Rybářský kalendář

Aktuální informace - novinky

 • Prodej čl. známek a povolenek na rok 2021

  22.1.2021

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  s ohledem na současnou situaci v ČR a zejm. s přihlédnutím k aktuálně platným protiepidemiologickým opatřením je nutné přijmout a strpět určitá omezení, která se budou týkat i prodeje členských známek a povolenek na sezónu 2021. Podle stanoviska ČRS lze známky a povolenky i v současné době prodávat, je ale nutné dodržovat přísná hygienická opatření.

  Protože nikdo neví, jak se bude situace a režimní opatření nadále vyvíjet, vypsali jsme zatím pouze jeden termín prodeje, a to sobotu 30. 1. 2021 v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička.

  Prosíme o dodržování následujících opatření:

  • do chaty vstupujte pouze po jednom (nevztahuje se na doprovod osoby mladší 15ti let a doprovod osoby se zdravotním postižením),
  • v případné frontě před chatou důsledně dodržujte rozestupy alespoň 2 metry,
  • při čekání ve frontě, ale i v chatě mějte zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem, ústenkou nebo respirátorem,
  • člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Odevzdání povolenky za rok 2020

  30.12.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  vzhledem k uzavření hospody a chaty Rosnička Vás žádáme, abyste řádně vyplněné povolenky odevzdávali do schránky na chatě, nebo případně osobně pí Drmolové po předchozí telefonické domluvě.

  Upozorňujeme a zdůrazňujeme, že sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky před jejím odevzdáním, nikoliv ten, kdo povolenku dále kontroluje a zpracovává!!!

  Návod na vyplnění sumáře úlovků najdete na této stránce.

  Děkujeme za spolupráci.

  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Prodej povolenek v období nouzového stavu

  30.12.2020

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  ČRS na svých webových stránkách zveřejnil stanovisko, podle kterého je možné, za dodržení příslušných hygienických opatření, zahájit prodej povolenek na sezónu 2021. Vzhledem k tomu, že naše MO zahajuje prodej povolenek až koncem ledna (poté, co jsou odevzdány povolenky z předchozího roku), a momentálně není jisté, jaské zákazy a omezení bodou platit po 22. lednu 2021, budeme Vás o případných termínech a podmínkách prodeje informovat.

  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Omezení volného pohybu osob od 27. 12. 2020

  28.12.2020

  Stanovisko Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví k Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 a usnesení vlády č. 1375 o zákazu volného pohybu osob do 10. ledna 2021.

  S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 do dne 22. ledna 2021 Usnesením vlády České republiky č. 1375, kterým vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. zakazuje volný pohyb osob

  sděluje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, že zákaz volného pohybu uvedený v bodě I. odst 1.(noční době) a II.odst 1.(denní době)usnesení vlády č. 1375  se nevztahuje na:

  A.- výkon rybářského práva v rybářských revírech – individuální lov, výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

  - rybníkářství – individuální lov a výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení),

  Při provádění výlovů rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

  - výkon práva myslivosti – individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

  Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. usnesení vlády č. 1375 i nadále za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

  Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

  Apelujeme na dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

  B.výkon funkce rybářské a myslivecké stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu I. odst. 3 písm. a) a bodu II. odst. 7. písm. a) usnesení vlády č. 1375.

 • PF 2021

  28.12.2020

  Kolegyně rybářky, kolegové rybáři,

  k Vánocům Vám přejeme
  hodně zdraví, pohody,
  kopu dobré nálady.
  U vody ať máte jen zdar,
  k tomu v síti rybek pár.

  A nejen mým přáním je, ať se všichni v roce 2021 sejdeme u vody ve zdraví. Ať si můžeme společně zanadávat na rostoucí trávu v rybníku, společně se těšit nad krásnými úlovky, které se Vám podařilo zdolat. Dělá mi obrovskou radost s Vámi sdílet ty krásné rybářské zážitky. Velmi si toho vážím.

  Určitě naším společným přáním je, abysme si mohli u vody společně popovídat nejen o rybách. Letošní rok byl a je poznamenán nemocí (to slovo nemám ráda), která nám vzala známé i z řad rybářů. Je mi z toho smutno. Děkuji za každé okamžiky, které mi byly dopřány s těmi našimi "staršími" rybáři strávit. Někdy neškodí vrátit se do minulosti a poslouchat, jak vyprávějí o tom, jak to bylo dřív.

  Buďte k sobě hodní nejen u vody, ale i v životě. Čas je proti všem.

  Ivana Drmolová a výbor MO Svitavy

 • Členská schůze - odklad

  24.11.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  vždy v prosinci se koná výroční členská schůze naší MO. Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR (momentálně 4. stupeň "PSA") je bohužel nemožné schůzi uspořádat tak, jak jsme byli zvyklí. Pro vnitřní akce platí omezení na maximálně 6 osob, ve třetím stupni, kam se celá ČR doufejme přesune v pondělí 30. 11., pak 10 osob. Tyto počty jsou pro uspořádání členské schůze naprosto nedostačující - musíme počítat s tím, že může přijít více než 300 členů (starší 18ti let, kteří mohou hlasovat), přičemž i obvyklá účast z posledních let (cca 110 osob) je výrazně nad současným limitem.

  Jakmile to bude možné a situace to dovolí, schůze bude uspořádána a řádným způsobem oznámena na vývěskách, zde na webu a formou SMS zpráv. Děkujeme za pochopení.

  Výbor MO ČRS Svitavy

 • Kanál Dunaj - Odra - Labe

  24.11.2020

  Vím, že se nás to skoro vůbec netýká, na druhou stranu je to skoro "za humny" a jako rybáře mě to nenechává chladným. Kanál Dunaj - Odra - Labe je megalomanská stavba, která je v českých podmínkách nerealizovatelná (po vzoru tragické výstavby jiné infrastruktury to nemůže skončit jinak, než velkým průšvihem). Stanoviska odborníků a expertů nejen z rybářství jsou poměrně jednoznačná - stavět by se nemělo.

  Více k tématu najdete na stránkách ČRS (článek Dunaj - Odra - Labe: Český rybářský svaz dlouhodobě proti výstavbě), kde je i přehledně zmapována historie projektu.

 • Pokračují snahy EK o schválení zákazu použití olova

  23.11.2020

  Na stránkách ČRS byla zveřejněna aktualita pojednávající o pokračování snahy o zákaz použití olova ze strany EU. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum.

 • Prodloužení nouzového stavu

  22.11.2020

  Vážení rybáři, dovolujeme si Vás informovat, že prodloužením nouzového stavu v ČR do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, se pravidla pro výkon rybářského práva nemění a zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod

   Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. se i nadále nevztahuje na:

  výkon rybářského práva v rybářských revírech – individuální lov, výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

  rybníkářství – individuální lov a výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení).

  Dále bychom rádi informovali, že usnesením Vlády č. 1201 z 20. listopadu 2020 o přijetí krizového opatření, je na základě výjimky ze zákazů, od 23. listopadu 2020 povolen prodej živých ryb - viz následující usnesení.

  Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod:

  I. zakazuje:

  odst. 7 -  prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“).

  Zdroj: webové stránky ČRS.

 • Výkon rybářského práva a zákaz volného pohybu osob

  28.10.2020

  Vážení rybáři, na základě stanoviska MZe, které jsme obdrželi v dnešních dopoledních hodinách, upřesňujeme pravidla pro výkon rybářského práva v době nouzového stavu.

  Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti

  S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje.

  Dosavadní stanovisko Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství ze dne 21. října letošního roku zůstává i nadále v platnosti.
  V případě vydání nového stanoviska Ministerstvem zdravotnictví jej ihned zveřejníme.
  V případě specifických dotazů na opatření podle výše uvedených usnesení vlády se obracejte na místně příslušnou hygienickou stanici.

  Ministerstvo zemědělství, 28.10.2020

  Důrazně apelujeme na všechny rybáře, aby dodržovali v této nelehké době všechna platná vládní opatření a samozřejmě i pravidla rybolovu! Dekujeme.

Starší »

Koronavir - souhrn informací (aktualizace 13. 6. 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde) - POZOR, toto opatření platilo pouze po dobu trvání nouzového stavu, tj. nejpozději do 17. 5. 2020 včetně. Od 18. 5. 2020 se již rybář musí prokázat platným státním rybářským lístkem!

 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS na svém červnovém zasedání rozhodla, že posledním termínem pro úhradu členské známky pro rok 2020 je 31. červenec (více zde).

 • Brigády MO Svitavy: Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 17. 5. 2020, nicméně již nelatí omezení volného pohybu max. do 2 osob. Nově lze vytvářet skupiny o max. 10 lidech - brigády v květnu platí a budou se konat - samozřejmě za dodržení dalších opatření. Květnové termíny brigád proběhly, zároveň budou vyhlášeny další termíny jako náhrada za zrušené dubnové (7. 6. a 13. 6. 2020).

 • Zkoušky znalostí nových členů: původní termín (17. 4. 2020) byl zrušen, nový termín je 13. 6. 2020 - od 9:00 pro děti a od 13:00 dospělí, kterým bude zaslána SMS s přesným časem zkoušky.

 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné je postupně vraceno: pokud ještě někdo nemá peníze zpět, prosíme kontaktujte jednatelku MO; po předložení zakoupené vstupenky budou vráceny peníze.

 • Termíny prodeje známek a povolenek: koupi povolenky k lovu lze v současné době individuálně sjednat s jednatelkou (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz; viz aktualita ze dne 20. 4. 2020); povolenky a členské známky se budou prodávat v sobotu dne 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička.

 • Zahajovací závody (původní termín 25. 4.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 bylo odsouhlaseno, že tradiční závody budou přesunuty na září, kdy už by mělo být více jasno v pravidlech pro sportovní a společenské akce (podmínky konání, nároky na hygienu, příprava a prodej občertvení apod.).

 • Ženské a dětské závody (původní termín 30. 5.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 byl odsouhlasen nový termín v červnu - s ohledem na možné termínové kolize se nakonec závody uskuteční až 11. 7. 2020.

 • Půjčovna lodiček: mimo provoz, a to nejméně po dobu uzavření hospody v chatě; otevření bude záviset na požadavcích na hygienu, zejm. co se týče zapůjčení záchranných vest pro děti.

 • Rybářský kroužek: ukončen, schůzky se již konat nebudou; proběhne přezkoušení znalostí.

 • První benátská noc (plánována na 19. 6. 2020): ve spolupráci s kapelou Rotoped se povedlo najít náhradní termín - první benátská noc se bude konat v pátek 17. 7. 2020 od 19:00 na Rosně.

 • Druhá benátská noc: termín ponechán na 21. 8. 2020, počítáme s tím, že se uskuteční.

Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Další informace ohledně rybaření v době koronavirové můžete nalézt na stránkách ČRS.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Termínovník 2021

Prodej členských známek a povolenek:  30. 1. 2021 | Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: 3. 4. 2021 | 17. 4. 2021 | 8. 5. 2021 | 22. 5. 2021 | 12. 6. 2021 | 10. 7. 2021 | 14. 8. 2021 | 18. 9. 2021 | 9. 10. 2021 | 30. 10. 2021 | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: Termíny závodů budou upřesněny dle vývoje epidemiologické situace v ČR

Kulturní akce: Rybářský ples: 27. 3. 2021 - vzhledem ke značně nejisté situaci jsme nuceni ples zrušit | 11. 6. 2021 I. Benátská noc | 20. 8. 2021 II. benátská noc


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport