Rybářský kalendář

Aktuální informace - novinky

 • Rybolov od 1. 3. 2021 - doplnění

  2.3.2021

  Ministerstvo zemědělství 2. 3. 2021 zpřesnilo informaci ve smyslu povolení lovu ryb udicí pouze na území obce, kde má rybář bydliště. Výkon funkce rybářské stráže není omezen. Obdobně se vyjádřilo i Ministerstvo vnitra.

  Na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 2.3.2021 jsou povoleny rovněž ty činnosti v rybníkářství, které nelze odložit (např. výlovy rybníků a zarybňování). Vztahuje se na ně výjimka vyplývající z Vládního usnesení č. 216 z 26. 2. 2021, bod II. odst. 2, která stanovuje ze zákazů podle bodu I výše zmíněného usnesení tuto výjimku - zajištění péče o zvířata. Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

  Revír Rosnička se nachází v katastru obce Svitavy, je tedy možné - za dodržení všech nařízení - vykonávat individuální rybolov.

 • Rybolov od 1. 3. 2021

  27.2.2021

  Od pondělí 1. 3. 2021 občané nebudou moci tři týdny až na výjimky cestovat mezi okresy, na vycházky musí lidé chodit pouze po obci, kde navíc bude potřeba bez výjimky respirátor.

  Český rybářský svaz k tomu vydal v sobotu 27. 2. 2021 následující prohlášení:

   Na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

  Na konkrétní vztah tohoto opatření k možnostem výkonu rybářského práva byl dnes vznesen dotaz na příslušné orgány státní správy.

  Do oficiálního stanoviska důrazně doporučujeme všem rybářům, aby lov ryb prováděli výhradně v katastru obce svého bydliště, dodržovali všechna platná epidemiologická opatření a byli opatrní k sobě i svému okolí.

 • Prodej členských známek a povolenek - 2. termín

  21.2.2021

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 27. 2. 2021 se budou v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička, prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2021.

  Vzhledem k současné situaci v ČR Vás žádáme o dodržování následujících opatření:

  • do chaty vstupujte pouze po jednom (nevztahuje se na doprovod osoby mladší 15ti let a doprovod osoby se zdravotním postižením),
  • v případné frontě před chatou důsledně dodržujte rozestupy alespoň 2 metry,
  • při čekání ve frontě, ale i v chatě mějte zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem N95/FPP2 (jinými slovy, používejte stejnou ochranu, jako např. při nakupování).

  Člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Zákaz olova v EU opět na scéně

  7.2.2021

  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v tomto týdnu zveřejnila doporučení Evropské komisi, které by v případě přijetí postupně postavilo prodej i použití olověných rybářských zátěží mimo zákon.

  Více se dočtete v článku na webu Českého rybářského svazu. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum...

 • Rybářský veletrh For Fishing 2021

  26.1.2021

  Rybářský veletrh For Fishing, který se měl konat v termínu od 25. do 28. 3. 2021, byl z důvodu pokračujících protiepidemiologických opatření přeložen na nový termín 21. 10 až 24. 10. 2021.

 • Prodej čl. známek a povolenek na rok 2021

  22.1.2021

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  s ohledem na současnou situaci v ČR a zejm. s přihlédnutím k aktuálně platným protiepidemiologickým opatřením je nutné přijmout a strpět určitá omezení, která se budou týkat i prodeje členských známek a povolenek na sezónu 2021. Podle stanoviska ČRS lze známky a povolenky i v současné době prodávat, je ale nutné dodržovat přísná hygienická opatření.

  Protože nikdo neví, jak se bude situace a režimní opatření nadále vyvíjet, vypsali jsme zatím pouze jeden termín prodeje, a to sobotu 30. 1. 2021 v obvyklém čase, tj. od 9:00 do 11:30 hodin na chatě Rosnička.

  Prosíme o dodržování následujících opatření:

  • do chaty vstupujte pouze po jednom (nevztahuje se na doprovod osoby mladší 15ti let a doprovod osoby se zdravotním postižením),
  • v případné frontě před chatou důsledně dodržujte rozestupy alespoň 2 metry,
  • při čekání ve frontě, ale i v chatě mějte zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem, ústenkou nebo respirátorem,
  • člen, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního odbavení.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Další termíny zveřejníme v závislosti na vývoji situace a aktuálních vládních nařízení.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

« Novější

Termínovník 2021

Prodej členských známek a povolenek:  30. 1. 2021 | 27. 2. 2021 | 27. 3. 2021 | 24. 4. 2021 |  Na chatě Rosnička vždy od 9:00 do 11:30

Brigády: 3. 4. 2021 | 17. 4. 2021 | 8. 5. 2021 | 22. 5. 2021 | 12. 6. 2021 | 10. 7. 2021 | 14. 8. 2021 | 18. 9. 2021 | 9. 10. 2021 | 30. 10. 2021 | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: Termíny závodů budou upřesněny dle vývoje epidemiologické situace v ČR

Kulturní akce: Rybářský ples: 27. 3. 2021 - vzhledem ke značně nejisté situaci jsme nuceni ples zrušit | 11. 6. 2021 I. Benátská noc | 20. 8. 2021 II. benátská noc


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport