Rybářský kalendář

Aktuální informace - novinky

 • Podmínky pro účast na členské schůzi

  12.9.2021

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  již za 14 dní, v neděli dne 26. 9. 2021, se v sále kina Vesmír ve Svitavách bude konat členská schůze MO Svitavy. Jak bylo uvedeno v pozvánce (viz aktualita ze dne 28. 8. 2021 níže), schůze se musí konat za dodržení všech platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktuálně platí pro vnitřní akce mj. tato omezení:

  • účast max. 1000 lidí,
  • každý účastník musí splňovat pravidlo O-T-N (očkování - test - nemoc),
  • pokud někdo nesplňuje pravidlo O-T-N, smí být přítomno max. 20 osob,
  • organizítor nesmí osobě, která podmínku O-T-N nesplňuje, povolit vstup na akci,
  • zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

  Při prezenci budou výše uvedené podmínky (zejm. O-T-N) kontrolovány, teprve poté bude účastník vpuštěn do sálu. Prosíme všechny, aby s výše uvedeným počítali a předem si připravili dokumenty k prokázání splnění podmínek (potvrzení o testu, aplikace v telefonu...). Prezence bude z těchto důvodů posunuta již na 8:00.

  MO nebude na místě zajišťovat testování!!!

 • Zákaz lovu ryb (18. 9. 2021, zelená zóna)

  11.9.2021

  ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zelené zóně (louka před chatou, tzv. "břízy"),

  DNE 18. 9. 2021 od 4:00 do 12:30 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (Senior Cup). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

  Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

 • Pozvánka na rybářské závody seniorů

  9.9.2021

  Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve všechny rybářky a rybáře, kteří k 18. 9. 2021 dosáhli věku 60ti let, na tradiční "Senior Cup", který se koná v sobotu dne 18. 9. 2021 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

  Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodníky je zajištěno!

  Těšíme se na hojnou účast!

 • Zákaz lovu ryb (11. 8. 2021, zelená zóna)

  5.9.2021

  ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zelené zóně (louka před chatou, tzv. "břízy"),

  DNE 11. 9. 2021 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (6. kolo regionálního turnaje v rybolovu). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

  Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

 • Zákaz lovu ryb (4. 9. 2021, zelená a hnědá zóna)

  23.8.2021

  ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (od "zatáčky" u parkoviště u pláže až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

  DNE 4. 9. 2021 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (tradiční závody). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

  Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

 • Pozvánka na členskou schůzi

  22.8.2021

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 26. 9. 2021 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:00 hod.

  Členská schůze se bude konat za dodržení opatření, která budou v platnosti ke dni jejího konání. V současné době bohužel není v našich silách předvídat vývoj protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví, resp. Vlády ČR. Momentálně se pro vnitřní akce uplatňuje systém tzv. OTN (očkování - test - nemoc) a dále následující:

  • na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat
  • organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci

  Návrh programu členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu schůze

  3. Volba mandátové a návrhové komise

  4. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

  5. Zpráva o činnosti a hospodaření MO za rok 2020

  6. Zpráva dozorčí komise k činnosti a hospodaření MO za rok 2020

  7. Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2021/2022

  8. Změny rybářského řádu pro rok 2022

  9. Diskuse

  10. Návrh usnesení

  11. Závěr

 • Pozvánka na tradiční závody (4. 9. 2021)

  16.8.2021

  Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve rybářky a rybáře na tradiční rybářské závody, které se konají v sobotu dne 4. 9. 2021 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

  Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky je zajištěno!

  Těšíme se na hojnou účast!

 • II. Benátská noc

  5.8.2021

 • Dětské a ženské rybářské závody

  5.8.2021

  V sobotu dne 17. 7. 2021 se na Rosničce uskutečnily tradiční rybářské závody žen a dětí. Obě hlavní kategorie se ještě dělily na "rybáře" a "nerybáře" - závodů se totiž mohli účastnit i rybáři nevlastnící státní rybářský lístek. Ačkoliv předpověď počasí moc příznivá nebyla, cestu na rybník si našlo celkem 25 závodnic a závodníků. Nakonec se ale ukázalo, že předpověď trochu strašila a celé počasí během závodu vyšlo na jedničku. Ryby bohužel moc nespolupracovaly, kapr se na břeh nepodíval žádný, z ušlechtilých ryb jen několik línů. Zato plotic a perlínů bylo požehnanně. Vzhledem k novému způsobu bodování (bílá ryba bez ohledu na velikost = 1 bod, ušlechtilá ryba 1 cm délky = 1 bod) bylo celé klání docela zajímavé: jedna bodovaná ušlechtilá ryba mohla vyhrát celý závod.

  Pořadí po dvou poločasech bylo následující:

  Poř. Děti - rybáři Body Poř. Děti - nerybáři Body
  1. Vít Kolář 74 1. Alex Lukášek 18
  2. Jakub Havelka 36 2. Veronika Tyllichová 11
  3. Lukáš Obr 26 3. Štěpán Zedník 4

  Poř. Ženy - rybářky Body Poř. Ženy - nerybářky Body
  1. Alena Alexandrová 62 1. Veronika Hurtová 52
  2. Aneta Dúbravová 2 2. Martina Franková 49
  3. Petra Kinclová 0 3. Marie Velflová 48

  Největší rybu v kategorii dětí ulovil Vít Kolář (lín o míře28 cm), mezi ženami zdolala největší rybu Martina Franková (opět lín 29 cm).

  Nezbývá než poděkovat všem za účast, rozhodčím ze přesnou míru, provianťákům za ukojení hladu a žízně a těšit se na další ročník. Ten už snad bude z pohledu veselejší jak z pohledu úlovků, tak prostředí k chytání :-).

 • Mimořádný (průběžný) úlovkový lístek - připomenutí

  13.7.2021

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  znovu připomínáme povinnost držitelů povolenek na revír Rosnička odevzdat mimořádný úlovkový lístek s přehledem přisvojených ryb za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

  Děkujeme za spolupráci.

Starší »

Termínovník 2021

Prodej členských známek a povolenek:  30. 1. 2021 | 27. 2. 2021 | 27. 3. 2021 | 24. 4. 2021 |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: 3. 4. 2021 | 17. 4. 2021 | 8. 5. 2021 | 22. 5. 2021 | 12. 6. 2021 | 10. 7. 2021 | 14. 8. 2021 | 18. 9. 2021 | 9. 10. 2021 | 30. 10. 2021 | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 3. 7. 2021 4. kolo regionálního turnaje | 17. 7. 2021 Dětské a ženské závody | 4. 9. 2021 Tradiční závody | 11. 9. 6. kolo regionálního turnaje (Lanškroun) | 18. 9. 2021 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 27. 3. 2021 - vzhledem ke značně nejisté situaci jsme nuceni ples zrušit | 11. 6. 2021 I. Benátská noc | 20. 8. 2021 II. benátská noc


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport