčovny lodiček apod.). V RŘ není stanovena žádná minimální hranice nebo vzdálenost od těchto zařízení, kde je resp. kde není možné lovit. Nejasnosti se vyskytly hlavně při lovu na přítoku, kde jsou momentálně umístěny plovoucí ostrovy. Podle RŘ je možné lovit v jejich bezprostřední blízkosti, na druhou stranu se lovící vystavuje riziku, že se mu ryba zamotá do ukotvení ostrovů nebo do kořenového systému rostlin a rybu utrhne. Z pohledu zdraví ryby je proto lepší se tomuto riziku vyhnout. Zakázáno je úmyslné nahazování udice na ostrovy, snaha o jejich přemístění, přiblížení, ničení, potápění a jiné aktivity vedoucí k jejich znehodnocení nebo omezení jejich funkčnosti.

  V bodě 12. RŘ jsou vymezeny zóny (rekreační, rybolovné a vegetační). Rybolov v rekreační a vegetační zóně je zakázán. Upozorňujeme zejména na zavedení vegetační zóny v rohu u přítoku v místě, kde se rozdvojuje cesta k chatě Rosnička. Zde se již objevují na hladině listy vodních rostlin (lekníny, stulíky), a podle posledních informací a pozorování zde není zákaz lovu respektován. Žádáme proto lovící, aby respektovali zákaz lovu dle pravidel v RŘ.

  Připomínáme, že mezi povinnou výbavu, kterou lovící musí mít, patří podběrák. V RŘ je zároveň stanovena povinnost jej používat. Používání podložky je pouze doporučeno, není povinnost ji mít. Na druhou stranu, lovící je povinen se k ulovené rybě chovat šetrně, a to i v případě, že se rozhodne si ji přivlastnit. Nelze tedy tolerovat vláčení ryby po břehu - k vyzvednutí ryby z vody má lovící použít právě podběrák jako součást povinné výbavy.

  Poslední věcí, na kterou chceme upozornit, je opět bod 9. RŘ: "... Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. ..." V neposlední řadě platí, že "Lovící je povinen chovat se ukázněně a ohleduplně zejména ve vztahu k ostatním lovícím, všem uživatelům veřejného prostranství a životnímu prostředí." V posledních dnech přicházejí zprávy, že tato ustanovení nejsou dodržována, a to zejména mladšími rybáři. Opět platí: rybářský řád a všechna jeho ustanovení platí pro všechny a při kontrolách rybářskou stráží bude jeho dodržování důsledně vymáháno. Byla by škoda, aby se výsledek nějaké "klukoviny", "mladické nerozvážnosti" nebo "pubertálního úletu" řešil v rámci činnosti dozorčí komise jako kárného orgánu prvního stupně.

  Petrův zdar!
  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Zarybnění - Rosnička

  23.4.2020

  Dnes bylo do rybníku Rosnička vysazeno 200 kg pstruha duhového v tržní velikosti.

  V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, že podle bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička platných od 1. 1. 2020 (dále jen RŘ) platí, že lovící si může v jednom dni ponechat dva kusy ryb lososovitých. Toto omezení platí pro všechny druhy povolenek (členské, hostovačky, roční i krátkodobé). Denní lov končí vždy poté, pokud si rybář přisvojí rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg nebo poté, ponechá-li si 2 kusy kapra nebo jeden kus štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo úhoře a jednoho kapra, i když celková hmotnost denního úlovku nedosáhla 7 kg.

  Ve výše popsaných případech končí denní lov, není tedy možné po přisvojení výše popsaných kombinací ryb dál pokračovat v lovu s tím, že lovím pouze pstruhy. Je nicméně možné si přisvojit jednu ušlechtilou rybu, poté dva kusy pstruha a následně další kus ušlechtilé ryby - celkem si lze v jednom dni odnést max. 4 kusy ryb.

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období od 1. 1. do 15. 6. jsou hájeni dravci. Podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v mimopstruhovém rybářském revíru povoleným způsobem lovu (a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo (b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

  Z toho jednoznačně vyplývá, že v době hájení dravců není možné lovit přívlačí ani čeřínkováním (popis této techniky naleznete v tištěných RŘ na straně 13-16). Dále je dle RŘ v tomto období zakázáno používat dvoj a trojháček.

  Pstruhy lze do 15. 6. lovit jinými technikami, pro inspiraci lze doporučit plavanou nebo lov na umělou mušku a muškařením, a to pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm (blíže viz bod 9 RŘ).

  S pozdravem Petrův zdar!
  Výbor ČRS MO Svitavy

  95107254_159679662092658_8904867844982833152_n 94068137_590028071601734_4797559193542328320_n 94335126_1507074499469149_6166599466754244608_n

 • Prodej povolenek

  20.4.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  pokud někdo z Vás potřebuje povolenku, protože si chce v této těžké době odpočinout u vody na rybách, neváhejte se na mě obrátit (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz). Individuální prodej povolenky je možný po předchozí domluvě (nezapomeňte si roušku!!!).

  POZOR: samotné členské známky pro udržení členství v ČRS budeme prodávat až po skončení nouzového stavu, resp. až po ukončení současných omezujících opatření vlády ČR. Nebojte se, o členství v ČRS nepřijdete, republiková rada ČRS rozhodla o prodloužení splatnosti členského příspěvku na neurčito.

  Ivana Drmolová
  jednatelka ČRS MO Svitavy

Starší »

Termínovník 2020

Prodej členských známek a povolenek:  18. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | 14. 3. 2020 - ZRUŠENO!!!18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00

Brigády:  4. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 20. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: Tradiční závody - přesunuto na září 2020 | Ženské a dětské závody - změna termínu na červen 2020 - bude upřesněno | 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu | 5. 9. 2020 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 28. 3. 2020 - ZRUŠENO!!! | I. benátská noc 19. 6. 2020 - ZRUŠENO!!! | II. benátská noc 21. 8. 2020


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport