Zákaz zakrmování

Upozorňujeme rybáře, že dle platných bližších podmínek pro výkon rybářského práva je na revíru č. 451 776 Rosnička zakázáno vnadění a zakrmování mimo udici. Tzn. platí ABSOLUTNÍ ZÁKAZ zakrmování a vnadění MIMO udici. Jedinou výjimkou jsou krmítka, která jsou součástí udice, např. klasická krmítka, feederová a method-feederová kromítka. Povoleny jsou rovněž PVA systémy, které jsou součástí udice (např. sáčky, šňůrky, punčochy). Jakékoliv zakrmování MIMO udici, např. rukou, prakem, lopatkou, kobrou, zakrmovacím košíčkem včetně rakety, je zakázáno.

Upozorňujeme rybáře, že zjištěné porušení výše uvedeného zákazu bude postihováno podle platného sazebníku kárných opatření (zejm. čl III a čl. IV) a dle stanov a jednacího řádu ČRS.

Rybářský kalendář

int(3)

Aktuální informace - novinky

 • Informace k projektu odbahnění Rosničky

  21.4.2024

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dne 27. 3. 2024 proběhla na Městském úřadě schůzka týkající se budoucnosti Rosničky. Za MO Svitavy byli přítomni P. Čermák, I. Drmolová a Z. Ryšavý; za město Svitavy M. Antoš, V. Baránek, p. Košňar, pí Kotasová, D. Kukaňová, D. Šimek (online); za AV ČR ÚBO v.v.i. doc. Jurajda a RNDr. Adámek.

  Schůzku řídil M. Antoš, který poskytl některé nové informace ohledně projektu odbahnění a okomentoval současný stav, vč. výhledu do konce roku:

  • projekt odbahnění získal kladné stanovisko AOPK,
  • žádost o podporu (dotaci) byla podána koncem dubna, po vypořádání připomínek administrátorů - doložení položkového rozpočtu (cca 04-05/2024) poběží tzv. posuzovací fáze
  • projekt zpracovává Agroprojekt Litomyšl, s.r.o., měl by být hotov do 15. 5. 2024
  • cca v říjnu 2024 - odpouštění spodního, následně vypuštění Rosničky a její slov (slovené ryby budou odvezeny do revírů VčÚS)
  • s ohledem na výše uvedené termíny nebudeme na podzim zarybňovat: do léta je možné nasadit 700 kg kapra + dravé ryby, vše v tržní velikosti
  • p. Antoš následně okomentoval několik ne zcela jasných bodů, které ve svém stanovisku uvedla AOPK, a které ještě budou předmětem dalších jednání (týká se např. ne zcela jasných formulací ohledně kritérií pro posouzení kvality vody - průhlednost v určitém období, poměr hrubého a jemného zooplanktonu, údržba vodních makrofyt a litorálních porostů, podmínky pro vnadění)

  Zástupci MO požádali, zda by bylo možné, aby MO byla buď přímo ze strany dodavatelské firmy nebo prostřednictvím OŽP informována o termínech provádění prací na rybníku Rosnička, a to zejm. z důvodu nutnosti zveřejnění této informace na vývěskách a webových stránkách (na Rosničku už kromě místních, kteří jsou na sklízení zvyklí, jezdí i rybáři z jiných MO).

  Pokud bude dotace na odbahnění schválena, znamená to, že v roce 2025 nebude možné na Rosničce chytat. Od roku 2026 po napuštění a prvotním zarbynění bude rybolov opět možný. Otázka složení rybí obsádky po odbahnění ještě nebyla uzavřena (prozatím se počítá s kaprem, línem a okounem, viz aktualita ze dne 5. 1. 2024).

 • Změny ve složení výboru MO

  21.4.2024

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  v roce 2024 došlo k několika změnám ve výboru MO: 

  • Dne 8. 2. 2024 zemřel Petr Beneš.
  • Ke dni 12. 4. 2024 rezignoval na funkci brigádnického referenta a člena výboru pan Libor Tempír, a to z osobních důvodů a z nedostatku času pro řádné vykonávání této funkce.
  • Na výborové schůzi konané dne 12. 4. 2024 byl do výboru kooptován pan Zdeněk Michek - členem výboru je tedy od 12. 4. 2024. Podle čl. 22 odst. 3 písm. b) jednacího řádu ČRS bude jeho kooptace předložena ke schválení na nejbližší členské schůzi.

  Aktuální složení výboru a popis změn najdete na této stránce.

 • Pozvánka na tradiční závody

  16.4.2024

  Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve rybářky a rybáře na tradiční rybářské závody, které se konají v sobotu dne 4. 5. 2024 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

  Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky je zajištěno.

  Těšíme se na hojnou účast!

 • Zkoušky rybářských znalostí

  14.4.2024

  Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 20. 4. 2024 na chatě Rosnička od 10:00. Případnou účast je třeba nahlísit předem (pí Drmolová, tel. 737 159 972).

 • Prodej členských známek a povolenek

  14.4.2024

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

   dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu dne 27. 4. 2024 se budou od 9:00 do 11:30 na chatě Rosnička prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2024.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Bez platného rybářského lístku není možné vydat povolenku k lovu ryb. Povolenka pro mládež/ZTP/ZTP-P může být vydána pouze členovi ve věku 16-18 let, studentům nad 19 let při předložení průkazu ISIC a držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P po jeho předložení.

  Zároveň připomínáme, že od 1. 1. 2024 je MO Svitavy v systému společného rybolovu, a typy prodávaných povolenek se tedy významně změnily. Bližší informace najdete na této stránce.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Informace o zarybnění + upozornění

  6.4.2024

  Dne 3. 4. 2024 bylo do Rosničky vysazeno 200 kg duháka v tržní velikosti.

  2024-04-03_pstruh_1 2024-04-03_pstruh_2 2024-04-03_pstruh_3

  Podle čl. VI bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu platí, že v mimopstruhových rybářských revírech si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V denním úlovku smí být nejvýše 2 kusy kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého nebo jejich kombinace a nejvýše 3 kusy ryb lososovitých. Síh maréna a síh peleď se pro tyto účely nepovažují za ryby lososovité.

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období od 1. 1. do 15. 6. jsou hájeni dravci. Podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v mimopstruhovém rybářském revíru povoleným způsobem lovu (a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo (b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

  Z toho jednoznačně vyplývá, že v době hájení dravců není možné lovit přívlačí ani čeřínkováním (popis této techniky naleznete v tištěných RŘ na straně 7-8). Dále je dle RŘ v tomto období zakázáno používat dvoj a trojháček.

  Pstruhy lze do 15. 6. lovit jinými technikami, pro inspiraci lze doporučit plavanou nebo lov na umělou mušku a muškařením, a to pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm.

 • Přesun aktualit 2023 do archivu

  3.4.2024

  Dnes byly do archivu přesunuty aktuality roku 2O23. Najdete je na této stránce.

  Zdeněk Ryšavý, správce stránek

 • Prodej členských známek a povolenek

  1.4.2024

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  dovolujeme si Vás informovat, že ve středu dne 3. 4. 2024 se budou od 18:00 do 19:30 na chatě Rosnička prodávat členské známky a povolenky na sezonu 2024.

  Prosíme, zkontrolujte si platnost státních rybářských lístků. Bez platného rybářského lístku není možné vydat povolenku k lovu ryb. Povolenka pro mládež/ZTP/ZTP-P může být vydána pouze členovi ve věku 16-18 let, studentům nad 19 let při předložení průkazu ISIC a držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P po jeho předložení.

  Zároveň připomínáme, že od 1. 1. 2024 je MO Svitavy v systému společného rybolovu, a typy prodávaných povolenek se tedy významně změnily. Bližší informace najdete na této stránce.

  Za výbor MO Ivana Drmolová

 • Změna denní doby lovu

  1.4.2024

  Vážené rybářky a vážení rybáři, dovolujeme si upozornit, že od 1. dubna dochází ke změně povolené denní doby lovu na MP revírech; od pondělí 1. 4. lze na mimopstruhových revírech lovit od 4:00 do 24:00.

 • Akce 2024

  20.3.2024

  Akce_rosnicka_2024

« Novější | Starší »

Zakrmování a vnadění, bivakování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti se vstupem MO Svitavy do společného systému rybolovu došlo ke změně bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru 451 776 Rosnička. Při jejich projednávání s Ing. Karlem Němcem, technikem VčÚS, bylo naší prioritou udělat vše co možná nejjednudušší, abyste nemuseli studovat tuny textu. Dosavadní praxe však ukázala, že některá ustanovení jsou rybáři mylně vykládána, respektive úmyslně překrucována. Proto si dovolujeme některé body upřesnit a dovysvětlit:

1. Zákaz vnadění a zakrmování mimo udici.

Na revíru Rosnička je od roku 2020 zakázána zakrmování a vnadění mimo udici, a to z důvodu, že zde probíhá projekt na zlepšení kvality vody. Jedná se o jednoznačný požadavek vastníka rybníka, kterým je město Svitavy. Pokud se v RŘ píše, že "Na revíru Rosnička je zakázáno vnadění a zakrmování mimo udici", je tím míněn ABSOLUTNÍ ZÁKAZ zakrmování a vnadění MIMO udici. Jedinou výjimkou jsou krmítka, která jsou součástí udice, např. klasická krmítka, feederová a method-feederová kromítka. Povoleny jsou rovněž PVA systémy (viz text v RŘ "Vnadění za pomoci krmítek či montáží, které jsou součástí udice, je povoleno." Jakékoliv zakrmování mimo udici, např. rukou, prakem, lopatkou, kobrou, zakrmovacím košíčkem včetně rakety, je zakázáno. Vůbec se nebudeme pouštět do diskusí, zda je raketa součástí udice (udicí je zařízení určené k lovu ryb, tedy opatřené háčkem). Smyslem zákazu je, aby se do vody nedostávalo nadměrné množství krmiva, tak ho prosím dodržujte. Opravdu nechceme kvůli několika neukázněným jedincům přijít o revír, až vlastníkovi dojde trpělivost.

2. Bivakování

Bivakování (neboli stanování, tedy v tomto smyslu setrvání na místě mimo dobu lovu, viz níže), je momentálně povoleno. K uvedenému si dovolujeme ocitovat komentář JUDr. Šímy (bývalý předseda ČRS), který se k bivakování několikrát vyjadřoval:

Při samotném lovu smíte vstupovat (nikoli vjíždět) na pobřežní pozemky a užívat je k výkonu rybářského práva, a to i bez souhlasu vlastníka pozemku. Bivakování ale není činnost, která je potřebná k výkonu rybářského práva. Takže můžete mít samozřejmě ochranu před povětrnostními vlivy (deštník, přenosný přístřešek apod.), ale k lovu nepotřebujete bivak, stan, rozdělaný oheň atd. Na pozemcích, které nejsou příbřežními pozemky (tedy na přilehlých loukách apod.) smíte tábořit jedině tehdy, jestliže to nezakazují obecně závazné předpisy, např. zákon o lesích, zákon ona ochranu přírody a krajiny, nebo také obecní vyhlášky. Druhou podmínkou je, že s tím souhlasí vlastník pozemku. To samé ovšem platí i pro pobřežní pozemky v době, kdy nelovíte. V tu dobu nejste rybář, tudíž můžete takový pozemek užívat jako kdokoliv jiný, tedy zase se souhlasem vlastníka (a není-li to zakázáno speciálními předpisy). Za táboření se obecně považuje postavení stanu, bivaku (je úplně jedno, jakou má podlážku), rozdělávání ohně atd. Zcela přesná definice není.

Zjednodušeně: bivakovat u nás lze, s ohledem na dispozici pozemků kolem rybníka je to možné de facto pouze na hrázi nebo na louce u rybářské chaty. Pozemek za cestou na hrázi je ve vlastnictví města Svitavy - zde tedy budete potřebovat souhlas města. Louka u chaty je ve vlastnictví MO Svitavy, musíte mít tedy souhlas MO Svitavy. Na louce lze po předchozím souhlasu postavit bivak až za druhou linií břízek.

Děkujeme za dodržování výše uvedeného.

Výbor MO Svitavy

Sklizeň vodních rostlin - informace

Vážené rybářky, vážení rybáři,

v letošním roce bude stejně jako v předchozích letech probíhat "sklizeň" vodních rostlin. Letos bude o něco intenzivnější než v minulých letech. Tyto práce na rybníku provádí externí firma (pracuje pro město na základě uzavřené smlouvy). Pro začátek je domluveno, že se bude sekat vždy začátkem týdne (pondělí, úterý), samozřejmě s ohledem na počasí. Bude snaha vždy nějakým způsobem označit břeh, na kterém bude probíhat sklizeň - pro začátek "praporky" (je ale možné, že se systém značení změní). Jinými slovy, břeh označený praporky by měl zůstat volný, protože se tam bude sekat.

Prosíme všechny rybáře o maximální součinnost s pracovníky externí firmy - v minulých letech nebyl nikdy žádný problém, takže věříme, že nebude ani letos. Koneckonců, sklizeň pomáhá jak rybníku, tak rybářům při výkonu rybářského práva. Informace o sklizni rostlin budeme průběžně doplňovat či upravovat podle aktuální situace.

Děkujeme za spolupráci, výbor ČRS MO Svitavy

Termínovník 2024

Prodej členských známek a povolenek:  13. 1. 2024 | 17. 2. 2024 | 7. 3. 2024 |  23. 3. 2024 | 3. 4. 2024 | 27. 4. 2024

Brigády: 16. 3. 2024 | 13. 4. 2024 | 18. 5. 2024 | 15. 6. 2024 | podzimní termíny budou včas oznámeny | brigádu v jiném termínu lze sjednat s Liborem Tempírem (tel. 777 765 485), nicméně za předpokladu účasti minimálně dvou brigádníků! | změna termínů vyhrazena (brigáda se obvykle koná od od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody:  4. 5. 2024 Tradiční závody | 8. 6. 2024 Dětské a ženské závody | 22. 6. 2024 regionální turnaj | 10. 8. 2024 Plavačkové závody | 7. 9. 2024 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 24. 2. 2024 | I. Benátská noc: 14. 6. 2024 | II. benátská noc: 16. 8. 2024Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport