Jak se stát rybářem?

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
  • Podat u příslušné MO přihlášku za člena (k vyzvednutí buď na rybářské chatě Rosnička nebo ke stažení zde v PDF). Vyplněnou přihlášku odevzdat nejlépe přímo jednatelce MO ČRS Svitavy paní Ivaně Drmolové (jednatel@mocrs-svitavy.cz, tel. 737 159 972).
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Testy se obvykle konají v březnu nebo v dubnu. Své znalosti můžete otestovat např. na stránkách ČRS.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. Více informací k vydávání rybářských lístků naleznete např. na portálu eAgri Ministerstva zemědělství ČR.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné (vstupní poplatek) a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou rybářských kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Místní organizace ČRS Svitavy patří pod Východočeský územní svaz a od roku 2009 je samostatně hospodařící organizací. Hospodaří na dvou revírech:

  • mimopstruhový 451 776 Svitava 7 - rybník Rosnička, na kterém neplatí územní ani celosvazové povolenky,
  • pstruhový 453 078 Svitava 6, který začíná u jezu ve Stvolové (bývalý Peclův mlýn) a končí u výpusti Dolního rybníka ve Svitavách - zde územní a celosvazové povolenky stále platí.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Ceny povolenek MO ČRS Svitavy:

Členské povolenky:

Druh povolenky

Cena

Známka

Počet ryb

Roční povolenka

1200 Kč

500 Kč

25

Jednodenní povolenka

 300 Kč

 500 Kč

 2

Druhá a každá další roční povolenka

 3000 Kč

 -

 25

Děti do 15 let včetně *)

600 Kč

 100 Kč

 25

Mládež od 16 do 18 let **)

 800 Kč

 200 Kč

 25

Povolenka pro držitele průkazu ZTP

800 Kč

 500 Kč

 25

*) děti do 15 let: do konce kalendářního roku, v němž dítě dosáhne 15 let
**) 
mládež od 16 do 18 let: do konce kalendářního roku, v němž mladistvý dosáhne 18 let

Vstupní poplatek do MO ČRS Svitavy: 2.500 Kč pro dospělé, 1250 Kč pro mládež (dorost).

Hostovské povolenky:

Druh povolenky

Cena

Počet ryb

Jednodenní povolenka

500 Kč

2

Týdenní povolenka (7 dní)

1200 Kč

5

Roční povolenka

4500 Kč

25

Povolenka "Chyť a pusť"

2500 Kč

-


 "Náborové" stránky pro mládež na webu Českého rybářského svazu.