Rybářský kalendář

Aktuální informace

 • Změna denní doby lovu

  21.2.2018

  Vážené rybářky, vážení rybáři,  

  oznamujeme Vám, že legislativní proces změny povolené doby lovu na mimopstruhových revírech byl dokončen. Novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 25/2018 Sb. v částce 14, která vyšla 19. 2. 2018.

  Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

  a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
  b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

  Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, a to ode dne účinnosti novely vyhlášky, tedy od 1. dubna 2018.

  Upozorňujeme, že tato změna nemohla být (s ohledem na nejistý legislativní vývoj) provedena v rybářských řádech pro revír č. 451776 Rosnička platných od 1. 1. 2018, ve kterých je tedy uveden stav před novelizací. Text v RŘ bude tedy od 1. 4. 2018 neplatný a bude možné se řídit přímo ustanovením § 12 odst. 2 vyhlášky 197/2004 Sb.

 • Prodej známek a povolenek

  21.2.2018

  Dalším prodejním dnem členských známek a povolenek bude sobota 3. 3. 2018 od 9:00 do 11:30 na chatě Rosnička.

 • Archivace

  30.1.2018

  Dobrý den,

  dnes byly do archivu přesunuty aktuality z roku 2017, archiv najdete zde.

  Z. Ryšavý, správce stránek

 • Prodej členských známek a povolenek 2018

  30.1.2018

  Prodej známek a povolenek pro rok 2018 bude probíhat od ledna do dubna, termíny budou pravděpodobně 4. Povolenky se vydávají pouze držitelům platného státního rybářského lístku!!! Zároveň je nutné, aby žadatel měl splněny veškeré povinnosti (např. odevzdání úlovkového lístku za předchozí rok a odpracované/zaplacené brigády).

  Pozor, pro rok 2018 došlo k navýšení ceny členské známky pro dospělé z původních 400 Kč na 500 Kč. Cena členské známky pro dorost a děti zůstává stejná jako v roce 2017, tj. 200 Kč a 100 Kč.

  Členské známky a povolenky se prodávají vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 hod. na chatě Rosnička:

  • 27. 1. 2018,
  • 10. 2. 2018,
  • 3. 3. 2018,
  • další termíny budou doplněny (jeden v březnu a jeden v dubnu).

  Povolenky včetně "hostovaček" (nikoliv členské známky) lze zakoupit i v průběhu roku 2018: denní a týdenní v otevírací době hospody, pstruhové a roční mimopstruhové pouze po telefonické domluvě s jednatelkou MO pí Drmolovou (737 159 972).

  Členskou známku na rok 2018 je mimo řádné prodejní termíny možné zakoupit nejpozději do 30. 4. 2018 po telefonické domluvě s paní Drmolovou. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Podle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu zaniká členství v ČRS zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku (tj. členské známky) do konce dubna příslušného roku. Nezaplacením členské známky do 30. 4. tedy automaticky zaniká členství v ČRS.

 • Návrh úpravy denní doby lovu - důležitá aktualizace

  7.1.2018

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  vzhledem k pokračující diskusi nad zamýšlenou úpravou denní doby lovu zveřejňujeme aktualitu, která byla 5. 1. 2018 vyvěšena na webu ČRS:

  Vážení rybáři a rybářky,

  množí se dotazy na stav návrhu na úpravu denní doby lovu na MP revírech, podaný v uplynulém roce. Na základě meziresortního připomínkového řízení byl návrh Ministerstvem zemědělství upraven tak, že plně reflektuje připomínky Českého rybářského svazu a zcela odpovídá návrhu, který podal ČRS a podpořil i MRS.

  Připomínkové řízení bylo ukončeno 11.12.2017 jednáním na Ministerstvu zemědělství za účasti statutárních zástupců ČRS. Nyní je návrh postoupen Legislativní radě vlády, bude-li schválen, bude předložen k podpisu Ministrovi zemědělství.

  Budou li zbývajjící kroky legislativní procesu úspěšně ukončeny, vstoupí návrh vyhlášky v platnost 1. dubna 2018 a hlavní rybářská sezóna by tak již probíhala s prodlouženou dobou lovu.

  O výsledku vás budeme neprodleně informovat, do té doby můžete stav jednání sledovat i na portálu veřejné správy EKLEP.

  Pro úplnost dodáváme, že návrh na úpravu denní doby lovu z dílny ČRS je v tom smyslu, aby se v "letních" měsících lovilo od 4:00 do 24:00 hod a v "zimních" měsících od 5:00 do 22:00. Úplné znění navrhovaného ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky 197/2004 Sb. zní:

  (2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
  a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,
  b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

  O schválení tohoto návrhu Vás budeme neprodleně informovat.

 • Termíny brigád v roce 2018

  7.1.2018

  Termíny brigád pro rok 2018 jsou následující:

  • 7. a 21. dubna
  • 12. a 19. května
  • 16. června
  • 7. července
  • 25. srpna
  • 15. září
  • 13. října
  • 3. listopadu

  Sraz je vždy u chaty Rosnička, od 7:00 do 12:00 (pokud není uvedeno jinak). Případné další termíny budou včas oznámeny. Mimo uvedené dny lze sjednat individuální brigádu pouze po předchozí dohodě s brigádnickými referenty:

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: na členské schůzi dne 10. 1. 2016 byl schválen nový rozsah brigádnické povinnosti - bliže viz stránka Brigády. V případě pochybností o tom, zda se na Vás vztahuje nebo nevztahuje brigádnická povinnost, kontaktujte prosím brigádnické referenty, aby se předešlo nedoruzuměním při prodeji povolenek v následujícím roce.

« Novější

Termínovník 2018

Prodej členských známek a povolenek: 27. 1. 2018 | 10. 2. 2018 | 3. 3. 2018 | 7. 4. 2018 | 21. 4. 2018

Brigády: 7. 4. 2018 | 21.4. 2018 | 12. 5. 2018 | 19. 5. 2018 | 16. 6. 2018 | 7. 7. 2018 | 25. 8. 2018 | 15. 9. 2018 | 13. 10. 2018 | 3. 11. 2018 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 28. 4. 2018 tradiční „zahajovací“ závody | 26. 5. 2018 dětské závody | 7. - 10. 6. 2018 Carp Cup | 30. 6. 2018 regionální turnaj (3. kolo) | 14. 7. 2018 ženské rybářské závody | 11. 8. 2018 plavačkové závody | 8. 9. 2018 senior Cup | 13. - 16. 9. 2018 Carp Cup II

Kulturní akce: 10. 3. 2018 rybářský ples (Opatovec) | 29. 6. 2018 I. Benátská noc | 17. 8. 2018 II. Benátská noc


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport