Rybářský kalendář

Aktuální informace - novinky

 • Výkon rybářského práva a zákaz volného pohybu osob

  28.10.2020

  Vážení rybáři, na základě stanoviska MZe, které jsme obdrželi v dnešních dopoledních hodinách, upřesňujeme pravidla pro výkon rybářského práva v době nouzového stavu.

  Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti

  S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje.

  Dosavadní stanovisko Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství ze dne 21. října letošního roku zůstává i nadále v platnosti.
  V případě vydání nového stanoviska Ministerstvem zdravotnictví jej ihned zveřejníme.
  V případě specifických dotazů na opatření podle výše uvedených usnesení vlády se obracejte na místně příslušnou hygienickou stanici.

  Ministerstvo zemědělství, 28.10.2020

  Důrazně apelujeme na všechny rybáře, aby dodržovali v této nelehké době všechna platná vládní opatření a samozřejmě i pravidla rybolovu! Dekujeme.

 • Zrušení brigády

  28.10.2020

  Z důvodů nových opatření vlády proti šíření koronaviru rušíme brigádu plánovanou na sobotu 31. 10. 2020.

  Výmor ČRS MO Svitavy

 • Rybaření v době krizových opaření - podruhé

  22.10.2020

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  letos již podruhé vláda zásadním způsobem omezila osobní svobody, aby zamezila šíření koronovirové infekce. Od čtvrtka 22. 10. 2020 je omezen volný pohyb osob, s výjimkou cesty do zaměstnání, na nejnutnější nákupy a nezbytných cest za rodinnými příslušníky. Ministerstvo zdravotnictví připustilo několik výjimek, a jednou z nich je, stejně jako tomu bylo na jaře, i výkon rybářského práva. Tyto aktivity spadají pod pojem "ozdravné procházky do přírody a do parků".

  I při rybaření je nicméně nutné dodržovat další nařízení opatření, mj. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

  Stejně jako na jaře platí, pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Prosíme, používejte ochranu dýchacích cest vždy, když nejste sami nebo se členem společné domácnosti.

  Výbor ČR MO Svitavy

 • Dočasné zrušení rybářského kroužku

  10.10.2020

  Vážení příznivci Petrova cechu,

  vzhledem k současným protiepidemiologickým opatřením vlády ČR jsme nuceni zrušit první schůzku rybářského kroužku, která se měla konat ve středu 14. 10. 2020. Pokud budou opatření rozvolňována, zveřejníme náhradní termín první schůzky. Doufejme, že se jedná pouze o dočasné opatření...

  Všem přejeme pevné zdraví.

  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Plovoucí ostrovy

  28.9.2020

  V průběhu měsíce září byly vyrobeny a instalovány zatím poslední čtyři kusy plovoucích ostrovů. Částečně byly financovány z dotace poskytnuté Pradubickým krajem na projekt "Posílení mokřadní funkce vegetace". Výše dotace činila 29.400 Kč, doplatek do pořizovací ceny hradila ze svých prostředků MO Svitavy. Budeme doufat, že soubor plovoucích ostrovů (spolu s dalšími opatřeními, zejm. odkanalizováním celé oblasti) přispěje k postupnému zlepšení vody v rybníku Rosnička.

 • Rybářský kroužek 2020/2021

  25.9.2020

  Zveme všechny mladé příznivce rybářského cechu do rybářského kroužku, jehož první schůzka se koná ve středu dne 14. 10. 2020 v 15:00 v klubovně rybářské chaty Rosnička.

  Bližší informace podají vedoucí kroužku, pánové Robert Drmola (tel. 739 234 383) a Petr Ficek (tel. 777 774 445).

  Krouzek_info_2020

 • 24.9.2020

  V sobotu dne 19. 9. 2020 se na rybníku Rosnička konaly tradiční závody. V původním dubnovém termínu nemohly být s ohledem na nouzový stav a vládou vyhlášená opatření uskutečněny, proto se hledal jiný termín. V září si cestu k rybníku našlo celekm 22 závodníků všech věkových kategorií.  Účast nic moc, jistě byla ovlivněna zhoršením epidemiologické situace a zcela jistě také ztíženými podmínkami pro rybolov na Rosničce, kdy jsou některé partie rybníka (přítok, část hráze a olšin) pro rybolov v podstatě nevyužitelné.

  Závod byl tradičně rozdělen do dvou poločasů, změnou oproti předchozím ročníkům bylo započítávání všech ulovených ryb nad 15 cm (kaprů je rybníku opravdu málo, amuři žádní) a také povolení plavané jako rybolovné techniky - v některých částech rybníka je totiž plavaná jedinou použitelnou technikou lovu.

  I přes včechna omezení se závody opravdu vydařily, a to jak počasím, tak dobrou náladou všech zúčastněných, ať už závodníků, tak pořadatelů. Pořadí na prvních třech místech ukazuje následující tabulka:

  Poř. Jméno Body
  1. Vladimír Velfl 1296
  2. Martin Hemerka 1244
  3. Josef Svoboda 997

  Největší rybu závodu ulovil pan Josef Bryška (kapr, 67 cm).

  Všem závodníkům děkujeme za účast, organizátorům za jejich nadšení pro věc a doufáme, že v roce 2021 se sejdeme u Rosničky v již tradičním, dubnovém termínu.

  Petrův zdar!

 • Regionální turnaj 2020 - výsledky 6. kola (Č. Třebová)

  16.9.2020

  V sobotu 12. 9. 2020 se na rybníku Pařezák pod taktovkou českotřebovských kohoutů konalo poslední kolo letošního, jubilejního X. ročníku regionálního turnaj v rybolovu. Nebudeme dlouho choditz kolem horké kaše - na Pařezáku se svitavským žabákům daří a potvrdili to i letos - celé kolo vyhráli a díky tomu se na poslední chváíli prosmýkli na konečné druhé místo. GRATULUJEME!!!

  Další umístění na Pařezáku bylo následující:

  Poř. MO Body
  1. Svitavy 8620
  2. Jimramov 7231
  3. Lanškroun 6511
  4. Litomyšl 5948
  5. Bystřice nad Pernštejnem 5615
  6. Česká Třebová 5018

  Celkem se ulovilo 1595 ks ryb (!!!) při celkovém počtu bodů 38943. Nejúspěšnějším rybářem byl Daniel Škorpík z Jimramova, největší rybu ulovil lanškrounský Lukáš Ficner (kapr 48 cm).

  Již tradičním celkovým vítězem se stali kolegové z Lanškrouna (i když letos to nebyla taková dominance, jako v letech předchozích), za druhými Svitavami skončili rybáři z Bystřice. Celkovou tabulku naleznete na této stránce.

   Img-20200912-wa0008 Img-20200912-wa0011

 • Zrušení brigády

  13.9.2020

  Dobrý den, protože se v sobotu dne 19. 9. 2020 budou konat tradiční závody (přesunuté z dubna), bude zrušena plánovaná brigáda. Náhradní termín bude zveřejněn.

 • Pozvánka na rybářské tradiční závody

  10.9.2020

  Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve všechny rybářky a rybáře na tradiční závody, které se konají v sobotu dne 19. 9. 2020 na rybníku Rosnička ve Svitavách. Účast je podmíněná vlastnictvím státního rybářského lístku, zúčastnit se mohou i rybářky a rybáři z jiných MO.

  Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro nejlepší je zajištěno!

  Upozornění: Jedná se o nový termín tradičních "zahajovacích" závodů, které byly v důsledku pandemie nemoci Covid-19 v dubnu zrušeny. Vzhledem k současné situaci v ČR prosím sledujte webové stránky - jakékoliv případné změny budou zveřejněny.

  Při závodech prosím dbejte osobní bezpečnosti, byť se jedná o akci ve venkovním prostoru, doporučujeme mít zakrytá ústa a nos a důsledné dodržování hygienických pravidel (desinfekce).

Starší »

Koronavir - souhrn informací (aktualizace 13. 6. 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde) - POZOR, toto opatření platilo pouze po dobu trvání nouzového stavu, tj. nejpozději do 17. 5. 2020 včetně. Od 18. 5. 2020 se již rybář musí prokázat platným státním rybářským lístkem!

 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS na svém červnovém zasedání rozhodla, že posledním termínem pro úhradu členské známky pro rok 2020 je 31. červenec (více zde).

 • Brigády MO Svitavy: Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 17. 5. 2020, nicméně již nelatí omezení volného pohybu max. do 2 osob. Nově lze vytvářet skupiny o max. 10 lidech - brigády v květnu platí a budou se konat - samozřejmě za dodržení dalších opatření. Květnové termíny brigád proběhly, zároveň budou vyhlášeny další termíny jako náhrada za zrušené dubnové (7. 6. a 13. 6. 2020).

 • Zkoušky znalostí nových členů: původní termín (17. 4. 2020) byl zrušen, nový termín je 13. 6. 2020 - od 9:00 pro děti a od 13:00 dospělí, kterým bude zaslána SMS s přesným časem zkoušky.

 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné je postupně vraceno: pokud ještě někdo nemá peníze zpět, prosíme kontaktujte jednatelku MO; po předložení zakoupené vstupenky budou vráceny peníze.

 • Termíny prodeje známek a povolenek: koupi povolenky k lovu lze v současné době individuálně sjednat s jednatelkou (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz; viz aktualita ze dne 20. 4. 2020); povolenky a členské známky se budou prodávat v sobotu dne 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička.

 • Zahajovací závody (původní termín 25. 4.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 bylo odsouhlaseno, že tradiční závody budou přesunuty na září, kdy už by mělo být více jasno v pravidlech pro sportovní a společenské akce (podmínky konání, nároky na hygienu, příprava a prodej občertvení apod.).

 • Ženské a dětské závody (původní termín 30. 5.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 byl odsouhlasen nový termín v červnu - s ohledem na možné termínové kolize se nakonec závody uskuteční až 11. 7. 2020.

 • Půjčovna lodiček: mimo provoz, a to nejméně po dobu uzavření hospody v chatě; otevření bude záviset na požadavcích na hygienu, zejm. co se týče zapůjčení záchranných vest pro děti.

 • Rybářský kroužek: ukončen, schůzky se již konat nebudou; proběhne přezkoušení znalostí.

 • První benátská noc (plánována na 19. 6. 2020): ve spolupráci s kapelou Rotoped se povedlo najít náhradní termín - první benátská noc se bude konat v pátek 17. 7. 2020 od 19:00 na Rosně.

 • Druhá benátská noc: termín ponechán na 21. 8. 2020, počítáme s tím, že se uskuteční.

Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Další informace ohledně rybaření v době koronavirové můžete nalézt na stránkách ČRS.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Termínovník 2020

Prodej členských známek a povolenek:  18. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | 14. 3. 2020 - ZRUŠENO!!!18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00

Brigády:  4. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 7. 6. 2020 | 13. 6. 2020 | 20. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 - ZRUŠENO!!! | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 - ZRUŠENO!!! (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: Tradiční závody - přesunuto na září 2020 | 4. 7. 2020 4. kolo regionálního turnaje v rybolovu | 11. 7. 2020 Ženské a dětské závody | 5. 9. 2020 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 28. 3. 2020 - ZRUŠENO!!! | I. benátská noc 19. 6. 2020 - ZRUŠENO!!! | 17. 7. 2020 I. Benátská noc | 21. 8. 2020 II. benátská noc


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport