Rybářský kalendář

Koronavir - souhrn informací

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde)
 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS odložila povinnost úhrady členského příspěvku na neurčito, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření (více zde). Nový termín bude oznámen.
 • Brigády MO Svitavy: brigáda plánovaná na sobotu 4. 4. 2020 se ruší, náhradní termín bude zveřejněn. Další termín brigády (18. 4. 2020) je zatím platný.
 • Zkoušky znalostí nových členů: konání bude záviset na tom, zda budou trvat mimořádná opatření vlády.
 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné bude vráceno proti předložení zakoupené vstupenky (viz aktualita ze dne 11. 3. 2020)
 • Termíny prodeje známek a povolenek: podle vývoje situace, předpokládáme, že po skončení mimořádných opatření vlády vyhlásíme další termíny
 • Zahajovací závody: v tuto chvíli nelze předjímat vývoj situace, nicméně s ohledem na termín konání (25. 4.) a současné informace orgánů státní správy a ústředního krizového štábu ČR lze předpokládat, že se v původně plánovaném termínu neuskuteční (budeme hledat jiný termín, ostatní závody se posunou).

Vážené kolegyně a kolegové, situace je nejistá, nepřehledná a mění se v podstatě ze dne na den. Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Aktuální informace - novinky

 • První povolenka pro děti zdarma

  23.2.2020

  Výbor MO Svitavy na své lednové schůzi schválil pokračování akce "První povolenka zdarma". Každé dítě, které se stane v roce 2020 členem MO Svitavy, získá svou první povolenku na revír č. 451 776 Rosnička zdarma.

 • Kontrola platnosti rybářského lístku

  16.2.2020

  Důrazně vyzýváme všechny rybáře, ať si zkontrolují platnost svých rybářských lístků! V případě prošlého státního rybářského lístku nemůže být vydána povolenka k lovu ryb. Rovněž v případě, kdy by se v průběhu sezóny lovící prokázal při kontrole rybářskou stráží prošlým rybářským lístkem, vystavuje se riziku zadržení povolenky, protože se jedná o lov bez platných dokladů vyžadovaných zákonem. Při lovu bez platného rybářského lístku se lovící totiž dopouští přestupku podle § 30 odst. 1 pís. h) zákona č. 99/2004 Sb.: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7”. Zmíněný paragraf zní: „Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.“

  Platnost rybářského lístku je vyznačena na jeho lícové straně. Nový rybářský lístek lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy (nebo dle trvalého pobytu žadatele). Doporučujeme lístek s platností na neurčito (správní poplatek ve výši 1000 Kč).

 • Termíny závodů 2020

  16.2.2020

  Vážené kolegyně a kolegové, zveřejňujeme termíny závodů, které budou v roce 2020 pořádány naší organizací:

  • 25. 4. 2020 Tradiční závody
  • 30. 5. 2020 Ženské a dětské závody
  • 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu
  • 5. 9. 2020 Senior Cup
 • Rybářský řád 2020

  20.1.2020

  Na stránku Povinná četba -> Předpisy MO Svitavy byly vloženy následující dokumenty: 

  Na stejné stránce zároveň najdete přehled nejdůležitějších změn v rybářském řádu, platných od 1. 1. 2020.

  Zároveň upozorňujeme na rozdělení rybníka Rosnička na zóny: rybolovné zóny (zelená, hnědá, modrá a žlutá) zůstávají beze změny, to stejné platí pro chráněné rybí pásmo. Nově jsou zavedeny zóny vegetační a rekreační, kde je rybolov zakázán. Zóny, kde platí zákaz lovu, jsou na plánku rybníka vyznačeny červeně. Plánek zón je součástí rybářského řádu (najdete ho na vnitřní obálce).

 • Pozvánka na 9. rybářský ples

  12.1.2020

  2020_ples_pozvanka

 • Termíny prodeje členských známek a povolenek

  1.1.2020

  Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2020:

  • 18. 1. 2020
  • 15. 2. 2020
  • 14. 3. 2020
  • !!!POZOR ZMĚNA!!! 18. 4. 2020

  Prodává se vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 na chatě Rosnička.

« Novější

Obnova rybníka Rosnička - postup prací

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom Vám touto cestou poskytnout několik informací týkajících se obnovy rybníku Rosnička. V rámci několika článků na veřejném internetu (např. idnes.cz, denik.cz, svitavy.cz) nebo v reportáži na svitavském infokanálu byly prezentovány kroky, které se na rybníku již realizovaly, nebo na realizaci teprve čekají. Vzhledem k čistotě vody v Rosničce lze už nyní říci, že vše jde dobrým směrem, a to i díky počasí, které je ve srovnání s loňskem srážkově bohatší a teplotně přívětivější.

Po zimě se voda přirozeně vyčistila, rybníku určitě pomohlo jarní tání a poměrně deštivý a chladný květen. V červnu se s oteplením začala oteplovat i voda, která se pomalu začala zakalovat. Po první aplikaci probiotických bakterií (které by měly „zakonzervovat“ dno a tím zabránit uvolňování živin pro růst sinic, rovněž by měly postupně snižovat mocnost sedimentů-bahna) se vodní sloupec opět pročistil. Druhá vlna aplikace bakterií proběhla začátkem srpna, třetí proběhla tento týden v úterý.

Do rybníka byly na jaře nasázeny vodní a mokřadní rostliny (zejm. stulíky, a to do třech lokalit – hájený úsek, roh rybníka u olšin a protilehlý roh u přítoku). Zároveň jsou postupně osazovány plovoucí ostrovy, kterých je na rybníku již více než 20. Vodní rostliny by měly čerpat živiny ze dna a z vodního sloupce, dále by měly svým stínem částečně zamezovat přílišnému prohřívání vody. Dalším efektem je produkce kyslíku. Vodní rostliny, které volně rostou po celé ploše rybníka ze dna, resp. „koláče“ rostlin na hladině, vyrostly divoce, tj. nejde o druh, který by byl cíleně vysazován. Na jednu stranu mohou být tyto rostliny nepříjemné pro plavce, na druhou stranu se podílí na produkci kyslíku, zastínění hladiny a v neposlední řadě poskytují úkryt rybám. V červnu a v červenci byla instalována infrastruktura pro aerační zařízení – rozvody přímo ve vodě, dmychadlo na stavidle, zároveň byl u stavidla vybodován nový „antoníček“ – přívod elektřiny. Aerace byla tento týden uvedena do provozu.

Co se týče hospodaření na revíru, bude přistoupeno k významným změnám. Zcela jistě bude změněn hospodářský (zarybňovací) plán, kdy dojde k ponížení počtu nasazovaného kapra jako hlavní ryby. Nebude se nasazovat amur, který by jako býložravá ryba mohl zlikvidovat vysazené rostliny. Naší snahou bude, aby bylo posíleno zarybnění dravou rybou (štika, candát, okoun), a to i přes jejich zhoršenou dostupnost u dodavatelů. První zarybnění po loňském úhynu proběhlo na podzim 2018 – nasazena byla štika v tržní velikosti, okoun říční a z bílé ryby plotice. V dubnu 2019 byla nasazena štika (plůdek, velikost cca 4-5 cm). Do rybníka byly rovněž vráceni dva sumci, kteří jako jediní přežili loňský úhyn.

Momentálně v rybníku plave i několik kaprů – zde však není jasné, zda je to několik kusů, které přežily, nebo zda jde o ryby, které někdo svévolně do rybníka nasadil. Důrazně žádáme všechny rybáře resp. veřejnost, aby do rybníka žádné ryby nevypouštěli. Zarybnění je v kompetenci uživatele revíru (MO ČRS Svitavy), živelné nasazování ryb je nežádoucí zejm. z důvodu, že by následně nebyl přehled o tom, co v rybníce plave. Dalším důvodem pro zákaz svévolného vypouštění ryb do rybníka z jiných, než veterinárně prověřených a sledovaných zdrojů, je aktuální situace v Pardubickém kraji, kde na několika rybnících došlo k výskytu pro ryby smrtelného onemocnění koiherpesvirózou.

Nepotvrzené zprávy dále mluví o tom, že v rybníku přežilo i několik kusů lína a úhoře. Plotice se letos vytřely, v rybníku je proto možné pozorovat hejna potěru, který slouží jako přirozená potrava dříve nasazeným dravcům. V případě, že bude zjištěn větší výskyt bílé (cejn) nebo plevelné ryby (karas) se uvažuje o uspořádání závodů zaměřených cíleně na jeden rybí druh – obdoba tzv. „cejnobití“, které pořádá MO v České Třebové z důvodu regulace rybí obsádky na rybníku Pařezák (cílová ryba se po ulovení nevrací vodě).

Z pohledu rybáře dojde (kromě již výše uvedené změny hospodářského plánu) k několika dalším změnám. Tyto ještě nejsou definitivní, probíhá nad nimi diskuse ve výboru MO. Jedná se například o tyto body:

 • uživatel revíru bude mít možnost v případě výrazného zaklesnutí hladiny nebo extrémních klimatických podmínek (vedra) omezit nebo zcela zakázat vnadění mimo udici,
 • zákaz vnadění raketou, vnadícím košíčkem, případně lopatkou přidělanou k prutu (nebo jakékoliv obdobné zařízení umožňující zakrmení mimo udici velkým množstvím návnady v krátkém čase); vnadění bude povoleno pomocí kobry, praku nebo ruky,
 • s ohledem na plánované ponížení hospodářského plánu se diskutuje nad omezením počtu přisvojitelných ryb na jednu povolenku,
 • diskutuje se nad počtem závodů (možnost sloučení několika závodů do jednoho, kde by se vyhlašovaly kategorie): sloučit by bylo možné zahajovací, seniorské a ženské; nebo seniorské a dětské nebo jiná kombinace,
 • pořádání závodu CarpCup je zatím otázkou – jednak nejsou a pravděpodobně pár let nebudou v rybníku cílové ryby, zároveň bude nutné uvažovat nad omezením vnadění při samotném závodě,
 • zvažuje se rozšíření hájení dravé ryby,
 • diskutuje se nad rozdělením rybníka na zóny, kde bude umožněn rybolov, a kde bude zakázán (pláž, vegetační pásma vodních a mokřadních rostlin) – zavedení rekreačních a rybolovných zón.

Všechna výše uvedená opaření by měla být po další diskusi a schválení výborem MO zakomponována do bližších podmínek výkonu rybářského práva platných od 1. 1. 2020. Členové MO s nimi budou seznámeni na členské schůzi v prosinci 2019.

V rámci obnovy rybníka se plánují i další kroky, z nichž nejvýznamnější je odkanalizování chaty Rosnička a přilehlé zahrádkářské kolonie. Město Svitavy zpracovává studii a projektovou dokumentaci. Rybáři nabídli městu součinnost při realizaci, kdy bychom realizovali vlastní výkopové práce (samozřejmě té části kanalizace, která bude potřebná pro chatu). Ve stadiu příprav a plánů je projekt odbahnění a rozšíření retenční nádrže, která po slovení již nebude sloužit jako rybochovné zařízení, ale bude plnit pouze účel retenční nádrže (rezervoár vody pro případná období sucha a zároveň předstupeň čištění vody pro Rosničku). Plánuje se, že i na retenční nádrži budou vysazeny rostliny a umístěny plovoucí ostrovy.

Smyslem a účelem všech výše uvedených, již realizovaných nebo plánovaných opatření je, aby rybník Rosnička mohl plnit tři základní funkce: retenci vody v krajině, rekreační účely (koupací nádrž) a rybářský revír pro sportovní rybolov. Na posílení rekreační funkce rybníka se ve spolupráci s městem podílí i naše MO jako provozovatel půjčovny lodiček. Teď už zbývá jen pokračovat v započaté cestě.

Pevně věříme, že již v příštím roce se potkáme u vody na rybách.

Výbor ČRS MO Svitavy

Termínovník 2020

Prodej členských známek a povolenek:  18. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | 14. 3. 2020 - ZRUŠENO!!!18. 4. 2020

Brigády:  4. 4. 2020 - ZRUŠENO!!! | 18. 4. 2020 | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 20. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 25. 4. 2020 Tradiční závody | 30. 5. 2020 Ženské a dětské závody | 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu | 5. 9. 2020 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 28. 3. 2020 - ZRUŠENO!!! | I. benátská noc 19. 6. 2020 | II. benátská noc 21. 8. 2020


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport