Rybářský kalendář

Sklizeň vodních rostlin - informace

Vážené rybářky, vážení rybáři,

v letošním roce bude stejně jako v předchozích letech probíhat "sklizeň" vodních rostlin. Letos bude o něco intenzivnější než v minulých letech. Tyto práce na rybníku provádí externí firma (pracuje pro město na základě uzavřené smlouvy). Pro začátek je domluveno, že se bude sekat vždy začátkem týdne (pondělí, úterý), samozřejmě s ohledem na počasí. Bude snaha vždy nějakým způsobem označit břeh, na kterém bude probíhat sklizeň - pro začátek "praporky" (je ale možné, že se systém značení změní). Jinými slovy, břeh označený praporky by měl zůstat volný, protože se tam bude sekat.

Prosíme všechny rybáře o maximální součinnost s pracovníky externí firmy - v minulých letech nebyl nikdy žádný problém, takže věříme, že nebude ani letos. Koneckonců, sklizeň pomáhá jak rybníku, tak rybářům při výkonu rybářského práva. Informace o sklizni rostlin budeme průběžně doplňovat či upravovat podle aktuální situace.

Děkujeme za spolupráci, výbor ČRS MO Svitavy

int(2)

Aktuální informace - novinky

 • Připravované akce v roce 2023

  23.4.2023

  Akce-2023

  Poznámka: akce podbarvené šedou barvou nepořádá MO Svitavy; v těchto termínech ale bude obsazen areál u chaty (louka, ohniště...)

 • Informace o zarybnění - Rosnička

  17.4.2023

  Dne 17. 4. 2023 bylo do Rosničky vysazeno 100 kg štiky obecné v tržní velikosti.

  341126434_788008722418304_3971061579561756016_n

 • Zkoušky rybářských znalostí

  15.4.2023

  Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v pátek dne 28. 4. 2023 od 14:30 hodin na chatě Rosnička.

 • Dětské a ženské závody - změna termínu

  12.4.2023

  Dobrý den,

  upozorňujeme všechny zájemce, že z důvodu termínové kolize byl změněn termín dětských a ženských závodů a to z původního 3. 6. na 10. 6. 2023. V původním termínu se koná jedno z kol regionálního turnaje v rybolovu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Upozornění na termín brigády

  12.4.2023

  Upozorňujeme všechny členy, na které se vztahuje brigádní povinnost, že v sobotu dne 15. 4. 2023 se koná brigáda. Sraz je v 7:00 na chatě, končí se obvykle ve 12:00. Děkujeme za účast, práce je po zimě dost a dost :-).

  Splnění brigádní povinnosti v roce 2023 je podmínkou pro vydání povolenky v roce 2024!

 • Informace o zarybnění - Rosnička

  4.4.2023

  Dnes bylo do rybníku Rosnička vysazeno 200 kg pstruha duhového v tržní velikosti a dále 100 kg štiky obecné.

  V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, že podle bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička platných od 1. 1. 2022 (dále jen RŘ) platí, že lovící si může v jednom dni ponechat dva kusy ryb lososovitých. Toto omezení platí pro všechny druhy povolenek (členské, hostovačky, roční i krátkodobé). Denní lov končí vždy poté, pokud si rybář přisvojí rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg nebo poté, ponechá-li si 2 kusy kapra nebo jeden kus štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo úhoře a jednoho kapra, i když celková hmotnost denního úlovku nedosáhla 7 kg.

  Ve výše popsaných případech končí denní lov, není tedy možné po přisvojení výše popsaných kombinací ryb dál pokračovat v lovu s tím, že lovím pouze pstruhy. Je nicméně možné si přisvojit jednu ušlechtilou rybu, poté dva kusy pstruha a následně další kus ušlechtilé ryby - celkem si lze v jednom dni odnést max. 4 kusy ryb.

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období od 1. 1. do 15. 6. jsou hájeni dravci. Podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v mimopstruhovém rybářském revíru povoleným způsobem lovu (a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo (b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

  Z toho jednoznačně vyplývá, že v době hájení dravců není možné lovit přívlačí ani čeřínkováním (popis těchto technik lovu naleznete v tištěných RŘ na straně 14-16). Dále je dle RŘ v tomto období zakázáno používat dvoj a trojháček.

  Pstruhy lze do 15. 6. lovit jinými technikami, pro inspiraci lze doporučit plavanou nebo lov na umělou mušku a muškařením, a to pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm (blíže viz bod 11 RŘ).

  S pozdravem Petrův zdar!
  Výbor ČRS MO Svitavy

 • Vstup do společného rybolovu

  3.4.2023

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  dovolujeme si Vás informovat, že na základě hlasování členské základny jsme dne 27. 3. 2023 na Východočeském územním svazu v Hradci Králové podaližádost o vstup do společného (svazového) výkonu rybářského práva. Předpokládaná účinnost je od 1. 1. 2024.

  Další informace budeme průběžně zveřejňovat.

  Ivana Drmolová

 • Prodej členských známek a povolenek - 3. termín

  28.3.2023

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 1. 4. 2023 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2023.

  Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další dva termínu v dubnu budou včas zveřejněny na webu a na vývěskách u chaty a na náměstí Míru ve Svitavách.

  Rovněž si dovolujeme upozornit na navýšení ceny členské známky a členské povolenky. Aktuální ceník najdete na této stránce.

  Za výbor MO Zdeněk Ryšavý

 • Zkoušky rybářských znalostí

  13.3.2023

  Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 1. 4. 2023 od 9:00 hodin na chatě Rosnička.

 • Výsledek hlasování o vstupu do společného rybolovu

  13.3.2023

  Vážené kolegyně rybářky a kolegové rybáři,

  na základě závěrů přijatých na členské schůzi  konané dne 26. 2. 2023 konstatujeme, že nadpoloviční většina všech členů MO ČRS Svitavy odsouhlasila návrh na opětovné připojení naší místní organizace do společného hospodaření a rybolovu v rámci Východočeského územního svazu ČRS Hradec Králové (pro se vyslovilo 136 z 261 všech členů, hlasovalo 144 členů).

  V tomto smyslu bude podána žádost na ÚS Vč ČRS Hradec Králové v průběhu následujícího měsíce tak, aby právní důsledky nastaly od 1. 1. 2024.

  Jen připomínáme, že bližší podmínky rybolovu na rybníku Rosnička, tak jak je máme nastaveny v současné době, budou ve velké většině platné i v podmínkách společného rybolovu.

  Pavel Čermák, předseda MO
  Ivana Drmolová, jednatelka MO

« Novější | Starší »

Termínovník 2023

Prodej členských známek a povolenek:  4. 2. 2023 | 4. 3. 2023 | 1. 4. 2023 | 29. 4. 2023 |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: 15. 4. 2023 | 27. 5. 2023 | 3. 6. 2023 | 16. 9. 2023 | 21. 10. 2023 | brigádu v jiném termínu lze sjednat s Petrem Benešem (tel. 775 333 055), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků! | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody:  6. 5. 2023 Tradiční závody | 10. 6. 2023 Dětské a ženské závody | 24. 6. 2023 regionální turnaj | 5. 8. 2023 Plavačkové závody | 9. 9. 2023 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 18. 3. 2023 | I. Benátská noc: 16. 6. 2023 | II. benátská noc: 18. 8. 2023Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport