Rybářský kalendář

int(2)

Aktuální informace - novinky

 • Druhy a ceny povolenek pro rok 2024

  3.1.2024

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  v roce 2024 si můžete zakoupit následující druhy členských ročních povolenek (tyto máme naskladněné a jsou k dispozici):

  • územní MP dospělí............................. 1.500 Kč
  • územní MP mládež/ZTP........................ 800 Kč
  • územní MP dítě..................................... 500 Kč
  • územní P dospělí................................ 1.700 Kč
  • územní P mládež/ZTP............................ 900 Kč
  • celosvazová MP dospělí..................... 3.150 Kč
  • celosvazová MP mládež/ZTP.............. 1.500 Kč
  • celosvazová MP děti.............................. 850 Kč
  • celosvazová P dospělí......................... 3.350 Kč
  • celorepubliková MP dospělí............... 4.500 Kč
  • celorepubliková P dospělí.................. 4.750 Kč

  Pokud byste potřebovali jiný typ povolenky (např. sezónní - krátkodobou, nebo pro nečlena ČRS), je třeba nás dopředu kontaktovat, abychom si tyto povolenky objednali a naskladnili.

  Povolenky pro mládež/ZTP (jak MP, tak P) platí pouze mládež ve věku 16-18 let, studenty nad 19 let při předložení potvrzení o studiu a invalidy s průkazem ZTP a ZTP/P při jeho předložení.

  Územní povolenka platí na revírech Východočeského územního svazu (označuje se také zkratkou ÚS). Celosvazová povolenka opravňuje držitele k lovu na všech revírech ČRS, a to včetně revírů spadajících pod Radu ČRS (např. Orlík nebo Račický kanál); značka této povolenky je CS. Nejširší záběr má pak celorepubliková povolenka (CR), s níž můžete lovit jak na revírech ČRS, tak na revírech MRS (např. Křetínka, Nové mlýny...)

  Cena členské známky pro rok 2024 se nemění (700 Kč dospělí, 300 Kč mládež, 150 Kč děti), nebude ale již vylepována v podobě fyzické známky do členské legitimace - záznam o zaplacení a další evidence bude již pouze elektronická v Rybářském informačním systému.

  Další pravidla VčÚS pro prodej povolenek:

  • členové z jiných územních svazů ČRS, z.s., si mohou zakoupit pouze povolenku krátkodobou (měsíční, týdenní)
  • členové MRS si mohou zakoupit pouze roční celosvazovou nebo celorepublikou povolenku
  • povolenky pro nečleny (i cizince) je možné prodat pouze zájemci, který vlastní Státní rybářský lístek a to jen krátkodobou (měsíční, týdenní)
  • členové samostatně hospodařících organizací mají nárok na územní mimopstruhovou a pstruhovou povolenku pouze za předpokladu hostování v jiné MO zapojené v SHR
 • PF 2024

  24.12.2023

  Všem rybářkám, rybářům a příznivcům Petrova cechu přejeme do roku 2024 hodně zdraví, štěstí, radosti, úsměvů, úspěchů v osobním i pracovním životě a v hlavně spoustu krásných zážitků u vody. Petrův zdar!

  Pf_2024

 • Přechod na RIS - doplnění čísla členské legitimace

  26.11.2023

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  jak již bylo několikrát avizováno, od 1. 1. 2024 se naostro rozjede RIS - Rybářský informační systém. Veškeré povolenky pro rok 2024 již budou vydávány výhradně prostřednictvím tohoto systému.

  Jednou z vlastností systému je, že bude využíván celým ČRS a bude evidovat celou členskou základnu. Z tohoto důvodu musí mít každý člen unikátní (v rámci RIS jedinečné) číslo členské legitimace - konkrétně se jedná o číslo pod čárovým kódem na první straně legitky. Naše MO, i s ohledem na dosud užívaný program pro evidenci, evidovala členy pod vlastní číselnou řadou. Proto musíme u všech členů číslo legitimace doplnit. Ti členové, kteří mají ještě staré letité legitky bez čárových kódů se nemusí ničeho lekat, neb jim při prodeji členské známky nebo povolenky legitimaci nahradíme novějším vzorem.

  První vlna doplňování čísel členských legitimací proběhla na členské schůzi. Abychom urychlili prodej povolenek v rocee 2024, žádáme všechny členy, kteří nám ještě nesdělili číslo členské legitimace, aby nám poslali nejlépe ofocenou legitku (první stranu s čárovým kódem a druhou stranu s identifikačními údaji na mailovou adresu seanr@seznam.cz 

  Děkujeme za spolupráci.

  Z. Ryšavý a I. Drmolová

  Další info k RIS např. zde: https://www.irybarstvi.cz/informace-pro-rybare-ris-vydej-povolenek-na-rok-2024

 • Výlov retenční nádrže (19. 11. 2023

  21.11.2023

  V neděli 19. 11. 2023 po členské schůzi proběhl slov retenční nádrže, ve které jsme měli nasazený rychlený plůdek candáta. Práce na slovu začaly již v týdnu, kdy se postupně upouštěla voda. Bohužel, vzhledem k velkému množství nečistot (rostliny, spadané listí) jsme nemohli instalovat záchytné sítě, protože se rychle ucpávaly. Candáti nám proto "šli s vodou", a nebylo jich málo: ve sváteční pátek jsme dočišťovali koryto přítoku od spadlých stromů a spoustu candátků jsme viděli.

  V neděli se jich proto v samotné retenčce neslovilo velké množství, a celkově to také nebyl takový sukces jako v loňském roce: odhadujeme cca 50-60 kusů plus ryby, které propluly a nebyly vidět. V loňském roce jsme do Rosničky vypouštěli cca 400 ks candátů 12-17 cm (z nasazených 3 tis. ks), letos bylo vysazeno 5 tis. ks - návratnost je bohužel nižší. Svou roli bohužel sehrály i volavky, které na retenčku nalétávaly jako do samoobsluhy.

  Všem zúčastněným děkuji za přiložení rukou k dílu.

  2023-11_vylov_rtn_052023-11_vylov_rtn_042023-11_vylov_rtn_032023-11_vylov_rtn_022023-11_vylov_rtn_01

 • Členská schůze

  20.11.2023

  V neděli 19. 11. 2023 proběhla ve svitavském kině Vesmír výroční členské schůze. Kromě obvyklých informací ohledně hospodaření MO, plánu práce a ostatních provozních záležitostí dostali členové informace o plánované komplexní revitalizaci rybníku Rosnička, nasazení celorepublikového rybářského informačního systému a o přechodu do společného rybolovu. Podrobnější informace pro rybáře, kteří se nemohli (nebo nechtěli) schůze zúčastnit, budeme na stránkách zveřejňovat v následujících dnech.

  Kromě výše uvedeného byla prezentována změna termínů pro konání členských schůzí - z tradičního "pozdně podzimního" termínu se členské schůze přesunou na jaro (březen/duben).

  Děkujeme za poměrně slušnou účast :-)

  Clenska_schuze_2024_2Clenska_schuze_2024_1

 • Regionální turnaj - vyhlášení

  20.11.2023

  O předminulém víkendu proběhlo vyhlášení výsledků regionálního turnaje v rybolovu. Svitavští žabáci ve složení Petr Ficek, Martin Ficek, Vladimír Velfl, Miroslav Vrbas, Jiří Bryška, Jiří Bryška ml., František Kyselý, Milan Hřebíček, Michal Kučera obhájila loňskou čtvrtou příčku.

  Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v roce 2024!

  Rt_2024_pohar

 • Informace o zarybnění - Rosnička

  23.10.2023

  V úterý 17. 10. 2023 bylo do Rosničky vysazeno 50 kg lína obecného, o den později 400 kg kapra, obojí v tržní velikosti.

 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství

  18.10.2023

  Od příštího roku vejde v platnost novelizovaná vyhláška č. 197/2004 Sb. Co znamenají její úpravy pro praktický rybolov?

  Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. V následujícím textu podrobněji rozebíráme, co přináší novela tohoto předpisu pro rybolov v praxi.

  Kompletní znění nové vyhlášky si můžete stáhnout ze Sbírky zákonů na této stránce. Republiková rada ČRS zároveň zapracovala veškeré legislativní změny do Rybářského řádu ČRS pro rok 2024 a 2025. Jednotlivé územní svazy rovněž aktualizovaly bližší podmínky lovu tak, aby odpovídaly stávajícím ustanovením nově vydaného právního předpisu. Všichni naši rybáři tak dostanou kompletní ucelený přehled aktuálně platných pravidel rybolovu (Rybářský řád) s novou povolenkou na rok 2024.

  Přehled nejdůležitějších změn pro praktický rybolov:

  Sjednocení legislativních pojmů – muškaření

  Doposud byl v legislativě odlišován způsob lovu muškařením a lovu na umělou mušku. Novelou dochází ke sjednocení terminologie, nově bude tento způsob lovu nazýván v legislativě muškařením, což je dlouhodobě používaný termín i v rybářské praxi. I v Rybářském řádu ČRS se tak nově setkáte pouze s pojmem muškaření a jeho přesnou definicí.

  Sjednocení lovu přívlačí a muškaření ve pstruhových revírech

  Doposud bylo možné lovit přívlačí na pstruhových revírech pouze v období od 16. 4. do 31. 8. Nově dochází ke sjednocení doby lovu s muškařením, a rybáři tak mohou obě metody lovu využívat až do 30. 11. V případě přívlače však platí, že od 1. 9. je možné vláčet pouze s jedním jednoháčkem. Důležité je však k této změně také dodat, že možnost dalšího zpřísnění zůstává v rukou uživatele rybářského revíru prostřednictvím bližších podmínek výkonu rybářského práva. Tedy tam, kde uživatel uzná například s ohledem na společenstva ryb za vhodné, může být přívlač na podzim omezena či nadále zakázána. Je proto nanejvýš důležité důkladně prostudovat platný Rybářský řád.

  Lov hlubinnou přívlačí

  Lov hlubinnou přívlačí, tam kde je bližšími podmínkami povolen, bude nově možný pouze prostřednictvím plavidla poháněného lidskou silou. Nebude již tedy možné na rybářských revírech v ČR provozovat hlubinnou přívlač prostřednictvím lodních motorů.

  Amur bílý má nově stanoven denní limit počtu úlovků

  Amur bílý se nově dostává na seznam tzv. ušlechtilých ryb, jejichž úlovek je v mimopstruhovém rybářském revíru legislativně omezen na 2 ks denně.

  Změna denního limitu úlovků pro některé nepůvodní druhy a pro invazní nepůvodní druhy ryb

  Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nově nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu. Nově si tedy rybář může od vody odnést neomezené množství například karasů stříbřitých. Nadále platí zákonné ustanovení, že invazní druhy na unijním seznamu (v našich podmínkách zejména střevlička východní, sumeček černý, slunečnice pestrá a hlavačkovec Glenův) nesmí být po ulovení vráceny zpět a nesmí být použity jako nástražní rybka.

  Změna v zapisování úlovků dalších druhů ryb

  Změna nastává také v zapisování přisvojených úlovků. Nadále platí, že každý rybář má povinnost přisvojený úlovek tzv. ušlechtilých ryb (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, ryb lososovitých a nově i amura) zapsat bezprostředně po jejich ulovení včetně jejich délky a hmotnosti. Nově pak v případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje rybář bezprostředně po ulovení pouze druh ryby, po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody pak počet kusů a celkovou hmotnost. Nemělo by tak již docházet k přisvojování například tzv. „bílých ryb“ bez toho, aby je následně rybář nezapsal do úlovkového lístku.

  Změna platnosti rybářských lístků

  Novelou vyhlášky státní správa ruší rybářské lístky vydávané na období 1 a 3 roky. Nově tak budou úřady vydávat rybářské lístky pouze na dobu 10 let, dobu neurčitou a 30 dní. Ke změně výše správních poplatků za vydání rybářských lístků nedochází, již vydané rybářské lístky zůstávají v platnosti.

  Změna průkazů rybářských stráží

  Novela vyhlášky také zásadním způsobem mění vzor průkazu rybářské stráže. Stávající průkazy pozbydou platnosti 31. 12. 2029, a všechny rybářské stráže si tak musí do této doby své průkazy vyměnit za nové, a to prostřednictvím úřadu, který je do funkce ustanovil. Postupně se tak mezi členy rybářské stráže začnou objevovat nové žluté průkazy, namísto dosavadních modrých. Stávají odznaky rybářských stráží se měnit nebudou.

  Změn ve vyhlášce je samozřejmě celá další řada, týkají se však především uživatelů rybářských revírů, a to zejména v oblasti zásad pro udělování výjimek, přepočtů věkových kategorií vysazovaných ryb, evidence o hospodaření apod., a nezasahují tak do praktického rybolovu rybářů.

  V případě jakýchkoli dotazů k předmětným změnám v legislativních pravidlech rybolovu jsme našim rybářům k dispozici na e-mailu rada@rybsvaz.cz.

  Petrův zdar!

  Převzato z webu ČRS (www.rybsvaz.cz)

 • Pozvánka na členskou schůzi

  11.10.2023

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 19. 11. 2021 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:30 hod.

  Navrhovaný program schůze:

  1)    Zahájení
  2)    Schválení programu schůze
  3)    Volba mandátové a návrhové komise
  4)    Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
  5)    Zpráva o činnosti a hospodaření MO za rok 2022
  6)    Zpráva dozorčí komise k činnosti a hospodaření MO za rok 2022
  7)    Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2024
  8)    Informace o projektu odbahnění Rosničky
  9)    Informace o změnách souvisejících se vstupem do společného rybolovu
  10)  Informace k rybářskému informačnímu systému
  11)  Diskuse
  12)  Návrh usnesení
  13)  Závěr

  Vzhledem k projednávaným tématům, zejm. body 8, 9 a 10, je účast všech členů MO Svitavy více než žádoucí.

  Za výbor MO Svitavy

  Zdeněk Ryšavý

 • Upozornění na brigádu

  5.10.2023

  Upozorňujeme všechny členy MO, na které se vztahuje brigádní povinnost, že poslední řádný termín brigády je v sobotu 21. 10. 2023.

  Po tomto termínu je možné brigádní povinnost splnit pouze po individuální domluvě s brigádnickými referenty, případně je možné pracovní příspěvek nahradit finačním plněním (10 hodin, 150 Kč/hod.).

  Splnění brigádní povinnosti, resp. náhradní finanční plnění, je podmínkou pro vydání povolenky na rok 2024.

« Novější | Starší »

Sklizeň vodních rostlin - informace

Vážené rybářky, vážení rybáři,

v letošním roce bude stejně jako v předchozích letech probíhat "sklizeň" vodních rostlin. Letos bude o něco intenzivnější než v minulých letech. Tyto práce na rybníku provádí externí firma (pracuje pro město na základě uzavřené smlouvy). Pro začátek je domluveno, že se bude sekat vždy začátkem týdne (pondělí, úterý), samozřejmě s ohledem na počasí. Bude snaha vždy nějakým způsobem označit břeh, na kterém bude probíhat sklizeň - pro začátek "praporky" (je ale možné, že se systém značení změní). Jinými slovy, břeh označený praporky by měl zůstat volný, protože se tam bude sekat.

Prosíme všechny rybáře o maximální součinnost s pracovníky externí firmy - v minulých letech nebyl nikdy žádný problém, takže věříme, že nebude ani letos. Koneckonců, sklizeň pomáhá jak rybníku, tak rybářům při výkonu rybářského práva. Informace o sklizni rostlin budeme průběžně doplňovat či upravovat podle aktuální situace.

Děkujeme za spolupráci, výbor ČRS MO Svitavy

Termínovník 2024

Prodej členských známek a povolenek:  13. 1. 2024 | 17. 2. 2024 |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: termíny na rok 2024 zatím nebyly stanoveny | brigádu v jiném termínu lze sjednat s Petrem Benešem (tel. 775 333 055), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků! | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody:  4. 5. 2024 Tradiční závody | 8. 6. 2024 Dětské a ženské závody | 22. 6. 2024 regionální turnaj | 10. 8. 2024 Plavačkové závody | 7. 9. 2024 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 24. 2. 2024 | I. Benátská noc: 14. 6. 2024 | II. benátská noc: 16. 8. 2024Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport