Plánek revíru

Rozdělení revíru č. 451 776 Rosnička do zón:

S ohledem na další využití revíru Rosnička jako rekreačního zařízení (přírodní koupaliště) je revír rozdělen na rekreační a rybolovné zóny a dále na vegetační zóny vodních a mokřadních rostlin. Rybolov v rekreačních a ve vegetačních zónách je zakázán. Rybolovné zóny (úseky) jsou dále barevně rozlišeny pro potřeby bližší specifikace takto:

  • zelená zóna („louka“ nebo „břízy“): od hranice vegetačního pásma v severovýchodním rohu rybníka Rosnička u rozcestí k chatě až po začátek hájeného (klidového) pásma v jihovýchodním rohu rybníka (tzv. roh louky u chaty Rosnička),
  • hnědá zóna („přítok“): od hranice vegetačního pásma v severovýchodním rohu rybníka Rosnička až po tzv. zatáčku u parkoviště u pláže; tento břeh je s ohledem na snadnou přístupnost z parkoviště u pláže přednostně určen (nikoliv vyhrazen) pro lovící s omezenou pohyblivostí (invalidé, držitelé průkazu ZTP-P),
  • modrá zóna („hráz“): od hranice vegetačního pásma rákosin u parkoviště u olšin až po rákosiny u občerstvení "Plechárna",
  • žlutá zóna („olšiny“): od hranice vegetačního pásma rákosin u parkoviště u olšin až po začátek hájeného (klidového) pásma, tzv. „ostrůvku“.

Rekreační zónu tvoří tzv. špice, tedy výběžek břehu rybníka před Plechárnou, který plynule přechází v pískovou pláž a končí rákosinami u pláže. Vegetační zóny se nacházejí v rohu rybníka u olšin a přilehlého parkoviště, dále v rohu rybníka „u přítoku“ v místě, kde se rozdvojuje cesta k chatě Rosnička. Poslední vegetační zóna je umístěna v chráněném rybím pásmu, kde je rybolov zakázán z podstaty věci (viz bod 15 tohoto rybářského řádu). Zóny, ve kterých je rybolov zakázán (rekreační a vegetační zóna a hájené/klidové pásmo) jsou označeny červenou barvou.

Pro posouzení neoprávněného lovu v rekreačním pásmu a ve vegetačních zónách není rozhodující, kde má lovící stanoviště, ale kde fyzicky provádí lov, tedy kde má nahozenou udici.

Parkování:

  • pro členy ČRS na pláži (poblíž občerstvení „Na Plechárně“, příjezd od hráze Dolního rybníka přes zahrádkářskou kolonii, GPS 49°46'19.557"N, 16°27'20.509"E, mapa),
  • „U Olšin“ (příjezd cestou u haly West Rock, GPS 49°46'7.315"N, 16°27'5.562"E, mapa)
  • u chaty Rosnička (příjezd cestou u FVE u haly Tauer, GPS 49°46'19.981"N, 16°26'56.335"E, mapa).

Průjezd od chaty Rosnička přes přítok k pláži (včetně opačného směru) je ZAKÁZÁN!!! Rovněž je zakázáno zajíždět vozidly až ke břehu rybníka (např. na louce u chaty, nebo u pláže), a to i pokud je účelem pouze vyložení rybářského vybavení.

Jakýkoliv zjištěný přestupek bude zdokumentován a ihned oznámen městské či státní policii.