Rybářský kalendář

Aktuální informace - novinky

 • Upozornění na termín brigády

  4.5.2021

  Upozorňujeme členy MO, na které se vztahuje brigádnická povinnost , že v sobotu dne 8. 5. 2021 se koná řádná brigáda. Sraz je v 7:00 u chaty Rosnička, brigáda končí obvykle ve 12:00. Další termíny brigád jsou uvedeny v kalendáři, případně v termínovníku úplně dole na této stránce.

 • Zarybnění - Rosnička

  3.5.2021

  Dnes bylo do rybníku Rosnička vysazeno 200 kg pstruha duhového v tržní velikosti.

  Stejně jako v loňském roce upozorňujeme na skutečnost, že podle bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička platných od 1. 1. 2020 (dále jen RŘ) platí, že lovící si může v jednom dni ponechat DVA kusy ryb lososovitých. Toto omezení platí pro všechny druhy povolenek (členské, hostovačky, roční i krátkodobé). Denní lov končí vždy poté, pokud si rybář přisvojí rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg nebo poté, ponechá-li si 2 kusy kapra nebo jeden kus štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo úhoře a jednoho kapra, i když celková hmotnost denního úlovku nedosáhla 7 kg.

  Ve výše popsaných případech končí denní lov, není tedy možné po přisvojení výše popsaných kombinací ryb dál pokračovat v lovu s tím, že lovím pouze pstruhy. Je nicméně možné si přisvojit jednu ušlechtilou rybu, poté dva kusy pstruha a následně další kus ušlechtilé ryby - celkem si lze v jednom dni odnést max. 4 kusy ryb.

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období od 1. 1. do 15. 6. jsou hájeni dravci. Podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v mimopstruhovém rybářském revíru povoleným způsobem lovu (a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo (b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

  Z toho jednoznačně vyplývá, že v době hájení dravců není možné lovit přívlačí ani čeřínkováním (popis této techniky naleznete v tištěných RŘ na straně 13-16). Dále je dle RŘ v tomto období zakázáno používat dvoj a trojháček.

  Pstruhy lze do 15. 6. lovit jinými technikami, pro inspiraci lze doporučit plavanou nebo lov na umělou mušku a muškařením, a to pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm (blíže viz bod 9 RŘ).

  S pozdravem Petrův zdar!
  Výbor ČRS MO Svitavy

  181838093_462034358204722_4082439527938189457_n 182332573_200363805061943_3649294930240723087_n

 • Upozornění - kontrolní odlov

  25.4.2021

  Upozorňujeme rybářky a rybáře, že v úterý dne 27. 4. 2021 bude na revíru 451 776 Rosnička po celý den probíhat kontrolní odlov. Je možné, že v průběhu dne bude v určitých zónách rybníku docházet ke krátkodobému omezení rybolovu. Prosíme lovící, aby dbali pokynů pracovníků realizujících odlov, resp. přítomných členů MO.

 • Prodej členských známek a povolenek - 4. termín

  11.4.2021

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 24. 4. 2021 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2021.

  !!! Prodej bude probíhat přes "výdejní okénko" na terase !!!

  Vzhledem k aktuálně platným opatřením Vás žádáme o dodržování následujících opatření:

  • v případné frontě před chatou důsledně dodržujte rozestupy alespoň 2 metry,
  • při čekání ve frontě, a při předávání potřebných dokladů u okénka mějte zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem N95/FPP2 (jinými slovy, používejte stejnou ochranu, jako např. při nakupování).

  Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Rybolov od 12. 4. 2021

  9.4.2021

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  vzhledem k avizovanému ukončení nouzového stavu na území ČR si dovolujeme upozornit, že od pondělí 12. 4. 2021 bude lov ryb povolen po celou povolenou denní dobu lovu, tzn. aktuálně od 4 do 24 hod. na mimopstruhových a od 6 do 20 hodin na pstruhových revírech. Zároveň bude ukončeno omezení volného pohybu osob, proto bude možné lov ryb udicí provozovat na všech vodních plochách v rámci působnosti povolenky, tzn. i mimo okres bydliště rybáře.

 • Prodej členských známek a povolenek - 3. termín

  20.3.2021

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 27. 3. 2021 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2021.

  !!! Prodej bude probíhat přes "výdejní okénko" na terase !!!

  Vzhledem k současné situaci v ČR Vás žádáme o dodržování následujících opatření:

  • v případné frontě před chatou důsledně dodržujte rozestupy alespoň 2 metry,
  • při čekání ve frontě, a při předávání potřebných dokladů u okénka mějte zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem N95/FPP2 (jinými slovy, používejte stejnou ochranu, jako např. při nakupování).

  Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Rybolov od 22. 3. 2021

  20.3.2021

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  od 22. 3. 2021 se opět mění pravidla pro výkon rybářského práva, tentokrát trochu k lepšímu. Dle nově schválených krizových opatření bude lov ryb povolen na území okresu, ve kterém má držitel platné povolenky bydliště. Lov ryb bude povolen od 5:00 do 20:59.

  Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě z 19. 3. 2021 uvádí:

  - individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu nebo hlavního města Prahy v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod, a to s účinností od 22. března 2021

  - výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

  - výkon funkce rybářské stráže, který je výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku, není omezen.

 • Rybolov od 5. 3. 2021

  5.3.2021

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  Dne 5. 3. 2021 v 15:36 vydalo Ministerstvo zemědělství tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství. Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno Ústředním krizovým štábem Vlády ČR.

  Individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.

  Výkon rybářského práva v rybářských revírech a v rybníkářství jako např. zarybňování, výlovy a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

  Výkon funkce rybářské stráže je součástí výjimky z platných opatření a je možné ji vykonávat v plném rozsahu.

  Vše je tedy jinak, než bylo původně avizováno a individuální lov ryb má stejné podmínky jako omezení pohybu.

 • Přesun aktualit do archivu

  4.3.2021

  Dobrý den,

  dnes byly do archivu přesunuty aktuality a články z roku 2020.

  Z. Ryšavý, správce stránek

 • Rybolov od 1. 3. 2021 - shrnutí

  4.3.2021

  1) Lov ryb
  Aktuálně je povolen lov ryb udicí pouze v místě bydliště rybáře (tedy v katastru obce). Noční zákaz vycházení se výkonu rybářského práva netýká, je tedy možné lovit po celou povolenou denní dobu lovu (od 5 do 22hod). Bivakování není součástí výkonu rybářského práva, mimo povolenou denní dobu lovu tedy není možné u revíru přespávat.

  2) Výkon funkce rybářské stráže
  Rybářská stráž, jako úřední osoba, má ze současných omezení výjimku a její činnost není zákazem pohybu a zákazem nočního vycházení omezena. Samozřejmě apelujeme na důsledné dodržování všech platných opatření (respirátor, minimalizace kontaktu, odstup od kontrolovaného rybáře, časté používání desinfekce).

  3) Hospodářská činnost na revíru
  Nezbytné a neodkladné činnosti v rámci péče o revír, jako jsou výlovy nebo vysazování ryb, jsou nadále na základě výjimky povoleny. Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

  4) Hospodářská činnost v rámci rybníkářství a rybochovných zařízení
  Stejně jako v případě revírů jsou i v režimu rybníkářství neodkladné činnosti, jako jsou například výlovy nebo vysazování ryb, nadále na základě výjimky povoleny. Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

  5) Skládání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku on-line
  Zkouška může být prováděna formou online konference. Protokol o absolvování zkoušky musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem. Protokol se ukládá u pověřeného subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let. Po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 je možné zaslat úspěšnému uchazeči protokol například prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou. Následně úspěšný uchazeč musí zaslat pověřenému subjektu podepsanou kopii zpět.

Starší »

Termínovník 2021

Prodej členských známek a povolenek:  30. 1. 2021 | 27. 2. 2021 | 27. 3. 2021 | 24. 4. 2021 |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: 3. 4. 2021 | 17. 4. 2021 | 8. 5. 2021 | 22. 5. 2021 | 12. 6. 2021 | 10. 7. 2021 | 14. 8. 2021 | 18. 9. 2021 | 9. 10. 2021 | 30. 10. 2021 | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: Termíny závodů budou upřesněny dle vývoje epidemiologické situace v ČR

Kulturní akce: Rybářský ples: 27. 3. 2021 - vzhledem ke značně nejisté situaci jsme nuceni ples zrušit | 11. 6. 2021 I. Benátská noc | 20. 8. 2021 II. benátská noc


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport