Archiv aktualit 2020

Koronavir - souhrn informací (aktualizace 13.6.2020)

Vážené rybářky, vážení rybáři,

současná situace v ČR i ve světě si vyžádala přijetí mnoha omezujících a nepříjemných opatření, která se dotýkají i chodu ČRS a jejich místních organizací. Za účelem snažší orientace jsme se je pokusili shrnout do následujícího přehledu, který budeme průběžně aktualizovat:

 • Rybářské lístky: vzhledem k omezenému provozu mnoha úřadů mohou rybáři, kterým vypršela platnost státního rybářského lístku po 1. 3. 2020, vykonávat rybářské práva jako dosud a prokazovat se i tímto neplatným dokladem (více informací najdete zde) - POZOR, toto opatření platilo pouze po dobu trvání nouzového stavu, tj. nejpozději do 17. 5. 2020 včetně. Od 18. 5. 2020 se již rybář musí prokázat platným státním rybářským lístkem!

 • Úhrada členského příspěvku (známky): Republiková rada ČRS na svém červnovém zasedání rozhodla, že posledním termínem pro úhradu členské známky pro rok 2020 je 31. červenec (více zde).

 • Brigády MO Svitavy: Nouzový stav v ČR byl prodloužen do 17. 5. 2020, nicméně již nelatí omezení volného pohybu max. do 2 osob. Nově lze vytvářet skupiny o max. 10 lidech - brigády v květnu platí a budou se konat - samozřejmě za dodržení dalších opatření. Květnové termíny brigád proběhly, zároveň budou vyhlášeny další termíny jako náhrada za zrušené dubnové (7. 6. a 13. 6. 2020).

 • Zkoušky znalostí nových členů: původní termín (17. 4. 2020) byl zrušen, nový termín je 13. 6. 2020 - od 9:00 pro děti a od 13:00 dospělí, kterým bude zaslána SMS s přesným časem zkoušky.

 • Rybářský ples: zrušen bez náhrady, vstupné je postupně vraceno: pokud ještě někdo nemá peníze zpět, prosíme kontaktujte jednatelku MO; po předložení zakoupené vstupenky budou vráceny peníze.

 • Termíny prodeje známek a povolenek: koupi povolenky k lovu lze v současné době individuálně sjednat s jednatelkou (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz; viz aktualita ze dne 20. 4. 2020); povolenky a členské známky se budou prodávat v sobotu dne 13. 6. 2020 od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička.

 • Zahajovací závody (původní termín 25. 4.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 bylo odsouhlaseno, že tradiční závody budou přesunuty na září, kdy už by mělo být více jasno v pravidlech pro sportovní a společenské akce (podmínky konání, nároky na hygienu, příprava a prodej občertvení apod.).

 • Ženské a dětské závody (původní termín 30. 5.): na výborové schůzi dne 19. 5. 2020 byl odsouhlasen nový termín v červnu - s ohledem na možné termínové kolize se nakonec závody uskuteční až 11. 7. 2020.

 • Půjčovna lodiček: mimo provoz, a to nejméně po dobu uzavření hospody v chatě; otevření bude záviset na požadavcích na hygienu, zejm. co se týče zapůjčení záchranných vest pro děti.

 • Rybářský kroužek: ukončen, schůzky se již konat nebudou; proběhne přezkoušení znalostí.

 • První benátská noc (plánována na 19. 6. 2020): ve spolupráci s kapelou Rotoped se povedlo najít náhradní termín - první benátská noc se bude konat v pátek 17. 7. 2020 od 19:00 na Rosně.

 • Druhá benátská noc: termín ponechán na 21. 8. 2020, počítáme s tím, že se uskuteční.

Sledujte prosím webové stránky, tam jsou informace vždy nejčerstvější. A pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Další informace ohledně rybaření v době koronavirové můžete nalézt na stránkách ČRS.

Petrův Zdar!
Výbor MO Svitavy

Odevzdání povolenky za rok 2020

Datum: 30.12.2020 11:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

vzhledem k uzavření hospody a chaty Rosnička Vás žádáme, abyste řádně vyplněné povolenky odevzdávali do schránky na chatě, nebo případně osobně pí Drmolové po předchozí telefonické domluvě.

Upozorňujeme a zdůrazňujeme, že sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky před jejím odevzdáním, nikoliv ten, kdo povolenku dále kontroluje a zpracovává!!!

Návod na vyplnění sumáře úlovků najdete na této stránce.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor ČRS MO Svitavy

Prodej povolenek v období nouzového stavu

Datum: 30.12.2020 10:55:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ČRS na svých webových stránkách zveřejnil stanovisko, podle kterého je možné, za dodržení příslušných hygienických opatření, zahájit prodej povolenek na sezónu 2021. Vzhledem k tomu, že naše MO zahajuje prodej povolenek až koncem ledna (poté, co jsou odevzdány povolenky z předchozího roku), a momentálně není jisté, jaské zákazy a omezení bodou platit po 22. lednu 2021, budeme Vás o případných termínech a podmínkách prodeje informovat.

Výbor ČRS MO Svitavy

Omezení volného pohybu osob od 27. 12. 2020

Datum: 28.12.2020 21:43:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Stanovisko Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví k Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 a usnesení vlády č. 1375 o zákazu volného pohybu osob do 10. ledna 2021.

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 do dne 22. ledna 2021 Usnesením vlády České republiky č. 1375, kterým vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. zakazuje volný pohyb osob

sděluje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, že zákaz volného pohybu uvedený v bodě I. odst 1.(noční době) a II.odst 1.(denní době)usnesení vlády č. 1375  se nevztahuje na:

A.- výkon rybářského práva v rybářských revírech – individuální lov, výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

- rybníkářství – individuální lov a výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení),

Při provádění výlovů rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

- výkon práva myslivosti – individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. usnesení vlády č. 1375 i nadále za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Apelujeme na dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

B.výkon funkce rybářské a myslivecké stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu I. odst. 3 písm. a) a bodu II. odst. 7. písm. a) usnesení vlády č. 1375.

PF 2021

Datum: 28.12.2020 21:42:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Kolegyně rybářky, kolegové rybáři,

k Vánocům Vám přejeme
hodně zdraví, pohody,
kopu dobré nálady.
U vody ať máte jen zdar,
k tomu v síti rybek pár.

A nejen mým přáním je, ať se všichni v roce 2021 sejdeme u vody ve zdraví. Ať si můžeme společně zanadávat na rostoucí trávu v rybníku, společně se těšit nad krásnými úlovky, které se Vám podařilo zdolat. Dělá mi obrovskou radost s Vámi sdílet ty krásné rybářské zážitky. Velmi si toho vážím.

Určitě naším společným přáním je, abysme si mohli u vody společně popovídat nejen o rybách. Letošní rok byl a je poznamenán nemocí (to slovo nemám ráda), která nám vzala známé i z řad rybářů. Je mi z toho smutno. Děkuji za každé okamžiky, které mi byly dopřány s těmi našimi "staršími" rybáři strávit. Někdy neškodí vrátit se do minulosti a poslouchat, jak vyprávějí o tom, jak to bylo dřív.

Buďte k sobě hodní nejen u vody, ale i v životě. Čas je proti všem.

Ivana Drmolová a výbor MO Svitavy

Členská schůze - odklad

Datum: 24.11.2020 9:39:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

vždy v prosinci se koná výroční členská schůze naší MO. Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR (momentálně 4. stupeň "PSA") je bohužel nemožné schůzi uspořádat tak, jak jsme byli zvyklí. Pro vnitřní akce platí omezení na maximálně 6 osob, ve třetím stupni, kam se celá ČR doufejme přesune v pondělí 30. 11., pak 10 osob. Tyto počty jsou pro uspořádání členské schůze naprosto nedostačující - musíme počítat s tím, že může přijít více než 300 členů (starší 18ti let, kteří mohou hlasovat), přičemž i obvyklá účast z posledních let (cca 110 osob) je výrazně nad současným limitem.

Jakmile to bude možné a situace to dovolí, schůze bude uspořádána a řádným způsobem oznámena na vývěskách, zde na webu a formou SMS zpráv. Děkujeme za pochopení.

Výbor MO ČRS Svitavy

Kanál Dunaj - Odra - Labe

Datum: 24.11.2020 9:33:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vím, že se nás to skoro vůbec netýká, na druhou stranu je to skoro "za humny" a jako rybáře mě to nenechává chladným. Kanál Dunaj - Odra - Labe je megalomanská stavba, která je v českých podmínkách nerealizovatelná (po vzoru tragické výstavby jiné infrastruktury to nemůže skončit jinak, než velkým průšvihem). Stanoviska odborníků a expertů nejen z rybářství jsou poměrně jednoznačná - stavět by se nemělo.

Více k tématu najdete na stránkách ČRS (článek Dunaj - Odra - Labe: Český rybářský svaz dlouhodobě proti výstavbě), kde je i přehledně zmapována historie projektu.

Pokračují snahy EK o schválení zákazu použití olova

Datum: 23.11.2020 9:27:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Na stránkách ČRS byla zveřejněna aktualita pojednávající o pokračování snahy o zákaz použití olova ze strany EU. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum.

Prodloužení nouzového stavu

Datum: 22.11.2020 9:30:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážení rybáři, dovolujeme si Vás informovat, že prodloužením nouzového stavu v ČR do 12. prosince 2020 usnesením Vlády ČR č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020 v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, se pravidla pro výkon rybářského práva nemění a zůstávají zachované ve stávajícím rozsahu; tedy individuální lov je povolen po celou dobu denní doby lovu, tzn. na MP revírech od 5 do 22 hod

 Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. se i nadále nevztahuje na:

výkon rybářského práva v rybářských revírech – individuální lov, výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva

rybníkářství – individuální lov a výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. „z hráze“, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení).

Dále bychom rádi informovali, že usnesením Vlády č. 1201 z 20. listopadu 2020 o přijetí krizového opatření, je na základě výjimky ze zákazů, od 23. listopadu 2020 povolen prodej živých ryb - viz následující usnesení.

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod:

I. zakazuje:

odst. 7 -  prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“).

Zdroj: webové stránky ČRS.

Výkon rybářského práva a zákaz volného pohybu osob

Datum: 28.10.2020 21:35:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážení rybáři, na základě stanoviska MZe, které jsme obdrželi v dnešních dopoledních hodinách, upřesňujeme pravidla pro výkon rybářského práva v době nouzového stavu.

Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28 října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje.

Dosavadní stanovisko Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství ze dne 21. října letošního roku zůstává i nadále v platnosti.
V případě vydání nového stanoviska Ministerstvem zdravotnictví jej ihned zveřejníme.
V případě specifických dotazů na opatření podle výše uvedených usnesení vlády se obracejte na místně příslušnou hygienickou stanici.

Ministerstvo zemědělství, 28.10.2020

Důrazně apelujeme na všechny rybáře, aby dodržovali v této nelehké době všechna platná vládní opatření a samozřejmě i pravidla rybolovu! Dekujeme.

Zrušení brigády

Datum: 28.10.2020 9:42:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Z důvodů nových opatření vlády proti šíření koronaviru rušíme brigádu plánovanou na sobotu 31. 10. 2020.

Výmor ČRS MO Svitavy

Rybaření v době krizových opaření - podruhé 

Datum: 22.10.2020 23:13:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letos již podruhé vláda zásadním způsobem omezila osobní svobody, aby zamezila šíření koronovirové infekce. Od čtvrtka 22. 10. 2020 je omezen volný pohyb osob, s výjimkou cesty do zaměstnání, na nejnutnější nákupy a nezbytných cest za rodinnými příslušníky. Ministerstvo zdravotnictví připustilo několik výjimek, a jednou z nich je, stejně jako tomu bylo na jaře, i výkon rybářského práva. Tyto aktivity spadají pod pojem "ozdravné procházky do přírody a do parků".

I při rybaření je nicméně nutné dodržovat další nařízení opatření, mj. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

Stejně jako na jaře platí, pokud půjdete k vodě, dbejte prosím na svou bezpečnost a zdraví, dodržujte odstup a nesdružujte se nad vyhlášené limity. Prosíme, používejte ochranu dýchacích cest vždy, když nejste sami nebo se členem společné domácnosti.

Výbor ČR MO Svitavy

Dočasné zrušení rybářského kroužku 

Datum: 10.10.2020 18:50:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážení příznivci Petrova cechu,

vzhledem k současným protiepidemiologickým opatřením vlády ČR jsme nuceni zrušit první schůzku rybářského kroužku, která se měla konat ve středu 14. 10. 2020. Pokud budou opatření rozvolňována, zveřejníme náhradní termín první schůzky. Doufejme, že se jedná pouze o dočasné opatření...

Všem přejeme pevné zdraví.

Výbor ČRS MO Svitavy

Plovoucí ostrovy

Datum: 28.9.2020 9:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V průběhu měsíce září byly vyrobeny a instalovány zatím poslední čtyři kusy plovoucích ostrovů. Částečně byly financovány z dotace poskytnuté Pradubickým krajem na projekt "Posílení mokřadní funkce vegetace". Výše dotace činila 29.400 Kč, doplatek do pořizovací ceny hradila ze svých prostředků MO Svitavy. Budeme doufat, že soubor plovoucích ostrovů (spolu s dalšími opatřeními, zejm. odkanalizováním celé oblasti) přispěje k postupnému zlepšení vody v rybníku Rosnička.

Rybářský kroužek 2020/2021 

Datum: 25.9.2020 8:28:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zveme všechny mladé příznivce rybářského cechu do rybářského kroužku, jehož první schůzka se koná ve středu dne 14. 10. 2020 v 15:00 v klubovně rybářské chaty Rosnička.

Bližší informace podají vedoucí kroužku, pánové Robert Drmola (tel. 739 234 383) a Petr Ficek (tel. 777 774 445).

  Tradiční závody

Datum: 24.9.2020 10:15:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 19. 9. 2020 se na rybníku Rosnička konaly tradiční závody. V původním dubnovém termínu nemohly být s ohledem na nouzový stav a vládou vyhlášená opatření uskutečněny, proto se hledal jiný termín. V září si cestu k rybníku našlo celekm 22 závodníků všech věkových kategorií.  Účast nic moc, jistě byla ovlivněna zhoršením epidemiologické situace a zcela jistě také ztíženými podmínkami pro rybolov na Rosničce, kdy jsou některé partie rybníka (přítok, část hráze a olšin) pro rybolov v podstatě nevyužitelné.

Závod byl tradičně rozdělen do dvou poločasů, změnou oproti předchozím ročníkům bylo započítávání všech ulovených ryb nad 15 cm (kaprů je rybníku opravdu málo, amuři žádní) a také povolení plavané jako rybolovné techniky - v některých částech rybníka je totiž plavaná jedinou použitelnou technikou lovu.

I přes včechna omezení se závody opravdu vydařily, a to jak počasím, tak dobrou náladou všech zúčastněných, ať už závodníků, tak pořadatelů. Pořadí na prvních třech místech ukazuje následující tabulka:

Poř. Jméno Body
1. Vladimír Velfl 1296
2. Martin Hemerka 1244
3. Josef Svoboda 997

Největší rybu závodu ulovil pan Josef Bryška (kapr, 67 cm).

Všem závodníkům děkujeme za účast, organizátorům za jejich nadšení pro věc a doufáme, že v roce 2021 se sejdeme u Rosničky v již tradičním, dubnovém termínu.

Petrův zdar!

Regionální turnaj 2020 - výsledky 6. kola (Č. Třebová)

Datum: 16.9.2020 21:35:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 12. 9. 2020 se na rybníku Pařezák pod taktovkou českotřebovských kohoutů konalo poslední kolo letošního, jubilejního X. ročníku regionálního turnaj v rybolovu. Nebudeme dlouho choditz kolem horké kaše - na Pařezáku se svitavským žabákům daří a potvrdili to i letos - celé kolo vyhráli a díky tomu se na poslední chváíli prosmýkli na konečné druhé místo. GRATULUJEME!!!

Další umístění na Pařezáku bylo následující:

Poř. MO Body
1. Svitavy 8620
2. Jimramov 7231
3. Lanškroun 6511
4. Litomyšl 5948
5. Bystřice nad Pernštejnem 5615
6. Česká Třebová 5018

Celkem se ulovilo 1595 ks ryb (!!!) při celkovém počtu bodů 38943. Nejúspěšnějším rybářem byl Daniel Škorpík z Jimramova, největší rybu ulovil lanškrounský Lukáš Ficner (kapr 48 cm).

Již tradičním celkovým vítězem se stali kolegové z Lanškrouna (i když letos to nebyla taková dominance, jako v letech předchozích), za druhými Svitavami skončili rybáři z Bystřice. Celkovou tabulku naleznete na této stránce.

  

Zrušení brigády

Datum: 13.9.2020 21:21:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den, protože se v sobotu dne 19. 9. 2020 budou konat tradiční závody (přesunuté z dubna), bude zrušena plánovaná brigáda. Náhradní termín bude zveřejněn.

Pozvánka na rybářské tradiční závody 

Datum: 10.9.2020 8:21:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve všechny rybářky a rybáře na tradiční závody, které se konají v sobotu dne 19. 9. 2020 na rybníku Rosnička ve Svitavách. Účast je podmíněná vlastnictvím státního rybářského lístku, zúčastnit se mohou i rybářky a rybáři z jiných MO.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro nejlepší je zajištěno!

Upozornění: Jedná se o nový termín tradičních "zahajovacích" závodů, které byly v důsledku pandemie nemoci Covid-19 v dubnu zrušeny. Vzhledem k současné situaci v ČR prosím sledujte webové stránky - jakékoliv případné změny budou zveřejněny.

Při závodech prosím dbejte osobní bezpečnosti, byť se jedná o akci ve venkovním prostoru, doporučujeme mít zakrytá ústa a nos a důsledné dodržování hygienických pravidel (desinfekce).

Zákaz lovu ryb 19. 9. 2020 

Datum: 10.9.2020 8:18:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (od zatáčky u parkoviště na pláži až po roh hájeného úseku na louce u chaty),

DNE 19. 9. 2020 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (Tradiční závody). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Senior Cup - výsledky

Datum: 8.9.2020 13:14:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 5. 9. 2020 se na Rosničce konaly letošní druhé závody - Senior Cup. Oproti minulým letům se mohli zúčastnit rybáři s dovršenými 60ti lety věku. Chytat se mohlo na jeden prut na položenou nebo na plavanou, bodovala se každá ulovená ryba nad 15 cm délky. Počasí rybářům přálo a tak si cestu na rybník našlo celkem 15 účastníků. Konečné pořadí:

Poř. Rybář Body
1. Štěpán Kadlec 1511
2. Karel Matal 568
3. Jiří Kadlec 469

Největší chycenou rybou byl kapr o míře 60 cm, kterého zdolal pan Antonín Martinek. Nejlepším gratulujeme a všem účastníkům a technické podpoře děkujeme za krásné dopoledna a dobrou atmosféru.

Pozvánka na rybářské závody seniorů 

Datum: 27.8.2020 22:17:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve všechny seniory (kteří k 5. 9. 2020 dosáhli věku 60ti let) na tradiční "Senior Cup", který se koná v sobotu dne 5. 9. 2020 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb 

Datum: 27.8.2020 22:16:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném úseku (louka před chatou),

DNE 5. 9. 2020 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (Senior Cup). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Regionální turnaj 2020 - Výsledky 5. kola (Bystřice)

Datum: 27.8.2020 16:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 22. 8. 2020 se na rybníku Argentina v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnilo páté, předposlední kolo letočního regionálního turnaje v rybolovu. Na aktivitě ryb se možná podepsalo srpnové velmi teplé počasí, i tak se ale během závodu ulovilo celkem 380 kusů ryb, které byly ohodnoceny 14699 body. Domácí podmínky dokonaly využili rybáři z Bystřice, kteří vyhráli před českotřebovskými Kohouty a litomyšlskými draky. Pořadí:

Poř. MO Body
1. Bystřice n. Pernštejnem 3231
2. Česká Třebová 3140
3. Litomyšl 2891
4. Laškroun 2254
5. Svitavy 1652
6. Jimramov 1531

Nejúspěšnějším rybářem byl pan Petr Ehrig z České Třebové (33 ryb, 935 bodů), největší rybu pak zdolal pan Karel Jaroš z Bystřice (kapr 63 cm). Svitavské žabáky reprezentovali: Vláďa Velfl, Míra Vrbas, Petr Ficek, Martin Ficek a Milan Hřebíček. Kapitánem týmu byl Fanda Kyselý. Poslední kolo se tradičně koná v září na Pařezáku u České Třebové.

II. Benátská noc

Datum: 14.8.2020 9:55:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Svitavští rybáři Vás zvou na druhou letošní benátskou noc, která se koná v pátek dne 21. 8. 2020 u chaty Rosnička od 19:00.

K tanci a poslechu hraje kapela ROTOPED. Vstup je jako obvykle zdarma, občerstvení včetně grilovaných makrel bude zajištěno.

Regionální turnaj 2020 - Výsledky 4. kola (Svitavy)

Datum: 12.7.2020 14:16:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 4. 7. 2020 se po dvouleté pauze vrátily na rybník Rosnička rybářské závody. V zelené zóně před chatou Rosnička se konal čtvrté kolo regionálního turnaje v rybolovu. Počasí bylo dokonalé, organizace také, jen těch ryb mohlo být krapet více. To je nicméně důsledek letošní, v podtstatě zkušební sezóny, kdy se do Rosničky vysadilo zhruba o dvě třetiny méně ryb, než bývalo zvykem. Dva poločasy pak určily pořadí následovně:

Poř. MO Body
1. Česká Třebová 3263
2. Lanškroun 3042
3. Svitavy 1788
4. Bystřice nad Pernštejnem 1378
5. Jimramov 1332
6. Litomyšl 268

Nejúspěšnějším rybářem byl Petr Ehrig z České Třebové (57 kusů ryb, 1335 bodů), největší rybu závodu zdolal Jarda Bryška z Litomyšl (kapr 65 cm). Celkem se ulovilo 467 kusů ryb (11071 cm). Svitavský tým tvořili lovci Vláďa Velfl, Robert Drmola, Míra Vrbas, Milan Hřebíček a Jirka Bryška. Po dvou třetinách turnaje patří svitavákům krásné druhé místo.

Občerstvení a organizaci zajišťoval již tradičně Petr Ficek se svým sehraným týmem. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se za rok na viděnou!

  

Zákaz lovu ryb (11. 7. 2020, zelená a hnědá zóna)

Datum: 7.7.2020 11:11:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném a hnědém úseku (od "zatáčky" u parkoviště u pláže až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

DNE 11. 7. 2020 od 4:00 do 13:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (dětské a ženské závody). Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Povinnost odevzdat mimořádný úlovkový lístek

Datum: 2.7.2020 8:55:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Připomínáme, že členská schůze v prosinci 2019 schválila povinnost držitelů povolenky odevzdat mimořádný úlovkový lístek s přehledem přisvojených ryb za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. K tomuto kroku bylo přistoupeno zejména s ohledem na nutnost získání informací o tom, jaké množství ryb bylo z rybníku vytaženo - podle výsledku se bude odvíjet další zarybnění revíru.

Zvláštní úlovkové lístky byly vydávány při prodeji povolenky, dále je možné je stáhnout z webu (Úlovkový lístek za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 nebo zde tiskový tvar) a jsou k dispozici na chatě Rosnička a u členů rybářské stráže.

Žádáme všechny držitele povolenek, aby tyto mimořádné úlovkové lístky řádně vyplnili a co nejdříve odevzdali (buď na chatu, nebo do schránky na chatě), a to nejlépe do 15. 7. 2020. Pokud jste si v daném období nepřivlastnili žádnou rybu, vyplňte pouze identifikační údaje, tabulku s druhem a počtem ryb proškrtněte a lístek odevzdejte.

Děkujeme za spolupráci.

Pozvánka na rybářské závody dětí a žen 

Datum: 1.7.2020 9:49:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Místní organizace Českého rybářského svazu Svitavy zve všechny děti a ženy (rybáře a rybářky, nerybářky i nerybáře) na rybářské závody dětí a žen, které se konají v sobotu dne 11. 7. 2020 na rybníku Rosnička ve Svitavách.

Program a pravidla závodů jsou zveřejněny na stránce "Rybářské závody", nebo si je můžete stáhnout v PDF formátu. Občerstvení a věcné ceny pro závodnice a závodníky v jednotlivých kategoriích je zajištěno!

Těšíme se na hojnou účast!

Zákaz lovu ryb (4. 7. 2020, zelená zóna) 

Datum: 1.7.2020 9:44:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ZÁKAZ LOVU RYB NA RYBNÍKU ROSNIČKA (revír č. 09 451776), a to v zeleném úseku (od stulíkového pole u "zatáčky" cesty k chatě až po začátek hájeného úseku u Rosničky),

DNE 4. 7. 2020 od 4:00 do 16:00 hod. Z DŮVODU KONÁNÍ RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ (4. kolo regionálního turnaje).  Plánek zón najdete na tomto obrázku.

Za výbor MO ČRS Svitavy Ivana Drmolová, jednatelka

Informace ke kvalitě vody 

Datum: 30.6.2020 9:03:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

na rybníku Rosnička byly dne 2. 6. 2020 aplikovány bakterie. Než se však stačil jejich efekt projevit, přišly přívalové deště nad Javorníkem, v jejichž důsledku se do retenční nádrže a do Rosničky dostalo velké množství splavené ornice z blízkých polí. Voda v Rosničce se výrazně zakalila a obsažený kal de facto vynuloval přínos aplikovaných bakterií. Přísun živin v ornici z polí má za následek výskyt sinice. Proto byla dne 25. 6. 2020 v ranních hodninách aplikována další várka bakterií a byl posílen výkon aeračního zařízení.Monitoring kyslíku ve vodě bude nyní probíhat častěji - zatím je ale vše v pořádku. Vodní rostliny a řasy na jednu stranu vadí při rybolovu či plavání, na druhou stranu fungují jako dokonalý zdroj kyslíku.

Po intenzivním dešti dne 29. 6. 2020 je Rosnička plná vody, teče přepadem. Plná je i retenčka. Vydatné deště mají jeden neblahý důsledek v tom, že do Rosničky opět přitéká výrazně zakalená voda. Situace je nicméně monitorována jak z hlediska vodohospodářského (manipulační řád), tak z hlediska rybářského (zejm. hodnota kyslíku).

Dne 29. 6. 2020 byl hygienickou stanicí proveden odběr vody k rozboru, zda je vhodná ke koupání. Výsledky by měly být v nejbližších dnech dostupné na webu hygieny.

Regionální turnaj 2020 - Výsledky 3. kola (Jimramov)

Datum: 29.6.2020 20:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 27. 6. 2020 se v Jimramově konalo již třetí kolo regionálního turnaj v rybolovu. Na rybníku "V koutě" se utkalo šest tradičních účastníků. Svitavy po pátém místě z minulého kola zabraly a braly "bednu", skončily třetí. Na první místo se probili (letos poprvé) borci z Lanškrouna, druhá skončila Bystřice. Výsledky:

Poř. MO Body
1. Lanškroun 2621
2. Bystřice nad Pernštejnem 1503
3. Svitavy 1030
4. Jimramov 947
5. Česká Třebová 914
6. Litomyšl 803

Největší rybu závodu ulovil pan Radek Vaňous z České Třebové (kapr, 67 cm), nejúspěšnějším rybářem byl pan Jan Jansa z Lanškrouna (29 ks ryb, 800 budů). Za Svitavy chytali Petr Ficek, Míra Vrbas, Jirka Bryška, Milan Hřebíček a Vláďa Velfl. Kapitána a funkci rozhodčího vykonával Fanda Kyselý.

Další kolo RT je na programu dne 4. 7. 2020 na domácí svitavské vodě, kam se závod vrací po dvouleté pauze. Vody máme tentokrát dost, stejně jako zeleně kolem vody a ve vodě, ryb už je bohužel trochu méně. A pokud se nezmění počasí, doporučujeme vzít si s sebou gumáky :-).

Regionální turnaj 2020 - Výsledky 2. kola (Lanškroun)

Datum: 17.6.2020 9:34:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu 6. 6. 2020 se v Lanškrouně na rybníku Krátký konalo druhé kolo regionálního turnaje v rybolovu. Svitaváci v něm bohužel nepotvrdili skvělý výsledek z prvního kola, které vyhráli, a skončili předposlední. Průběžně jim tak patří dělené druhé až čtvrté místo. Druhé kolo se tak stalo kořistí kolegů z Jimramova, druzí skončili domácí a třetí zástupci MRS z Bystřice. Výsledky:

Poř. MO Body
1. Jimramov 4471
2. Lanškroun 3674
3. Bystřice nad Pernštejnem 3380
4. Litomyšl 3313
5. Svitavy 3280
6. Česká Třebová 2154

Naše závodníky může těšit, že získali obě individuální ocenění, tedy to pro nejúspěšnějšího rybáře (Petr Ficek, 61 ks ryb, 1688 bodů) a za největší ulovenou rybu (Míra Vrbas, kapr 67 cm). Doufejme, že další kolo v Jimramově bude výsledkově lepší :-) Za Svitavy chytali Petr Ficek, Míra Vrbas, Jirka Bryška, Martin Ficek a Vláďa Velfl. Kapitána a funkci rozhodčího zastal Milan Hřebíček.

Mimořádný úlovkový lístek - připomenutí 

Datum: 16.6.2020 8:10:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Členská schůze v prosinci 2019 schválila povinnost držitelů povolenky odevzdat mimořádný úlovkový lístek s přehledem přisvojených ryb za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. K tomuto kroku bylo přistoupeno zejména s ohledem na nutnost získání informací o tom, jaké množství ryb bylo z rybníku vytaženo - podle výsledku se bude odvíjet další zarybnění revíru.

Zvláštní úlovkové lístky byly vydávány při prodeji povolenky, dále je možné je stáhnout z webu (Úlovkový lístek za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 nebo zde tiskový tvar) a jsou k dispozici na chatě Rosnička a u členů rybářské stráže.

Žádáme všechny držitele povolenek, aby tyto mimořádné úlovkové lístky po 30. 6. 2020 řádně vyplnili a co nejdříve odevzdali (buď na chatu, nebo do schránky na chatě).

Děkujeme za spolupráci.

Rybářský řád - zahájení sezóny dravců 

Datum: 16.6.2020 8:02:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k zahájení sezóny lovu dravců si dovolujeme upozornit na několik změn v rybářském řádu pro revír č. 451 776, které platí od ledna letošního roku.

 • denní úlovek je limitován 7 kg ryb anebo
  • dva kapři + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb nebo
  • jeden kapr a jeden dravec + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb,
 • v jednom kalendářním týdnu je úlovek omezen na 4 ks ryb, z toho max. 2 kusy dravců a k tomu max. 6 kusů lososovitých ryb,
 • ročně omezeno na 25 kusů ryb, z toho max. 10 kusů dravců; roční úlovek lososovitých ryb není omezen,
 • úlovek lína obecného je omezen na 4 ks denně.

Upozorňujeme, že přisvojením si druhé tzv. ušlechtilé ryby (kapr, štika, candát, sumec...) končí denní lov a není tedy již možné lovit např. pstruhy.

Termín pro úhradu členského příspěvku za rok 2020

Datum: 13.6.2020 9:06:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dovolujeme si informovat členy ČRS, že poslední termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec. Tento termín byl stanoven v rámci červnového zasedání Republikové rady ČRS.

Poznámka: Povinnost uhradit členské příspěvky do konce července je výjimkou ze standardního termínu (konec dubna příslušného roku). Důvodem přesunu této povinnosti byla mimořádná situace spojená s epidemií Covid-19, která uzavřela významnou část místních organizací a znemožnila tak některým členům úhradu členských povinností v řádném termínu. Vzhledem k rozvolnění mimořádných opatření Vlády ČR a následnému otevření místních organizací Republiková rada stanovila nejzazší termín 31. července. V roce 2021 (a dalších) zůstává termín pro úhradu členských povinností nezměněný, tzn. 30. duben.

Retenční nádrž - lokální bouřka 7. 6. 2020 

Datum: 13.6.2020 8:32:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zveřejňujeme několik fotek z neděle 7. 6. 2020, kdy retenčka (v té době naštěstí prázdná) zachytila vodu z lokální průtrže mračen nad Javorníkem. Bohužel to spláchlo ornici z pole, kde byla osazena (a dobře zahnojena) kukuřice. Vše steklo do retenčky a následně do Rosničky, která během pár hodin změnila barvu na kafe... Kal ve sloupci se ale už pomalu usazuje a spláchnuté živiny snad vysají rostliny.

Na retenčce jsme strávili skoro tři hodiny, kdy se z hladiny odstraňovaly splavené klády, pařezy a jiné nečistoty, které by mohly ucpat stavidlo.

   

Odklízení řasy

Datum: 6.6.2020 13:04:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Na dnešní mimořádné brigádě se sešlo 8 lidí - jejich náplň práce byla jasná: odklízení řasy, která za uplynulé 4 dny opět vytvořila naplavené pásy kolem břehů. Čištění probíhalo u louky (pod břízami u chaty) a na přítoku. Vzhledem k enormnímu množství se nestihlo vše, pokračovat budeme za týden 13. 6. 2020. Po deváté nám velmi pomohl silný vítr, který řasu hnal k přítoku, kde šla poměrně dobře vybírat. Všem zúčastněným děkujeme a přidáváme pár momentek.

     

  

  

Několik informací k rybářskému řádu 

Datum: 4.6.2020 21:15:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

vzhledem k velkému počtu změn, které byly pro rok 2020 začleněny do rybářského řádu platného pro revír Rosnička, Vás budeme čas od času upozorňovat na některé novinky, které by jinak mohly zapadnout:

Amur bílý (Ctenopha-ryngodon idella) je v revíru Rosnička považován za plevelnou rybu a po ulovení nesmí být vrácen zpět do vody. 

Zároveň důrazně žádáme všechny rybáře resp. veřejnost, aby do rybníka nevypouštěli žádné ryby. Zarybnění je v kompetenci uživatele revíru (ČRS MO Svitavy), živelné nasazování ryb je nežádoucí zejm. z důvodu, že by následně nebyl přehled o tom, co v rybníce plave. Přehled o počtu vysazených a přisvojených ryb je důležitý i pro plánování dalšího zarybnění s ohledem na obnovu ekosystému rybníka.

Dalším důvodem pro zákaz svévolného vypouštění ryb do Rosničkyz jiných, než veterinárně prověřených a sledovaných zdrojů, je situace v Pardubickém kraji, kde na několika rybnících došlo k výskytu pro ryby smrtelného onemocnění koiherpesvirózou.

Výbor ČRS MO Svitavy

Brigády

Datum: 2.6.2020 8:23:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

v sobotu dne 6. 6. a 13. 6. 2020 se uskuteční mimořádné brigády (jako náhradní terminy za duben), sraz jako obvykle u chaty Rosnička v 7:00. Hlavní náplní práce bude čištění břehů od řžasy šroubatky a úprava lovných míst. Pokud máte hrábě na listí (ty vějířovité), vemte si je s sebou - lna vybírání řasy jsou lepší ty umělohmotné, drátěnými řasa propadá, např. něco takového:

 

Práce na rybníku - aplikace bakterií 

Datum: 29.5.2020 15:49:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V intervalu od 1. do 10. 6 2020 bude probíhat aplikace bakterií (pouze v jeden den). Žádáme rybáře, aby umožnili provoz aplikační lodě a dbali pokynů její obsluhy. Přesný termín nelze bohužel předem sdělit, vždy záleží na povětrnostních podmínkách a teplotě vody.

Děkujeme za spolupráci.

Zkoušky rybářských znalostí 

Datum: 29.5.2020 15:46:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 13. 6. 2020 na chatě Rosnička: od 9:00 děti a od 13:00 dospělí (těm bude zaslána SMS s přesným časem zkoušky).

Prodej čl. známek a povolenek 

Datum: 23.5.2020 15:31:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V sobotu dne 13. 6. 2020 se budou od 9:00 do 13:00 na chatě Rosnička prodávat členské známky a povolenky. Kdo ještě nemá zakoupenu členskou známku, přijďte. Další termíny již nebudeme vyhlašovat, později bude nutné se domluvit individuálně s I. Drmolovou.

Poznámka: Rada ČRS stále nestanovila definitivní termín pro úhradu členské nzámky v roce 2020.

Regionální turnaj 2020 - Výsledky 1. kola (Litomyšl)

Datum: 23.5.2020 14:43:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Regionální turnaj v rybolovu již tradičně zahajuje klání na vodní nádrži Kamenné Sedliště, které pořádají kolegové z Litomyšle. V sobotu dne 16. 9. 2020 se na startu nového ročníku sešli tradiční účastníci - rybáři z Litomyšle, Lanškrouva, Jimramova, České Třebové, Bystřice nad Pernštejnem a Svitav. Nejvíce nažhaveným družstvem se na startu sezóny ukázalo být to svitavské - borci pod vedením Fandy Kyselého se báječně rozchytali a po dvou poločasech zvítězili před kolegy z Litomyšle a z Lanškrouna. Gratulujeme a ať to jezdí i v dalších kolech!

Poř. MO Body
1. Svitavy 2043
2. Litomyšl 1871
3. Lanškroun 1829
4. Bystřice nad Pernštejnem 1197
5. Jimramov 1175
6. Česká Třebová 513

Celkem se ulovilo 305 kusů ryb, největší rybou závodu byl kapr o míře 46 cm (lovec Pavel Mann nejml. z Bystřice), nejúspěšnějším rybářem pak byl svitavský Petr Ficek s 674 body za 26 kusů ryb. Za Svitavy chytali Petr Ficek, Míra Vrbas, Jirka Bryška, Milan Hřebíček a Martin Ficek. Kapitána a rozhodčího zastal Fanda Kyselý.

 

Prosba - odklízení řasy

Datum: 20.5.2020 10:49:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

jak již bylo uvedeno v aktualitě níže, ve čtvrtek 21. 5. 2020 proběhne na rybníku ve spolupráci s HZS Svitavy odklízení naplavené řasy. Pokud máte ve čtvrtek od osmi hodin ráno čas, přijďte přiložit ruku k dílu (bližší info najdete zde).

Děkujeme.

Vyjádření ČRS k připomínkám k návrhu úpravy stanov

Datum: 20.5.2020 8:11:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dobrý den,

na webových stránkách Východočeského územního svazu bylo zveřejněno vyjádření ČRS k obdrženým připomínkám k pracovnímu návrhu na změny Stanov ČRS. Celé znění najdete zde.

Ztížené podmínky k výkonu rybářského práva na Rosničce

Datum: 20.5.2020 0:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

s ohledem na současný stav na rybníku Rosnička, kdy za poslední týden došlo k masivnímu nrůstu řasy, která pokryla příbřežní partie rybníka v podstatě v některých místech zcela znemožnila rybolov, sdělujeme následující:

 • Je nutné mít na paměti, že Rosnička je stále "pacient" - sedimenty na dně stále obsahují obrovské množství živin, které v kombinaci s čistou a průhlednou vodou a tedy dostatkem slunečního svitu vytváří dokonalé podmínky pro růst zelených rostlin. Z biologického hlediska je tedy vše v pořádku.
 • Rostliny a řasy vadí nejen nám, rybářům, ale i plavcům (rekreantům) - už z tohoto důvodu je nutné rostliny částečně "těžit" či "sklízet".
 • Dne 21. 5. 2020 proběhne odstranění za spolupráce HZS Svitavy, kdy se za pomoci norných stěn a člunů plovoucí řasa stáhne na určené místo, kde bude vytažena (klienti ze Šance a zaměstnanci Sportesu) a následně odvezena do kompostárny.
 • Následně již bude probíhat průběžná likvidace řas, které budou vždy umístěny na určených místech, odkud ji bude Sportes odvážet opět do kompostárny.
 • Na likvidaci plovoucí řasy a částečném odtěžení rostlin ze dna z vybraných zón rybníku se bude podílet jak MO v rámci brigádní povinnosti, tak klienti ze Šance; odvoz vybraných řas a rostlin bude i v dalším období zajišťovat Sportes.

 

Poškození zeleně v olšinách 

Datum: 12.5.2020 15:19:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně a kolegové,

v pátek dne 8. 5. 2020 bylo při obchůzce rybníka zjištěno, že někdo (s ohledem na umístění nejspíše rybář) si v olšinách "upravil" lovné místo tím způsobem, že zlikvidoval trávu, pravděpodobně nějakým totálním herbicidem (např. typu RoundUp apod.) - viz foto.

  

 

Upozorňujeme, že poškození zeleně bylo zdokumentováno a předáno příslušným místům k prošetření a k řešení. Jakákoliv likvidace zeleně v příbřežních partiích rybníka, notabene provedená chemickými prostředky v bezprostřední blízkosti vodní nádrže, je totálně nezodpovědná, zakázaná příslušnými předpisy ČR (právní předpisy upravující ochranu životního prostředí), zakázána bližšími podmínkami pro výkon rybářského práva na revíru Rosnička (viz bod 9 RŘ) a je velkým hazardem pro život ve vodě.

Příbřežní partie rybníka Rosnička, ze kterých je prováděn sportovní rybolov, jsou několikrát ročně sekány. Pokud někomu tráva na břehu vadí, nechť nechodí na ryby.

Zdeněk Ryšavý

Návrhy na změnu stanov ČRS 

Datum: 12.5.2020 15:00:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážení členové ČRS, rádi bychom Vás informovali o současném stavu projednávání návrhů na změnu Stanov ČRS. S ohledem na požadavky členské základny, organizačních složek ČRS i některých funkcionářů ČRS na změnu Stanov, se Republiková rada na dubnovém jednání v roce 2019 usnesla, že projedná návrhy na změnu Stanov a v roce 2020 je předloží k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu.

Organizační jednotky nebo členové ČRS měli prostor zaslat návrhy na změnu Stanov ČRS do 31. 12. 2019.

Obdržené návrhy na změnu Stanov samotných členů, organizačních složek ČRS, ale také Právní komise Rady, byly analyzovány, zpracovány a předloženy Republikové radě k projednání.

Mezi významné projednávané návrhy na úpravu Stanov patří:

1.         Zavedení možnosti hostování člena mateřské MO v jiné MO;
2.         Úprava brigádnické povinnosti tak, aby došlo ke sjednocení v rámci ČRS;
3.         Přesunutí kárného řízení na úroveň ÚS a sjednocení ukládaných kárných opatření (uložení kárného opatření příkazem podle jednotného sazebníku, v případě odvolání v druhém kole předvolání před kárnou komisi).

Podrobnosti včetně vývoje projednávání návrhu na změnu stanov ČRS můžete nalézt v aktualitě na webových stránkách ČRS. Tamtéž rovněž najdete pracovní verzi stanov ČRS s vyznačenými navrhovanými změnami; rovněž se můžete zapojit do připomínkování navržených změn prostřednictvím formuláře.

Několik informací k rybářskému řádu 

Datum: 29.4.2020 10:08:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v posledních dnech se vyskytly určité nejasnosti o výkladu některých nových pravidel stanovených v bližších podmínkách pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička (dále jen "RŘ"). Považujeme za nutné se k nim vyjádřit a nejasnosti (snad) rozptýlit:

Maximální počet pstruhů, které si rybář může v jednom dni přivlastnit, jsou 2 (slovy DVA) kusy!!! Ne tři, ale DVA!!! Opět upozorňujeme, že podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v době hájení dravých ryb zákázán lov přívlačí, hlubinnou příblačí a čeřínkováním (blíže v aktualitě ze dne 23. 4. 2020).

Podle bodu 9. RŘ se lovící při lovu musí chovat tak, aby nepoškodil zařízení umístěná na nebo v rybníku (zejm. plovoucí ostrovy, zařízení na řízenou aeraci, molo půjčovny lodiček apod.). V RŘ není stanovena žádná minimální hranice nebo vzdálenost od těchto zařízení, kde je resp. kde není možné lovit. Nejasnosti se vyskytly hlavně při lovu na přítoku, kde jsou momentálně umístěny plovoucí ostrovy. Podle RŘ je možné lovit v jejich bezprostřední blízkosti, na druhou stranu se lovící vystavuje riziku, že se mu ryba zamotá do ukotvení ostrovů nebo do kořenového systému rostlin a rybu utrhne. Z pohledu zdraví ryby je proto lepší se tomuto riziku vyhnout. Zakázáno je úmyslné nahazování udice na ostrovy, snaha o jejich přemístění, přiblížení, ničení, potápění a jiné aktivity vedoucí k jejich znehodnocení nebo omezení jejich funkčnosti.

V bodě 12. RŘ jsou vymezeny zóny (rekreační, rybolovné a vegetační). Rybolov v rekreační a vegetační zóně je zakázán. Upozorňujeme zejména na zavedení vegetační zóny v rohu u přítoku v místě, kde se rozdvojuje cesta k chatě Rosnička. Zde se již objevují na hladině listy vodních rostlin (lekníny, stulíky), a podle posledních informací a pozorování zde není zákaz lovu respektován. Žádáme proto lovící, aby respektovali zákaz lovu dle pravidel v RŘ.

Připomínáme, že mezi povinnou výbavu, kterou lovící musí mít, patří podběrák. V RŘ je zároveň stanovena povinnost jej používat. Používání podložky je pouze doporučeno, není povinnost ji mít. Na druhou stranu, lovící je povinen se k ulovené rybě chovat šetrně, a to i v případě, že se rozhodne si ji přivlastnit. Nelze tedy tolerovat vláčení ryby po břehu - k vyzvednutí ryby z vody má lovící použít právě podběrák jako součást povinné výbavy.

Poslední věcí, na kterou chceme upozornit, je opět bod 9. RŘ: "... Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. ..." V neposlední řadě platí, že "Lovící je povinen chovat se ukázněně a ohleduplně zejména ve vztahu k ostatním lovícím, všem uživatelům veřejného prostranství a životnímu prostředí." V posledních dnech přicházejí zprávy, že tato ustanovení nejsou dodržována, a to zejména mladšími rybáři. Opět platí: rybářský řád a všechna jeho ustanovení platí pro všechny a při kontrolách rybářskou stráží bude jeho dodržování důsledně vymáháno. Byla by škoda, aby se výsledek nějaké "klukoviny", "mladické nerozvážnosti" nebo "pubertálního úletu" řešil v rámci činnosti dozorčí komise jako kárného orgánu prvního stupně.

Petrův zdar!
Výbor ČRS MO Svitavy

Zarybnění - Rosnička 

Datum: 23.4.2020 13:09:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dnes bylo do rybníku Rosnička vysazeno 200 kg pstruha duhového v tržní velikosti.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na skutečnost, že podle bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru č. 451 776 Rosnička platných od 1. 1. 2020 (dále jen RŘ) platí, že lovící si může v jednom dni ponechat dva kusy ryb lososovitých. Toto omezení platí pro všechny druhy povolenek (členské, hostovačky, roční i krátkodobé). Denní lov končí vždy poté, pokud si rybář přisvojí rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg nebo poté, ponechá-li si 2 kusy kapra nebo jeden kus štiky, nebo candáta, nebo bolena, nebo sumce nebo úhoře a jednoho kapra, i když celková hmotnost denního úlovku nedosáhla 7 kg.

Ve výše popsaných případech končí denní lov, není tedy možné po přisvojení výše popsaných kombinací ryb dál pokračovat v lovu s tím, že lovím pouze pstruhy. Je nicméně možné si přisvojit jednu ušlechtilou rybu, poté dva kusy pstruha a následně další kus ušlechtilé ryby - celkem si lze v jednom dni odnést max. 4 kusy ryb.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V období od 1. 1. do 15. 6. jsou hájeni dravci. Podle § 16 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, je v mimopstruhovém rybářském revíru povoleným způsobem lovu (a) lov na položenou, lov na umělou mušku, lov muškařením nebo lov na plavanou, nebo (b) pouze v době od 16. června do 31. prosince lov přívlačí, lov hlubinou přívlačí nebo lov čeřínkováním.

Z toho jednoznačně vyplývá, že v době hájení dravců není možné lovit přívlačí ani čeřínkováním (popis této techniky naleznete v tištěných RŘ na straně 13-16). Dále je dle RŘ v tomto období zakázáno používat dvoj a trojháček.

Pstruhy lze do 15. 6. lovit jinými technikami, pro inspiraci lze doporučit plavanou nebo lov na umělou mušku a muškařením, a to pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm (blíže viz bod 9 RŘ).

S pozdravem Petrův zdar!
Výbor ČRS MO Svitavy

  

Prodej povolenek 

Datum: 20.4.2020 9:45:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

pokud někdo z Vás potřebuje povolenku, protože si chce v této těžké době odpočinout u vody na rybách, neváhejte se na mě obrátit (Ivana Drmolová, tel. 737 159 972, mail: jednatel@mocrs-svitavy.cz). Individuální prodej povolenky je možný po předchozí domluvě (nezapomeňte si roušku!!!).

POZOR: samotné členské známky pro udržení členství v ČRS budeme prodávat až po skončení nouzového stavu, resp. až po ukončení současných omezujících opatření vlády ČR. Nebojte se, o členství v ČRS nepřijdete, republiková rada ČRS rozhodla o prodloužení splatnosti členského příspěvku na neurčito.

Ivana Drmolová
jednatelka ČRS MO Svitavy

Vysazení úhoře 

Datum: 31.3.2020 19:14:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

V záplavě špatných a ještě horších zpráv máme tentokrát jednu fakt dobrou - dnes dorazila z Francie zásilka úhořího monté, ze které jsme měli objednáno 1 kg k nám do Rosničky. Kamion měl trochu zpoždění (kontroly na hranicích), ale to vůbec nevadilo. Jen pro zajímavost, jeden kg monté stojí 18 tisíc Kč.

Háďata byla vysazena po celém rybníku, tak se jim snad bude dobře dařit. Za pár let s nimi třeba budeme svádět souboje :-)

  

  

 

Přesun aktualit z roku 2019 do archivu 

Datum: 31.3.2020 14:51:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Dnes byly do archivu přesunuty aktuality z roku 2019, včetně článků z úvodní stránky. Najdete je na této stránce, články jsou v dolní části.

Z. Ryšavý, správce stránek

Plánovaná omezení na rybníku Rosnička v roce 2020

Datum: 31.3.2020 14:27:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

v roce 2020 se budou na rybníku Rosnička realizovat další opatření za účelem zlepšení kvality vody. Většina prací nebude přímo omezovat rybáře při lovu, nicméně některé práce budou vyžadovat omezení (nejen) rybaření.

1. Práce spojené se zprovozněním provzdušnění.
Tyto práce budou probíhat cca 2-3 dny. V těchto bude přerušen provoz půjčovny lodiček! V oblasti kruhů (před stavidlem) budou natažena vodící lana a nebude možné lovit na polovině hráze a v olšinách. Termín nejde určit přesně dopředu (asi březen - květen) - záleží na povětrnostních podmínkách a teplotě vody. Termín bude oznámen min. 5 pracovních dní předem. Toto omezení se může opakovat i během roku, a to v případě, že bude potřeba nějaký servis na zařízení instalovaném na dně.

2. Aplikace bakterií.
Bakterie se aplikují z lodě podél břehu. V den aplikace bude vyhlášen zákaz koupání a provozu půjčovny lodí. Termín opět nelze určit dopředu (asi duben - květen); záleží na povětrnostních podmínkách a teplotě vody. Termín bude oznámen min. 5 pracovních dní předem. Aplikace bakterií je v plánu 2x ročně!

3. Aplikace PAX
Zde platí to stejné jako u bakterií. PAX se aplikuje pouze v úpřípadě potřeby, pravděpodobně červen až srpen a pouze 1x ročně.

Další práce, které by mohly omezit (krátkodobě) rybáře:
1. Občas bude potřeba přesunout nějaké ostrovy.
2. Sklizeň a péče o vodní rostliny.
3. Úklid odpadků z vody
Tyto práce s budou dít jen občas (dle potřeby) a vždy budou jen lokální. Každý rybář ví, kde má nahozeno a kudy mu vede vlasec. Pracovníci provádějící uvedené práce se vždy pokusí s rybářem domluvit, aby mu někdo nejezdil v zóně jeho zájmu.

Ve dnech omezení bude veřejnost informována na tabulkách při břehu, na molu a na nástěnce na chatě Rosnička.

Výbor MO Svitavy

Odložení povinnosti úhrady členského příspěvku

Datum: 25.3.2020 20:19:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Republiková rada ČRS dnes na návrh předsedy přijala mimořádné opatření, kterým se odkládá povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS), a to do doby, kdy se stabilizuje situace a dojde k ukončení mimořádných vládních opatření.

Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude Republikovou radou ČRS stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

Celé znění tiskové zprávy ČRS.

Skončila vám platnost rybářského lístku po 1. březnu?

Datum: 24.3.2020 21:14:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství:  Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.

Úplné znění tiskové zprávy Ministerstva zemědělství

Dokument PDF - Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu

Výkon rybářského práva - individuální lov 

Datum: 20.3.2020 19:38:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

ve věci výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující:

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Vyjádření Ministerstva zemědělství v plném znění je k dispozici zde.

Zrušení prodeje povolenek a známek 

Datum: 14.3.2020 7:04:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k aktuální situaci v ČR a k novému opatření vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 rušíme dnešní prodej členských známek a povolenek. Situaci budeme monitorovat; pro další postup prosím sledujte webové stránky.

Usnesení vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020.

DOPLNĚNO (14.3.2020, 13:00); aktualita z webu ČRS:

Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

V souvislosti s Vládním usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení Nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Do odvolání

 • Republiková Rada ČRS tímto informuje širokou rybářskou veřejnost, že všechny výše uvedené akce jsou odloženy na neurčito a v současné době nelze predikovat s jakým časovým zpožděním následně proběhnou;
 • Po zrušení Nouzového stavu na území ČR Vás budeme neprodleně informovat o všech přijatých opatřeních, jež bude potřeba v souvislosti s novými termíny konáním těchto akcí následně přijmout. 

Děkuji za pochopení

Dr. Karel Mach předseda ČRS

Předpokládáme, že se ČRS jako zastřešující spolek pro jednotlivé MO a územní svazy v nejbližší době vyjádří i k problematice členských příspěvků (termín pro placení dle stanov je do 30. 4. 2020). ČRS rovněž až do odvolání pozastavil veškeré sportovní aktivity Rady ČRS, totéž doporučil i územním svazům a místním organizacím. Pořádání zahajovacích závodů tedy závidí na dalším vývoji situace v ČR - naše MO se bude řídit pokyny a doporučeními ústředních orgánů státní správy, resp. ČRS.

Pro úplnost dodáváme, že držitel platné povolenky může vykonávat rybářské právo; nařízení vlády zakazuje akce s počtem účastníků nad 30 osob, nemělo by se tedy vztahovat na individuální rybolov. Na druhou stranu důrazně doporučujeme omezit jakýkoliv sociální kontakt na nezbytné minimum. Doporučujeme sledovat sdělovací prostředky, webové stránkly vlády ČRMinisterstva zdravotnictví, popř. Českého rybářského svazu.

Zrušení rybářského plesu

Datum: 11.3.2020 8:40:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,

s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN rušíme rybářský ples, který se měl konat dne 28. 3. 2020. Vstupné bude vráceno proti předložení zakoupené vstupenky. Pro bližší informace kontaktujte pí Drmolovou (tel. 737 159 972).

O pořádání dalších akcí (zejm. tradiční závody koncem dubna) budeme informovat podle toho, jak se bude vyvíjet situace.

Výbor ČRS MO Svitavy

Zkoušky rybářských znalostí 

Datum: 24.2.2020 21:05:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Zkoušky z rybářských znalostí (přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku) jsou na programu v sobotu dne 18. 4. 2020 na chatě Rosnička; od 9:00 děti a od 12:00 dospělí.

Aktualizace (25. 3. 2020): termín konání bude upřesněn v návaznosti na vývoj situace a případné pokračování mimořádných opatření vlády ČR a stavu nouze na území republiky v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.

Nabídka předplatného časopisu Rybářství 

Datum: 23.2.2020 17:58:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené rybářky, vážení rybáři,
z redakce časopisu Rybářství přišla následující nabídka, určená dětem (+ leták ke stažení s dalšími informacemi):

Dobrý den.
Rozhodli jsme se podpořit ty nejmenší a poslat jim 3 měsíce časopis Rybářství zdarma a dále na rok s 50 % slevou. Nabídka platí pro všechny děti z rybářských kroužků, tzn. od 6 do 15 let a není časově omezená.
Letáček posílám v příloze a budu moc ráda, když jim ho předáte.
Moc vám děkujeme za spolupráci.

Krásný den přeje
Jindra Těšínská
Předplatné časopisu Rybářství
Akademická 1, Praha 10
Tel. 778 002 240

První povolenka pro děti zdarma 

Datum: 23.2.2020 17:55:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Výbor MO Svitavy na své lednové schůzi schválil pokračování akce "První povolenka zdarma". Každé dítě, které se stane v roce 2020 členem MO Svitavy, získá svou první povolenku na revír č. 451 776 Rosnička zdarma.

Kontrola platnosti rybářského lístku 

Datum: 16.2.2020 12:35:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Důrazně vyzýváme všechny rybáře, ať si zkontrolují platnost svých rybářských lístků! V případě prošlého státního rybářského lístku nemůže být vydána povolenka k lovu ryb. Rovněž v případě, kdy by se v průběhu sezóny lovící prokázal při kontrole rybářskou stráží prošlým rybářským lístkem, vystavuje se riziku zadržení povolenky, protože se jedná o lov bez platných dokladů vyžadovaných zákonem. Při lovu bez platného rybářského lístku se lovící totiž dopouští přestupku podle § 30 odst. 1 pís. h) zákona č. 99/2004 Sb.: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7”. Zmíněný paragraf zní: „Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.“

Platnost rybářského lístku je vyznačena na jeho lícové straně. Nový rybářský lístek lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy (nebo dle trvalého pobytu žadatele). Doporučujeme lístek s platností na neurčito (správní poplatek ve výši 1000 Kč).

Termíny závodů 2020

Datum: 16.2.2020 12:30:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Vážené kolegyně a kolegové, zveřejňujeme termíny závodů, které budou v roce 2020 pořádány naší organizací:

 • 25. 4. 2020 Tradiční závody
 • 30. 5. 2020 Ženské a dětské závody
 • 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu
 • 5. 9. 2020 Senior Cup

Rybářský řád 2020

Datum: 20.1.2020 21:45:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Na stránku Povinná četba -> Předpisy MO Svitavy byly vloženy následující dokumenty: 

Na stejné stránce zároveň najdete přehled nejdůležitějších změn v rybářském řádu, platných od 1. 1. 2020.

Zároveň upozorňujeme na rozdělení rybníka Rosnička na zóny: rybolovné zóny (zelená, hnědá, modrá a žlutá) zůstávají beze změny, to stejné platí pro chráněné rybí pásmo. Nově jsou zavedeny zóny vegetační a rekreační, kde je rybolov zakázán. Zóny, kde platí zákaz lovu, jsou na plánku rybníka vyznačeny červeně. Plánek zón je součástí rybářského řádu (najdete ho na vnitřní obálce).

Pozvánka na 9. rybářský ples 

Datum: 12.1.2020 12:20:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Termíny prodeje členských známek a povolenek

Datum: 1.1.2020 0:01:00
Datum expirace: 0.0.0000 0:00:00
Obsah:

Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2020:

 • 18. 1. 2020
 • 15. 2. 2020
 • 14. 3. 2020
 • !!!POZOR ZMĚNA!!! 18. 4. 2020

Prodává se vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 na chatě Rosnička.