Rybářský kalendář

Aktuální informace - novinky

 • Členská schůze - odklad

  24.11.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  vždy v prosinci se koná výroční členská schůze naší MO. Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR (momentálně 4. stupeň "PSA") je bohužel nemožné schůzi uspořádat tak, jak jsme byli zvyklí. Pro vnitřní akce platí omezení na maximálně 6 osob, ve třetím stupni, kam se celá ČR doufejme přesune v pondělí 30. 11., pak 10 osob. Tyto počty jsou pro uspořádání členské schůze naprosto nedostačující - musíme počítat s tím, že může přijít více než 300 členů (starší 18ti let, kteří mohou hlasovat), přičemž i obvyklá účast z posledních let (cca 110 osob) je výrazně nad současným limitem.

  Jakmile to bude možné a situace to dovolí, schůze bude uspořádána a řádným způsobem oznámena na vývěskách, zde na webu a formou SMS zpráv. Děkujeme za pochopení.

  Výbor MO ČRS Svitavy

 • Kanál Dunaj - Odra - Labe

  24.11.2020

  Vím, že se nás to skoro vůbec netýká, na druhou stranu je to skoro "za humny" a jako rybáře mě to nenechává chladným. Kanál Dunaj - Odra - Labe je megalomanská stavba, která je v českých podmínkách nerealizovatelná (po vzoru tragické výstavby jiné infrastruktury to nemůže skončit jinak, než velkým průšvihem). Stanoviska odborníků a expertů nejen z rybářství jsou poměrně jednoznačná - stavět by se nemělo.

  Více k tématu najdete na stránkách ČRS (článek Dunaj - Odra - Labe: Český rybářský svaz dlouhodobě proti výstavbě), kde je i přehledně zmapována historie projektu.

 • Pokračují snahy EK o schválení zákazu použití olova

  23.11.2020

  Na stránkách ČRS byla zveřejněna aktualita pojednávající o pokračování snahy o zákaz použití olova ze strany EU. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum.

 • Prodloužení nouzového stavu

  22.11.2020

  Vážení rybáři, dovolujeme si Vás informovat, že prodloužením nouzového stavu v ČR do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, se pravidla pro výkon rybářského práva nemění a zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod

   Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. se i nadále nevztahuje na:

  výkon rybářského práva v rybářských revírech – individuální lov, výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

  rybníkářství – individuální lov a výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení).

  Dále bychom rádi informovali, že usnesením Vlády č. 1201 z 20. listopadu 2020 o přijetí krizového opatření, je na základě výjimky ze zákazů, od 23. listopadu 2020 povolen prodej živých ryb - viz následující usnesení.

  Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod:

  I. zakazuje:

  odst. 7 -  prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“).

  Zdroj: webové stránky ČRS.

 • Výkon rybářského práva a zákaz volného pohybu osob

  28.10.2020

  Vážení rybáři, na základě stanoviska MZe, které jsme obdrželi v dnešních dopoledních hodinách, upřesňujeme pravidla pro výkon rybářského práva v době nouzového stavu.

  Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti

  S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje.

  Dosavadní stanovisko Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství ze dne 21. října letošního roku zůstává i nadále v platnosti.
  V případě vydání nového stanoviska Ministerstvem zdravotnictví jej ihned zveřejníme.
  V případě specifických dotazů na opatření podle výše uvedených usnesení vlády se obracejte na místně příslušnou hygienickou stanici.

  Ministerstvo zemědělství, 28.10.2020

  Důrazně apelujeme na všechny rybáře, aby dodržovali v této nelehké době všechna platná vládní opatření a samozřejmě i pravidla rybolovu! Dekujeme.

 • Zrušení brigády

  28.10.2020

  Z důvodů nových opatření vlády proti šíření koronaviru rušíme brigádu plánovanou na sobotu 31. 10. 2020.

  Výmor ČRS MO Svitavy

 • Rybaření v době krizových opaření - podruhé

  22.10.2020

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  letos již podruhé vláda zásadním způsobem omezila osobní svobody, aby zamezila šíření koronovirové infekce. Od čtvrtka 22. 10. 2020 je omezen volný pohyb osob, s výjimkou cesty do zaměstnání, na nejnutnější nákupy a nezbytných cest za rodinnými příslušníky. Ministerstvo zdravotnictví připustilo několik výjimek, a jednou z nich je, stejně jako tomu bylo na jaře, i výkon rybářského práva. Tyto aktivity spadají pod pojem "ozdravné procházky do přírody a do parků".

  I při rybaření je nicméně nutné dodržovat další nařízení opatření, mj. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

  Stejně jako na jaře platí, pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Prosíme, používejte ochranu dýchacích cest vždy, když nejste sami nebo se členem společné domácnosti.

  Výbor ČR MO Svitavy

 • Dočasné zrušení rybářského kroužku

  10.10.2020

  Vážení příznivci Petrova cechu,

  vzhledem k současným protiepidemiologickým opatřením vlády ČR jsme nuceni zrušit první schůzku rybářského kroužku, která se měla konat ve středu 14. 10. 2020. Pokud budou opatření rozvolňována, zveřejníme náhradní termín první schůzky. Doufejme, že se jedná pouze o dočasné opatření...

  Všem přejeme pevné zdraví.

  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Plovoucí ostrovy

  28.9.2020

  V průběhu měsíce září byly vyrobeny a instalovány zatím poslední čtyři kusy plovoucích ostrovů. Částečně byly financovány z dotace poskytnuté Pradubickým krajem na projekt "Posílení mokřadní funkce vegetace". Výše dotace činila 29.400 Kč, doplatek do pořizovací ceny hradila ze svých prostředků MO Svitavy. Budeme doufat, že soubor plovoucích ostrovů (spolu s dalšími opatřeními, zejm. odkanalizováním celé oblasti) přispěje k postupnému zlepšení vody v rybníku Rosnička.

 • Rybářský kroužek 2020/2021

  25.9.2020

  Zveme všechny mladé příznivce rybářského cechu do rybářského kroužku, jehož první schůzka se koná ve středu dne 14. 10. 2020 v 15:00 v klubovně rybářské chaty Rosnička.

  Bližší informace podají vedoucí kroužku, pánové Robert Drmola (tel. 739 234 383) a Petr Ficek (tel. 777 774 445).

  Krouzek_info_2020

Starší »

Koronavir - souhrn informací (aktualizace 13. 6. 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde) - POZOR, toto opatření platilo pouze po dobu trvání nouzového stavu, tj. nejpozději do 17. 5. 2020 včetně. Od 18. 5. 2020 se již rybář musí prokázat platným státním rybářským lístkem!

 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS na svém červnovém zasedání rozhodla, že posledním termínem pro úhradu členské známky pro rok 2020 je 31. červenec (více zde).

 • Brigády MO Svitavy: Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 17. 5. 2020, nicméně již nelatí omezení volného pohybu max. do 2 osob. Nově lze vytvářet skupiny o max. 10 lidech - brigády v květnu platí a budou se konat - samozřejmě za dodržení dalších opatření. Květnové termíny brigád proběhly, zároveň budou vyhlášeny další termíny jako náhrada za zrušené dubnové (7. 6. a 13. 6. 2020).

 • Zkoušky znalostí nových členů: původní termín (17. 4. 2020) byl zrušen, nový termín je 13. 6. 2020 - od 9:00 pro děti a od 13:00 dospělí, kterým bude zaslána SMS s přesným časem zkoušky.

 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné je postupně vraceno: pokud ještě někdo nemá peníze zpět, prosíme kontaktujte jednatelku MO; po předložení zakoupené vstupenky budou vráceny peníze.

 • Termíny prodeje známek a povolenek: koupi povolenky k lovu lze v současné době individuálně sjednat s jednatelkou (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz; viz aktualita ze dne 20. 4. 2020); povolenky a členské známky se budou prodávat v sobotu dne 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička.

 • Zahajovací závody (původní termín 25. 4.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 bylo odsouhlaseno, že tradiční závody budou přesunuty na září, kdy už by mělo být více jasno v pravidlech pro sportovní a společenské akce (podmínky konání, nároky na hygienu, příprava a prodej občertvení apod.).

 • Ženské a dětské závody (původní termín 30. 5.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 byl odsouhlasen nový termín v červnu - s ohledem na možné termínové kolize se nakonec závody uskuteční až 11. 7. 2020.

 • Půjčovna lodiček: mimo provoz, a to nejméně po dobu uzavření hospody v chatě; otevření bude záviset na požadavcích na hygienu, zejm. co se týče zapůjčení záchranných vest pro děti.

 • Rybářský kroužek: ukončen, schůzky se již konat nebudou; proběhne přezkoušení znalostí.

 • První benátská noc (plánována na 19. 6. 2020): ve spolupráci s kapelou Rotoped se povedlo najít náhradní termín - první benátská noc se bude konat v pátek 17. 7. 2020 od 19:00 na Rosně.

 • Druhá benátská noc: termín ponechán na 21. 8. 2020, počítáme s tím, že se uskuteční.

Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Další informace ohledně rybaření v době koronavirové můžete nalézt na stránkách ČRS.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Termínovník 2020

Prodej členských známek a povolenek:  18. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | 14. 3. 2020 - ZRUŠENO!!!18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00

Brigády:  4. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 7. 6. 2020 | 13. 6. 2020 | 20. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 - ZRUŠENO!!! | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 - ZRUŠENO!!! (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: Tradiční závody - přesunuto na září 2020 | 4. 7. 2020 4. kolo regionálního turnaje v rybolovu | 11. 7. 2020 Ženské a dětské závody | 5. 9. 2020 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 28. 3. 2020 - ZRUŠENO!!! | I. benátská noc 19. 6. 2020 - ZRUŠENO!!! | 17. 7. 2020 I. Benátská noc | 21. 8. 2020 II. benátská noc


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport