Rybářský kalendář

Aktuální informace

 • Zákaz lovu

  25.4.2017

  ZÁKAZ LOVU RYB NA CELÉM REVÍRU č. 09 451776 (Rosnička)

  v období od středy 26. 4. 2017 od 10:00 hod. do soboty 29. 4. 2017 do 13:00 hod. Lov je povolen od soboty 29. 4. 2017 od 13:00 hod. Zákaz neplatí pro zahajovací závody.

  Důvod: vysazení ryb do revíru, konání rybářských závodů (tradiční "zahajovací" závody).

  Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

 • Doplnění rybářského řádu

  23.4.2017

  Dobrý den,

  podle bližších podmínek výkonu rybářského práva pro revír č. 09 451776 Rosnička (dále jen "RŘ") může uživatel revíru v odůvodněných případech v průběhu kalendářního roku změnit nebo doplnit bližší podmínky výkonu rybářského práva a to zveřejněním na internetových stránkách ČRS MO Svitavy a dále vyvěšením na místech obvyklých, přičemž lovící jsou povinni v průběhu kalendářního roku sledovat tato místa a seznamovat se s těmito změnami a těmito se řídit.

  Vzhledem ke skutečnosti, že do revíru byl dne 6. 4. 2017 vysazen jeseter ruský, bylo výborem MO dne 12. 4. 2017 schváleno upřesnění a doplnění RŘ stran zacházení s ulovenými rybami (tedy nejen s jeseterem):

  • přestože je jeseter poměrně tvrdá ryba, je nutno s ním po zdolání zacházet VELMI opatrně a šetrně,
  • v případě ulovení je nutné rybu vyháčkovat pokud možno ve vodě; není-li to možné, je naprostou samozřejmostí zdolání pomocí podběráku (odpovídající velikosti, jeseteři jsou velcí cca 80-110 cm, do podběráčku s rameny 50 cm ho opravdu nenarvete, spíše rybu poraníte),
  • velmi vhodná je odpovídající podložka pod ulovenou rybu (to platí nejen pro jesetery),
  • ulovená ryba nesmí být vláčena po břehu, případně pokládána na hlínu, písek, kameny nebo beton,
  • pro manipulaci s jeseterem je nejvhodnější ho uchopit za kořen ocasu a druhou rukou pod prsními ploutvemi,
  • případné focení s rybou je ideální provést ve vodě, případně na břehu, přičemž ryba nesmí být zdvižena výše než 50 cm (aby si při případném vyklouznutí z rukou a pádu na zem neublížila); po celou dobu focení mimo vodu musí být ryba nad podložkou a polévána vodou aby neoschla,
  • pokud je háček zapíchnut viditelně ve rtu, opatrně jej vyprostíme pomocí peánu, nebo vyprošťovače háčků,
  • pokud je háček zabodnut hluboko, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ jej nedolujeme násilím - návazec s háčkem ustřihneme či uřízneme tak, abychom rybu neporanili (nůž patří do povinné výbavy rybáře),
  • jeseter může být po zdolání unavený a při vracení do vody může být apatický - vracíme proto jesetera do vody pomalu a opatrně, jednou rukou ho držíme za kořen ocasu a je dobré s jeseterem mírně ve vodě pohybovat do té doby, dokud sám neprojeví snahu odplavat (jesetera „rozplaveme“),
  • chovejte se k jeseterům (a nejen k nim, ale i k ostatním rybám) jako k živým tvorům,
  • vše výše uvedené platí (přiměřeně) i pro zacházení s ostatními ulovenými rybami.

  Jeseter ruský je na revíru č. 451 776 Rosnička celoročně hájen!!!

  Za výbor MO ČRS Svitavy

  Ivana Drmolová, jednatelka

 • Pozvánka na tradiční zahajovací závody

  7.4.2017

  MO ČRS Svitavy zve všechny příznivce Petrova cechu na tradiční zahajovací rybářské závody, které se konají v sobotu dne 29. 4. 2017 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

  Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", případně si je můžete stáhnout ve formátu PDF.

  Výsledky závodů budou po jejich skončení zveřejněny tamtéž.

 • Informace o zarybnění - Rosnička

  6.4.2017

  Dnes bylo do Rosničky vysazeno 10 kusů jesetera ruského (od 5 do 14,3 kg). Připomínáme, že podle rybářského řádu pro revír Rosnička je jeseter ruský celoročně hájenou rybou.

  V případě ulovení je nutné rybu vyháčkovat pokud možno ve vodě a jesetera krátce "rozplavat" (při pouštění podržet za ocas déle ve vodě).

  P1060551P1060571

 • Sumář 2016

  20.3.2017

  Sumář úlovků za rok 2016:

 • Zkoušky rybářských znalostí

  20.3.2017

  Školení nových kolegů je naplánováno na sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 na chatě Rosnička, zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 15. 4. 2017 od 9:00 na chatě Rosnička.

 • Úklid řeky Svitavy

  24.2.2017

  Dobrý den,

  dne 24. 2. 2017 byl naší MO doručen dopis týkající se dobrovolnické akce – jarního čištění břehů řek a potoků, které organizuje Povodí Moravy, s. p.:

  Vážení přátelé,

  státní podnik Povodí Moravy neustále hledá možnosti, jak vedle své každodenní činnosti ještě více přispět k ochraně životního prostředí, především k čistému okolí potoků a řek.  Víme, že Vaše organizace má dlouhodobě stejný cíl, proto si právě Vás dovolujeme požádat o pomoc a spolupráci.

  V roce 2014 jsme založili novou tradici pravidelného jarního čištění břehů za účasti širokého spektra dobrovolníků. V letošním roce se akce uskuteční 1. dubna. Jde o dobrovolnickou akci, kterou Povodí Moravy, s.p. podporuje tím, že pro všechny účastníky zajistí pracovní pomůcky (pytle na odpadky a rukavice) a postará se o odvoz sesbíraného odpadu.

  Na Svitavsku budou čištěny břehy toku Svitava, a to v úseku Stvolová – Brněnec; Brněnec  - Březová nad Svitavou. Případně další toky a úseky po domluvě.

  Pokud se rozhodnete pomoci a do akce se aktivně zapojit, kontaktujte prosím Povodí Moravy, s.p., konkrétně na e-mail boucnik@pmo.cz, popř. na telefonním čísle 516 414 961 nebo 724 531 837, a to nejpozději do 23. 3. 2017.

  S přáním budoucí spolupráce

  Ing. Pavel Boucník, Povodí Moravy, s.p.

 • Prodej členských známek a povolenek 2017

  4.1.2017

  Prodej známek a povolenek pro rok 2017 bude probíhat v pěti termínech od ledna do dubna. Povolenky se vydávají pouze držitelům platného státního rybářského lístku!!! Zároveň je nutné, aby žadatel měl splněny veškeré povinnosti (např. odevzdání úlovkového lístku za předchozí rok a odpracované/zaplacené brigády).

  Termíny prodeje známek a povolenek, vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 hod. na chatě Rosnička:

  • 28. 1. 2017
  • pozor, změna: 11. 2. 2017
  • 4. 3. 2017
  • 1. 4. 2017
  • 22. 4. 2017

  Povolenky včetně "hostovaček" (nikoliv členské známky) lze zakoupit i v průběhu roku 2017: denní a týdenní v otevírací době hospody, pstruhové a roční mimopstruhové pouze po telefonické domluvě s jednatelkou MO pí Drmolovou (737 159 972).

  Členskou známku na rok 2017 je mimo řádné prodejní termíny možné zakoupit nejpozději do 30. 4. 2017 po telefonické domluvě s paní Drmolovou. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Podle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu zaniká členství v ČRS zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku (tj. členské známky) do konce dubna příslušného roku. Nezaplacením členské známky do 30. 4. tedy automaticky zaniká členství v ČRS.

 • Archivace

  4.1.2017

  Dobrý den,

  dnes byly do archivu přesunuty komentáře z návštěvní knihy (za období od 1.8.2016 20:33 do 20.12.2016 23:36). Komentáře najdete na této stránce. Rovněž byly do archivu přesunuty aktuality z roku 2016, archiv najdete zde.

  Z. Ryšavý, správce stránek

 • Nový SRL

  4.1.2017

  Upozorňujeme všechny rybáře, že při výměně státního rybářského lístku (SRL, např. z důvodu uplynutí platnosti starého) na městském úřadě je potřeba nejen starý SRL, ale i občanský průkaz. Pokud půjdete na úřad bez občanky nebo starého průkazu, vystavujete se riziku, že tam budete muset dvakrát.

Starší »

Termínovník 2017

Prodej členských známek a povolenek: 28. 1. 2017 | 11. 2. 2017 | 4. 3. 2017 | 1. 4. 2017 | 22. 4. 2017 (vždy od 9:00 do 11:30 hod. na chatě)

Brigády: 8. 4. 2017 | 22. 4. 2017 | 13. 5. 2017 | 20. 5. 2017 | 17. 6. 2017 | 8. 7. 2017 | 26. 8. 2017 | 16. 9. 2017 | 14. 10. 2017 | 4. 11. 2017 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 29. 4. 2017 tradiční „zahajovací“ závody | 27. 5. 2017 dětské závody | 1. - 4. 6. 2017 Carp Cup | 1. 7. 2017 regionální turnaj (3. kolo) | 8. 7. 2017 ženské rybářské závody | 19. 8. 2017 plavačkové závody | 2. 9. 2017 senior Cup

Kulturní akce: 11. 3. 2017 rybářský ples (Opatovec) | 23. 6. 2017 I. Benátská noc | 11. 8. 2017 II. Benátská noc