Rybářský kalendář

Koronavir - souhrn informací (aktualizace 23. 5. 2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde) - POZOR, toto opatření platilo pouze po dobu trvání nouzového stavu, tj. nejpozději do 17. 5. 2020 včetně. Od 18. 5. 2020 se již rybář musí prokázat platným státním rybářským lístkem!

 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS odložila povinnost úhrady členského příspěvku na neurčito, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření (více zde). Nový termín bude oznámen.

 • Brigády MO Svitavy: Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 17. 5. 2020, nicméně již nelatí omezení volného pohybu max. do 2 osob. Nově lze vytvářet skupiny o max. 10 lidech - brigády v květnu platí a budou se konat - samozřejmě za dodržení dalších opatření. Květnové termíny brigád proběhly, zároveň budou vyhlášeny další termíny jako náhrada za zrušené dubnové.

 • Zkoušky znalostí nových členů: původní termín (17. 4. 2020) byl zrušen, nový termín bude pravděpodobně 20. 6. 2020 - sledujte stránky, ještě bude definitivně potvrzeno.

 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné je postupně vraceno: pokud ještě někdo nemá peníze zpět, prosíme kontaktujte jednatelku MO; po předložení zakoupené vstupenky budou vráceny peníze.

 • Termíny prodeje známek a povolenek: koupi povolenky k lovu lze v současné době individuálně sjednat s jednatelkou (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz; viz aktualita ze dne 20. 4. 2020); povolenky a členské známky se budou prodávat v sobotu dne 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička.

 • Zahajovací závody (původní termín 25. 4.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 bylo odsouhlaseno, že tradiční závody budou přesunuty na září, kdy už by mělo být více jasno v pravidlech pro sportovní a společenské akce (podmínky konání, nároky na hygienu, příprava a prodej občertvení apod.)

 • Ženské a dětské závody (původní termín 30. 5.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 byl odsouhlasen nový termín v červnu - s ohledem na možné termínové kolize bude upřesněn v týdnu po 24. 5. 2020.

 • Půjčovna lodiček: mimo provoz, a to nejméně po dobu uzavření hospody v chatě; otevření bude záviset na požadavcích na hygienu, zejm. co se týče zapůjčení záchranných vest pro děti.

 • Rybářský kroužek: ukončen, schůzky se již konat nebudou; proběhne přezkoušení znalostí.

 • První benátská noc (plánována na 19. 6. 2020): ve spolupráci s kapelou Rotoped se povedlo najít náhradní termín - první benátská noc se bude konat v pátek 17. 7. 2020 od 19:00 na Rosně.

 • Druhá benátská noc: termín ponechán na 21. 8. 2020, počítáme s tím, že se uskuteční.

Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Další informace ohledně rybaření v době koronavirové můžete nalézt na stránkách ČRS.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Aktuální informace - novinky

 • Vysazení úhoře

  31.3.2020

  V záplavě špatných a ještě horších zpráv máme tentokrát jednu fakt dobrou - dnes dorazila z Francie zásilka úhořího monté, ze které jsme měli objednáno 1 kg k nám do Rosničky. Kamion měl trochu zpoždění (kontroly na hranicích), ale to vůbec nevadilo. Jen pro zajímavost, jeden kg monté stojí 18 tisíc Kč.

  Háďata byla vysazena po celém rybníku, tak se jim snad bude dobře dařit. Za pár let s nimi třeba budeme svádět souboje :-)

  Img_20200331_162415 Img_20200331_162435 Img_20200331_163733

  Img_20200331_164226 Img_20200331_164316 Img_20200331_164907

  Img_20200331_170026 Img_20200331_170346

 • Přesun aktualit z roku 2019 do archivu

  31.3.2020

  Dnes byly do archivu přesunuty aktuality z roku 2019, včetně článků z úvodní stránky. Najdete je na této stránce, články jsou v dolní části.

  Z. Ryšavý, správce stránek

 • Plánovaná omezení na rybníku Rosnička v roce 2020

  31.3.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  v roce 2020 se budou na rybníku Rosnička realizovat další opatření za účelem zlepšení kvality vody. Většina prací nebude přímo omezovat rybáře při lovu, nicméně některé práce budou vyžadovat omezení (nejen) rybaření.

  1. Práce spojené se zprovozněním provzdušnění.
  Tyto práce budou probíhat cca 2-3 dny. V těchto bude přerušen provoz půjčovny lodiček! V oblasti kruhů (před stavidlem) budou natažena vodící lana a nebude možné lovit na polovině hráze a v olšinách. Termín nejde určit přesně dopředu (asi březen - květen) - záleží na povětrnostních podmínkách a teplotě vody. Termín bude oznámen min. 5 pracovních dní předem. Toto omezení se může opakovat i během roku, a to v případě, že bude potřeba nějaký servis na zařízení instalovaném na dně.

  2. Aplikace bakterií.
  Bakterie se aplikují z lodě podél břehu. V den aplikace bude vyhlášen zákaz koupání a provozu půjčovny lodí. Termín opět nelze určit dopředu (asi duben - květen); záleží na povětrnostních podmínkách a teplotě vody. Termín bude oznámen min. 5 pracovních dní předem. Aplikace bakterií je v plánu 2x ročně!

  3. Aplikace PAX
  Zde platí to stejné jako u bakterií. PAX se aplikuje pouze v úpřípadě potřeby, pravděpodobně červen až srpen a pouze 1x ročně.

  Další práce, které by mohly omezit (krátkodobě) rybáře:
  1. Občas bude potřeba přesunout nějaké ostrovy.
  2. Sklizeň a péče o vodní rostliny.
  3. Úklid odpadků z vody
  Tyto práce s budou dít jen občas (dle potřeby) a vždy budou jen lokální. Každý rybář ví, kde má nahozeno a kudy mu vede vlasec. Pracovníci provádějící uvedené práce se vždy pokusí s rybářem domluvit, aby mu někdo nejezdil v zóně jeho zájmu.

  Ve dnech omezení bude veřejnost informována na tabulkách při břehu, na molu a na nástěnce na chatě Rosnička.

  Výbor MO Svitavy

 • Odložení povinnosti úhrady členského příspěvku

  25.3.2020

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Republiková rada ČRS dnes na návrh předsedy přijala mimořádné opatření, kterým se odkládá povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS), a to do doby, kdy se stabilizuje situace a dojde k ukončení mimořádných vládních opatření.

  Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

  Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude Republikovou radou ČRS stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

  Celé znění tiskové zprávy ČRS.

 • Skončila vám platnost rybářského lístku po 1. březnu?

  24.3.2020

  Tisková zpráva Ministerstva zemědělství:  Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.

  Úplné znění tiskové zprávy Ministerstva zemědělství

  Dokument PDF - Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

 • Výkon rybářského práva - individuální lov

  20.3.2020

  ve věci výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215

  Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

  Výkon rybářského práva:

  Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

  Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

  Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

  Vyjádření Ministerstva zemědělství v plném znění je k dispozici zde.

 • Zrušení prodeje povolenek a známek

  14.3.2020

  Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k aktuální situaci v ČR a k novému opatření vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 rušíme dnešní prodej členských známek a povolenek. Situaci budeme monitorovat; pro další postup prosím sledujte webové stránky.

  Usnesení vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020.

  DOPLNĚNO (14.3.2020, 13:00); aktualita z webu ČRS:

  Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

  V souvislosti s Vládním usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení Nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

  Do odvolání

  • Republiková Rada ČRS tímto informuje širokou rybářskou veřejnost, že všechny výše uvedené akce jsou odloženy na neurčito a v současné době nelze predikovat s jakým časovým zpožděním následně proběhnou;
  • Po zrušení Nouzového stavu na území ČR Vás budeme neprodleně informovat o všech přijatých opatřeních, jež bude potřeba v souvislosti s novými termíny konáním těchto akcí následně přijmout. 

  Děkuji za pochopení

  Dr. Karel Mach předseda ČRS

  Předpokládáme, že se ČRS jako zastřešující spolek pro jednotlivé MO a územní svazy v nejbližší době vyjádří i k problematice členských příspěvků (termín pro placení dle stanov je do 30. 4. 2020). ČRS rovněž až do odvolání pozastavil veškeré sportovní aktivity Rady ČRS, totéž doporučil i územním svazům a místním organizacím. Pořádání zahajovacích závodů tedy závidí na dalším vývoji situace v ČR - naše MO se bude řídit pokyny a doporučeními ústředních orgánů státní správy, resp. ČRS.

  Pro úplnost dodáváme, že držitel platné povolenky může vykonávat rybářské právo; nařízení vlády zakazuje akce s počtem účastníků nad 30 osob, nemělo by se tedy vztahovat na individuální rybolov. Na druhou stranu důrazně doporučujeme omezit jakýkoliv sociální kontakt na nezbytné minimum. Doporučujeme sledovat sdělovací prostředky, webové stránkly vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, popř. Českého rybářského svazu.

 • Zrušení rybářského plesu

  11.3.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN rušíme rybářský ples, který se měl konat dne 28. 3. 2020. Vstupné bude vráceno proti předložení zakoupené vstupenky. Pro bližší informace kontaktujte pí Drmolovou (tel. 737 159 972).

  O pořádání dalších akcí (zejm. tradiční závody koncem dubna) budeme informovat podle toho, jak se bude vyvíjet situace.

  Výbor ČRS MO Svitavy

  2020_ples_zruseno

 • Zkoušky rybářských znalostí

  24.2.2020

  Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 18. 4. 2020 na chatě Rosnička; od 9:00 děti a od 12:00 dospělí.

  Aktualizace (25. 3. 2020): termín konání bude upřesněn v návaznosti na vývoj situace a případné pokračování mimořádných opatření vlády ČR a stavu nouze na území republiky v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.

 • Nabídka předplatného časopisu Rybářství

  23.2.2020

  Vážené rybářky, vážení rybáři,
  z redakce časopisu Rybářství přišla následující nabídka, určená dětem (+ leták ke stažení s dalšími informacemi):

  Dobrý den.
  Rozhodli jsme se podpořit ty nejmenší a poslat jim 3 měsíce časopis Rybářství zdarma a dále na rok s 50 % slevou. Nabídka platí pro všechny děti z rybářských kroužků, tzn. od 6 do 15 let a není časově omezená.
  Letáček posílám v příloze a budu moc ráda, když jim ho předáte.
  Moc vám děkujeme za spolupráci.

  Krásný den přeje
  Jindra Těšínská
  Předplatné časopisu Rybářství
  Akademická 1, Praha 10
  Tel. 778 002 240

« Novější | Starší »

Termínovník 2020

Prodej členských známek a povolenek:  18. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | 14. 3. 2020 - ZRUŠENO!!!18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00

Brigády:  4. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 18. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 20. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: Tradiční závody - přesunuto na září 2020 | Ženské a dětské závody - změna termínu na červen 2020 - bude upřesněno | 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu | 5. 9. 2020 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 28. 3. 2020 - ZRUŠENO!!! | I. benátská noc 19. 6. 2020 - ZRUŠENO!!! | II. benátská noc 21. 8. 2020


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport