Rybářský kalendář

int(1)

Aktuální informace - novinky

 • Petr Beneš, † 2024

  12.2.2024

  Petr

 • Petr Beneš, † 2024

  9.2.2024

  Petr

 • Nová sezóna začíná – nezapomeňte pročíst Rybářský řád

  27.1.2024

  Vážení příznivci Petrova cechu, s novou sezonou prosíme nezapomeňte prostudovat i nový Rybářský řád ČRS. V letošním roce došlo v rámci Rybářského řádu ČRS k promítnutí novelizované vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

  Stručné shrnutí všech změn platných of roku 2024 najdete na stránkách vydavatelství Rybářství.cz.

 • 23.1.2024

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 17. 2. 2024 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2024.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Bez platného rybářského lístku není možné vydat povolenku k lovu ryb. Povolenka pro mládež/ZTP/ZTP-P může být vydána pouze členovi ve věku 16-18 let, studentům nad 19 let při předložení průkazu ISIC a držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P po jeho předložení.

  Zároveň připomínáme, že od 1. 1. 2024 je MO Svitavy v systému společného rybolovu, a typy prodávaných povolenek se tedy významně změnily. Bližší informace najdete na této stránce.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Rybářský ples 2024

  20.1.2024

  2024_ples_pozvanka

 • 7.1.2024

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 13. 1. 2024 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2024.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Bez platného rybářského lístku není možné vydat povolenku k lovu ryb.

  Zároveň připomínáme, že od 1. 1. 2024 je MO Svitavy v systému společného rybolovu, a typy prodávaných povolenek se tedy významně změnily. Bližší informace najdete na této stránce.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Předběžné termíny akcí 2024

  7.1.2024

  Na poslední schůzi výboru MO v roce 2023 byly schváleny předběžné termíny akcí pro rok 2024. Změna termínů je vyhrazena, nicméně snad k tomu již docházet nebude. Pro jistotu doporučujeme sledovat webové stránky a vývěsky.

  Závody:

  • 4. 5. 2024 tradiční (zahajovací) závody
  • 8. 6. 2024 dětské a ženské závody (+ grilovací odpoledne a pasování malých rybářů)
  • 22. 6. 2024 svitavské kolo regionálního turnaje
  • 10. 8. 2024 plavačkové závody
  • 7. 9. 2024 Senior Cup

  Kulturní akce:

  • 24. 2. 2024 Rybářský ples (KD Opatovec)
  • 14. 6. 2024 I. Benátská noc
  • 16. 8. 2024 II. benátská noc

  Festival Rosnička se bude konat v termínu 28. až 30. 6. 2024.

  Výbor MO Svitavy

 • Informace pro členy MO - rok 2024 (část 3)

  5.1.2024

  Část 3: Informace o projektu odbahnění Rosničky

  • realizovat se bude podle toho, zda bude dotace: to se bude vědět v lednu/únoru 2024
  • aktuálně probíhá projektová příprava a příprava dokumentace pro získání dotace včetně předání podkladů na AOPK
  • slov, vypuštění: na podzim 2024 (musíme domluvit s VčÚS); město se musí domluvit s Rybářstvím Litomyšl, protože aby se dala vypustit Rosnička, musí se částečně odpustit i Dolní; ryby se převezou na jiné revíry VčÚS
  • odbahnění: podle prof. Maršálka je v rybníku cca 61 tis. m3 sedimentu: bahno se v první fázi nahrne na dvě kupy (u olšin, u pláže), pak bude odvezeno: je možné uložit na pole, rozbory sedimentu vyšly v pořádku
  • rekonstrukce hráze a vypouštěcího zařízení: předpokládá se oprava přelivu a napojení na požerák, rekonstrukce přemostění přítoku; nepočítá se s revitalizací (opevněním břehu) proti erozi z důvodu zachování a rozšíření litorálních částí; hráz bude zvýšena cca na úroveň současné zídky a vyspádována na vzdušný líc (aby nevysychala);
  • role AOPK: udržitelnost projektu bude 10 let, po tuto dobu bude projekt pod drobnohledem AOPK… minimálně jednou za 5 let bude probíhat slov
  • rybolov po odbahnění: počítá se s ním (řízený management rybí obsádky)
  • revitalizace přítoku: javornická větev, Svitava; tůně a meandry, mokřady…
  • svedení dešťové vody z areálů nad Rosničkou: do 12/2023 projekt. dokumentace ke stavebnímu povolení; bude to svedeno do zádržních rybníků v olšinách a pak teprve do Rosničky
  • celý projekt odbahnění musí být dokončen do 31. 12. 2025, pak se už bude napouštět
  • prvotní zarybnění (AV ČR, ÚBO, v.v.i.):
   • kapr, lín, okoun (vše tržní)
   • v první fázi bez bílé ryby (nežádoucí z pohledu kvality vody
   • biomanipulační odlovy, monitoring obsádky → pokud bude zachycen výskyt bílé ryby, nasadí se dravci (štika, candát)
 • Informace pro členy MO - rok 2024 (část 2)

  4.1.2024

  Část 2: Rybářský informační systém (RIS)

  • veškerá administrativa a evidence v rámci celého ČRS by měla od roku 2024 probíhat v zásadě pouze v novém systému
  • aktuálně již máme ostré provozní prostředí s migrovanými daty členské základny
  • při prodeji bude ale nutné doplnit a ztkontrolovat spoustu údajů... zejm. číslo členské legitimace (u více než dvou třetin členů už máme doplněno a zkontrolováno)
  • povolenka k lovu bude nově ve formátu A4, takže se bude moct tisknout na tiskárně a máme čtečku čárových kódů na čísla povolenek a čl. legitimací… prodej by se tak měl usnadnit
  • již máme naskladněné povolenky a rybářské řády, termíny prodeje budou zveřejněny na stránkách
  • v budoucnu se v rámci rozboje RISu počítá s mobilní aplikací, elektronickými povolenkami apod. idea je taková, že člen přijde s mobilem k vodě, podle GPS se mu najde revír, jeho číslo, vyplní se docházka a při přivlastnění ryby si ji zapíše do mobilu... vše se následně uloží do systému, ke kterému má přístup hospodář a v každém okamžiku bude vědět, jaký je stav na revíru (to je ale hudba budoucnosti, klasické papírové povolenky s námi ještě pár let budou...)
 • Informace pro členy MO - rok 2024 (část 1)

  3.1.2024

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  dnešním dnem začíná miniseriál článků o všem, co Vás čeká v roce 2024... zejm. co se týče změn v rybolovu na Rosničce, nového způsobu prodeje členských známek a povolenek apod. Většina už zazněla na členské schůzi, takže pro někoho půjde jen o opakování, pro někoho o nové informace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

  Část 1: Informace o změnách souvisejících se vstupem do společného rybolovu

  • barevné zóny zůstanou na rybníku zachovány, v bližších podmínkách výkonu rybářského práva (dále též "BPVRP" nebo "RŘ") bude odkaz na webové stránky s plánkem revíru a vyznačenými zónami rybolovu a zákazu rybolovu (rekreační, vegetační oblasti + „hájený úsek“); odkaz na stránku s plánkem revíru je na úvodní stránce našich webovek, hned jako první odkaz v levém menu,
  • nebude označeno chráněné rybí pásmo, to musí být definováno v dekretu na revír a splňovat podmínky dané zákonem o rybářství a vyhláškou; „hájený“ úsek zůstane, ale bude vymezen slovně jako oblast, kde je zákaz rybolovu (viz výše)
  • změny v mírách ryb, zejm. dravci: štika, candát, okoun: srovnáme se s mírami platnými v rámci Východočeského územního svazu (VčÚS): v zásadě jde o stejné míry, jako jsou ve vyhlášce
  • sumec bude hájen po celý rok, prozatím na dobu 2 let (tj. na dobu platnosti RŘ 2024-2025), poté se vyhodnotí
  • plevelné druhy ryb: uveden bude jen karas stříbřitý a amur bílý (perlín, plotice a cejn už nebudou jmenovány, regulovat je budeme zátahy sítí + odlovem na závodech)
  • ostatní plevelné ryby jsou zařazeny na seznamu invazních ryb EU, to má větší právní sílu než BPVRP (např. sumeček černý, střevlička východní, slunečnice pestrá…),
  • stále budeme mít možnost zavírat vodu dle potřeby (závody, vysazení ryb, zhoršené klimatické podmínky, zákles hladiny) → vyplývá to jednak z obecného svazového rybářského řádu, a jednak z vodního zákona a ze zákona o rybářství
  • trvá zákaz vnadění a zakrmování mimo udici
  • trvá omezení lovu na nástražní rybku (pouze celé, min. 15 cm)
  • bivakování – běžné podmínky jako pro stanování, tj. nutný souhlas vlastníka pozemku nebo nájemce (město nebo my; v zásadě bude možné bivakovat pouze na louce, a to s naším souhlasem na úrovni druhé lajny bříz)
  • bude zrušen průběžný úlovkový lístek (není možné to vyžadovat od rybářů z jiných MO, kteří budou chytat na územní nebo celosvazové povolenky)
  • omezení co do počtu ryb – zůstává omezení na max 10 ks dravé ryby (štika, okoun, candát) na povolenku

  Další informace provozního či technického charakteru:

  • stále zůstáváme uživatelem revíru Rosnička č. 451 776 a nájemcem nádrží (jak rybníka, tak retenčky)
  • končí manipulační poplatek za vylepení známky (klasické papírové známky vylepované do členské legitimace od roku 2024 zmizí, viz další díl k RIS)
  • náklady na zarybnění rybníka i řeky ponese svaz (kapr v kategorii K3)
  • veškeré příjmy z prodeje povolenek odvádíme na VčÚS

  Popis revíru v rybářském řádu pro roky 2024-2025:

  Zákaz lovu ryb ve vyznačených úsecích, které jsou znázorněné ve vývěsce u rybářské chaty Rosnička. Na revíru Rosnička je zakázáno vnadění a zakrmování mimo udici. Vnadění za pomoci krmítek či montáží, které jsou součástí udice, je povoleno. Při lovu na nástražní rybku se smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Úlovek štiky, okouna a candáta nebo jejich kombinace je omezen na 10 ks za rok. Na revíru je sumec velký celoročně hájen. Při lovu ryb se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody amura bílého, karase stříbřitého a také invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.

Starší »

Sklizeň vodních rostlin - informace

Vážené rybářky, vážení rybáři,

v letošním roce bude stejně jako v předchozích letech probíhat "sklizeň" vodních rostlin. Letos bude o něco intenzivnější než v minulých letech. Tyto práce na rybníku provádí externí firma (pracuje pro město na základě uzavřené smlouvy). Pro začátek je domluveno, že se bude sekat vždy začátkem týdne (pondělí, úterý), samozřejmě s ohledem na počasí. Bude snaha vždy nějakým způsobem označit břeh, na kterém bude probíhat sklizeň - pro začátek "praporky" (je ale možné, že se systém značení změní). Jinými slovy, břeh označený praporky by měl zůstat volný, protože se tam bude sekat.

Prosíme všechny rybáře o maximální součinnost s pracovníky externí firmy - v minulých letech nebyl nikdy žádný problém, takže věříme, že nebude ani letos. Koneckonců, sklizeň pomáhá jak rybníku, tak rybářům při výkonu rybářského práva. Informace o sklizni rostlin budeme průběžně doplňovat či upravovat podle aktuální situace.

Děkujeme za spolupráci, výbor ČRS MO Svitavy

Termínovník 2024

Prodej členských známek a povolenek:  13. 1. 2024 | 17. 2. 2024 |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: termíny na rok 2024 zatím nebyly stanoveny | brigádu v jiném termínu lze sjednat s Petrem Benešem (tel. 775 333 055), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků! | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody:  4. 5. 2024 Tradiční závody | 8. 6. 2024 Dětské a ženské závody | 22. 6. 2024 regionální turnaj | 10. 8. 2024 Plavačkové závody | 7. 9. 2024 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 24. 2. 2024 | I. Benátská noc: 14. 6. 2024 | II. benátská noc: 16. 8. 2024Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport