Rybářský kalendář

Aktuální informace

 • Sumář 2016

  20.3.2017

  Sumář úlovků za rok 2016:

 • Zkoušky rybářských znalostí

  20.3.2017

  Školení nových kolegů je naplánováno na sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 na chatě Rosnička, zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 15. 4. 2017 od 9:00 na chatě Rosnička.

 • Úklid řeky Svitavy

  24.2.2017

  Dobrý den,

  dne 24. 2. 2017 byl naší MO doručen dopis týkající se dobrovolnické akce – jarního čištění břehů řek a potoků, které organizuje Povodí Moravy, s. p.:

  Vážení přátelé,

  státní podnik Povodí Moravy neustále hledá možnosti, jak vedle své každodenní činnosti ještě více přispět k ochraně životního prostředí, především k čistému okolí potoků a řek.  Víme, že Vaše organizace má dlouhodobě stejný cíl, proto si právě Vás dovolujeme požádat o pomoc a spolupráci.

  V roce 2014 jsme založili novou tradici pravidelného jarního čištění břehů za účasti širokého spektra dobrovolníků. V letošním roce se akce uskuteční 1. dubna. Jde o dobrovolnickou akci, kterou Povodí Moravy, s.p. podporuje tím, že pro všechny účastníky zajistí pracovní pomůcky (pytle na odpadky a rukavice) a postará se o odvoz sesbíraného odpadu.

  Na Svitavsku budou čištěny břehy toku Svitava, a to v úseku Stvolová – Brněnec; Brněnec  - Březová nad Svitavou. Případně další toky a úseky po domluvě.

  Pokud se rozhodnete pomoci a do akce se aktivně zapojit, kontaktujte prosím Povodí Moravy, s.p., konkrétně na e-mail boucnik@pmo.cz, popř. na telefonním čísle 516 414 961 nebo 724 531 837, a to nejpozději do 23. 3. 2017.

  S přáním budoucí spolupráce

  Ing. Pavel Boucník, Povodí Moravy, s.p.

 • Prodej členských známek a povolenek 2017

  4.1.2017

  Prodej známek a povolenek pro rok 2017 bude probíhat v pěti termínech od ledna do dubna. Povolenky se vydávají pouze držitelům platného státního rybářského lístku!!! Zároveň je nutné, aby žadatel měl splněny veškeré povinnosti (např. odevzdání úlovkového lístku za předchozí rok a odpracované/zaplacené brigády).

  Termíny prodeje známek a povolenek, vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 hod. na chatě Rosnička:

  • 28. 1. 2017
  • pozor, změna: 11. 2. 2017
  • 4. 3. 2017
  • 1. 4. 2017
  • 22. 4. 2017

  Povolenky včetně "hostovaček" (nikoliv členské známky) lze zakoupit i v průběhu roku 2017: denní a týdenní v otevírací době hospody, pstruhové a roční mimopstruhové pouze po telefonické domluvě s jednatelkou MO pí Drmolovou (737 159 972).

  Členskou známku na rok 2017 je mimo řádné prodejní termíny možné zakoupit nejpozději do 30. 4. 2017 po telefonické domluvě s paní Drmolovou. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Podle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu zaniká členství v ČRS zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku (tj. členské známky) do konce dubna příslušného roku. Nezaplacením členské známky do 30. 4. tedy automaticky zaniká členství v ČRS.

 • Archivace

  4.1.2017

  Dobrý den,

  dnes byly do archivu přesunuty komentáře z návštěvní knihy (za období od 1.8.2016 20:33 do 20.12.2016 23:36). Komentáře najdete na této stránce. Rovněž byly do archivu přesunuty aktuality z roku 2016, archiv najdete zde.

  Z. Ryšavý, správce stránek

 • Nový SRL

  4.1.2017

  Upozorňujeme všechny rybáře, že při výměně státního rybářského lístku (SRL, např. z důvodu uplynutí platnosti starého) na městském úřadě je potřeba nejen starý SRL, ale i občanský průkaz. Pokud půjdete na úřad bez občanky nebo starého průkazu, vystavujete se riziku, že tam budete muset dvakrát.

 • Termíny brigád pro rok 2017

  3.1.2017

  Termíny brigád pro rok 2017 jsou následující: 8. 4., 22. 4., 13. 5., 20. 5., 17. 6., 8. 7., 26. 8., 16. 9., 14. 10., 4. 11. (vždy se jedná o soboty). Pokud nebude oznámeno jinak, je sraz vždy v 7:00 na chatě Rosnička. Brigáda obvykle trvá do 12:00 (5 hodin).

  Případné další termíny budou včas oznámeny. Mimo uvedené dny lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickm referentem, panem Jiřím Kadlecem, jk1952@seznam.cz, tel. 775 246 516

Termínovník 2017

Prodej členských známek a povolenek: 28. 1. 2017 | 11. 2. 2017 | 4. 3. 2017 | 1. 4. 2017 | 22. 4. 2017 (vždy od 9:00 do 11:30 hod. na chatě)

Brigády: 8. 4. 2017 | 22. 4. 2017 | 13. 5. 2017 | 20. 5. 2017 | 17. 6. 2017 | 8. 7. 2017 | 26. 8. 2017 | 16. 9. 2017 | 14. 10. 2017 | 4. 11. 2017 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 29. 4. 2017 tradiční „zahajovací“ závody | 27. 5. 2017 dětské závody | 1. - 4. 6. 2017 Carp Cup | 1. 7. 2017 regionální turnaj (3. kolo) | 8. 7. 2017 ženské rybářské závody | 19. 8. 2017 plavačkové závody | 2. 9. 2017 senior Cup

Kulturní akce: 11. 3. 2017 rybářský ples (Opatovec) | 23. 6. 2017 I. Benátská noc | 11. 8. 2017 II. Benátská noc