Aktuální informace

 • Regionální turnaj 2016 - výsledky 5. kola (Bystřice n/P.)

  29.8.2016

  Rybník Skalský v Bystřici nad Pernštejnem se v sobotu dne 27. 8. 2016 stal dějištěm 5 kola regionálního turnaje v rybolovu. Ryb se oproti předchozímu kolu ulovilo o něco více (113 kusů), ale na míru skoro stejně (3209 cm). 

  Svitavákům se v poslední době daří - na domácí vodě byli třetí, v Jimramově vyhráli a teď v Bystřici brali opět třetí místo za kolegy z Lanškrouna a z Jimramova. Díky těmto výkonům jim zatím v průběžném pořadí patří třetí příčka. Výsledky:

  Pořadí Organizace Body
  1. Lanškroun 1011
  2. Jimramov 622
  3. Svitavy 600
  4. Česká Třebová 421
  5. Litomyšl 330
  6. Bystřice nad Pernštejnem 225

  Nejdelší rybu ulovil Pavel Tedl z České Třebové (kapr 57 cm), nejúspěšnějším rybářem byl Jiří Ficner z Lanškrouna s celkovým počtem 319 bodů. Kompletní výsledky najdete v tomto dokumentu. Průběžné výsledky najdete na stránce regionálního turnaje.

 • Zákaz lovu ryb

  28.8.2016

  ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném úseku (od "zatáčky" cesty k chatě až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

  DNE 3. 9. 2016 od 4:00 do 13:00 hod. z důvodu konání rybářských závodů "Senior Cup".  Plánek zón najdete na tomto obrázku.

  Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

 • Pozvánka na závody seniorů

  28.8.2016

  MO ČRS Svitavy zve rybáře a rybářky na tradiční závody seniorů, které se konají v sobotu dne 3. 9. 2016 na rybníku Rosnička ve Svitavách. Závodit mohou pouze vlastníci státního rybářského lístku, kteří dosáhli věku 65 let.

  Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", případně je možné si je stáhnout v PDF formátu.

  Výsledky závodů budou po jejich skončení zveřejněny tamtéž.

  Těšíme se na hojnou účast!

 • Výsledky plavačkových závodů

  28.8.2016

  V sobotu dne 20. 8. 2016 proběhly na Rosně plavačkové závody "Svitavské brčko". Ve dvou kategoriích ("domácí" a "hosté") se zúčastnilo 21 závodníků (9 domácích a 12 hostů z jiných MO; oproti loňsku účast klesla o 4 závodníky).

  Pořadí v kategorii domácích:

  Pořadí Jméno Body
  1. Vladislav Velfl 328
  2. Jiří Bryška 316
  3. Petr Ficek 88

  V kategorii hostů se na prvních třech místech umístili tito rybáři:

  Pořadí Jméno Body
  1. Tomáš Haberlant 597
  2. Karel Netolický 397
  3. Karel Matal 295

  Největší ulovenou rybou byl amur o míře 59 cm. Ulovilo se 131 kusů bílé ryby, 54 kusů kapra, 10 ks úhoře a 2 kusy amura. Omlouváme se za opožděné zveřejnění aktuality (dovolené smile).

 • Upozornění na plánované zarybnění

  11.8.2016

  Upozorňujeme rybáře, že v příštím týdnu plánujeme zarybnění revíru č. 09 451 776 (Rosnička). Ryby budou vysazeny pravděpodobně ve středu 17. 8. 2016 nebo ve čtvrtek 18. 8. 2016 v dopoledních hodinách, poté bude zakázán rybolov až do soboty 20. 8. 2016 do 14:30 hodin. Výjimku z tohoto zákazu bude představovat zelená zóna revíru, kde budou probíhat plavačkové závody "Svitavské brčko" (viz aktuality ze dne 4. 8. 2016 a 5. 8. 2016).

  Prosíme proto všechny rybáře, aby sledovali aktuality na webových stránkách MO Svitavy a zároveň vývěsky na náměstí Míru ve Svitavách, u chaty Rosnička a stromy kolem rybníka, kde jsou zákazy rybolovu obvykle zveřejňovány.

  Pokud dodavatel ryby nedoveze, pak bude platit již dříve vyhlášený zákaz rybolovu v zelené zóně (v sobotu dne 20. 8. 2016 od 4:00 do 14:30 hod.).

  Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

 • Přesun komentářů do historie

  9.8.2016

  Dobrý den,

  dnes byly do archivu přesunuty komentáře z návštěvní knihy (za období od 28.5.2016 19:05 do 5.7.2016 08:02). Komentáře najdete na této stránce.

 • Zkoušky rybářských znalostí

  8.8.2016

  Přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku se bude konat v sobotu dne 10. 9. 2016 od 9:00 na chatě Rosnička.

 • Regionální turnaj 2016 - výsledky 4. kola (Svitavy)

  7.8.2016

  V sobotu dne 6. 8. 2016 se na jimramovském rybníku odehrálo čtvrté kolo "ertéčka". Z pohledu rybářů to byla docela nuda (68 ulovených ryb o celkové míře 2984 cm hovoří za vše). 

  Co je však potěšující - svitavští rybáři po třetím místě z domácí vody tentokrát celé kolo vyhráli, a to před kolegy z Bystřice a z Lanškrouna. Kluci, GRATULUJEME a jen tak dál! Výsledky:

  Pořadí Organizace Body
  1. MO ČRS Svitavy 890
  2. MO MRS Bystřice nad Pernštejnem 822
  3. MO ČRS Lanškroun 473
  4. MO MRS Jimramov 426
  5. MO ČRS Česká Třebová 310
  6. MO ČRS Litomyšl 63

  Nejdelší rybu ulovil jimramovský Daniel Škorpík (amur 85 cm), nejúspěšnějším rybářem byl Aleš Mann  z Bystřice s celkovým počtem 364 bodů (9 kusů). Kompletní výsledky najdete v tomto dokumentu. Průběžné výsledky najdete na stránce regionálního turnaje. Kluci mají na fotkách stříbrné poháry - až po závodu bylo zjištěno, že do celkového pořadí nebyly započteny tři ryby Roberta Drmoly (kusy v tabulce byly, ale nikoliv body) - po opravě byli Žabáci posunuti na první místo.

  Img_1296

  Img_1306

  Naši MO reprezentovali pánové Franta Kyselý (vedoucí týmu, rozhodčí), Vláďa Velfl, Petr Ficek, Jirka Bryška, Robert Drmola a Míra Vrbas.

 • Vývoj v oblasti rybníků

  5.8.2016

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolte nám, abychom Vám na několika následující řádcích objasnili důležité okolnosti týkající se majetkoprávních vztahů kolem rybníka Rosnička a retenční nádrže, které se odehrály v několika posledních měsících. Jak jistě víte, obě nádrže měla naše MO ve výpůjčce na základě smlouvy s vlastníkem – městem Svitavy. Smlouva byla uzavřena v roce 1998.

  V dubnu 2016 byla ze strany MO iniciována schůzka s vedením města ohledně smlouvy o výpůjčce. Zástupci MO podali zprávu o plnění povinností stran výpůjční smlouvy s tím, že hříchů minulosti si je nově zvolený výbor MO vědom a že vše bude napraveno tak, aby byla smluvní ujednání v dalších letech naplněna. Zároveň jsme přednesli krátkou zprávu o stavu a vývoji brigádnické povinnosti v MO. Následně jsme byli kontaktováni vlastníkem rybníků, že s ohledem na „stáří“ smlouvy a změnu v legislativě (nový občanský zákoník), je nutné stávající smlouvu „obnovit“, jinými slovy uzavřít novou. Ze strany MO to znamenalo znovu požádat o výpůjčku rybníků s tím, že žádost bude po zveřejnění záměru výpůjčky na úřední desce projednána v radě města Svitavy. Nová výpůjční smlouva měla být již sepsána podle nového občanského zákoníku, přičemž se všeobecně předpokládalo, že bude pokračovat stejný režim jako dosud, tedy bezúplatná výpůjčka.

  Žádost o výpůjčku rybníka Rosnička a retenční nádrže byla na podatelnu města Svitavy podána dne 4. 5. 2016, dne 11. 5. 2016 pak byl na úřední desce a na webových stránkách města zveřejněn záměr výpůjčky. Žádost o výpůjčku za MO Svitavy podepsal předseda a jednatelka. Výpůjčka vodní plochy, která je rybářským revírem, jehož uživatelem je MO ČRS Svitavy, je mimořádnou a neodkladnou záležitostí patřící do působnosti výboru, o které může v době konání mezi výborovými schůzemi rozhodnout předseda nebo jednatelka MO. Postup předsedy a jednatelky MO (tedy podání žádosti o výpůjčku) byl přednesen na nejbližší výborové schůze dne 20. 5. 2016, a byl v usnesení schválen (viz § 9 odst. 4 Stanov ČRS).

  Dne 25. 5. 2016 byl z úřední desky města Svitavy stažen záměr výpůjčky rybníků a zveřejněn záměr jejich pronájmu. Na důvod stažení jsme se informovali na majetkoprávním oddělení Městského úřadu ve Svitavách – důvodem byla skutečnost, že dne 18. 5. 2016 byla na Městský úřad ve Svitavách doručena žádost o nájem rybníků Rosnička a retenční nádrže, podaná jiným subjektem.

  MO Svitavy musela na vzniklou situaci promptně reagovat – proto byla dne 3. 6. 2016 na podatelnu města Svitavy podána žádost o nájem rybníků, ve které byla stručně charakterizována místní organizace ČRS ve Svitavách včetně popisu aktivit, které běžně provozuje (sportovní a kulturní akce, práce s dětmi a mládeží v rámci rybářského kroužku apod.). V tomto dokumentu předseda a jednatelka MO Svitavy požádali o nájem rybníků s tím, že je MO Svitavy připravena nabídnout roční nájem ve výši 50 tis. Kč ročně za obě nádrže.

  Žádost o pronájem rybníků byla podána opět ve smyslu § 9 odst. 4 Stanov ČRS. Postup předsedy a jednatelky MO byl schválen výborem MO na nejbližší výborové schůzi, která se konala 29. 6. 2016.

  Dne 10. 6. 2016 jsme byli informováni městem Svitavy, že obě žádosti o pronájem budou předloženy radě města k projednání. Roční nájemné za rybník Rosnička, retenční nádrž a přilehlé pozemky bude v nájemní smlouvě stanoveno na 50 tis. Kč. Dne 12. 7. 2016 schválila rada města Svitavy uzavření nájemní smlouvy na oba rybníky s naší MO. Smlouva byla předsedou a jednatelkou podepsána dne 26. 7. 2016.

  Lze uzavřít, že pokud by spolkem Hádés v čele s předsedou Josefem Bubníkem (naším členem) nebyla podána žádost o nájem rybníků, pokračoval by takový režim, jaký platil do nedávné doby – bezúplatná výpůjčka postavená na nové smlouvě. Díky „kolegialitě“ některých našich členů se z bezúplatné výpůjčky stal nájem za úplatu. Pokud by MO Svitavy nepodala žádost o nájem rybníků, hrozilo by, že obě nádrže budou svěřeny do pronájmu spolku Hádés.

  Výbor MO Svitavy

 • Rybářské závody žen 2016 - výsledky

  17.7.2016

  Zelený sektor rybníka Rosnička patřil v sobotní dopoledne 16. 7. 2016 ženám - rybářkám i nerybářkám. Konaly se zde tradiční ženské závody. Letos si k vodě i přes poměrně studené počasí (sice nepršelo, aly bylo zataženo a foukal nepříjemný vítr) našlo cestu 22 žen (7 rybářek a 15 nerybářek) - oproti loňsku (19 závodnic) je účast o trochu lepší. Ryby se docela chytaly, i když kapříků moc nebylo - nejčastějším úlovkem byl cejn nebo plotice. Závodnicím to ale vadit nemuselo, protože na rozdíl od jiných závodů se při závodě žen počítá každá ryba nad 15 cm.

  Po dvou kolech se pořadí v kategorii rybářek ustálilo takto:

  Poř. Jméno Body
  1. Libuše Vymazalová 126
  2. Petra Kinclová 72
  3. Lenka Dudová 63

  Bez bodu na děleném čtvrtém místě zůstaly Dana Dudková, Miroslava Tmějová, Tereza Kinclová a Jana Svobodová.

  V lépe obsazené kategorii nerybářek dosáhly závodnice těchto výsledků:

  Poř. Jméno Body
  1. Lubica Chválová 595
  2. Pavlína Bryšková ml. 418
  3. Věra Bryšková 357
  4. Soňa Bryšková 315
  5. Jana Češková 294
  6. Věra Velflová 228
  7. Danuše Vytečková 67
  8. Iveta Šislerová 39
  9. Zdenka Chmelařová 38
  10. Žaneta Kinclová 37
  11. Vlasta Švanbergová 32
  12. Hana Gregorová
  Vlasta Burešová
  25

  Bez bodu zůstaly Věra Tyllichová a Ilona Mertlíková. Cenu za největší rybu závodu si odnesla Věra Bryšková za kapra o míře 54 cm.

  Závěrem děkujeme pořadatelům, obsluze stánku a grilu, rozhodčím, všem, kteří působili ve funkci technické podpory závodnic a svatému Petrovi za to, že na háček poslal pár ryb. V neposlední řadě děkujeme sponzorům za dary: rybářské potřeby V. Velfl, Kozák Svitavy s. r. o., Město Svitavy, Velkoobchod Kavalír.

  Fotky najdete ve fotogalerii (další budou přidávány postupně).

Starší »