Rybářský kalendář

Obnova rybníka Rosnička - postup prací

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom Vám touto cestou poskytnout několik informací týkajících se obnovy rybníku Rosnička. V rámci několika článků na veřejném internetu (např. idnes.cz, denik.cz, svitavy.cz) nebo v reportáži na svitavském infokanálu byly prezentovány kroky, které se na rybníku již realizovaly, nebo na realizaci teprve čekají. Vzhledem k čistotě vody v Rosničce lze už nyní říci, že vše jde dobrým směrem, a to i díky počasí, které je ve srovnání s loňskem srážkově bohatší a teplotně přívětivější.

Po zimě se voda přirozeně vyčistila, rybníku určitě pomohlo jarní tání a poměrně deštivý a chladný květen. V červnu se s oteplením začala oteplovat i voda, která se pomalu začala zakalovat. Po první aplikaci probiotických bakterií (které by měly „zakonzervovat“ dno a tím zabránit uvolňování živin pro růst sinic, rovněž by měly postupně snižovat mocnost sedimentů-bahna) se vodní sloupec opět pročistil. Druhá vlna aplikace bakterií proběhla začátkem srpna, třetí proběhla tento týden v úterý.

Do rybníka byly na jaře nasázeny vodní a mokřadní rostliny (zejm. stulíky, a to do třech lokalit – hájený úsek, roh rybníka u olšin a protilehlý roh u přítoku). Zároveň jsou postupně osazovány plovoucí ostrovy, kterých je na rybníku již více než 20. Vodní rostliny by měly čerpat živiny ze dna a z vodního sloupce, dále by měly svým stínem částečně zamezovat přílišnému prohřívání vody. Dalším efektem je produkce kyslíku. Vodní rostliny, které volně rostou po celé ploše rybníka ze dna, resp. „koláče“ rostlin na hladině, vyrostly divoce, tj. nejde o druh, který by byl cíleně vysazován. Na jednu stranu mohou být tyto rostliny nepříjemné pro plavce, na druhou stranu se podílí na produkci kyslíku, zastínění hladiny a v neposlední řadě poskytují úkryt rybám. V červnu a v červenci byla instalována infrastruktura pro aerační zařízení – rozvody přímo ve vodě, dmychadlo na stavidle, zároveň byl u stavidla vybodován nový „antoníček“ – přívod elektřiny. Aerace byla tento týden uvedena do provozu.

Co se týče hospodaření na revíru, bude přistoupeno k významným změnám. Zcela jistě bude změněn hospodářský (zarybňovací) plán, kdy dojde k ponížení počtu nasazovaného kapra jako hlavní ryby. Nebude se nasazovat amur, který by jako býložravá ryba mohl zlikvidovat vysazené rostliny. Naší snahou bude, aby bylo posíleno zarybnění dravou rybou (štika, candát, okoun), a to i přes jejich zhoršenou dostupnost u dodavatelů. První zarybnění po loňském úhynu proběhlo na podzim 2018 – nasazena byla štika v tržní velikosti, okoun říční a z bílé ryby plotice. V dubnu 2019 byla nasazena štika (plůdek, velikost cca 4-5 cm). Do rybníka byly rovněž vráceni dva sumci, kteří jako jediní přežili loňský úhyn.

Momentálně v rybníku plave i několik kaprů – zde však není jasné, zda je to několik kusů, které přežily, nebo zda jde o ryby, které někdo svévolně do rybníka nasadil. Důrazně žádáme všechny rybáře resp. veřejnost, aby do rybníka žádné ryby nevypouštěli. Zarybnění je v kompetenci uživatele revíru (MO ČRS Svitavy), živelné nasazování ryb je nežádoucí zejm. z důvodu, že by následně nebyl přehled o tom, co v rybníce plave. Dalším důvodem pro zákaz svévolného vypouštění ryb do rybníka z jiných, než veterinárně prověřených a sledovaných zdrojů, je aktuální situace v Pardubickém kraji, kde na několika rybnících došlo k výskytu pro ryby smrtelného onemocnění koiherpesvirózou.

Nepotvrzené zprávy dále mluví o tom, že v rybníku přežilo i několik kusů lína a úhoře. Plotice se letos vytřely, v rybníku je proto možné pozorovat hejna potěru, který slouží jako přirozená potrava dříve nasazeným dravcům. V případě, že bude zjištěn větší výskyt bílé (cejn) nebo plevelné ryby (karas) se uvažuje o uspořádání závodů zaměřených cíleně na jeden rybí druh – obdoba tzv. „cejnobití“, které pořádá MO v České Třebové z důvodu regulace rybí obsádky na rybníku Pařezák (cílová ryba se po ulovení nevrací vodě).

Z pohledu rybáře dojde (kromě již výše uvedené změny hospodářského plánu) k několika dalším změnám. Tyto ještě nejsou definitivní, probíhá nad nimi diskuse ve výboru MO. Jedná se například o tyto body:

 • uživatel revíru bude mít možnost v případě výrazného zaklesnutí hladiny nebo extrémních klimatických podmínek (vedra) omezit nebo zcela zakázat vnadění mimo udici,
 • zákaz vnadění raketou, vnadícím košíčkem, případně lopatkou přidělanou k prutu (nebo jakékoliv obdobné zařízení umožňující zakrmení mimo udici velkým množstvím návnady v krátkém čase); vnadění bude povoleno pomocí kobry, praku nebo ruky,
 • s ohledem na plánované ponížení hospodářského plánu se diskutuje nad omezením počtu přisvojitelných ryb na jednu povolenku,
 • diskutuje se nad počtem závodů (možnost sloučení několika závodů do jednoho, kde by se vyhlašovaly kategorie): sloučit by bylo možné zahajovací, seniorské a ženské; nebo seniorské a dětské nebo jiná kombinace,
 • pořádání závodu CarpCup je zatím otázkou – jednak nejsou a pravděpodobně pár let nebudou v rybníku cílové ryby, zároveň bude nutné uvažovat nad omezením vnadění při samotném závodě,
 • zvažuje se rozšíření hájení dravé ryby,
 • diskutuje se nad rozdělením rybníka na zóny, kde bude umožněn rybolov, a kde bude zakázán (pláž, vegetační pásma vodních a mokřadních rostlin) – zavedení rekreačních a rybolovných zón.

Všechna výše uvedená opaření by měla být po další diskusi a schválení výborem MO zakomponována do bližších podmínek výkonu rybářského práva platných od 1. 1. 2020. Členové MO s nimi budou seznámeni na členské schůzi v prosinci 2019.

V rámci obnovy rybníka se plánují i další kroky, z nichž nejvýznamnější je odkanalizování chaty Rosnička a přilehlé zahrádkářské kolonie. Město Svitavy zpracovává studii a projektovou dokumentaci. Rybáři nabídli městu součinnost při realizaci, kdy bychom realizovali vlastní výkopové práce (samozřejmě té části kanalizace, která bude potřebná pro chatu). Ve stadiu příprav a plánů je projekt odbahnění a rozšíření retenční nádrže, která po slovení již nebude sloužit jako rybochovné zařízení, ale bude plnit pouze účel retenční nádrže (rezervoár vody pro případná období sucha a zároveň předstupeň čištění vody pro Rosničku). Plánuje se, že i na retenční nádrži budou vysazeny rostliny a umístěny plovoucí ostrovy.

Smyslem a účelem všech výše uvedených, již realizovaných nebo plánovaných opatření je, aby rybník Rosnička mohl plnit tři základní funkce: retenci vody v krajině, rekreační účely (koupací nádrž) a rybářský revír pro sportovní rybolov. Na posílení rekreační funkce rybníka se ve spolupráci s městem podílí i naše MO jako provozovatel půjčovny lodiček. Teď už zbývá jen pokračovat v započaté cestě.

Pevně věříme, že již v příštím roce se potkáme u vody na rybách.

Výbor ČRS MO Svitavy

Aktuální informace - novinky

 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 6. kola (Česká Třebová)

  3.10.2019

  Poslední kolo regionálního turnaje v rybolovu pořádají tradične v září kolegové z České Třebové, a ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu dne 14. 9. 2019 se na rybníku Pařezák konalo poslední dostaveníčko letošní sezony. Otazníků bylo několik - vyhraje Lanškroun popáté? Jak se bude měnit pořadí na 3. až 6. místě? Vylepší Svitaváci loňské dělené 4-5. místo? Odpověď na poslední otázku přišla v podstatě hned po prvním poločase. Našim klukům ve složení Petr Ficek, Vláďa Velfl, Mila Hřebíček, Míra Vrbas a Martin Ficek pod bdělým dohledem kapitána Franty Kyselého vše sedlo a opět ukázali, že na Pařezáku se jim daří. Po druhém poločase se mohli radovat z druhého místa za tradičním vítězem z Lanškrouna a hlavně ze třetího místa celkově. Gratulujeme! Výsledky:

  Poř. MO Body
  1. Lanškroun 4107
  2. Svitavy 3891
  3. Česká Třebová 3860
  4. Jimramov 3414
  5. Bystřice nad Pernštejnem 3182
  6. Litomyšl 1382

  Celkem se ulovilo 816 kusů ryb, největší rybou závodu byl amur o míře 61 cm (lovec Josef Otradovský z Lanškrouna), nejúspěšnějším rybářem pak byl pan Lukáš Ficner (opět Lanškroun) s 1293 body za 53 kusů ryb.

  035 092 098

 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 5. kola (Bystřice n/P.))

  21.9.2019

  Dne 24. 8. 2019 se na rybníku Argentina v Bystřici nad Pernštejnem konalo páté kolo regionálního rutnaje. Soudě podle počtu ulovených ryb a jejich bodového hodnocení rybky aktivitou zrovna nehýřily (nebo že by to bylo na straně lovců? smile) Ulovilo se pouhých 220 ks ryb (7042 cm) - to na šest týmů po pěti lovcích není moc. Nu což, není každý den posvícení. Bohužel, svitavákům se moc nezadařilo a v tomto kole obsadili poslední, šesté místo. Dosavadní suverén letošního ročníku, tým Lanškrouna, se musel sklonit před borci z Jimramova, kteří si také odnesli individuální ocenění za největší ulovonou rybui a neúspěšnějšího lovce. Výsledky:

  Poř. MO Body
  1. Jimramov 1815
  2. Lanškroun 1239
  3. Litomyšl 1196
  4. Bystřice nad Pernštejnem 1174
  5. Česká Třebová 974
  6. Svitavy 644

  Svitavský tým chytal ve složení Vláďa Velfl, Robert Drmola, Petr Ficek, Pter Hynek a Mila Hřebíček. Nejúspěšnějším lovcem byl jimramovský Petr Vašík (751 bodů), největší rybu ulovili (kapra 57 cm) shodně pánové Daniel Škorpík a Petr Vašík, oba taktéž z Jimramova.

  Img_3777 Img_3764

 • První schůzka rybářského kroužku 2019/2020

  17.9.2019

  Zveme všechny mladé příznivce rybářského cechu do rybářského kroužku, jehož první schůzka se koná ve středu dne 16. 10. 2019 v 15:00 v klubovně rybářské chaty Rosnička.

  Bližší informace podají vedoucí kroužku pánové Robert Drmola (tel. 739 234 383) a Petr Ficek (tel. 777 774 445).

 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 4. kola (Svitavy/Lanškroun)

  7.7.2019

  Dne 29. 6. 2019 pořádali svitavští Źabáci čtvrté kolo regionálního turnaje v rybolovu. S ohledem na pokračující obnovu rybníku Rosnička a nemožnosti pořádat kolo na domácí vodě, se svitaváci domluvili s kolegy z Lanškrouna a vše uspořádali na jejich rybníku Krátký. Bylo to sice trošičku náročnější na logistiku, ale vše se zvládlo na jedničku a ke spokojenosti všech zúčastněných. Svitavákům se proti předchozím třem třetím místům nezadařilo a skončili pátí, když se před ně dostali rybáři z Lanškrouna, Jimramova, Litomyšle a České Třebové. Výsledkovou listinu uzavřeli brontosauři z Bystřice. Výsledky:

  Pořadí MO Body
  1. Lanškroun 7988
  2. Jimramov 6850
  3. Litomyšl 5250
  4. Česká Třebová 5053
  5. Svitavy 3986
  6. Bystřice nad Pernštejnem 3642

  Nejúspěšnějším rybářem se stal pan Štěpán Kulka z Jimramova (72 ks ryb, 1973 bodů), který zároveň ulovil největší rybu závodu (amur 74 cm). Kompletní výsledky najdete tady.

  Děkujeme všem závodníkům za účast, provianťákům za rychlé nohy :-) a sponzorům za dary. Věříme, že příští rok uspořádáme "naše" třetí kolo již v obvyklém termínu na obvyklém místě - na Rosničce.

 • Pravidla pro lov na retenční nádrži v červenci a v srpnu

  7.7.2019

  Dobrý den,

  pro období letních prázdnin a dovolených byla upravena pravidla pro hospodářský odlov ryb udicí na retenční nádrži. Hospodářský odlov bude prováděn udicí oprávněnými osobami dle následujících podmínek:

  • Oprávněnou osobou je osoba, která je vlastníkem platného státního rybářského lístku a která si zakoupí „oprávnění k odlovu“.
  • Oprávnění k odlovu je platné v období od 1. července do 31. srpna 2019. Oprávnění bude možno získat na rybářské chatě Rosnička (jednatelka MO Svitavy nebo jiná pověřená osoba) po zaplacení částky 100,- Kč.
  • Dětem a dorostu bude povolení v období od 1. července do 31. srpna 2019 vydáváno zdarma.
  • Denní doba odlovu je od 8:00 do 19:00 hodin.
  • Počet přisvojených ryb na jedno povolení není omezen!
  • Držitel povolení bude provádět odlov pouze z pravého břehu retenční nádrže (z pohledu od hráze).
  • Odlov bude prováděn na jednu udici opatřenou jedním háčkem, a to způsobem na „položenou“ nebo na „plavanou“.
  • Držitel oprávnění musí mít předepsanou výbavu (min. podběrák, pean, sak na transport odlovených ryb).
  • Nejmenší zákonná míra u ryb nacházejících se v retenční nádrži není stanovena (§ 3 zákona o rybářství).
  • Držitel oprávnění po ponechání druhého uloveného kapra ukončí pro ten den lov.
  • Držitel po ukončení platnosti toto „oprávnění“ vhodí vyplněné do schránky na chatě Rosnička.

  Důležitá upozornění:

  • Držitelé povolení budou při odlovu dodržovat vzdálenost 3 metrů od nejbližšího dalšího držitele.
  • K Retenční nádrži není povolen vjezd motorových vozidel.
  • V případě nedodržování všech uvedených pravidel může rybářská stráž odebrat „povolení“.
  • Odlov je prováděn na vlastní nebezpečí.

  Bližší informace jsou k dispozici u jednatelky MO, pí Ivany Drmolové (tel. 737 159 972).

 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 3. kola (Jimramov)

  7.7.2019

  V sobotu 22. června 2019 se jimramovském Novém rybníku konalo třetí kolo regionálního turnaje. Svitavským závodníkům se asi zalíbila trojka, protože potřetí v této sezoně skončili třetí, přičemž skvělý výkon vyšperkoval Petr Ficek, který se stal nejúspěšnějším rybářem kola (28 ryb, 995 bodů - gratulujeme). Svitaváky předběhli pouze kolegové z Lanškrouna a z pořádajícího Jimramova. Výsledky: 

  Pořadí MO Body
  1. Lanškroun 2402
  2. Jimramov 2335
  3. Svitavy 2057
  4. Bystřice nad Pernštejnem 1387
  5. Česká Třebová 874
  6. Litomyšl 705

  Největší rybu závodu ulovil pan Miroslav Říhák z Litomyšle - amura 77 cm. Kompletní výsledky naleznete zde.

   Rt_2019_3cRt_2019_3b_2 Rt_2019_3a

 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 2. kola (Lanškroun)

  19.6.2019

  V sobotu 1. června 2019 se na rybníku Krátký v Lanškrouně uskutečnilo druhé kolo regionálního turnaje v rybolovu. Svitavákům se opět docela dařilo - zůstali na bedně (třetí místo) a Jirka Bryška se stal nejúspěšnějším lovcem druhého kola (37 ryb, 1201 bodů - gratulujeme!!!). Vítězem se stali domácí Borci (MO Lanškroun), druzí skončili kolegové z Bystřice nad Pernštejnem. Oproti minulému kolu si páté a šesté místo prohodili Třebováci (teď pátí, minulě šestí) a Litomyšl (teď šestí a minule pátí). Průběžná tabulka je proto docela zajímavá :-). Výsledky druhého kola RT:

  Pořadí MO Body
  1. Lanškroun 3645
  2. Bystřice nad Pernštejnem 3107
  3. Svitavy 3004
  4. Jimramov 2840
  5. Česká Třebová 1877
  6. Litomyšl 1746

  Největší rybu závodu chytil pan Josef Svoboda z jimramovské MO (kapr 78 cm). Kompletní výsledky naleznete zde.

  Rt_2019_2a Rt_2019_2b

 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 1. kola (Litomyšl)

  13.5.2019

  V sobotu 11. května 2019 se na vodní nádrži Kamenné Sedliště v režii litomyšlských rybářů uskutečnilo první kolo regionálního turnaje v rybolovu. Počasí se v sobotu docela umoudřilo a byť teploty nestoupaly do závratných výšek a vítr byl občas trochu studenější, aktivita ryb určitě zahřála všechny rybáře a hlavně rozhodčí. Svitaváci letos zahájili pěkným třetím místem, když za sebou nechali kolegy z Bystřice, Litomyšle a České Třebové. Nestačili pouze na první Lanškroun a druhý Jimramov. Výsledky prvního kola:

  Pořadí MO Body
  1. Lanškroun 3174
  2. Jimramov 2894
  3. Svitavy 2708
  4. Bystřice nad Pernštejnem 2190
  5. Litomyšl 2088
  6. Česká Třebová 1149

  Nejúspěšnějším lovcem závodu byl Lukáš Ficner z Lanškrouna (1284 bodů), největší rybu čapl svitavský Petr Ficek (kapr 52 cm). Kompletní výsledky naleznete zde.

  Img_3621 Img_3629 Img_3635

  Vzhledem k loňským událostem na naší domácí vodě se svitavské tradiční třetí kolo přesouvá na čtvrtou pozici, kdy ho Žabáci uspořádají na Krátkém rybníku v Lanškrouně dne 29. června 2019. Děkujeme lanškrounské MO za pomoc!

 • Informace o zarybnění - Svitava

  4.5.2019

  Dne 25. 4. 2019 bylo do Svitavy vysazeno 100 kg pstruha duhového.

 • Upozornění na zaplacení členské známky

  27.4.2019

  Upozorňujeme členy MO Svitavy, kteří ještě nezaplatili pravidelný peněžní příspěvek (členskou nzámku), že tak mohou učinit nejpozději do úterý 30. 4. 2019 po telefonické dohodě s jednatelkou MO (Ivana Drmolová, tel. č. 737 159 972). Nezaplacením členské známky do 30. 4. 2019 automaticky zaniká členství v ČRS (viz § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu).

Starší »

Aktuální situace na rybníku Rosnička

Vážené rybářky, vážení rybáři,

dovolte nám, abychom se vyjádřili k událostem, ke kterým došlo v uplynulém týdnu na revíru č. 451 776 Rosnička.

Shrnutí situace:

 • ve dnech 31. 7. 2018 až 2. 8. 2018 došlo na rybníku Rosnička k úhynu celé rybí obsádky
  • v pondělí 30. 7. 2018 bylo v noci ještě vše v pořádku – ryby braly, přicházely záběry
  • situace se začala prudce zhoršovat v úterý 31. 7. 2018 kolem 5:00 – jako první se začala obracet bílá ryba, během dalších cca tří hodin začali odcházet sumci a velcí kapři
  • zbytek obsádky následovával v dalších hodinách
 • ihned byl osazen aerátor, po příjezdu složek IZS i další čerpadla
 • v úterý 31. 7. 2018 krátce po poledni byl o kritické situaci informován starosta města Svitavy s žádostí o pomoc s odklízením mrtvých ryb
 • město Svitavy následně zajistilo:
  • pomoc sboru dobrovolných hasičů města Svitavy (tým + čerpadla + lodě)
  • materiální pomoc (lodě Střediska volného času, pytle)
  • dobrovolníci (občané, klienti azylového domu)
 • do kafilerie (Žichlínek) bylo během tří kritických dnů odvezeno celkem 9.760 kg ryb (dle vážních lístků), náklady na likvidaci dle faktur činí 105.107 Kč
 • úklid ryb byl ukončen ve čtvrtek 2. 8. 2018, až do neděle probíhalo dočišťování, které již od soboty bylo velmi problematické, protože mrtvá těla ve vodě byla již ve značném stadiu rozkladu a v podstatě nešla podebrat kesery ani podběráky
 • v pátek dne 3. 8. 2018 byla složkami IZS provedena desinfekce břehů pomocí vápna
 • byly odebrány vzorky z uhynulých ryb napříč druhy (maso, vnitřnosti) a vzorky vody, vše bylo odesláno na rozbor do Brna
 • rybník Rosnička je momentálně vodou zcela bez života
 • rybí obsádka nebyla pojištěna – pojištění jsme řešili v době změny smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škody, z vyjádření pojišťovny citujeme: „…bohužel nejsme schopni nabídnout pojištění ryb. Zdůvodnění je logické, že pokud nevíme, co pojišťujeme nelze adekvátně ani stanovit cenu pojištění. Což je problém sportovních rybníků, kde se neprovádí pravidelné výlovy ryb a tím pádem je obsah rybníka velmi ale velmi orientační….“

Příčiny:

 • v uplynulých dnech probíhala měření pH a kyslíku vše bylo v pořádku, kyslík byl sice snížený, ale nikoliv kriticky
 • bezprostřední příčinou úhynu ryb je kyslíkový deficit, který je s nejvyšší pravděpodobností způsoben hromadným rozkladem odumřelých sinic na rybníku v kombinaci s vysokými teplotami, dále pak zakleslou hladinou, nulovým přítokem čerstvé okysličené vody
  • srážkový deficit – hladina rybníky je o cca 60 cm níže než normál
  • v některých místech extrémní vrstva sedimentu (podle měření, které proběhlo v minulém měsíci místy až 120 cm)
  • vysoká teplota vody (v některých místech přes 30 °C, na hladině 29 °C)
  • vypouštění odpadních látek do rybníka

Spolupráce s městem na obnově

 • starosta města p. Šimek se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že obnova rybníka bude jak pro rekreanty, tak pro sportovní rybáře
 • město zatím preferuje ekologický přístup (spolupráce s prof. Maršálkem - bakterie na snížení sedimentu u dna, vysázení vodních rostlin pro zlepšení ekosystému a dosažení určité míry samočištění, regulace rozpuštěného kyslíku a částečného zastínění hladiny)
 • otázkou je propustnost stavidla a hráze
 • obnova Rosničky vypuštěním a odbagrováním pravděpodobně nepřipadá v úvahu – pouze náklady na bagrování jsou cca 90 mil. Kč, hrozí riziko následného nenapuštění rybníka z důvodu minimálních přítoků
 • závěr – kvalita ekosystému Rosničky je řešena již více než rok, již před úhynem rybí obsádky se řešila analýza odebraných vzorků
  • analýza by měla být dokončena v nejbližších týdnech
  • jakmile bude kompletní zpráva pro město, budeme jednat

Nejbližší budoucnost sportovního rybolovu na Rosničce

 • rybník je momentálně zcela bez rybí obsádky
 • dne 31. 7. 2018 byl vyhlášen zákaz rybolovu, a to od 16:00 až do odvolání; tento zákaz zůstane i nadále v platnosti
 • byly zrušeny všechny závody, a to až do konce sezony 2018
 • na rybníku Rosnička tedy nebude do konce roku 2018 umožněn výkon rybářského práva
 • předběžné závěry:
  • do retenční nádrže se nebudou vůbec nasazovat ryby – retenčka bude mít spíše retenční a odkalovací účel
  • hospodářský (zarybňovací) plán bude muset zcela jistě projít revizí
  • dojde k omezení vysazování amura (z důvodu záměru nasazení vodních rostlin a plovoucích ostrovů k nastavení ekosystému)
  • bude preferována dravá ryba (MO Svitavy tak či tak činila za poslední dva roky kroky k větší ochraně dravců – zvýšení lovné míry štiky a candáta, zavedení dolní míry okouna a horní míry sumce)
  • vše výše uvedené jsou pouze hypotézy, vše se může změnit na základě výsledné zprávy prof. Maršálka nebo konečného rozhodnutí města o budoucnosti Rosničky

S hledem na konec rybářské sezóny na revíru Rosnička, nabízí se pro naše členy následující možnosti:

 1. nákup povolenky u organizace ČRS ve společném rybolovu (např.: Litomyšl, Česká Třebová) za 1.200 Kč na daný revír
 2. nákup povolenky u organizace ČRS samostatně hospodařící (např.: Lanškroun) za aktuální ceny v dané organizaci
 3. nákup povolenky u MRS za 950 Kč na revíry MRS (např. ÚN Křetínka)
 4. nákup povolenky u RS Vysočina za 1500 Kč, bez nutnosti platit vstupní poplatek (blíže viz aktualita výše nebo příspěvek I. Drmolové v návštěvní knize)

O aktuálním vývoji budeme ihned informovat.

Členská schůze bude svolána poté, co bude vyhotovena studie objednaná městem Svitavy; na jejím základě proběhne další jednání s vlastníkem rybníka.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Členská schůze dne 10. 12. 2017 schválila snížení maximálního počtu ryb přisvojitelných na jednu členskou roční povolenku ze 30 kusů ryb na 25 kusů ryb. Při přípravě bližších podmínek pro výkon rybářského práva (RŘ) pro revír č. 451 776 Rosnička, platných od 1. 1. 2018, však došlo k chybě a tato změna nebyla do RŘ provedena zcela správně. Bohužel, i přes následnou kontrolu se do tisku dostala právě chybná verze. Jedná se o čtvrtý odstavec 14. bodu (upravuje podmínky pro členské povolenky pro členy ČRS MO Svitavy):

V tištěné verzi RŘ vydávaných při prodeji povolenky pro rok 2018 je tento text: „Na jednu členskou celoroční povolenku k lovu si osoba oprávněná k lovu smí ponechat celkem 25 kusů vyjmenovaných ryb. Ryby lososovité se do tohoto úlovku nepočítají. Po ulovení a ponechání si třicáté vyjmenované ryby platnost povolenky k lovu ryb končí.“

Ve třetí větě tohoto odstavce by mělo být správně uvedeno: „Po ulovení a ponechání si dvacáté páté vyjmenované ryby platnost povolenky k lovu ryb končí.“ Správné znění dotčeného odstavce, v souladu s usnesením členské schůze, je tedy následující: 

„Na jednu členskou celoroční povolenku k lovu si osoba oprávněná k lovu smí ponechat celkem 25 kusů vyjmenovaných ryb. Ryby lososovité se do tohoto úlovku nepočítají. Po ulovení a ponechání si dvacáté páté vyjmenované ryby platnost povolenky k lovu ryb končí.“

Omlouváme se za komplikace a uvedení v omyl. Na webových stránkách MO je zveřejněna opravená verze RŘ, ve které je rovněž zahrnuta oprava denní doby lovu provedená na základě novelizace vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění účinném od 1. 4. 2018.

V případě dalších dotazů se obraťte na P. Čermáka, případně I. Drmolovou.

Výbor ČRS MO Svitavy

Termínovník 2019

Prodej členských známek: 19. 1. 2019 | 23. 2. 2019 | 30. 3. 2019 | 27. 4. 2019 | S ohledem na úhyn obsádky v loňském roce a nutnou obnovu ekosystému rybníka, která bude probíhat letos, se (alespoň prozatím) nepředpokládá prodej povolenek na sezónu 2019. O případných změnách budeme informovat.

Brigády: 6. 4. 2019 | 13. 4. 2019 | 4. 5. 2019 | 18. 5. 2019 | 15. 6. 2019 | 13. 7. 2019 | 17. 8. 2019 | 21. 9. 2019 | 12. 10. 2019 | 2. 11. 2019 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: s ohledem na úhyn obsádky v loňském roce a nutnou obnovu ekosystému rybníka, která bude probíhat letos, se pro sezónu 2019 neplánují žádné závody.

Kulturní akce: Rybářský ples: 16. 3. 2019 | I. benátská noc 21. 6. 2019 | II. benátská noc 23. 8. 2019


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport