Rybářský kalendář

int(1)

Aktuální informace - novinky

 • Zkoušky rybářských znalostí

  13.3.2023

  Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 1. 4. 2023 od 9:00 hodin na chatě Rosnička.

 • Výsledek hlasování o vstupu do společného rybolovu

  13.3.2023

  Vážené kolegyně rybářky a kolegové rybáři,

  na základě závěrů přijatých na členské schůzi  konané dne 26. 2. 2023 konstatujeme, že nadpoloviční většina všech členů MO ČRS Svitavy odsouhlasila návrh na opětovné připojení naší místní organizace do společného hospodaření a rybolovu v rámci Východočeského územního svazu ČRS Hradec Králové (pro se vyslovilo 136 z 261 všech členů, hlasovalo 144 členů).

  V tomto smyslu bude podána žádost na ÚS Vč ČRS Hradec Králové v průběhu následujícího měsíce tak, aby právní důsledky nastaly od 1. 1. 2024.

  Jen připomínáme, že bližší podmínky rybolovu na rybníku Rosnička, tak jak je máme nastaveny v současné době, budou ve velké většině platné i v podmínkách společného rybolovu.

  Pavel Čermák, předseda MO
  Ivana Drmolová, jednatelka MO

 • Přesun aktualit do archivu

  5.3.2023

  Dovoluji si informovat uživatele stránek, že dnes byly do archivu přesunuty aktuality a články z roku 2022.

  Zdeněk Ryšavý, správce stránek

 • MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

  24.2.2023

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  dovolujeme si připomenout, že v neděli 26. 2. 2023 se od 9:00 v kině Vesmír ve Svitavách koná mimořádná členská schůze. Proběhne diskuse a hlasování ve věci změny způsobu uplatňování rybářského práva na revíru Rosnička, tj. přechod ze samostatného do společného hospodaření.

  Na schůzi budou vysvětleny výhody a nevýhody a budou zodpovězeny dotazy členů. Navržený program je zveřejněn v aktualitě z 12. 2. 2023 (viz níže).

  Výbor MO Svitavy

  332457813_1604816700034765_4112156621971539969_n

 • Zkoušky rybářských znalostí

  23.2.2023


  Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v pátek dne 24. 2. 2023 od 14:30 hodin na chatě Rosnička.

 • Prodej členských známek a povolenek - 2. termín

  12.2.2023

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 4. 3. 2023 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2023.

  Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další dva termínu v dubnu budou včas zveřejněny na webu a na vývěskách u chaty a na náměstí Míru ve Svitavách.

  Rovněž si dovolujeme upozornit na navýšení ceny členské známky a členské povolenky. Aktuální ceník najdete na této stránce.

  Za výbor MO Zdeněk Ryšavý

 • Mimořádná členská schůze - program

  12.2.2023

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na mimořádnou členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 26. 2. 2023 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:30 hod.

  S ohledem na závažnost probíraného tématu (společné nebo samostatné hospodaření) je účast každého člena nezbytně nutná!

  Návrh programu členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
  4. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
  5. Společné hospodaření - diskuse
  6. Společné hospodaření - hlasování
  7. Návrh usnesení
  8. Závěr

  Výbor MO Svitavy

 • Pozvánka na 9. rybářský ples

  9.2.2023

  2023_ples_pozvanka

 • Rybářský řád 2023

  4.2.2023

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  pro rok 2023 zůstávají v platnosti bližší podmínky výkonu rybářského práva účinné od 1. 1. 2022. Rybářský řád, který jste dostali loni, si tedy můžete ponechat i pro letošní rok.

 • Mimořádná členská schůze (26. 2. 2023)

  31.1.2023

  Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři, přátelé,

  je před námi důležité rozhodování, které se týká každého člena ČRS MO Svitavy.

  V loňském roce vyvstala otázka, zda se nevrátit pod Východočeský územní svaz, a to z tří důležitých důvodů:

  1. pstruhová voda (Svitava 6), kterou od roku 2023 převzal do správy VčÚS (nemůžeme tedy vydávat povolenky pro pstruhaře; otázka co bude s chovnými potoky a s revírem Svitava 6 jako takovým).
  2. zavedení systému RIS (po jeho nasazení bude mimo jiné odstraněn problém dvojího členství, který je některými členy hojně využíván).
  3. nevíme, co bude s Rosničkou (máme jen jednu vodu; až se bude odbahňovat, budeme 2-3 roky bez vody a tedy bez chytání, pak je vše otázkou politiky).

  Na poslední členské schůzi v listopadu 2022 výbor dostal za úkol zjistit vše potřebné a hlavně reálné možnosti návratu „pod kraj“. V lednu se uskutečnila schůzka zástupců města, VčÚS a MO Svitavy:

  • město za určitých podmínek souhlasí,
  • VčÚS souhlasí.

  A co to celé znamená? Pokud budeme ve společném hospodaření, členové naší MO budou moct chytat na všech revírech VčÚS s jednou, územní nebo celosvazovou, povolenkou. A členové jiných MO budou moct chytat na Rosičce.

  Členská schůze, kde se bude diskutovat a hlasovat o návratu do společného hospodaření, se koná 26. 2. 2023 v 9 hodin v kině Vesmír ve Svitavách. Prezence je od 8:30.

  Prosíme všechny členy, kteří mají volební právo (nad 18 let), aby se dostavili na členskou schůzi.

  Výbor ČRS MO Svitavy

Starší »

Termínovník 2023

Prodej členských známek a povolenek:  4. 2. 2023 | 4. 3. 2023 | Další termíny budou upřesněny (jeden v březnu a dva v dubnu) |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: 15. 4. 2023 | 27. 5. 2023 | 10. 6. 2023 | 16. 9. 2023 | 21. 10. 2023 | brigádu v jiném termínu lze sjednat s Petrem Benešem (tel. 775 333 055), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků! | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody:  6. 5. 2023 Tradiční závody | 3. 6. 2023 Dětské a ženské závody | 24. 6. 2023 regionální turnaj | 5. 8. 2023 Plavačkové závody | 9. 9. 2023 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 18. 3. 2023 | I. Benátská noc: 16. 6. 2023 | II. benátská noc: 18. 8. 2023Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport