Rybářský kalendář

int(1)

Aktuální informace - novinky

 • Regionální turnaj 2022 - výsledky 2. kola (Česká Třebová)

  22.6.2022

  V sobotu 11. 6. 2022 se na rybníku Pařezák u České Třebové uskutečnilo druhé kolo regionálního turnaje v rybolovu. Na Pařezáku se tradičně loví poměrně hodně ryb, a nejinak tomu bylo i letos. Ostatně 1160 ulovených kusů (27807 bodů) při průměrné velikosti 23,97 cm mluví za vše. Svitavákům se po úvodním třetím místě moc nedařilo, a po dvou poločasech brali páté místo (průběžně jim patří 4. pozice).

  Pořadí MO Body
  1. Bystřice nad Pernštejnem 6369
  2. Lanškroun 5518
  3. Jimramov 5395
  4. Česká Třebová 4389
  5. Svitavy 3467
  6. Litomyšl 2669

  Nejúspěšnějším rybářem byl Josef Svoboda z Jimramova (1724 bodů), největším úlovkem se mohl pochlubit domácí Radek Vaňous (kapr 46 cm). Svitavský tým chytal ve složení Petr Ficek, Vláďa Velfl, Jirka Bryška, Milan Hřebíček a Martin Ficek; vedoucím týmu byl Michal Kučera.

  Tabulku s průběžným pořadím najdete na stránce regionálního turnaje.

  042 033

 • Mimořádný (průběžný) úlovkový lístek

  21.6.2022

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  v rybářském řádu, který upravuje bližší podmínky pro výkon rybářského práva na rybníku Rosnička je v bodě 5 písm. b) uvedeno, že mezi další povinnosti osoby provádějící lov patří mj. i vyplnění mimořádného úlovkového lístku s přehledem o úlovcích na revíru Rosnička vyhotoveného k 30. 6. běžného roku. Termín pro odevzdání je stanoven na 15. 7.; důvodem je nutnost získání průběžných dat o stavu obsádky v revíru pro další zarybnění.

  Zvláštní úlovkové lístky byly vydávány při prodeji povolenky, dále je možné je stáhnout z webu (Úlovkový lístek za období od 1. 1. do 30. 6.) a jsou k dispozici na chatě Rosnička a u členů rybářské stráže.

  Žádáme všechny držitele povolenek, aby tyto mimořádné úlovkové lístky řádně vyplnili a nejpozději do 15. 7. 2022 odevzdali (buď na chatu, nebo do schránky na chatě). Děkujeme za spolupráci.

 • Přesun aktualit do archivu

  21.6.2022

  Dobrý den, dnes byly do archivu přesunuty aktuality a články z roku 2021.

  Z. Ryšavý, správce stránek

 • Zákaz lovu ryb (2. 7. 2022, zelená zóna)

  21.6.2022

  ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném úseku (louka u Rosničky "pod břízami"),

  DNE 2. 7. 2022 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (svitavské kolo regionálního turnaje v rybolovu). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

  Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

 • Informace k fámám, které se šíří kolem vody

  21.6.2022

  Dne 12. 5. 2022 byl na našich webových stránkách publikován článek, který uváděl na správnou míru informace ohledně vzniku kempu na pozemcích MO u chaty. Bohužel, informace žije dál a nabaluje na sebe další a další varianty... Tak tedy ještě jednou:

  Vše vzniklo na základě článku ve Svitavském deníku (zde), ve kterém město deklarovalo záměr vybudování kempu či tábořiště. Jako možný prostor pro jeho umístění byla označena louka u chaty Rosnička, zejména s ohledem na infrastrukturu (voda, kanalizace, elektřina).

  Celá věc má jeden podstatný háček: pozemky u chaty (louka) je ve vlastnictví naší MO. Na schůzce s místostarostou P. Čížkem jsme za MO deklarovali naprosto jasné stanovisko: MO Svitavy nemá v úmyslu své pozemky u chaty prodat nebo pronajmout za účelem výstavby kempu nebo tábořiště. Areál u Rosničky chápeme a využíváme jako klidovou zónu, která vytváří zázemí pro sportovní rybáře, a tak to taky zůstane.

  Zaručené informace v tom smyslu, že se na louce bude stavět penzion, hotel, kemp či jiná obdobná zařízení, se nezakládají na pravdě. Louka je rybářů, tečka.

  Zdeněk Ryšavý

 • Pasování mladých rybářů

  21.6.2022

  V sobotu 4. 6. 2022, ihned po vyhlášení rybářských závodů dětí a žen, proběhlo pasování rybářského potěru na rybáře. Šlo pouze o symbolické přijetí do Petrova cechu, neboť děti již měly zdárně za sebou zkoušky a v kapse je hřály rybářské lístky a povolenky.

  Děti tak trochu netušily, co je čeká: pouze rodiče dostali lehce neurčité info, že by bylo záhodno, aby ratolestem přibalili něco na převlečení :-). Každé dítko bylo náležitě vykoupáno, pasováno ferulí, pak si vylovilo a pustilo do rybníka rybu. Odměnou byl pasovací list na upomínku.

  "Jménem práva rybářského, cechu velmi váženého, jmenuji tě dnešním dnem, pasovaným rybářem.
  Štiky, candáti a kapři jsou teď tvoji rodní bratři. Vodník Čochtan v tu ránu, vzal tě pod svou ochranu.
  Tento den na paměti měj, Petra s námi uctívej, neboť on je s Krčínem, naším velkým patronem."

  283445042_5262463037133119_6682491378669457112_n 282849461_5262462863799803_9197496505790285128_n 282728398_5262462607133162_7713984297198572366_n 282703484_5262461903799899_7684479051951798587_n 282777971_5262461683799921_5597579340524120626_n 282665811_5262461430466613_2159666195441765592_n

 • Zahájení sezóny dravců

  15.6.2022

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  vzhledem k zahájení sezóny lovu dravců si stejně jako každý rok dovolujeme upozornit na vybraná důležitá ustanovení rybářského řádu platného na revíru Rosnička (451776):

  • denní úlovek je limitován 7 kg ryb anebo
   • dva kapři + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb nebo
   • jeden kapr a jeden dravec + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb,
  • v jednom kalendářním týdnu je úlovek omezen na 4 ks ryb, z toho max. 2 kusy dravců a k tomu max. 6 kusů lososovitých ryb,
  • ročně omezeno na 25 kusů ryb, z toho max. 10 kusů dravců; roční úlovek lososovitých ryb není omezen,
  • úlovek lína obecného je omezen na 4 ks denně.

  Upozorňujeme, že přisvojením si druhé tzv. ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec...) končí denní lov a není tedy již možné lovit např. pstruhy. Od 16. 6. 2022 do 31. 12. 2022 platí horní míra štiky: 85 cm.

 • DŮLEŽITÁ INFORMACE - změna rybářského řádu

  14.6.2022

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  výbor MO na dnešní schůzi (14. 6. 2022) odsouhlasil zavedení horní míry štiky obecné, a to na 85 cm. Štiku si lze tedy odnést v rozmezí od 60 cm včetně do 84 cm (za splnění dalších podmínek podle RŘ, tedy max 2 ks v kalendářním týdnu a max 10 ks ročně). Toto opatření je platné do 31. 12. 2022.

  Odůvodnění: v rámci pravidelného monitoringu rybníka Rosnička bylo zjištěno snížené množství zooplanktonu. Stav a složení zooplanktonu má přitom významný vliv na obsah fytoplanktonu (tj. některých druhů řas a sinic): některé druhy zooplanktonu se fytoplanktonem živí. Z toho vyplývá, že nedostatek zooplanktonu může mít vliv na rozvoj fytoplanktonu, tedy řas a sinic (z pohledu Rosničky nežádoucích).

  Nedostatek zooplanktonu může být způsoben silným vyžíracím tlakem ryb, které se jím živí, např. plotice, mladší jedinci perlína (dospělci jsou spíše býložraví), v omezené míře i kapra. Z uvedených důvodů je nutné přikročit k výraznější biomanipulaci bílé ryby (odlov na udici v rámci závodů, resp. při běžném rybolovu bohužel nestačí). Biomanipulaci lze realizovat odlovem (na udici, zátahovými sítěmi – za současného stavu na revíru nemožné), nebo zvýšením predačního tlaku. Toho lze dosáhnout posílením obsádky dravé ryby nebo jejím hájením. V rámci diskuse s odborníky a zejména se zástupci vlastníka (městem Svitavy) byly na stole dvě varianty: prodloužení doby hájení dravců nebo zavedení horní míry štiky. Zavedení horní míry považujeme, i s ohledem na blížící se začátek sezóny dravců, za přijatelný kompromis.

  Stav na revíru podléhá pravidelnému monitoringu: je proto možné, že bude nutné přijmout i další opatření. Podle platného rybářského řádu platí, že změny a doplnění bližších podmínek výkonu rybářského práva činěné v odůvodněných případech v průběhu kalendářního roku budou zveřejněny na internetových stránkách ČRS MO Svitavy (www.mocrs-svitavy.cz) a dále budou vyvěšeny na místech obvyklých (nástěnka na chatě Rosnička, vývěsky u chaty a na náměstí Míru ve Svitavách); případně mohou být vyvěšeny na viditelných místech podél revíru č. 451 776 Rosnička. Lovící jsou povinni v průběhu kalendářního roku sledovat tato místa a seznamovat se s těmito změnami a těmito se řídit.

  Všem držitelům povolenek se omlouváme za komplikace.

  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Pozvánka na I. Benátskou noc (17.6.2022)

  12.6.2022

  287667223_8230251470321995_1167283902776533198_n

 • Dětské a ženské rybářské závody - výsledky

  8.6.2022

  V sobotu dne 4. 6. 2022 se na Rosničce uskutečnily tradiční rybářské závody žen a dětí. Obě hlavní kategorie se stejně jako v předchozích letech dělily na "rybáře" a "nerybáře" - závodů se totiž mohli účastnit i rybáři nevlastnící státní rybářský lístek.

  I přes značně nepříznivou předpověď počasí si cestu na rybník našlo celkem 41 závodnic a závodníků (loni 25). Sv. Petr to naštěstí nakonec nahoře nějakým způsobem zařídil, a počasí během závodu vyšlo na jedničku. Ryby bohužel (stejně jako loni) moc nespolupracovaly, kapr se na břeh nepodíval žádný, z ušlechtilých ryb jen několik línů, dvě štiky a pár okounů. Zato plotic a perlínů bylo požehnanně.

  Vzhledem ke způsobu bodování (bílá ryba bez ohledu na velikost = 1 bod, ušlechtilá ryba 1 cm délky = 1 bod) bylo celé klání docela zajímavé: jedna bodovaná ušlechtilá ryba mohla významně zamíchat celkovým pořadím. Závod byl tradičně rozdělen do dvou poločasů, během nichž se nakonec ustálilo následující pořadí:

  Poř. Děti - rybáři Body Poř. Děti - nerybáři Body
  1. Vít Kolář 144 1. Alex Lukášek 151
  2. Martin Zedník 70 2. Vendy Ryšavá 61
  3. Jakub Štilárek 31 3. Honza Zdražil 40

  Poř. Ženy - rybářky Body Poř. Ženy - nerybářky Body
  1. Aneta Dúbravová 75 1. Martina Franková 89
  2. Kristýna Šmídová 53 2. Kamila Zedníková 52
  3. Lenka Dudová 29 3. Marie Velflová 39

  Největšími ulovenými rybami se oproti loňsku, kdy kralovali líní líni, letos staly zástupkyně dravců - štiky. V kategorii dětí (rybáři i nerybáři se posuzovali dohromady) chytil štiku o míře 57 cm Alex Lukášek, v kategorii žen brala cenu Kristýna Šmídová za štiku o míře 44 cm.

  Nyní nezbývá než poděkovat všem za účast, rozhodčím ze přesnou míru, provianťákům za ukojení hladu a žízně a těšit se na další ročník. Na shledanou u vody!

  286192361_8190147610999048_1884155192394834610_n 285993176_8190146667665809_7830783033713072215_n 286298147_8199662830047526_8701914962987199484_n

Starší »

Termínovník 2022

Prodej členských známek a povolenek:  29. 1. 2022 | 19. 2. 2022 | 26. 3. 2022 | 30. 4. 2022 |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: 9. 4. 2022 | 23. 4. 2022 | 7. 5. 2022 | 28. 5. 2022 | 11. 6. 2022 | 9. 7. 2022 | 13. 8. 2022 | 17. 9. 2022 | 8. 10. 2022 | 29. 10. 2022 | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 14. 5. 2022 tradiční (zahajovací) závody | 4. 6. 2022 dětské a ženské závody | 2. 7. 2022 4. kolo regionálního turnaje | 6. 8. 2022 plavačkové závody | 3. 9. 2022 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: vzhledem ke znejisté situaci a stále platným omezením letos s pořádáním plesu nepočítáme. Snad to bude v roce 2023 lepší | 17. 6. 2022 I. Benátská noc | 19. 8. 2022 II. benátská nocLogo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport