Rybářský kalendář

Koronavir - souhrn informací

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde)
 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS odložila povinnost úhrady členského příspěvku na neurčito, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření (více zde). Nový termín bude oznámen.
 • Brigády MO Svitavy: brigáda plánovaná na sobotu 4. 4. 2020 se ruší, náhradní termín bude zveřejněn. Další termín brigády (18. 4. 2020) je zatím platný.
 • Zkoušky znalostí nových členů: konání bude záviset na tom, zda budou trvat mimořádná opatření vlády.
 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné bude vráceno proti předložení zakoupené vstupenky (viz aktualita ze dne 11. 3. 2020)
 • Termíny prodeje známek a povolenek: podle vývoje situace, předpokládáme, že po skončení mimořádných opatření vlády vyhlásíme další termíny
 • Zahajovací závody: v tuto chvíli nelze předjímat vývoj situace, nicméně s ohledem na termín konání (25. 4.) a současné informace orgánů státní správy a ústředního krizového štábu ČR lze předpokládat, že se v původně plánovaném termínu neuskuteční (budeme hledat jiný termín, ostatní závody se posunou).

Vážené kolegyně a kolegové, situace je nejistá, nepřehledná a mění se v podstatě ze dne na den. Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Aktuální informace - novinky

 • Vysazení úhoře

  31.3.2020

  V záplavě špatných a ještě horších zpráv máme tentokrát jednu fakt dobrou - dnes dorazila z Francie zásilka úhořího monté, ze které jsme měli objednáno 1 kg k nám do Rosničky. Kamion měl trochu zpoždění (kontroly na hranicích), ale to vůbec nevadilo. Jen pro zajímavost, jeden kg monté stojí 18 tisíc Kč.

  Háďata byla vysazena po celém rybníku, tak se jim snad bude dobře dařit. Za pár let s nimi třeba budeme svádět souboje :-)

  Img_20200331_162415 Img_20200331_162435 Img_20200331_163733

  Img_20200331_164226 Img_20200331_164316 Img_20200331_164907

  Img_20200331_170026 Img_20200331_170346

 • Přesun aktualit z roku 2019 do archivu

  31.3.2020

  Dnes byly do archivu přesunuty aktuality z roku 2019. Najdete je na této stránce.

  Z. Ryšavý, správce stránek

 • Plánovaná omezení na rybníku Rosnička v roce 2020

  31.3.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  v roce 2020 se budou na rybníku Rosnička realizovat další opatření za účelem zlepšení kvality vody. Většina prací nebude přímo omezovat rybáře při lovu, nicméně některé práce budou vyžadovat omezení (nejen) rybaření.

  1. Práce spojené se zprovozněním provzdušnění.
  Tyto práce budou probíhat cca 2-3 dny. V těchto bude přerušen provoz půjčovny lodiček! V oblasti kruhů (před stavidlem) budou natažena vodící lana a nebude možné lovit na polovině hráze a v olšinách. Termín nejde určit přesně dopředu (asi březen - květen) - záleží na povětrnostních podmínkách a teplotě vody. Termín bude oznámen min. 5 pracovních dní předem. Toto omezení se může opakovat i během roku, a to v případě, že bude potřeba nějaký servis na zařízení instalovaném na dně.

  2. Aplikace bakterií.
  Bakterie se aplikují z lodě podél břehu. V den aplikace bude vyhlášen zákaz koupání a provozu půjčovny lodí. Termín opět nelze určit dopředu (asi duben - květen); záleží na povětrnostních podmínkách a teplotě vody. Termín bude oznámen min. 5 pracovních dní předem. Aplikace bakterií je v plánu 2x ročně!

  3. Aplikace PAX
  Zde platí to stejné jako u bakterií. PAX se aplikuje pouze v úpřípadě potřeby, pravděpodobně červen až srpen a pouze 1x ročně.

  Další práce, které by mohly omezit (krátkodobě) rybáře:
  1. Občas bude potřeba přesunout nějaké ostrovy.
  2. Sklizeň a péče o vodní rostliny.
  3. Úklid odpadků z vody
  Tyto práce s budou dít jen občas (dle potřeby) a vždy budou jen lokální. Každý rybář ví, kde má nahozeno a kudy mu vede vlasec. Pracovníci provádějící uvedené práce se vždy pokusí s rybářem domluvit, aby mu někdo nejezdil v zóně jeho zájmu.

  Ve dnech omezení bude veřejnost informována na tabulkách při břehu, na molu a na nástěnce na chatě Rosnička.

  Výbor MO Svitavy

 • Odložení povinnosti úhrady členského příspěvku

  25.3.2020

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Republiková rada ČRS dnes na návrh předsedy přijala mimořádné opatření, kterým se odkládá povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS), a to do doby, kdy se stabilizuje situace a dojde k ukončení mimořádných vládních opatření.

  Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

  Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude Republikovou radou ČRS stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

  Celé znění tiskové zprávy ČRS.

 • Skončila vám platnost rybářského lístku po 1. březnu?

  24.3.2020

  Tisková zpráva Ministerstva zemědělství:  Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.

  Úplné znění tiskové zprávy Ministerstva zemědělství

  Dokument PDF - Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

 • Výkon rybářského práva - individuální lov

  20.3.2020

  ve věci výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215

  Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

  Výkon rybářského práva:

  Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

  Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

  Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

  Vyjádření Ministerstva zemědělství v plném znění je k dispozici zde.

 • Zrušení prodeje povolenek a známek

  14.3.2020

  Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k aktuální situaci v ČR a k novému opatření vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 rušíme dnešní prodej členských známek a povolenek. Situaci budeme monitorovat; pro další postup prosím sledujte webové stránky.

  Usnesení vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020.

  DOPLNĚNO (14.3.2020, 13:00); aktualita z webu ČRS:

  Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

  V souvislosti s Vládním usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení Nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

  Do odvolání

  • Republiková Rada ČRS tímto informuje širokou rybářskou veřejnost, že všechny výše uvedené akce jsou odloženy na neurčito a v současné době nelze predikovat s jakým časovým zpožděním následně proběhnou;
  • Po zrušení Nouzového stavu na území ČR Vás budeme neprodleně informovat o všech přijatých opatřeních, jež bude potřeba v souvislosti s novými termíny konáním těchto akcí následně přijmout. 

  Děkuji za pochopení

  Dr. Karel Mach předseda ČRS

  Předpokládáme, že se ČRS jako zastřešující spolek pro jednotlivé MO a územní svazy v nejbližší době vyjádří i k problematice členských příspěvků (termín pro placení dle stanov je do 30. 4. 2020). ČRS rovněž až do odvolání pozastavil veškeré sportovní aktivity Rady ČRS, totéž doporučil i územním svazům a místním organizacím. Pořádání zahajovacích závodů tedy závidí na dalším vývoji situace v ČR - naše MO se bude řídit pokyny a doporučeními ústředních orgánů státní správy, resp. ČRS.

  Pro úplnost dodáváme, že držitel platné povolenky může vykonávat rybářské právo; nařízení vlády zakazuje akce s počtem účastníků nad 30 osob, nemělo by se tedy vztahovat na individuální rybolov. Na druhou stranu důrazně doporučujeme omezit jakýkoliv sociální kontakt na nezbytné minimum. Doporučujeme sledovat sdělovací prostředky, webové stránkly vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, popř. Českého rybářského svazu.

 • Zrušení rybářského plesu

  11.3.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN rušíme rybářský ples, který se měl konat dne 28. 3. 2020. Vstupné bude vráceno proti předložení zakoupené vstupenky. Pro bližší informace kontaktujte pí Drmolovou (tel. 737 159 972).

  O pořádání dalších akcí (zejm. tradiční závody koncem dubna) budeme informovat podle toho, jak se bude vyvíjet situace.

  Výbor ČRS MO Svitavy

  2020_ples_zruseno

 • Zkoušky rybářských znalostí

  24.2.2020

  Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 18. 4. 2020 na chatě Rosnička; od 9:00 děti a od 12:00 dospělí.

  Aktualizace (25. 3. 2020): termín konání bude upřesněn v návaznosti na vývoj situace a případné pokračování mimořádných opatření vlády ČR a stavu nouze na území republiky v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.

 • Nabídka předplatného časopisu Rybářství

  23.2.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,
  z redakce časopisu Rybářství přišla následující nabídka, určená dětem (+ leták ke stažení s dalšími informacemi):

  Dobrý den.
  Rozhodli jsme se podpořit ty nejmenší a poslat jim 3 měsíce časopis Rybářství zdarma a dále na rok s 50 % slevou. Nabídka platí pro všechny děti z rybářských kroužků, tzn. od 6 do 15 let a není časově omezená.
  Letáček posílám v příloze a budu moc ráda, když jim ho předáte.
  Moc vám děkujeme za spolupráci.

  Krásný den přeje
  Jindra Těšínská
  Předplatné časopisu Rybářství
  Akademická 1, Praha 10
  Tel. 778 002 240

Starší »

Obnova rybníka Rosnička - postup prací

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom Vám touto cestou poskytnout několik informací týkajících se obnovy rybníku Rosnička. V rámci několika článků na veřejném internetu (např. idnes.cz, denik.cz, svitavy.cz) nebo v reportáži na svitavském infokanálu byly prezentovány kroky, které se na rybníku již realizovaly, nebo na realizaci teprve čekají. Vzhledem k čistotě vody v Rosničce lze už nyní říci, že vše jde dobrým směrem, a to i díky počasí, které je ve srovnání s loňskem srážkově bohatší a teplotně přívětivější.

Po zimě se voda přirozeně vyčistila, rybníku určitě pomohlo jarní tání a poměrně deštivý a chladný květen. V červnu se s oteplením začala oteplovat i voda, která se pomalu začala zakalovat. Po první aplikaci probiotických bakterií (které by měly „zakonzervovat“ dno a tím zabránit uvolňování živin pro růst sinic, rovněž by měly postupně snižovat mocnost sedimentů-bahna) se vodní sloupec opět pročistil. Druhá vlna aplikace bakterií proběhla začátkem srpna, třetí proběhla tento týden v úterý.

Do rybníka byly na jaře nasázeny vodní a mokřadní rostliny (zejm. stulíky, a to do třech lokalit – hájený úsek, roh rybníka u olšin a protilehlý roh u přítoku). Zároveň jsou postupně osazovány plovoucí ostrovy, kterých je na rybníku již více než 20. Vodní rostliny by měly čerpat živiny ze dna a z vodního sloupce, dále by měly svým stínem částečně zamezovat přílišnému prohřívání vody. Dalším efektem je produkce kyslíku. Vodní rostliny, které volně rostou po celé ploše rybníka ze dna, resp. „koláče“ rostlin na hladině, vyrostly divoce, tj. nejde o druh, který by byl cíleně vysazován. Na jednu stranu mohou být tyto rostliny nepříjemné pro plavce, na druhou stranu se podílí na produkci kyslíku, zastínění hladiny a v neposlední řadě poskytují úkryt rybám. V červnu a v červenci byla instalována infrastruktura pro aerační zařízení – rozvody přímo ve vodě, dmychadlo na stavidle, zároveň byl u stavidla vybodován nový „antoníček“ – přívod elektřiny. Aerace byla tento týden uvedena do provozu.

Co se týče hospodaření na revíru, bude přistoupeno k významným změnám. Zcela jistě bude změněn hospodářský (zarybňovací) plán, kdy dojde k ponížení počtu nasazovaného kapra jako hlavní ryby. Nebude se nasazovat amur, který by jako býložravá ryba mohl zlikvidovat vysazené rostliny. Naší snahou bude, aby bylo posíleno zarybnění dravou rybou (štika, candát, okoun), a to i přes jejich zhoršenou dostupnost u dodavatelů. První zarybnění po loňském úhynu proběhlo na podzim 2018 – nasazena byla štika v tržní velikosti, okoun říční a z bílé ryby plotice. V dubnu 2019 byla nasazena štika (plůdek, velikost cca 4-5 cm). Do rybníka byly rovněž vráceni dva sumci, kteří jako jediní přežili loňský úhyn.

Momentálně v rybníku plave i několik kaprů – zde však není jasné, zda je to několik kusů, které přežily, nebo zda jde o ryby, které někdo svévolně do rybníka nasadil. Důrazně žádáme všechny rybáře resp. veřejnost, aby do rybníka žádné ryby nevypouštěli. Zarybnění je v kompetenci uživatele revíru (MO ČRS Svitavy), živelné nasazování ryb je nežádoucí zejm. z důvodu, že by následně nebyl přehled o tom, co v rybníce plave. Dalším důvodem pro zákaz svévolného vypouštění ryb do rybníka z jiných, než veterinárně prověřených a sledovaných zdrojů, je aktuální situace v Pardubickém kraji, kde na několika rybnících došlo k výskytu pro ryby smrtelného onemocnění koiherpesvirózou.

Nepotvrzené zprávy dále mluví o tom, že v rybníku přežilo i několik kusů lína a úhoře. Plotice se letos vytřely, v rybníku je proto možné pozorovat hejna potěru, který slouží jako přirozená potrava dříve nasazeným dravcům. V případě, že bude zjištěn větší výskyt bílé (cejn) nebo plevelné ryby (karas) se uvažuje o uspořádání závodů zaměřených cíleně na jeden rybí druh – obdoba tzv. „cejnobití“, které pořádá MO v České Třebové z důvodu regulace rybí obsádky na rybníku Pařezák (cílová ryba se po ulovení nevrací vodě).

Z pohledu rybáře dojde (kromě již výše uvedené změny hospodářského plánu) k několika dalším změnám. Tyto ještě nejsou definitivní, probíhá nad nimi diskuse ve výboru MO. Jedná se například o tyto body:

 • uživatel revíru bude mít možnost v případě výrazného zaklesnutí hladiny nebo extrémních klimatických podmínek (vedra) omezit nebo zcela zakázat vnadění mimo udici,
 • zákaz vnadění raketou, vnadícím košíčkem, případně lopatkou přidělanou k prutu (nebo jakékoliv obdobné zařízení umožňující zakrmení mimo udici velkým množstvím návnady v krátkém čase); vnadění bude povoleno pomocí kobry, praku nebo ruky,
 • s ohledem na plánované ponížení hospodářského plánu se diskutuje nad omezením počtu přisvojitelných ryb na jednu povolenku,
 • diskutuje se nad počtem závodů (možnost sloučení několika závodů do jednoho, kde by se vyhlašovaly kategorie): sloučit by bylo možné zahajovací, seniorské a ženské; nebo seniorské a dětské nebo jiná kombinace,
 • pořádání závodu CarpCup je zatím otázkou – jednak nejsou a pravděpodobně pár let nebudou v rybníku cílové ryby, zároveň bude nutné uvažovat nad omezením vnadění při samotném závodě,
 • zvažuje se rozšíření hájení dravé ryby,
 • diskutuje se nad rozdělením rybníka na zóny, kde bude umožněn rybolov, a kde bude zakázán (pláž, vegetační pásma vodních a mokřadních rostlin) – zavedení rekreačních a rybolovných zón.

Všechna výše uvedená opaření by měla být po další diskusi a schválení výborem MO zakomponována do bližších podmínek výkonu rybářského práva platných od 1. 1. 2020. Členové MO s nimi budou seznámeni na členské schůzi v prosinci 2019.

V rámci obnovy rybníka se plánují i další kroky, z nichž nejvýznamnější je odkanalizování chaty Rosnička a přilehlé zahrádkářské kolonie. Město Svitavy zpracovává studii a projektovou dokumentaci. Rybáři nabídli městu součinnost při realizaci, kdy bychom realizovali vlastní výkopové práce (samozřejmě té části kanalizace, která bude potřebná pro chatu). Ve stadiu příprav a plánů je projekt odbahnění a rozšíření retenční nádrže, která po slovení již nebude sloužit jako rybochovné zařízení, ale bude plnit pouze účel retenční nádrže (rezervoár vody pro případná období sucha a zároveň předstupeň čištění vody pro Rosničku). Plánuje se, že i na retenční nádrži budou vysazeny rostliny a umístěny plovoucí ostrovy.

Smyslem a účelem všech výše uvedených, již realizovaných nebo plánovaných opatření je, aby rybník Rosnička mohl plnit tři základní funkce: retenci vody v krajině, rekreační účely (koupací nádrž) a rybářský revír pro sportovní rybolov. Na posílení rekreační funkce rybníka se ve spolupráci s městem podílí i naše MO jako provozovatel půjčovny lodiček. Teď už zbývá jen pokračovat v započaté cestě.

Pevně věříme, že již v příštím roce se potkáme u vody na rybách.

Výbor ČRS MO Svitavy

Termínovník 2020

Prodej členských známek a povolenek:  18. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | 14. 3. 2020 - ZRUŠENO!!!18. 4. 2020

Brigády:  4. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 18. 4. 2020 | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 20. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 25. 4. 2020 Tradiční závody | 30. 5. 2020 Ženské a dětské závody | 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu | 5. 9. 2020 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 28. 3. 2020 - ZRUŠENO!!! | I. benátská noc 19. 6. 2020 | II. benátská noc 21. 8. 2020


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport